Một số ECG cấp cứu thường gặp BS nguyễn xuân tuấn anh

77 6 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2019, 22:39

WE CAN, WE WILL, WE MUST Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh MỘT SỐ ECG CẤP CỨU THƯỜNG GẶP BS Nguyễn Xuân Tuấn Anh Dangerous EKG recognition  Cardiac arrest  Narrow complex tachycardia  Wide complex tachycardia  Bradycardia : heart block and sinus arrest  Digitalis toxicity  Miscellaneous Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh NGƯNG TIM  Nhận biết rối loạn nhòp nguy hiểm gây ngưng tim  Ngưng tim : tim không co bóp có hiệu ngừng bơm máu  Chẩn đoán : LÂM SÀNG  Không chậm trễ hồi sức chờ đo ñieän tim Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh ECG ngưng tim  Có dạng ECG ngưng tim  RL nhòp nhanh tâm thất : rung thất (VF) hay nhòp nhanh thất (VT) kéo dài  Tâm thất không co bóp (ventricular standstill) : dạng nhòp chậm-vô tâm thu  Phân ly điện (EMD-electromechanical dissociation) Họat động điện vô mạch (PEA) coi bao gồm nhòp chậm-vô tâm thu EMD Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh +Các rối lọan nhòp thất nhanh Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh RUNG THẤT  Tim không co bóp mà run rẩy, cung lượng tim, bn tri giác, M=0 HA =0  Xảy tự phát hay sau RLNT khác (thường nhanh thất)  Cơ chế macro re-entry  Điều trò : shock điện Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh  RUNG THẤT Sóng lăn tăn, run rẩy không Có thể thô hay nhuyễn (RT sóng nhỏ)  Xảy loại bệnh tim  Có thể có loạn nhòp báo động NTT thất hay nhanh thất  Nguyên nhân thường gặp đột tử NMCT cấp Đôi gặp tim BT hay thuốc gây (epinephrine)  Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh 10 RL NHỊP CHẬM  Nhòp chậm xoang  Nhòp thoát nối  Bloc nhó thất độ II – III  Rung nhó hay flutter nhó với đáp ứng thất chậm  Nhòp thoát thất Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh 63 AV junctional escape rhythm Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh 64 Sinus arrest and AV block Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh 65 Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh 66 Nguy cô block AV độ ba ngưng xoang  Mobitz type II AV block  Bi or Trifascicular block  Sinus pause > sec Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh 67 Sick sinus syndrome and the brady-tachy syndrome SSS : RL chức nút xoang biểu nhòp chậm xoang hay ngưng xoang , có thoát nối B/n chóng mặt hay ngất Có lúc nhòp chậm lại xen kẽ nhòp nhanh RN, flutter nhó hay PSVT Chẩn đoán thường cần holter ECG điều trò pacing + thuoác Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh 68 Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh 69 Tầm quan trọng nhòp chậm  Ngộ độc digoxin hay thuốc khác cần ý bn bò nhòp chậm  Tăng kali máu (nguy hiểm , chữa được) nguyên nhân quan trọng loạn nhòp chậm Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh 70 Hypok aliemi a  ST chên h xuốn g, sóng U lớn Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh 71 Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh 72 Hyperkaliemia  Soùng T cao nhọn, PR dài ra, sóng P, QRS giãn rộng, vô tâm thu Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh 73 Ngộ độc digoxin  Ngộ độc digoxin gây loại loạn nhòp nào, kể block AV mức độ khác Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh 74 PAT with block Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh 75 Kết luận Biết dạng ECG nguy hiểm giúp thầy thuốc chẩn đoán nhanh có thái độ điều trò thích hợp  Việc điều trò cần xem xét đến mức độ ảnh hưởng lên b/n, bệnh cảnh gốc chế sinh bệnh lọai rối lọan nhòp  Chúng ta điều trò người bệnh điều trò điện tim  Nên nhớ thuốc chống loạn nhòp thuốc gây loạn nhòp  Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh 76 LIFE’S FOR LIVING Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh 77 ...MỘT SỐ ECG CẤP CỨU THƯỜNG GẶP BS Nguyễn Xuân Tuaán Anh Dangerous EKG recognition  Cardiac arrest  Narrow complex tachycardia... hay nhanh thất  Nguyên nhân thường gặp đột tử NMCT cấp Đôi gặp tim BT hay thuốc gây (epinephrine)  Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh 10  NHỊP NHANH THẤT Một. .. Tuan Anh 25 Aug 2005 Emergency EKGDr Tuan Anh 26 Phân ly điện     Trong đa số trường hợp bn ngưng tim với biểu ECG VF, VT hay dạng brady-asystole Một số trường hợp ECG có phức QRS hẹp, tần số
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số ECG cấp cứu thường gặp BS nguyễn xuân tuấn anh, Một số ECG cấp cứu thường gặp BS nguyễn xuân tuấn anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay