Đánh giá giáo viên trung học cơ sở ở huyện yên thế, tỉnh bắc giang theo chuẩn nghề nghiệp

144 5 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2019, 22:18

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM GIÁP VĂN THÀNH ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thái Nguyên, năm 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM GIÁP VĂN THÀNH ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Phan Hữu Tham Thái Nguyên, năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa có thực nghiên cứu./ Thái Nguyên, tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn Giáp Văn Thành XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Phan Hữu Tham Số hóa Trung tâm Học liệu i tnu.edu.vn/ LỜI CÁM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, Luận văn thực hoàn thành với giúp đỡ hướng dẫn tận tình thầy giáo, bạn bè đồng nghiệp với cộng tác CBQL, GV trường THCS, lãnh đạo chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Trước tiên, xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Khoa Tâm lý Giáo dục, Khoa Sau đại học Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Phòng tổ chức cán - Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Giang, Thường trực Huyện uỷ, HĐND UBND huyện Yên Thế, lãnh đạo chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Thế quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực nghiên cứu đề tài Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Phan Hữu Tham, nguyên Trưởng Khoa Tâm lý Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên - Người thầy giáo dành nhiều thời gian tâm huyết, tận tình hướng dẫn bảo cho tơi suốt trình nghiên cứu thực đề tài Mặc dù nhiều cố gắng, song lực có hạn nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong cảm thơng, chia sẻ giúp đỡ thầy giáo, cô giáo bạn đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện hơn./ Thái Nguyên, tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn Giáp Văn Thành Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ MỤC LỤC Trang Trang bìa phụ Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt iv Danh mục bảng v Danh mục sơ đồ, biểu đồ vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học: Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài: Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QL CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GV THCS THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Đánh giá [18] 1.2.2 Chuẩn, chuẩn nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp GV 1.2.3 Đánh giá GV THCS theo chuẩn nghề nghiệp 10 1.3 Lý luận QL công tác đánh giá GV THCS theo chuẩn nghề nghiệp 10 1.3.1 Mục đích việc đánh giá GV THCS theo chuẩn nghề nghiệp 10 1.3.2 Bản chất việc đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp 13 u.edcơ u.vsở n/ 14 hóa trúc Trung tâm Họcnghề nghiệp4GV trungtnhọc 1.3.3SốCấu Chuẩn liệu 1.3.4 Nội dung đánh giá GV THCS theo chuẩn nghề nghiệp 16 1.3.5 Phương pháp đánh giá GV THCS theo Chuẩn nghề nghiệp 20 1.3.6 Quy trình đánh giá GV THCS theo chuẩn nghề nghiệp 21 1.3.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá, QL đánh giá GV THCS theo chuẩn nghề nghiệp 23 1.3.8 Trách nhiệm Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo việc quản lý công tác đánh giá GV THCS theo chuẩn nghề nghiệp 25 1.3.9 Trách nhiệm Hiệu trưởng Trường THCS QL công tác đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp 26 Tiểu kết chương 26 Chương THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ GV THCS THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG 28 2.1 Sơ lược tình hình kinh tế xã hội huyện Yên Thế 28 2.1.1 Sơ lược vị trí địa lý định hướng phát triển kinh tế, xã hội 28 2.1.2 Thực trạng giáo dục đào tạo huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 30 2 Một số vấn đề chung khảo sát thực trạng 37 2.2.1 Mục đích khảo sát 37 2.2.2 Nội dung khảo sát 37 2.2.3 Đối tượng khảo sát 38 2.2.4 Phương pháp khảo sát 38 2.3 Kết khảo sát thực trạng đánh giá GV THCS theo Chuẩn nghề nghiệp huyện Yên Thế 38 2.3.1 Về kế hoạch chuẩn bị cho công tác đánh giá GV theo Chuẩn 38 2.3.2 Về tổ chức thực đánh giá GV 40 2.3.3 Kết đánh giá, xếp loại GV theo Chuẩn 47 2.3.4 Về đạo thực công tác đánh giá, xếp loại GV theo Chuẩn nghề nghiệp 52 2.3.5 Về công tác kiểm tra việc đánh giá, xếp loại GV theo Chuẩn 53 Số hóa Trung tâm Học liệ http://www.lrctnu.edu.vn/ 2.3.6 Đánh giá chung thực trạng 54 Tiểu kết chương 60 u Số hóa Trung tâm Học liệ iv tnu.edu.vn/ Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP QL CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GV THCS THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG 61 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp QL 61 3.2.1 Nguyễn tắc đảm bảo tính thực tiễn 61 3.2.2 Nguyễn tắc đảm bảo tính hệ thống tồn diện 61 3.2.3 Nguên tắc đảm bảo tính đồng 61 3.2.4.Nguyễn tắc đảm bảo tính phát triển 61 3.2.5 Nguyễn tắc đảm bảo tính khả thi 62 3.2 Một số biện pháp QL nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá GV THCS huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 62 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL, GV tầm quan trọng việc triển khai áp dụng Chuẩn nghề nghiệp GV đánh giá 62 3.2.2 Biện pháp 2: Vận dụng Chuẩn nghề nghiệp GV trung học phù hợp với tình hình thực tiễn nhà trường 64 3.2.3 Biện pháp 3: Đổi công tác đào tạo bồi dưỡng GV THCS theo Chuẩn nghề nghiệp 67 3.2.4 Biện pháp 4: Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đánh giá, xếp loại GV THCS theo Chuẩn nghề nghiệp 70 3.2.5 Biện pháp 5: Thực sách đảm bảo điều kiện làm việc phát huy lực GV 72 3.3 Mối quan hệ biện pháp 74 3.4 Khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp 75 Tiểu kết chương 76 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC 85 Số hóa Trung tâm Học liệ tnu.edu.vn/ u v DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT BCHTW : Ban Chấp hành Trung ương CBQL : Cán quản lý CBQLGD : Cán quản lý giáo dục GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo GV : Giáo viên KHGD : Khoa học giáo dục NV : Nhân viên QL : Quản lý SGK : Sách giáo khoa THCS : Trung học sở UBND : Ủy ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) ( Đánh dấu √ vào ơ: có khơng) Có Khơng Câu Thầy/ có nắm vững cơng văn số: 660/BGDĐT- NGCBQLGD Bộ GD&DDT việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại GV trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT (Đánh dấu √ vào ơ: có khơng) Có Khơng Câu Xin Thầy/ cô cho biết việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp thực vào thời điểm ? (Đánh dấu √ vào ô: có không câu trả lời) 4.1 Vào dịp cuối học kỳ: Có Khơng 4.2 Vào dịp cuối năm học: Có 4.3 Vào dịp khác: Khơng Khơn Có Nếu có dịp: Câu Xin Thầy/cô cho biết mức độ phù hợp việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp với tình hình thực tế đơn vị (khoanh tròn vào mức độ , mức mức hoàn toàn phù hợp; mức mức khơng phù hợp) Số hóa Trung tâm Học liệu 104 http://www.lrctnu.edu.vn/ Câu Tại trường Thầy/ cô công tác thực đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp có tiến hành theo trình tự bước ? (Đánh dấu √ vào ơ: có khơng câu trả lời) 5.1 Giáo viên tự đánh giá, xếp loại: : Có 5.2 Tổ chun mơn đánh giá, xếp loại: Có Số hóa Trung tâm Học liệu 105 tnu.edu.vn/ Không Khôn 5.3 Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại giáo viên: Có Khơng 5.4 Kết thơng báo cho GV, tổ chun mơn: Có Khơng 5.5 Kết báo cáo lên quan quản lý cấp trên: Có Không Ý kiến khác Thầy/cô: Câu Năm học vừa qua kết đánh giá Nhà trường với giáo viên trường đạt tỷ lệ ? Chưa đạt Chuẩn: .% Loại khá: % Loại Trung bình: % Loại xuất sắc: .% Câu Để công tác đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp thực có kết quả, trường Thầy/ có sáng kiến để vận dụng cách có hiệu quy định chung Chuẩn phù hợp với thực tế nhà trường ? Câu Thầy/ cho biết tiêu chí quy định Chuẩn nghề nghiệp mà thầy/ cô thấy việc chấm điểm đảm bảo khách quan, công bằng, phù hợp với thực tế nhà trường dễ dàng đạt điểm cao ? (Đánh dấu √ vào câu trả lời) Tiêu chí Nội dung tiêu chí 106 3-4 điểm Phù Chưa Dễ Khó hợp phù đạt đạt hợp Số hóa Trung tâm Học liệu Đạt mức độ http://www.lrctnu.edu.vn/ 1: Phẩm chất trị 2: Đạo đức nghề nghiệp Số hóa Trung tâm Học liệu 107 tnu.edu.vn/ 3: Ứng xử với học sinh 4: Ứng xử với đồng nghiệp 5: Lối sống tác phong 6: Tìm hiểu đối tượng giáo dục 7: Tìm hiểu mơi trường giáo dục 8: Xây dựng kế hoạch dạy học 9: Đảm bảo kiến thức mơn học 10: Đảm bảo chương trình mơn học 11: Vận dụng phương pháp dạy học 12: Sử dụng phương tiện dạy học 13: Xây dựng môi trường học tập 14: Quản lý hồ sơ dạy học 15: Kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh 16: Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục 17: Giáo dục qua môn học 18: Giáo dục qua hoạt động giáo dục 19: Giáo dục qua hoạt động cộng đồng 20: Vận dụng nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục 21: Đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh 22: Phối hợp với gia đình học sinh cộng đồng 23: Tham gia hoạt động trị xã hội Số hóa Trung tâm Học liệu 95 http://www.lr c-tnu.edu.vn/ 24: Tự đánh giá, tự học rèn luyện 25: Phát giải vấn đề nảy sinh thực tiễn giáo dục Câu Xin Thầy/ cho biết khó khăn thực bước: Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại giáo viên ? Câu 10 Phòng Giáo dục Đào tạo đạo công tác đánh giá, xếp loại giáo viên vào thời điểm ? Câu 11 Lãnh đạo nhà trường Tổ chuyên môn đạo thực công tác đánh giá, xếp loại giáo viên nào? (Đánh dấu √ vào ơ: có khơng câu trả lời) + Hướng dẫn văn tới tổ chun mơn: Có: Khơng: + Phổ biến buổi họp hội đồng: Có: + Hướng dẫn văn tới GV: Có: Khơng: Khơng: + Ý kiến khác: Câu 12 Theo Thầy/ cô việc thực công tác đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp trường có đảm bảo cơng khai, khách quan 96 http://www.lrcSố hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ công đội ngũ giáo viên không ? (Đánh dấu √ vào có câu trả lời tương ứng) + Đảm bảo khách quan, công bằng: + Tương đối khách quan, cơng bằng: Số hóa Trung tâm Học liệu 97 tnu.edu.vn/ + Chưa khách quan, công bằng: Câu 13 Khi thực công tác đánh giá, xếp loại giáo viên Nhà trường tổ chuyên mơn có chặt chẽ vào nguồn minh chứng khơng ? (Đánh dấu √ vào ơ: có khơng ) Có Khơng Ý kiến khác: Câu 14 Hiệu trưởng có kiểm tra việc thực bước công tác đánh giá, xếp loại giáo viên đảm bảo xác, cơng khơng ? (đánh dấu √ vào ơ: có khơng) Có Khơng Ý kiến khác: Câu 15 Nhà trường có phận thường trực giải thắc mắc, khiếu nại sau thực bước công tác đánh giá, xếp loại giáo viên không ? (đánh dấu √ vào ơ: có khơng) Có Khơng Ý kiến khác: Câu 16 Sau đánh giá theo Chuẩn Thầy/ có kế hoạch cho Nhà trường để phát triển đội ngũ giáo viên đạt Chuẩn mức cao ? Câu 17 Phòng Giáo dục Đào tạo theo dõi kiểm tra công tác đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn qua: Số hóa Trung tâm Học liệu 98 http://www.lrctnu.edu.vn/ + Có kiểm tra thực tế trường: Có Khơng + Báo cáo kết nhà trường cung cấp Phòng: Có Số hóa Trung tâm Học liệu 99 tnu.edu.vn/ Khơng + Hình thức khác: Câu 18 Theo Thầy/ cô việc đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp có đảm bảo cơng xác cách đánh giá trước không ? Tại (đánh dấu √ vào ô: có không) Có Không Ý kiến khác Câu 19 Sau đánh giá theo Chuẩn, thân Thầy/ nhận thức với vai trò cán quản lý nhà trường ? Câu 20 Nhà trường kết đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn để xây dựng thực kế hoạch ? (đánh dấu √ vào ơ: có không câu trả lời) + Làm sở cho việc bồi dưỡng GV: Có Khơng + Kế hoạch xây dựng đội ngũ GV cốt cán: Có Khơng + Kế hoạch xây dựng đội ngũ cán kế cận: Có Khơng + Kế hoạch chế độ đãi ngộ: Có Khơng + Phân cơng giảng dạy theo lực GV: Có Khơng + Biện pháp phù hợp với GV chưa đạt chuẩn: Có Khơng + Kế hoạch khác: Câu 21 Theo Thầy/ cô thực đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn có nội dung cần chỉnh sửa cho phù hợp ? Tại ? 100 http://www.lrcSố hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu 101 tnu.edu.vn/ Câu 22 Xin Thầy/ cho ý kiến hình thức, nội dung phương pháp bồi dưỡng giáo viên đạt chuẩn đạt chuẩn cao ? Câu 23 Những thuận lợi khó khăn Nhà trường triển khai thực đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn ? Câu 24 Ý kiến góp ý Thầy/ để thực đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn thực tốt ? Xin trân trọng cảm ơn hợp tác q Thầy/ Số hóa Trung tâm Học liệu 102 tnu.edu.vn/ PHIẾU HỎI Ý KIẾN (Phiếu số 3: Đánh giá mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý công tác đánh giá giáo viên THCS theo Chuẩn nghề nghiệp) Mức độ cần thiết (%) Số Các biện pháp TT Nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL, GV tầm quan trọng việc triển khai áp dụng chuẩn nghề nghiệp GV đánh giá Vận dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phù hợp với tình hình thực tiễn nhà trường Đổi cơng tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên THCS theo Chuẩn nghề nghiệp Tăng cường kiểm tra, Tính khả thi (%) giám sát công tác đánh giá, xếp loại giáo viên Số hóa Trung tâm Học liệu 100 tnu.edu.vn/ THCS theo Chuẩn nghề nghiệp Thực sách đảm bảo điều kiện làm việc phát huy lực giáo viên Cột điểm 1: Không cần, không khả thi Cột điểm 2: Cần, khả thi Cột điểm 3: Rất cần, khả thi Ngồi biện pháp đồng chí có biện pháp để quản lý công tác đánh giá giáo viên THCS theo Chuẩn nghề nghiệp: Số hóa Trung tâm Học liệu 101 tnu.edu.vn/ ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM GIÁP VĂN THÀNH ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ:... tác đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp hiệu trưởng trường THCS huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Giả thuyết khoa học: Hoạt động đánh giá GV THCS theo Chuẩn nghề nghiệp huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. .. GV THCS theo chuẩn nghề nghiệp huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Chương 3: Một số biện pháp QL công tác đánh giá GV THCS theo Chuẩn nghề nghiệp huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Số hóa Trung tâm Học liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá giáo viên trung học cơ sở ở huyện yên thế, tỉnh bắc giang theo chuẩn nghề nghiệp , Đánh giá giáo viên trung học cơ sở ở huyện yên thế, tỉnh bắc giang theo chuẩn nghề nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay