Huy động nguồn lực xây dựng mô hình trường học mới VNEN ở cấp tiểu học trên địa bàn huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc

144 10 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2019, 22:18

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM DƯƠNG VĂN SẢN HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG MƠ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN Ở CẤP TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÔNG LÔ, TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM DƯƠNG VĂN SẢN HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG MƠ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN Ở CẤP TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÔNG LÔ, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THÀNH KỈNH THÁI NGUYÊN - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nghiên cứu Luận văn trung thực Các số liệu Luận văn có nguồn gốc cụ thể, rõ ràng Sông Lô, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Dương Văn Sản Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CÁM ƠN Lời đầu tiên, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu Nhà trường, thầy, cô giáo Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ tác giả suốt trình học tập, rèn luyện hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tác giả gửi lời cảm ơn đến Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Sông Lô, Ban giám hiệu, giáo viên cốt cán trường Tiểu học thuộc Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy Nguyễn Thành Kỉnh PGS.TS Nguyễn Thị Tính tận tình hướng dẫn giúp đỡ tác giả suốt trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Bản thân điều kiện thời gian lực hạn chế nên luậ n văn chắn khiếm khuyết Tác giả mong nhận góp ý chân thành thầy giáo, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Sông Lô, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Dương Văn Sản Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG MƠ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN Ở CẤP TIỂU HỌC 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm liên quan 1.2.1 Nguồn lực 1.2.2 Mơ hình trường học 1.2.3 Huy động nguồn lực xây dựng mơ hình trường học 1.3 Đặc trưng mơ hình trường học 1.3.1 Mục tiêu giáo dục 1.3.2 Về nội dung giáo dục 1.3.3 Phương pháp dạy học Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3.4 Đánh giá học sinh 14 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3.5 Quan hệ nhà trường, gia đình cộng đồng 16 1.4 Quy trình huy động nguồn lực xây dựng mơ hình trường học cấp tiểu học 16 1.4.1 Lập kế hoạch huy động nguồn lực 17 1.4.2 Tổ chức thực kế hoạch 18 1.4.3.Chỉ đạo trình huy động nguồn lực 19 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá 19 1.5 Nguyên tắc huy động nguồn lực 21 1.5.1 Tuân thủ Luật pháp thông lệ xã hội 21 1.5.2.Tập trung dân chủ 21 1.5.3 Kết hợp hài hòa lợi ích 23 1.5.4 Hiệu lực, hiệu tiết kiệm 24 1.5.5 Hoàn thiện dần 25 1.6 Vai trò Hiệu trưởng trường Tiểu học việc huy động nguồn lực để xây dựng trường học cấp Tiểu học 25 Kết luận chương 29 Chương THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG MƠ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI Ở CẤP TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SỐNG LÔ, TỈNH VĨNH PHÚC 30 2.1 Khái quát khách thể khảo sát tổ chức khảo sát 30 2.1.1 Khái quát thực trạng giáo dục huyện Sông Lô 30 2.1.2 Tổ chức khảo sát thực trạng 31 2.2 Thực trạng huy động nguồn lực xây dựng mơ hình trường học huyện Sông Lô 32 2.2.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý giáo viên mơ hình trường học 33 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.2.2 Thực trạng công tác huy động nguồn lực xây dựng trường học cấp tiểu học địa bàn huyện Sông Lô 36 iv Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.2.3 Thực trạng đạo huy động nguồn lực xây dựng mơ hình trường học VNEN huyện Sông Lô 41 2.2.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá công tác huy động nguồn lực xây dựng trường học theo mơ hình VNEN 53 2.2.5 Một số khó khăn huy động nguồn lực xây dựng mơ hình trường học địa bàn huyện Sông Lô 56 2.3 Đánh giá chung thực trạng 57 2.3.1 Đánh giá chung 57 2.3.2 Nguyên nhân dẫn tới thực trạng 59 Kết luận chương 60 Chương CÁC BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG MƠ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI Ở CẤP TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÔNG LÔ TỈNH VĨNH PHÚC 61 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 61 3.1.1 Đảm bảo tính mục đích 61 3.1.2 Đảm bảo tính hiệu 61 3.1.3 Đảm bảo tính đồng 61 3.1.4 Đảm bảo tính tập trung dân chủ 62 3.1.5 Đảm bảo tính xã hội hóa giáo dục 62 3.1.6 Đảm bảo tính pháp lý huy động nguồn lực 64 3.2 Các biện pháp huy động nguồn lực: 64 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho giáo viên, cán quản lý, cha mẹ học sinh mơ hình trường học VNEN 64 3.2.2 Xây dựng chiến lược huy động nguồn lực để thực mô hình trường học VNEN 68 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2.3 Tăng cường xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý, giáo viên đáp ứng mơ hình trường học VNEN 69 3.2.4 Chỉ đạo tổ chuyên môn đổi sinh hoạt chuyên môn theo tiếp cận mô hình trường học VNEN 71 v Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Câu 11: Để đạo tổ chuyên môn đổi sinh hoạt chuyên môn theo tiếp cận mơ hình trường học VNEN, hiệu trưởng tiến hành biện pháp sau đây? Mức độ tiến hành Các biện pháp đạo Sinh hoạt chuyên môn hướng tới bồi dưỡng nghiệp vụ lực cho giáo viên Tập trung thảo luận liên quan đến học sinh Tập trung phân tích dạy giáo viên đánh giá thực trạng, tìm nguyên nhân để nâng cao chất lượng dạy, tạo hội tốt cho học sinh Thảo luận nội dung liên quan đến chuyên môn Thảo luận nội dung dạy xếp tài liệu, thống nội dung dạy, điều chỉnh tài liệu trình Hiệu trưởng phê duyệt Thảo luận xếp đồ dùng dạy học tự làm đồ dùng dạy học Trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động hỗ trợ cho Hội đồng tự quản học sinh Trao đổi kinh nghiệm chuyên môn Sinh hoạt theo chuyên đề Thường xuyên Chưa thường xuyên Chưa thực Câu 12: Để huy động giáo viên đổi phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh, nhà trường tiến hành biện pháp đạo sau mức độ thực hiện? Mức độ tiến hành Các biện pháp đạo Thường xuyên Đánh giá theo q trình học học sinh thơng qua hoạt động học giáo viên tổ chức Đánh giá lực phẩm chất học sinh Chỉ đạo đánh giá tiến học sinh Hướng dẫn học sinh tự đánh giá lẫn nhau, tổ chức cha mẹ, cộng đồng tham gia đánh giá học sinh Chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh cách học Chỉ đạo giáo viên điều chỉnh cách dạy Các biện pháp khác Chưa thường xuyên Chưa thực Câu 13: Hiệu trưởng đạo giáo viên lưu giữ hồ sơ đánh giá học sinh mơ hình VNEN gồm tài liệu nào? Câu hỏi Nhật ký đánh giá giáo viên học sinh Kết Các kiểm tra định kỳ giáo viên đánh giá nhận xét Phiếu đánh giá tổng hợp cuối kỳ, cuối năm học Phiếu đánh giá phụ huynh học sinh Nhật ký tự đánh giá học sinh (Nếu có) Các sản phẩm học sinh làm Các loại giấy khen, giấy chứng nhận Câu 14 Đồng chí thực biện pháp để huy động nguồn lực tài mức độ thực stt Biện pháp tiến hành Chỉ đạo sử dụng có hiệu nguồn ngân sách Nhà nước cấp Nguồn tài dự án, chương trình hỗ trợ Động viên, thuyết phục doanh nghiệp gia đình học sinh giúp đỡ nhà trường Khuyến khích giáo viên, cán tham gia dự án để tạo nguồn kinh phí cho trường Chỉ đạo cán bộ, giáo viên thực hành tiết kiệm để đầu tư ngân sách phát triển sở vật chất nhà trường Chỉ đạo cơng khai tài cách rõ ràng Các biện pháp khác Thường xuyên Mức độ Không TX Chưa tiến hành Câu 15 Đồng chí thực biện pháp để huy động nguồn lực vật chất mức độ thực Mức độ Stt Biện pháp tiến hành Nâng cấp cảnh quan nhà trường Chỉ đạo GVCN lớp trí khơng gian lớp học đẹp, thân thiện Tăng cường sở vật chất phục vụ dạy học Khuyến khích giáo viên làm đồ dùng dạy học Chỉ đạo giáo viên sử dụng, bảo quản làm đồ dùng dạy học Đánh giá hiệu việc sử dụng sở vật chất, thiết bị dạy học Các biện pháp khác Thường Không xuyên TX Chưa tiến hành Câu 16 Đồng chí thực biện pháp để huy động nguồn lực thông tin mức độ thực Mức độ Stt Biện pháp tiến hành Thường xuyên lựa chọn thông tin trường để đưa lên Website trường Tổ chức khoa học nguồn thông tin liệu nhà trường hoạt động dạy học, giáo dục học sinh Sử dụng hệ thống thông tin quản lý tài cách hiệu Sử dụng hệ thống thông tin quản lý học sinh Sử dụng hệ thống thông tin liên kết thầy trò, trò với trò Sử dụng hệ thống thông tin liên kết nhà trường, gia đình xã hội Sử dụng thơng tin quản lý chất lượng giáo dục Các biện pháp khác Thường Không xuyên TX Chưa tiến hành Câu 17 Đồng chí thực biện pháp để kiểm tra việc huy động nguồn lực mức độ thực Mức độ Stt Biện pháp tiến hành Kiểm tra, đánh giá mức độ phù hợp sử dụng nhân hàng năm Đánh giá lực chuyên môn giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng Đánh giá hiệu giảng dạy giáo viên qua lên lớp Phản hồi thông tin từ học sinh giáo viên Đánh giá hiệu sử dụng tài Đánh giá hiệu xây dựng sở vật chất nâng cấp trường học Thống kê nguồn lực huy động từ trường Thống kê hoạt động tổ chức từ huy động chuyên gia trường hiệu đạt Kiểm soát liệu thông tin hệ thống thông tin quản lý nhà trường Các biện pháp khác Thường Không xuyên TX Chưa tiến hành Câu 18: Trong trình huy động nguồn lực để phát triển nhà trường đồng chí gặp khó khăn sau đây? Câu hỏi Hệ thống tài liệu hướng dẫn hoạt động học hoạt động giáo dục chưa đầy đủ Cha mẹ học sinh chưa nhiệt tình, chưa quan tâm Chính quyền địa phương chưa quan tâm Giáo viên chưa chuyên tâm với hoạt động đổi dạy học Thiếu đạo sát lãnh đạo Phòng GD&ĐT Năng lực huy động nguồn lực nhà trường hạn chế Các nguyên nhân khác Kết KẾT QUẢ KHẢO SÁT DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC Sau điều tra, khảo sát, thu thập thông tin 60 giáo viên trường tiểu học địa bàn mơ hình xây dựng trường học thu 60 phiếu Kết sau: Câu 1: Đồng chí hiểu mơ hình trường học mơ hình có ý đặc trưng sau đây? Câu hỏi Kết Là mơ hình trường học hiệu Là mơ hình trường học cộng đồng Là mơ hình trường học tích cực Là phương thức sư phạm mang tính chuyển đổi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục nhà trường Câu 2: Theo đồng chí mơ hình trường học phản ánh nhân tố sau đây? Câu hỏi Mục tiêu giáo dục Nội dung giáo dục Phương pháp dạy học, tổ chức lớp học Đánh giá kết học tập rèn luyện học sinh Các mối quan hệ nhà trường, gia đình cộng đồng Cơng tác quản lý nhà trường Tất nhân tố Kết Câu 3: Mơ hình trường học mơ hình trường học truyền thống khác điểm sau đây? Câu hỏi Kết Mục tiêu giáo dục Tài liệu hướng dẫn học tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục Tổ chức lớp học tổ chức hoạt động học Kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh Hoạt động sinh hoạt chuyên môn giáo viên Mối quan hệ nhà trường với gia đình, cộng đồng XH Hoạt động quản lý Nội dung dạy học Câu 4: Theo đồng chí, nguồn lực cần huy động để xây dựng trường học gồm Câu hỏi Nguồn nhân lực Nguồn tài Cơ sở vật chất Thơng tin Tất nguồn lực Kết Câu 5: Nguồn nhân lực để xây dựng trường học cấp tiểu học Câu hỏi Cán quản lý, giáo viên nhà trường Chính quyền địa phương Cha mẹ học sinh Các tổ chức xã hội Doanh nghiệp địa bàn Các dự án, nhà tài trợ Tất lực lượng Kết Câu 6: Nguồn tài để thực xây dựng trường học gồm: Câu hỏi Nguồn kinh phí Nhà nước cấp Nguồn kinh phí cha mẹ học sinh đóng góp Nguồn tài trợ từ doanh nghiệp Nguồn tài trợ từ tổ chức, cá nhân khác Vốn tự có nhà trường Tất nguồn Kết Câu 7: Hiệu trưởng nhà trường đạo trường tiểu học huy động nguồn lực xây dựng trường học nào? Câu hỏi Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên mơ hình trường học Phát huy vai trò giáo viên đổi phương pháp giảng dạy tổ chức lớp học, phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh Tăng cường sở vật chất, thư viện, nguồn tài liệu hướng dẫn hoạt động học hoạt động giáo dục cho học sinh Phối hợp với cộng đồng, gia đình để tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh Hướng dẫn trưởng môn đổi sinh hoạt chuyên môn giáo viên Đổi quản lý trường học Các biện pháp khác Kết Câu 8: Để huy động giáo viên đổi phương pháp dạy học hướng dẫn hoạt động giáo dục cho học sinh, Hiệu trưởng đạo giáo viên trường tiểu học thực biện pháp đạo sau đây? Mức độ tiến hành Các biện pháp đạo Thường xun Thực mơ hình cấu trúc học theo tài liệu hướng dẫn Đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy lực học sinh, lực tư duy, lực giải vấn đề học sinh Chỉ đạo giáo viên tổ chức học sinh học theo nhóm Quản lý hội đồng tự quản học sinh Quản lý góc học tập thư viện lớp học Xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình cộng đồng Chưa thường xuyên Chưa thực Câu 9: Hiệu trưởng đạo giáo viên trường tiểu học tiến hành biện pháp sau để đổi phương pháp dạy học theo mơ hình trường học VNEN? Mức độ tiến hành Các biện pháp đạo Thường xuyên Tổ chức tốt hoạt động học tập cho học sinh Khuyến khích học sinh tự lực khám phá điều chưa biết sở điều biết Tổ chức hoạt động học tập theo cặp, theo nhóm mơi trường học tập hợp tác Đổi đánh giá kết học tập học sinh Hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế sống gia đình Các biện pháp khác Chưa thường xuyên Chưa thực Câu 10: Hoạt động sinh hoạt chuyên môn trường đồng chí tiến hành với nội dung sau đây? Mức độ tiến hành Các biện pháp đạo Sinh hoạt chuyên môn hướng tới bồi dưỡng nghiệp vụ lực cho GV Tập trung thảo luận liên quan đến học sinh Tập trung phân tích dạy giáo viên đánh giá thực trạng, tìm nguyên nhân để nâng cao chất lượng dạy, tạo hội tốt cho học sinh Thảo luận nội dung liên quan đến chuyên môn Thảo luận nội dung dạy xếp tài liệu, thống nội dung dạy, điều chỉnh tài liệu trình Hiệu trưởng phê duyệt Thảo luận xếp đồ dùng dạy học tự làm đồ dùng dạy học Trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động hỗ trợ cho Hội đồng tự quản học sinh Trao đổi kinh nghiệm chuyên môn Sinh hoạt theo chuyên đề Thường xuyên Chưa thường xuyên Chưa thực Câu 11: Để huy động giáo viên đổi phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh, Hiệu trưởng đạo giáo viên trường tiểu học tiến hành biện pháp sau mức độ thực hiện? Mức độ tiến hành Các biện pháp đạo Thường xuyên Chưa thường xuyên Chưa thực Đánh giá theo trình học học sinh thông qua hoạt động học giáo viên tổ chức Đánh giá lực phẩm chất HS Chỉ đạo đánh giá tiến học sinh Hướng dẫn học sinh tự đánh giá lẫn nhau, tổ chức cha mẹ, cộng đồng tham gia đánh giá học sinh Chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh cách học Chỉ đạo giáo viên điều chỉnh cách dạy Các biện pháp khác Câu 12: Hiệu trưởng đạo giáo viên trường tiểu học lưu giữ hồ sơ đánh giá học sinh mơ hình VNEN gồm tài liệu nào? Câu hỏi Nhật ký đánh giá giáo viên học sinh Các kiểm tra định kỳ giáo viên đánh giá nhận xét Phiếu đánh giá tổng hợp cuối kỳ, cuối năm học Phiếu đánh giá phụ huynh học sinh Nhật ký tự đánh giá học sinh ( Nếu có) Các sản phẩm học sinh làm Các loại giấy khen, giấy chứng nhận Kết Câu 13: Theo đồng chí, điều kiện để xây dựng thành cơng mơ hình trường học cấp tiểu học, hiệu trưởng phải đảm bảo điều kiện sau đây? Câu hỏi Giáo viên chuyên tâm với hoạt động dạy học, tích cực đổi dạy học, giáo dục học sinh Hiệu trưởng phải đổi hoạt động quản lý nhà trường theo hướng phát triển mơ hình trường học Tổ chuyên môn phải thường xuyên đổi sinh hoạt chuyên môn theo tiếp cận trường học VNEN Mối quan hệ nhà trường, gia đình, cộng đồng phải hợp tác giáo dục học sinh Có đầy đủ hệ thống tài liệu hướng dẫn học tập hướng dẫn hoạt động giáo dục cho học sinh Học sinh phải tích cực, chủ động, tham gia hoạt động trải nghiệm, hợp tác, tự đánh giá Huy động nguồn tài hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục Các điều kiện khác Kết ... lý luận huy động nguồn lực xây dựng mơ hình trường học cấp tiểu học Khảo sát thực trạng huy động nguồn lực xây dựng mơ hình trường học cấp tiểu học địa bàn huy n Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc Đề xuất... Các nguồn lực xây dựng mơ hình trường học cấp tiểu học 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp huy động nguồn lực để xây dựng mô hình trường học cấp tiểu học địa bàn huy n Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM DƯƠNG VĂN SẢN HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG MƠ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN Ở CẤP TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUY N SÔNG LÔ, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành:
- Xem thêm -

Xem thêm: Huy động nguồn lực xây dựng mô hình trường học mới VNEN ở cấp tiểu học trên địa bàn huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc , Huy động nguồn lực xây dựng mô hình trường học mới VNEN ở cấp tiểu học trên địa bàn huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay