D11 PTMP chứa 1 đường thẳng, thỏa đk về góc, khoảng cách muc do 4

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2019, 05:22

Câu 46: [2H3-4.11-4] không gian (THPT Kim Liên-Hà Nội -Lần 2-2018-BTN) , cho hai điểm , Mặt phẳng mặt cầu qua Trong mặt , cầu cắt theo giao tuyến đường tròn có bán kính nhỏ Tính A B C D Lời giải Chọn A Mặt cầu có tâm Đường thẳng bán kính qua điểm , có VTCP cắt mặt cầu theo giao tuyến đường tròn có bán kính nhỏ Gọi , lớn hình chiếu vng góc Do lớn hay mặt phẳng lên vng góc với Tìm Ta có Mặt phẳng qua , có VTPT Vậy , ta có:
- Xem thêm -

Xem thêm: D11 PTMP chứa 1 đường thẳng, thỏa đk về góc, khoảng cách muc do 4 , D11 PTMP chứa 1 đường thẳng, thỏa đk về góc, khoảng cách muc do 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay