Hình ảnh người cảnh sát giao thông trên báo điện tử việt nam hiện nay

147 5 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2019, 22:37

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ HẢI ANH HÌNH ẢNH NGƢỜI CẢNH SÁT GIAO THÔNG TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC Hà Nội - 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ HẢI ANH HÌNH ẢNH NGƢỜI CẢNH SÁT GIAO THƠNG TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH BÁO CHÍ HỌC Mã số: 60320101 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Linh Khiếu Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn Hình ảnh người Cảnh sát giao thông báo điện tử Việt Nam cơng trình nghiên cứu hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Linh Khiếu - Ủy viên Ban biên tập, Tạp chí Cộng sản Các nội dung nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu trước Một số tài liệu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn tài liệu khác có trích nguồn cụ thể Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Hải Anh LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Linh Khiếu - Ủy viên Ban biên tập, Tạp chí Cộng sản tận tình, hướng dẫn, bảo cho suốt thời gian thực đề tài Luận văn tốt nghiệp Tôi học hỏi nhiều kiến thức bổ ích cơng tác nghiên cứu khoa học tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc hiệu thầy Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy, giáo Khoa Báo chí Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thầy, cô giáo trực tiếp tham gia giảng dạy lớp Cao học K19 ln tận tình bảo, truyền giảng cho chúng tơi kiến thức bổ ích lạ lĩnh vực Báo chí - Truyền thông kinh nghiệm quý báu hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho Luận văn tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới đồng chí lãnh đạo tập thể cán phòng Tạp chí Cảnh sát nhân dân - Học viện Cảnh sát nhân dân - nơi công tác chia sẻ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành chương trình học tập đề tài Luận văn Thạc sĩ ngày hôm Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới chuyên gia có am hiểu sâu sắc lĩnh vực nghiên cứu nhiệt tình giúp đỡ, giải đáp thắc mắc cho tơi suốt q trình tơi thực đề tài Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới gia đình, anh, chị em, bạn bè - người bên cạnh động viên, giúp đỡ suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn!!! Tác giả Nguyễn Thị Hải Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 10 1.1 Lý luận chung 10 1.1.1 Truyền thông đại chúng 10 1.1.2.Báo điện tử 13 1.1.3.Cảnh sát giao thông 15 1.1.4.Hình ảnh 17 1.2 Ứng dụng lý thuyết truyền thông nghiên cứu đề tài 18 1.2.1 Lý thuyết đóng khung 18 1.2.2 Lý thuyết nhận thức phụ thuộc 20 1.2.3 Lý thuyết Thiết lập chương trình nghị 21 1.3 Vai trò báo điện tử công tác tuyên truyền, xây dựng hình ảnh người Cảnh sát giao thơng 24 Tiểu kết chương 27 CHƢƠNG NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CHUYỂN TẢI THƠNG TIN HÌNH ẢNH NGƢỜI CẢNH SÁT GIAO THƠNG TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ 29 2.1 Giới thiệu khái quát đối tượng khảo sát 29 2.2 Hình ảnh người Cảnh sát giao thơng báo điện tử Việt Nam 31 2.2.1 Về số lượng tin, 31 2.2.2 Nội dung thơng tin hình ảnh người Cảnh sát giao thơng báo điện tử Việt Nam 33 2.2.3 Hình thức chuyền tải thơng tin tun truyền hình ảnh người Cảnh sát giao thơng 48 2.2.4 Tính tương tác cơng chúng thơng tin hình ảnh người Cảnh sát giao thông báo điện tử 51 2.2.5 Thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế báo điện tử hoạt động thông tin tuyên truyền hình ảnh người Cảnh sát giao thơng 53 Tiểu kết chương 68 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG THÔNG TIN TUN TRUYỀN HÌNH ẢNH NGƢỜI CẢNH SÁT GIAO THƠNG TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ VIỆT NAM HIỆN NAY 70 3.1 Những vấn đề đặt công tác thông tin tun truyền hình ảnh người Cảnh sát giao thơng báo điện tử Việt Nam 70 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng thơng tin tun truyền hình ảnh người Cảnh sát giao thông báo điện tử Việt Nam 75 3.3 Khuyến nghị báo điện tử luận văn khảo sát 84 Tiểu kết chương 86 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết khảo sát định lượng tổng số tin, 03 tờ BĐT 31 Bảng 2.2: Thời gian đăng tải tác phẩm báo chí hình ảnh người CSGT 03 BĐT 32 Bảng 2.3 Thông tin đồ họa thể tổng số tin, hình ảnh người CSGT 03 BĐT 33 Bảng 2.4: Địa điểm xuất lực lượng CSGT đề cập tác phẩm báo chí 03 BĐT 40 Bảng 2.5: Ý nghĩa nội dung tiêu đề tin, phản ánh hình ảnh người CSGT 03 tờ BĐT 49 Bảng 2.6: Các loại sapo sử dụng tin, phản ánh hình ảnh người CSGT 03 BĐT .50 Bảng 2.7: Chủ đề tác phẩm báo chí hình ảnh người CSGT BĐT có phải vấn đề đáng quan tâm thời điểm .55 Bảng 2.8: Tác giả viết hình ảnh người CSGT 03 BĐT 66 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 - Mơ hình truyền thơng Claude Shannon 11 Sơ đồ 1.2: Mơ hình Lý thuyết nhận thức phụ thuộc 20 Sơ đồ 1.3: Mơ hình lý thuyết thiết lập chương trình nghị 22 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: So sánh số lượng tin, phản ánh Hình ảnh đẹp .34 Hình ảnh chưa đẹp người CSGT 03 tờ BĐT 34 Biểu đồ 2.2: Số lượng tin, phản ánh hình ảnh đẹp người CSGT 35 03 tờ BĐT 35 Biểu đồ 2.3: So sánh số lượng, mức độ ưu ưu tiên phản ánh khía cạnh hình ảnh đẹp người CSGT 03 BĐT 36 Biểu đồ 2.4: Số lượng tin, phản ánh hình ảnh chưa đẹp người CSGT 03 BĐT 44 Biểu đồ 2.5: Thể số lượng thể loại báo chí sử dụng phản ánh hình ảnh người CSGT 03 tờ BĐT 48 Biểu đồ 2.5:Thể số lượng thể loại báo chí sử dụng 03 tờ BĐT 59 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngay từ đời (26/2/1945), lực lượng CSGT khẳng định vai trò quan trọng cơng tác bảo đảm TTATGT Hình ảnh chiến sĩ CSGT “căng” điều tiết giao thơng cao điểm tuyến đường có lưu lượng người tham gia giao thông lớn từ sáng sớm tối khuya hay vào dịp lễ, Tết người trở quây quần, sum họp bên gia đình… để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp lòng nhân dân Tuy nhiên, bên cạnh phận không nhỏ CBCS thiếu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức kiến thức nghiệp vụ… khiến người tham gia giao thơng khơng khỏi ức chế, vơ hình tạo thành định kiến hình ảnh người CSGT suy nghĩ người dân; làm mờ hành động đẹp, hi sinh thầm lặng ngày đêm lực lượng Nghiêm trọng hơn, định kiến trở thành nguyên nhân dẫn đến hành vi chống đối lực lượng CSGT thi hành nhiệm vụ ngày gia tăng Vì vậy, cần có giải pháp để xây dựng hình ảnh người CSGT trở nên khách quan, toàn diện mắt người dân Để làm điều đó, ngồi yếu tố nội lực thân CBCS - cốt lõi thực làm nên hình ảnh như: Diện mạo, tính cách, lực, hành động, cử chỉ/ thái độ, trang phục… Bộ Cơng an cần quan tâm đến cơng cụ giúp lực lượng CSGT xây dựng hình ảnh, thương hiệu tâm trí cơng chúng Báo chí nói chung, BĐT nói riêng công cụ hữu hiệu, thời đại kỹ thuật số phát triển, BĐT ngày, tác động sâu sắc, toàn diện đến lĩnh vực đời sống xã hội BĐT yếu tố quan trọng thiếu thời kỳ cách mạng mới, công xây dựng, phát triển bảo vệ đất nước, mở rộng, giao lưu quốc tế.Tuy nhiên thời gian qua, công tác xây dựng, tuyên truyền hình ảnh người CSGT BĐT số hạn chế định Ngoài ra, Việt Nam chưa có cơng trình nghiên cứu cách toàn diện đầy đủ nội dung Trước thực tế đặt yêu cầu cấp thiết phải nghiên cứu hình ảnh người CSGT BĐT cách khoa học nhằm giúp quan báo chí nhìn nhận, đánh giá điểm mạnh điểm yếu cơng tác Đồng thời, giúp cơng chúng có nhìn sâu sắc, rõ nét hình ảnh người CSGT BĐT, công chúng tiếp nhận thông tin qua phương tiện truyền thông đại chúng chịu ảnh hưởng thông điệp đến việc hình thành nhận thức hành vi, thái độ họ Vì vậy, tác giả định lựa chọn vấn đề: “Hình ảnh người Cảnh sát giao thơng báo điện tử Việt Nam nay” làm luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học Vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề Việc nghiên cứu truyền thông đại chúng nước ta tiến hành nhiều năm gần đây, tiêu biểu cơng trình: Lịch sử báo chí Việt Nam từ khởi thủy đến năm 1945(Huỳnh Văn Tòng); Vai trò truyền thơng đại chúng giáo dục thẩm mỹ nước ta (Trần Ngọc Tăng); tưởng Hồ Chí Minh báo chí cách Mạng (Hội Nhà báo Việt Nam) Một số giáo trình cung cấp tri thức lý luận báo chí như: Cơ sở lý luận báo chí truyền thơng (Đinh Hường - Dương Xn Sơn - Trần Quang), Truyền thông đại chúng (Tạ Ngọc Tấn), Thể loại báo chí thơng (Đinh Hường), Thể loại báo chí luận (Trần Quang) Riêng góc tiếp cận xã hội học truyền thơng đại chúng, đóng góp sở lý luận cho lĩnh vực phải kể đến tác giả Mai Quỳnh Nam với viết khoa học, cơng trình như: Truyền thơng đại chúng Dư luận xã hội - Tạp chí Xã hội học số 1, 1996; Văn hóa đại chúng văn hóa gia đình-Tạp chí Xã hội học số 4, 2000; Đặc điểm tính chất giao tiếp đại chúng - Tạp chí Xã hội học số 2, năm 2000…tác giả Trần Hữu Quang với cơng trình Xã hội học báo chí, năm 2006; viết Một số vấn đề nghiên cứu truyền thông đại chúng Vũ Trà My “Báo chí vấn đề lý luận thực tiễn”, tập Phân tích thơng điệp báo chí hướng nghiên cứu coi trọng nghiên cứu truyền thông đại chúng Phân tích nội dung truyền thơng (media content analysis) xem nhánh phương pháp nội dung văn (content analysis) Đây dạng phương pháp nghiên cứu phổ biến nhà nghiên cứu truyền thông, cách thức hiệu để khám phá nội dung hình thức chuyển tải thơng tin báo chí truyền thơng, góp phần trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt động báo chí - truyền thông Lasswell, Lerner Pool (1952) cho rằng: Phân tích nội dung kỹ thuật nhằm mơ tả, với mức độ khách quan cao nhất, rõ ràng nhất, xác thông điệp đề cập báo chí Cơng chúng - nhà báo cơng dân tích cực viết các, tin bài… thể quan điểm, ý kiến, bổ sung thông tin thiếu nhằm giúp đa dạng hóa số lượng chất lượng thông tin mảng đề tài Xin cảm ơn ơng, chúc ơng gia đình ln mạnh khỏe, hạnh phúc thành công sống!!! PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÌNH ẢNH NGƢỜI CẢNH SÁT GIAO THÔNG TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ VIỆT NAM HIỆN NAY Báo điện tử Số lƣợng Tỉ lệ (%) baogiaothong.vn 314 56,8 cand.com.vn 163 26,7 tuoitre.vn 94 16,5 Tổng số 571 100 Bảng biểu thể kết khảo sát định lượng tổng số tin, 03 tờ BĐT Tỉ lệ tác phẩm báo chí viết hình ảnh CSGT 03 tờ BĐT 0% 16% 57% Tuổi trẻ 27% Công an nhân dân Giao thông Biểu đồ thể tỉ lệ (%) tổng số tin, hình ảnh người CSGT 03 tờ BĐT, từ tháng 6/2016 - 6/2017 205 155 77 17 HÌNH ẢNH ĐẸP 22 HÌNH ẢNH CHƯA ĐẸP Tuổi trẻ Cơng an nhân dân Giao thông Biểu đồ so sánh số lượng tin, phản ánh Hình ảnh đẹp Hình ảnh chưa đẹp người CSGT 03 tờ BĐT Hình ảnh đẹp Hình ảnh chưa đẹp 0% 8% 92% Tỉ lệ (%) tin, phản ánh Hình ảnh đẹp Hình ảnh chưa đẹp người CSGT 03 tờ BĐT 120 108 100 80 CSGT vượt khó bám đường, bảo đảm TTATGT 69 CSGT tích cực tuyên truyền pháp luật TTATGT 60 35 40 28 19 Kiên đấu tranh phòng, chống hành vi VPPL ANTT 19 12 20 Tuổi trẻ Công an nhân dân Giao thông Biểu đồ so sánh số lượng, mức độ ưu ưu tiên phản ánh khía cạnh hình ảnh đẹp người CSGT 03 BĐT 18 18 16 16 14 Hình ảnh CSGT gắn với hành vi tham nhũng 12 10 CSGT chưa làm tròn nhiệm vụ 2 CSGT có hành vi, thái độ chưa mực với người dân Tuổi trẻ Công an nhân dân Giao thông Biểu đồ thể số lượng tin, phản ánh Hình ảnh chưa đẹp người CSGT 03 tờ BĐT 240 250 200 Tin Phản ánh 150 119 Phóng Bình luận 100 Tường thuật 52 50 52 Phỏng vấn 36 25 45530 41300 1010 Điều tra 011 Tuổi trẻ Công an nhân dân Giao thông Biểu đổ thể số lượng thể loại báo chí sử dụng 03 tờ BĐT THỂ LOẠI TÁC PHẨM 1% 1% 0% 3% 3% 20% 72% Tin Phản ánh Phóng Bình luận Tường thuật Phỏng vấn Điều tra Tỉ lệ (%) thể loại tác phẩm báo chí phản ánh hình ảnh người CSGT 03 tờ BĐT PHỤ LỤC BẢNG MÃ PHÂN TÍCH THƠNG ĐIỆP HÌNH ẢNH NGƢỜI CẢNH SÁT GIAO THƠNG TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Tit bài: 3.2 Thời gian đăng tải tác phẩm báo chí: Thời gian Số lƣợng Tỉ lệ (%) Tháng (2016) 48 8,4 Tháng (2016) 42 7,4 Tháng (2016) 47 8,2 Tháng (2016) 41 7,2 Tháng 10 (2016) 31 5,4 Tháng 11 (2016) 33 5,8 Tháng 12 (2016) 43 7,5 Tháng (2017) 60 10,5 Tháng (2017) 73 12,8 Tháng (2017) 46 8,1 Tháng (2017) 31 5,4 Tháng (2017) 32 5, Tháng (2017) 44 7,7 Tổng 571 100 3.3 Tác giả viết hình ảnh ngƣời CSGT BĐT ai? a.Nhà báoviết b Công chúng viết c Lực lượng CSGT viết d Trích từ nguồn nước ngồi e Khác Tác giả Số lƣợng Tỉ lệ (%) Nhà báo viết 484 84,7 Công chúng viết 41 7,1 Lực lượng Cảnh sát giao thơng 46 8,2 viết Trích từ nguồn nước ngồi 0 Khác 0 Tổng số 571 100 CÁC TIÊU CHÍ VỀ NỘI DUNG 3.4 Nội dung tác phẩm báo chí đề cập đến khía cạnh ngƣời CSGT? a Tận tụy với công việc b Hình ảnh người CSGT ln phải đối mặt với khó khăn, hiểm nguy làm nhiệm vụ c Những gương CBCS CSGT tiêu biểu d Hình ảnh người CSGT gắn với nghĩa cử cao đẹp e Hình ảnh người CSGT gắn với hành vi tiêu cực f CSGT chưa thực quy trình cơng tác Ngành g CSGT có hành vi, thái độ ứng xử chưa mực với người dân Chân dung ngƣời chiến sĩ CSGT Số lƣợng Tỉ lệ (%) Tận tụy với cơng việc 305 53,4 Hình ảnh người CSGT ln phải đối mặt với khó khăn, 70 12,3 Những gương CBCS CSGT tiêu biểu 0,9 Hình ảnh người CSGT gắn với nghĩa cử cao đẹp 107 18,7 Hình ảnh người CSGT gắn với hành vi tiêu cực 0,35 CSGT chưa thực quy trình cơng tác Ngành 39 6,8 CSGT có hành vi, thái độ ứng xử chưa mực với người 0,52 Khác 40 7,03 Tổng số 571 100 hiểm nguy làm nhiệm vụ dân 3.5 Nội dung thông tin tác phẩm có tính chất? a Cung cấp thơng tin b Định hướng dư luận c Phân tích, đánh giá d Khác 3.6 Nội dung thông tin Số lƣợng Tỉ lệ (%) Cung cấp thông tin 351 61,5 Định hướng dư luận 89 15,6 Phân tích, đánh giá 131 22,9 Khác 0 Tổng số 571 100 Nội dung tít (tiêu đề) tác phẩm báo chí hình ảnh ngƣời CSGT BĐT phản ánh nội dung mang ý nghĩa gì? a Tích cực người CSGT b Tiêu cực người CSGT c Trung tính 3.7 Nội dung tiêu đề Số lƣợng Tỉ lệ (%) Tích cực người CSGT 370 64,7 Tiêu cực người CSGT 44 7,9 Trung Tính 157 27,4 Tổng số 571 100 Đối tƣợng ngƣời CSGT đề cập tác phẩm báo chí (thơng qua ngơn ngữ văn tự phi văn tự) thuộc giới tính nào? a Nam b Nữ c LGBT d Khơng rõ Giới tính Số lƣợng Tỉ lệ (%) Nam 468 79,4 Nữ 103 20,6 LGBT 0 Không rõ 0 Tổng số 571 100 3.8 Địa điểm xuất lực lƣợng CSGT đƣợc đề cập tác phẩm báo chí BĐT đâu? a Trụ sở làm việc b Các tuyến đường giao thông c Khác 3.9 Địa điểm Số lƣợng Tỉ lệ (%) Trụ sở làm việc 98 17,2 Các tuyến đường giao thông 438 76,7 Khác 35 6,1 Tổng số 571 100 Chủ đề tác phẩm báo chí có phải vấn đề đáng quan tâm thời điểm khơng? a Có b Khơng c Khơng rõ Chủ đề tác phẩm báo chí Số lƣợng Tỉ lệ (%) Có 468 82 Khơng 89 15,6 Khơng rõ 14 2,4 Tổng số 571 100 3.10 Ngƣời CSGT đƣợc đề cập tác phẩm báo chí gắn với hoạt động dƣới đây? a Làm nhiệm vụ chuyên môn (Phân luồng, điều tiết giao thơng, xử lí vi phạm ) b Giúp đỡ người xung quanh c Khác Hoạt động ngƣời CSGT đƣợc đề cập Số lƣợng tác phẩm báo chí BĐT Làm nhiệm vụ chuyên môn (Phân luồng, điều Tỉ (%) 372 65,1 Giúp đỡ người xung quanh 129 22,6 Khác 70 12,3 Tổng số 571 100 tiết giao thơng, xử lí vi phạm…) lệ 3.11 Ngoại hình ngƣời CSGT đƣợc mơ tả tác phẩm báo chí? a Nước da rám nắng b Nhanh nhẹn, khỏe mạnh c Ngoại hình đẹp d Mồ hôi ướt đẫm áo e Thấp bé f Khơng đề cập Ngoại hình Số lƣợng Tỉ lệ (%) Nước da rám nắng 22 3,9 Nhanh nhẹn, khỏe mạnh 89 15,6 Ngoại hình đẹp 0,18 Mồ ướt đẫm áo 69 12,08 Thấp bé 0 Không đề cập 390 68,24 Tổng số 571 100 3.12 Hình ảnh ngƣời CSGT xử lý vi phạm giao thông? a Chí cơng, vơ b Nhắc nhở, tun truyền c “Vòi tiền” d Khác Xử lý vi phạm giao Số lƣợng Tỉ lệ (%) Chí cơng, vơ 89 54,9 Nhắc nhở, tuyên truyền 38 23,5 “Vòi tiền” 0,1 Khác 33 21,5 Tổng số 162 100 thơng 3.13 Hình ảnh ngƣời CSGT lên đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực giao thơng vận tải? a Mưu trí, dũng cảm b Chí cơng, vơ c Có thái độ né tránh, ỉ lại Ứng xử xử lý VPPL lĩnh vực Số lƣợng Tỉ lệ (%) Mưu trí, dũng cảm 68 67,3 Chí cơng, vơ 33 32,7 Có thái độ né tránh, ỉ lại 0 Tổng số 101 100 GTVT 3.14 Hành vi ngƣời CSGT ngƣời xung quanh gặp khó khăn? a Tận tình giúp đỡ b Thờ ơ, vô cảm c Khác Ứng xử ngƣời dân gặp khó Số lƣợng Tỉ lệ (%) Tận tình giúp đỡ 89 66,4 Thờ ơ, vơ cảm 0 Khác 45 33,6 Tổng số 134 100% khăn 3.15 Hình ảnh ngƣời CSGT lên hồn cảnh đặc biệt (bão lũ, đấu tranh với đối tƣợng nguy hiểm…)? a Không ngại hi sinh, gian khổ b Né tránh c Khác Ứng xử hoàn cảnh đặc Số lƣợng Tỉ lệ (%) Không ngại hi sinh, gian khổ 54 55,7% Né tránh 0 Khác 43 44,3% Tổng số 97 100% biệt 3.16 Hành vi ngƣời CSGT giải quyết, xử lí cơng việc chun mơn khác: a Nhanh chóng, quy trình b Tận tình, chu đáo c d Quan liêu, hạch sách Khác Giải quyết, xử lý công việc khác Số lƣợng Tỉ lệ (%) Nhanh chóng, quy trình 56 73 Tận tình, chu đáo 18 23,3 Quan liêu, hạch sách 3,7 Khác 0 Tổng số 77 100 3.17 Tác phẩm thể quan điểm nhƣ ngƣời CSGT? a Chỉ có ý kiến chiều (khen/chê) b Đa chiều Tính đa chiều tác phẩm Số lƣợng Tỉ lệ (%) Chỉ có ý kiến chiều (khen/chê) 450 84 Đa chiều 86 16 Tổng số 571 100 3.18 Bài viết thể thái độ nhƣ tác giả đề cập đến khía cạnh tích cực ngƣời CSGT: a Cổ xúy, bảo vệ, ủng hộ b Phê phán, không ủng hộ c Trung lập d Khác Thái độ thể viêt phản ánh khía cạnh Số tích cực lƣợng Tỉ lệ (%) Cổ xúy, bảo vệ, ủng hộ 351 66,7 Phê phán, không ủng hộ 0 Trung lập 79 15 Khác 106 18,3 Tổng số 526 100 3.19 Tác phẩm báo chí thể thái độ nhƣ tác giả đề cập đếnnhững khía cạnh tiêu cực ngƣời CSGT: a Cổ xúy, bảo vệ, ủng hộ b Phê phán, không ủng hộ c Trung lập d Khác Thái độ thể viêt phản ánh khía cạnh tiêu cực Số Tỉ lệ lƣợng (%) Cổ xúy, bảo vệ, ủng hộ 0 Phê phán, không ủng hộ 20 44,4 Trung lập 14 31,1 Khác 11 24,5 Tổng số 45 100 CÁC TIÊU CHÍ VỀ HÌNH THỨC 3.20 Nội dung tít đƣợc lấy từ: a Là nội dung viết b Trích dẫn từ chi tiết báo c Trích từ lời CSGT d Trích từ lời người có thẩm quyền e Là ẩn ý người CSGT f Là ẩn ý người có thẩm quyền g Khơng liên quan Nội dung tit Số lƣợng Tỉ lệ (%) Là nội dung viết 302 52,9 Trích dẫn từ chi tiết báo 161 28,2 Trích từ lời CSGT 10 1,6 Trích từ lời người có thẩm quyền 14 2,6 Là ẩn ý người CSGT 36 6,3 Là ẩn ý người có thẩm quyền 48 8,4 Không liên quan 0 Tổng số 571 100 3.21 Tác phẩm báo chí sử dụng loại tít nào? a Tít thơng báo b Tít kích thích c Tít hỗn hợp Loại tít đƣợc sử dụng Số lƣợng Tỉ lệ (%) Tít thơng báo 248 43,4 Tít kích thích 157 27,5 Tít hỗn hộp 166 29,1 Tổng 571 100 3.22 Tác phẩm thuộc thể loại nào? a Tin b Phản ánh c Phóng d Bình luận e Tường thuật f Phỏng vấn g Điều tra Thể loại Tỉ lệ (%) Tin 72 Phản ánh 20 Phóng Bình luận Tưởng thuật Phỏng vấn Điều tra Tổng 100% 3.23 Tác phẩm báo chí sử dụng loại sapo nào? a Sapo gọi tên b Sapo tóm tắt c Sapo nêu luận d Sapo nêu cảm xúc tác giả e Sapo tiếp nối tiêu đề Loại sapo Số lƣợng Tỉ lệ (%) Sapo gọi tên 121 21,2 Sapo tóm tắt 201 35,2 Sapo nêu luận 84 14,7 Sapo nêu cảm xúc tác giả 76 13,3 Sapo nối tiêu đề 90 15,6 Tổng 571 100 3.24 Các yếu tố ngôn ngữ phi văn tự đƣợc sử dụng tác phẩm? a Audio b Ảnh c Thông tin đồ họa ( sơ đồ, biểu đồ, bảng biểu ) d Video e Khác Yếu tố ngôn ngữ phi văn tự đƣợc sử dụng tác Số lƣợng phẩm Audio 308 Ảnh 571 Thông tin đồ họa ( sơ đồ, biểu đồ ) Video 324 Khác 3.25 Bài viết sử dụng ảnh? a Khơng có ảnh b Một ảnh c Hai ảnh d Nhiều hai ảnh Ảnh sử dụng viết Số lƣợng Tỉ lệ (%) Khơng có ảnh 0 Một ảnh 208 36,8 Hai ảnh 205 36 Nhiều hai ảnh 158 27,7 Tổng 571 100 3.26 Nội dung phản ánh ảnh gì? a Chân dung người CSGT b Người CSGT làm nhiệm vụ c Ảnh minh họa d Khác Nội dung ảnh Số lƣợng Tỉ lệ (%) Chân dung người CSGT 101 30,2 Người CSGT làm nhiệm vụ 321 56,2 Ảnh minh họa 0 Khác 78 13,7 Tổng 571 100 ... hình thức chuyển tải hình ảnh người Cảnh sát giao thông báo điện tử Việt Nam Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao chất lượng thơng tin tun truyền hình ảnh người Cảnh sát giao thông báo điện tử Việt Nam. .. LƢỢNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH NGƢỜI CẢNH SÁT GIAO THƠNG TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ VIỆT NAM HIỆN NAY 70 3.1 Những vấn đề đặt công tác thông tin tuyên truyền hình ảnh người Cảnh sát giao. .. 31 2.2.2 Nội dung thông tin hình ảnh người Cảnh sát giao thơng báo điện tử Việt Nam 33 2.2.3 Hình thức chuyền tải thơng tin tun truyền hình ảnh người Cảnh sát giao thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình ảnh người cảnh sát giao thông trên báo điện tử việt nam hiện nay , Hình ảnh người cảnh sát giao thông trên báo điện tử việt nam hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay