Dạy thêm vật lí lớp 10 cơ bản

92 8 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2019, 22:18

đây là giáo án dạy thêm vật lí 10 cơ bản đầy đủChương 01ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂMTiết Bài tập 01BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀUI Mục tiêu :  Định nghĩa vận tốc trung bình trong một khoảng thời gian t2  t1  Biết cách xây dựng phương trình chuyển động thẳng đều từ định nghĩa và công thức vận tốc, áp dụng phương trình chuyển động để giải các bài toán chuyển động thẳng đều của một chất điểm, bài toán gặp nhau hay đuổi nhau của hai chất điểm.. Biết cách vẽ đồ thị biễu diễn phương trình chuyển động và đồ thị vận tốc theo thời gian, sử dụng đồ thị để giải các bài toán nói trên.II Tổ chức hoạt động dạy học : 1 Phần lý thuyếta.Tốc độ trung bình: vtb= b.Chuyển động thẳng đều: Định nghĩa: CĐTĐ là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường. Phương trình chuyển động thẳng đều: x = x0 + v.tVới x0 là toạ độ ban đầu, v là tốc độ của chuyển động, x là toạ độ của chất điểm ở thời điểm t Đồ thị: x (m) v(ms) v0 x0 00t(s)t(s) Đồ thị toạ độ theo thời gian Đồ thị vận tốc theo thời gian2 Phần giải các bài tậpHoạt động của giáo viên và học sinhNội dungBài 1 GV : Hướng dẫn HS áp dụng công thức V= để tính vận tốc ở cự li 200mHS tự tính vận tốc ở cự li 400m. Bài 2 GV : các em cho biết thời điểm tàu đến ga cuối cùng:HS : t = t2 –t1  t2 = t + t1 = 19h + 36h = 55h = (24×2) + 7GV : Như vậy tàu đến ga vào ngày thứ mấy trong tuần ? HS : Tàu đến ga vào lúc 7 h ngày thứ 5 trong tuần .GV : Kế tiếp các em hãy tính vận tốc trung bình của vật ?Bài 1 : Trong đại hội thể thao toàn quốc năm 2002,chị Nguyễn Thị Tĩnh đã phá kỉ lục quốc gia về chạy 200m và 400m. Chị đã chạy 200m hết 24.06s và 400m hết 53.86s.Em hãy tính tốc độ trung bình của chị bằng kmh trong hai cự li chạy trên. Bài giảiVận tốc của chị ở cự li chạy 200m:V= = =8.31ms=29.92kmhVận tốc của chị ở cự li chạy 400m.V= = =7,43ms=26.73kmhBài 2 : Tàu thống nhất chạy từ Hà Nội vào Thành Phố Hồ Chí Minh khởi hành lúc 19h thứ ba .Sau 36 giờ tàu vào đến ga cuối cùng . Hỏi lúc đó là mấy giờ ngày nào trong tuần ? Biết đường tàu dài 1726 km , tính vận tốc trung bình của tàu. Bài giải : Thời điểm tàu đến ga cuối cùng:t = t2 –t1 t2 = t + t1 = 19h + 36h = 55h = (24×2) + 7HS : Vận tốc trung bình : Vtb = = 47,94 (kmh)GV : Khi tính vận tốc trung bình các chúng ta cần lưu ý rằng : Nghĩa là vận tốc trung bình bằng thương số tổng độ dời vật dịch chuyển và tổng thời gian để vật dịch chuyển Tránh tình trạng các em có thể nhầm lẫn vận tốc trung bình bằng trung bình cộng của các vận tốc Bài 4 : Bài GiảiVận tốc trung bình của ôtô trên đoạn đường AB VtbAB= (kmh)Vận tốc trung bình của ôtô trên đoạn đường BCVtbBC= (kmh)Vận tốc trung bình của ôtô trên đoạn đường CDVtbCD= (kmh)Vận tốc trung bình của ôtô trên đoạn đường ADVtbAD= (kmh)Không thể biết chắc chắn xe ở vị trí nào sau 40 phút kể từ khi ở A. Bài 5: Bài giải:Gọi t là thời gian Tâm đi khi không quên hộp chì màuThời gian Tâm đi khi không quên hộp chì màu là t = 12+tMà t = 1,5.t = 12+t Suy ra t = 24 phútQuãng đường từ nhà đến trường:S = v.t = Vậy tàu đến ga vào lúc 7 h ngàyThứ 5 trong tuần .Vận tốc trung bình : Vtb = = 47,94 (kmh) Bài 3 : Trên một quãng đường , một ôtô chuyển độngdều với vận tốc 50 kmh, trên nửa quãng đương còn lại, xe chạy với vận tốckhông đổi l60 kmh. Tính vận tốc trung bình của ôtô trên cả quãng đường nói trên. Bài giảiTa có S1 = V1 t1 và S2 = V2.t2V TB = V TB = = 54,5 Vậy vận tốc trung bình của xe là 54,5 kmh Bài 4 : Một ôtô chạy trên một đường thẳng,lần lượt đi qua bốn điểm liên tiếp A,B,C,D cách đều nhau một khỏng 12 Km.Xe đi đoạn AB hết 20 phút,đoạn BC hết 30 phút,đoạn CD hết 20 phút.Tính vận tốc trung bình trên mỗi đoạn đường AB,BC,CD và trên cả quãng đường AD.Có thể biết chắc chắn sau 40 phút kể từ khi ở A,xe ở vị trí nào không?Bài 5: Tâm đi xe đạp từ nhà đến trường. Khi đi được 6 phút, Tâm chợt nhớ mình quên đem theo hộp chì màu và quay về lấy và đi ngay đến trường. Do đó thời gian đi lần này bằng 1,5 lần Tâm đi từ nhà đến trường.Biết thời gian lên xuống xe không đáng kể và tốc độ của Tâm không đổi 10kmh .Tính quãng đường từ nhà đến trường và thời gian Tâm đi từ nhà đến trường khi bình thường?Bài 6: Một ô tô chuyển động thẳng đều với vận tốc 54kmh.Hãy viết phương trình của chuyển động ấy? Biết vật xuất phát cách mốc một khoảng 10km.Vẽ đồ thị biểu diễn?Bài giải:Chọn chiều dương là chiều chuyển độngPhương trình chuyển động của vật: x = x¬o + v.t Phương trình chuyển động của vật phụ thuộc vào hệ quy chiếu.Vì vậy trước khi lập PTCDD ta phải chọn hệ quy chiếu (Trục tọa độ, gốc tọa độ, chiều dương, gốc thời gian)Bài toán gặp nhau của 2 vật: Chọn hệ trục tọa độ, gốc thời gian Lập phương trình chuyển động của các vật Hai vật gặp nhau khi x1 = x2Giải phương trình và trả lời bài toánYêu cầu về nhà giải bài toán bằng đồ thị.Hãy nêu phương pháp giải bài toán lập phương trình chuyển động, xác định vị trí và thời điểm hai chất điểm gặp nhau?Hướng dẫn HS vẽ hình, chú ý vectơ vận tốc hai xe và chiều dương.Hai xe gặp nhau khi nào?Lưu ý HS cách chọn tỉ lệ.TH1: Vật xuất phát tại M cách O 10km về phía chiều dương: X = 10 + 54.t (km)TH2: Vật xuất phát tại M cách O 10km về phía chiều âm: X = 10 + 54.t (km)Vẽ đồ thị:Bài 7: Hai xe xuất phát cùng lúc từ 2 vị trí A và B trên cùng một đường thẳng cách nhau 120km.Xe chạy từ A với vận tốc 40kmh. Xe chạy từ B có vận tốc 60kmh. Hỏi hai xe gặp nhau ở đâu, vào lúc nào? Biết 2 xe xuất phát lúc 6h sáng và đi ngược chiều nhau.Bài giải:Chọn hệ trục tọa độ õ dọc theo AB, gốc tọa độ tại A, chiều (+) từ A đến B. Gốc thời gian lúc 6h sáng.Phương trình chuyển động của 2 xe:X1 = 40.t ( km )X2 = 120 60.t ( km ) Hai vật gặp nhau khi x1 = x2 Suy ra 40.t = 120 60.t t = 1,2h và x1 = 48 kmBài 8: Hai xe A và B cách nhau 112 km, chuyển động ngược chiều nhau. Xe A có vận tốc 36 kmh, xe B có vận tốc 20 kmh và cùng khởi hành lúc 7 giờ.a Lập phương trình chuyển động của hai xeb Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhauc Vẽ đồ thị tọa độ – Thời gianGiải:Chọn: + Trục tọa độ Ox trùng với đoạn đường AB + Chiều dương A B + Gốc tọa độ tại A + Gốc thời gian 7 giờa Phương trình chuyển động xe A: Phương trình chuyển động xe B: b Khi hai xe gặp nhau : Vị trí hai xe lúc gặp nhau : Vậy hai xe gặp nhau sau 2 giờ tại vị trí cách A một đoạn 72 km.c Vẽ đồ thị tọa độ thời gian Bài 9: Xe 1 chuyển động thẳng đều với v =36 kmh.Lúc 9h xe này bắt đầu đi từ A về B. Lúc 9h 30 xe 2 chuyển động với v = 54kmkm về A. Cho AB = 108km.a,Lập phương trình chuyển động của 2 xe. Tìm vị trí va thời điểm gặp nhau.b, Giải bài toán bằng đồ thị( ĐS : t = 1,5h; x1 =x2 =54 km) Chương 01 ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Tiết Bài tập 01 BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU I / Mục tiêu : − Định nghĩa vận tốc trung bình khoảng thời gian t2 − t1 − Biết cách xây dựng phương trình chuyển động thẳng từ định nghĩa cơng thức vận tốc, áp dụng phương trình chuyển động để giải toán chuyển động thẳng chất điểm, toán gặp hay đuổi hai chất điểm − Biết cách vẽ đồ thị biễu diễn phương trình chuyển động đồ thị vận tốc theo thời gian, sử dụng đồ thị để giải tốn nói II / Tổ chức hoạt động dạy học : / Phần lý thuyết S a.Tốc độ trung bình: vtb= t b.Chuyển động thẳng đều: - Định nghĩa: CĐTĐ chuyển động quỹ đạo đường thẳng tốc độ trung bình quãng đường - Phương trình chuyển động thẳng đều: x = x0 + v.t Với x0 toạ độ ban đầu, v tốc độ chuyển động, x toạ độ chất điểm thời điểm t - Đồ thị: x (m) v(m/s) v0 x0 0 t(s) t(s) Đồ thị toạ độ theo thời gian Đồ thị vận tốc theo thời gian / Phần giải tập Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung Bài Bài : Trong đại hội thể thao toàn quốc năm 2002,chị GV : Hướng dẫn HS áp dụng công thức V= Nguyễn Thị Tĩnh phá kỉ lục quốc gia chạy 200m 400m Chị chạy 200m hết 24.06s ∆x để tính vận tốc cự li 200m 400m hết 53.86s.Em tính tốc độ trung bình ∆t chị km/h hai cự li chạy HS tự tính vận tốc cự li 400m Bài giải Vận tốc chị cự li chạy 200m: ∆x 200 V= = =8.31m/s=29.92km/h ∆t 24.06 Vận tốc chị cự li chạy 400m ∆x 400 V= = =7,43m/s=26.73km/h Bài ∆t 53.86 GV : em cho biết thời điểm tàu đến ga Bài : Tàu thống chạy từ Hà Nội vào Thành cuối cùng: Phố Hồ Chí Minh khởi hành lúc 19h thứ ba Sau 36 HS : ∆t = t2 –t1 tàu vào đến ga cuối Hỏi lúc ⇒ t2 = ∆t + t1 ngày tuần ? Biết đường tàu dài 1726 km , = 19h + 36h = 55h = (24×2) + tính vận tốc trung bình tàu GV : Như tàu đến ga vào ngày thứ Bài giải : tuần ? Thời điểm tàu đến ga cuối cùng: HS : Tàu đến ga vào lúc h ngày thứ ∆t = t2 –t1 tuần ⇒ t2 = ∆t + t1 GV : Kế tiếp em tính vận tốc trung = 19h + 36h = 55h = (24×2) + bình vật ? HS : Vận tốc trung bình : ∆x 1726 = Vtb = = 47,94 (km/h) ∆t 36 GV : Khi tính vận tốc trung bình cần lưu ý : vTB = x − x1 ∆x M M = = ∆t ∆t t − t1 Nghĩa vận tốc trung bình thương số tổng độ dời vật dịch chuyển tổng thời gian để vật dịch chuyển ! Tránh tình trạng em nhầm lẫn vận tốc trung bình trung bình cộng vận tốc Bài : Bài Giải Vận tốc trung bình ôtô đoạn đường AB ∆X 12 = = 36 VtbAB= ∆t (km/h) Vận tốc trung bình ôtô đoạn đường BC ∆X 12 = = 24 VtbBC= ∆t (km/h) Vận tốc trung bình ôtô đoạn đường CD ∆X 12 = = 36 VtbCD= ∆t (km/h) Vận tốc trung bình ôtô đoạn đường AD ∆X 36 = = 30,85 VtbAD= ∆t (km/h) Không thể biết chắn xe vị trí sau 40 phút kể từ A Bài 5: Bài giải: Gọi t thời gian Tâm khơng qn hộp chì màu Thời gian Tâm khơng qn hộp chì màu t' = 12+t Mà t' = 1,5.t = 12+t Suy t = 24 phút Quãng đường từ nhà đến trường: 10 24.60 = 4000m = 4km S = v.t = 3, Vậy tàu đến ga vào lúc h ngàyThứ tuần Vận tốc trung bình : ∆x 1726 = Vtb = = 47,94 (km/h) ∆t 36 Bài : Trên quãng đường , ôtô chuyển độngdều với vận tốc 50 km/h, nửa qng đương lại, xe chạy với vận tốckhơng đổi l60 km/h Tính vận tốc trung bình ơtơ quãng đường nói Bài giải Ta S1 = V1 t1 S2 = V2.t2 ∆X S = = S1 S 1 V TB = ∆t + + 2V1 2V2 2V1 2V2 2V1 × V2 × 50 × 60 = V TB = = 54,5 V1 + V2 110 Vậy vận tốc trung bình xe 54,5 km/h Bài : Một ôtô chạy đường thẳng,lần lượt qua bốn điểm liên tiếp A,B,C,D cách khỏng 12 Km.Xe đoạn AB hết 20 phút,đoạn BC hết 30 phút,đoạn CD hết 20 phút.Tính vận tốc trung bình đoạn đường AB,BC,CD quãng đường AD.Có thể biết chắn sau 40 phút kể từ A,xe vị trí khơng? Bài 5: Tâm xe đạp từ nhà đến trường Khi phút, Tâm nhớ quên đem theo hộp chì màu quay lấy đến trường Do thời gian lần 1,5 lần Tâm từ nhà đến trường.Biết thời gian lên xuống xe không đáng kể tốc độ Tâm khơng đổi 10km/h Tính qng đường từ nhà đến trường thời gian Tâm từ nhà đến trường bình thường? Bài 6: Một tơ chuyển động thẳng với vận tốc 54km/h.Hãy viết phương trình chuyển động ấy? Biết vật xuất phát cách mốc khoảng 10km.Vẽ đồ thị biểu diễn? Bài giải: Chọn chiều dương chiều chuyển động Phương trình chuyển động vật: x = xo + v.t TH1: Vật xuất phát M cách O 10km phía chiều dương: X = 10 + 54.t (km) TH2: Vật xuất phát M cách O 10km phía chiều âm: X = -10 + 54.t (km) Vẽ đồ thị: - Phương trình chuyển động vật phụ thuộc vào hệ quy chiếu.Vì trước lập PTCDD ta phải chọn hệ quy chiếu (Trục tọa độ, gốc tọa độ, chiều dương, gốc thời gian) *Bài toán gặp vật: - Chọn hệ trục tọa độ, gốc thời gian - Lập phương trình chuyển động vật - Hai vật gặp x1 = x2 -Giải phương trình trả lời toán Yêu cầu nhà giải toán đồ thị Hãy nêu phương pháp giải tốn lập phương trình chuyển động, xác định vị trí thời điểm hai chất điểm gặp nhau? Hướng dẫn HS vẽ hình, ý vectơ vận tốc hai xe chiều dương Hai xe gặp nào? Lưu ý HS cách chọn tỉ lệ Bài 7: Hai xe xuất phát lúc từ vị trí A B đường thẳng cách 120km.Xe chạy từ A với vận tốc 40km/h Xe chạy từ B vận tốc 60km/h Hỏi hai xe gặp đâu, vào lúc nào? Biết xe xuất phát lúc 6h sáng ngược chiều Bài giải: - Chọn hệ trục tọa độ õ dọc theo AB, gốc tọa độ A, chiều (+) từ A đến B Gốc thời gian lúc 6h sáng - Phương trình chuyển động xe: X1 = 40.t ( km ) X2 = 120 - 60.t ( km ) - Hai vật gặp x = x2 Suy 40.t = 120 60.t ⇒ t = 1,2h x1 = 48 km Bài 8: Hai xe A B cách 112 km, chuyển động ngược chiều Xe A vận tốc 36 km/h, xe B vận tốc 20 km/h khởi hành lúc a/ Lập phương trình chuyển động hai xe b/ Xác định thời điểm vị trí hai xe gặp c/ Vẽ đồ thị tọa độ – Thời gian Giải: Chọn: + Trục tọa độ Ox trùng với đoạn đường AB + Chiều dương A B + Gốc tọa độ A + Gốc thời gian a/ Phương trình chuyển động xe A: x1 = 36t (km) Phương trình chuyển động xe B: x2 = −20t + 112(km) b/ Khi hai xe gặp : x1 = x ⇔ 36t = −20t + 112 ⇔ t = 2(h) Vị trí hai xe lúc gặp : x1 = x = x = 36.2 = 72(km) Vậy hai xe gặp sau vị trí cách A đoạn 72 km c/ Vẽ đồ thị tọa độ- thời gian Bài 9: Xe chuyển động thẳng với v =36 km/h.Lúc 9h xe bắt đầu từ A B Lúc 9h 30 xe chuyển động với v' = 54km/km A Cho AB = 108km a,Lập phương trình chuyển động xe Tìm vị trí va thời điểm gặp b, Giải toán đồ thị ( ĐS : t = 1,5h; x1 =x2 =54 km)    Tiết Bài tập 02 BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU I / Mục tiêu : − Hiểu mối quan hệ dấu gia tốc dấu vận tốc chuyển động nhanh dần chuyển động chậm dần −Vẽ đồ thị biểu diễn vận tốc theo thời gian đường thẳng xiên góc với hệ số góc giá trị gia tốc Giải toán đơn giản liên quan đến gia tốc - Xác định a, v, s, t chuyển động thẳng biến đổi II / Tổ chức hoạt động dạy học : / Phần lý thuyết v − v0 Cơng thức tính gia tốc: a = t Cơng thức tính vận tốc: v = v + a.t Cơng thức tính đường đi: S = v0 t + a.t 2 Công thức liên hệ a-v-s : v − v0 = 2a.S x = x + v t + at Dấu đại lượng: - Trong cđ NDĐ: véctơ gia tốc phương, chiều với véctơ vận tốc: => a dấu với v (v.a > 0) - Trong cđ CDĐ: véctơ gia tốc phương, ngược chiều với véctơ vận tốc: => a ngươc dấu với v(v.a < 0) / Phần giải tập Hoạt động giáo viên học sinh GV : Trước thực tập em cần lưu ý vấn đề sau : GV : Khi giải toán học nào, việc trước hết phải thực bước sau : Bước : Vẽ hình , em cần ý đền chiều chuyển động vật, ghi giá trị vận tốc hay gia tốc hình vẽ ( quan trọng viếc việc xác định giá trị dương hay âm, vào tính chất chuyển động nhanh dần ( a v dầu ) hay chậm dần ( a v trái dầu !) Bước 02 : - Gốc toạ độ O : Thường ví trí vật bắt đầu chuyển động - Chiều dương Ox : Là chiều chuyển động vật ! - MTG : Lúc vật bắt đầu chuyển động Bước : Vận dụng hai công thức sau vào tập : Nội dung ghi bảng Bài : Một người xe đạp bắt đầu khởi hành, sau 10 (s) đạt tốc độ m/s, hỏi gia tốc người ? Bài giải Chọn Gốc toạ độ 0:là điểm xe bắt đầu khởi động Chiều dương 0x :là chiều xe chuyển động Mốc thời gian:là lúc xe bắt đầu khởi động Gia tốc người : atb = v −v0 t −t v =∆ ∆t = 10 = 0,2 m / s Đáp số : atb = 0,2m/s Bài : Một máy bay bay với vận tốc 100 m/s, tăng tốc lên đến 550 m/s khoảng thời gian phút Tính gia tốc máy bay Bài giải Chọn : Gốc tọa độ 0:là điểm máy bay bắt đầu bay Chiều dương 0x:là chiều bay chuyển động máy bay a = v2 − v1 t2 − t1 Mốc thời gian:là lúc máy bay bắt đầu bay Gia tốc máy baylà: v = v0 + at v −v0 ∆v 550 −100 =15m / s a =  Một số vấn đề cần ý : tb t −t0 = ∆t = 300 - Khi tóm tắt tốn, phải Đáp số : atb = 15m/s đổi đơn vị để tránh sai xót ! Bài : Ơtơ đua đại chạy động phản lựa đạt km/h = m/s vận tốc cao Một loại xe đạt 3,6 vận tốc 360 km/h sau 2s kể từ lúc xuất phát Hãy tính gia tốc xe Bài Giải V = 360km/h =100m/s Δv 100 Gia tốc xe là: a = = = 50 m/s2 Δt Vậy gia tốc xe 50 m/s2 Bài : Vận tốc vũ trụ cấp I (7,9 km/s) vận tốc nhỏ để tàu vũ trụ bay quanh Trái Đất Hãy tính xem tên lửa phóng tàu vũ trụ phải gia tốc để sau 160 s tàu đạt vận tốc ? Coi gia tốc tàu không đổi Bài Giải v = 7.9 km/s =7900 m/s Gia tốc tên lửa phóng tàu vũ trụ: Δv 7900 a= = = 49,375 m/s2 Δt 160 Vậy tên lửa phóng tàu vũ trụ gia tốc 49,375 m/s2 Bài : Một ô tô chuyển động với vận tốc 54km/h hãm phanh chuyển động chậm dần với gia tốc 0.2m/s2 a Tính vận tốc xe sau 20 giây chuyển động b Tìm quãng đường mà xe từ lúc hãm phanh đến dừng hẳn Bài Giải a) 54 km/h = 15 m/s v = v + a.t = – 0,2 t Với t = 20 s Suy ra: v = m/s 2 b) v − v0 = 2a.S Suy ra: s = ( – 25)/2(-0,2) = 62,5 m Bài 6: Một điện tử chuyển động với vận tốc 3.10 m/s Bài vào máy gt hạt bản, chịu gia tốc 8.1014 m/s2 v − v0 a) Sau hạt đạt vận tốc 5,4.105m/s ? HS : Từ cơng thức a = b) Qng đường máy gia tốc bao t nhiêu ? v − v0 ⇒t = = 3.10-10 s Bài Giải a v − v0 v − v0 Áp dụng công thức v2 – v02 = 2as a) Từ công thức a = ⇒t = = 3.10-10 s 2 t a v − v0 s= = 1,26.10-4 m b) Áp dụng công thức v2 – v02 = 2as 2a v − v02 s= = 1,26.10-4 m 2a a Tìm chiều dài dốc thời gian để hết dốc, biết vận tốc cuối dốc 72km/h Bài tập nhà: Bài : Một ô tô chuyển động với vận tốc 36km/h xuống dốc chuyển động nhanh dần với gia tốc 0.1m/s2 b Tính vận tốc xe sau phút chuyển động Bài : Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần Sau phút tàu đạt đến vận tốc 36 km/h a Tính gia tốc đồn tàu b Nếu tiếp tục tăng tốc sau đạt đến vận tốc 54 km/h Bài : Một ôtô chuyển động thẳng với vận tốc 45km/h bổng tăng ga chuyển động nhanh dần a Tính gia tốc xe biết sau 30s ô tô đạt vận tốc 72 km/h b Trong q trình tăng tốc nói trên, vào thời điểm kể từ lúc tăng tốc, vận tốc xe 64,8 km/h Bài10 : Một đoàn tàu chạy với vận tốc 43,2 km/h hãm phanh chuyển động chậm dần để vào ga Sau phút tàu dừng lại sân ga a Tính gia tốc tàu b Tính quãng đường mà tàu thời gian hãm    Tiết Bài tập 03 BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU I / Mục tiêu : − Hiểu rõ phương trình chuyển động cơng thức biểu diễn tọa độ chất điểm theo thời gian −Thiết lập phương trình chuyển động từ cơng thức vận tốc phép tính đại số nhờ đồ thị vận tốc − Nắm vững công thức liên hệ độ dời, vận tốc gia tốc − Hiểu rõ đồ thị phương trình chuyển động biến đổi đường parabol − Áp dụng công thức tọa độ, vận tốc để giải toán chuyển động chất điểm, hai chất điểm chuyển động chiều ngược chiều - Giải toán gặp hai vật II / Tổ chức hoạt động dạy học : / Kiểm tra cũ : a / Viết phương trình chuyển động thẳng biến đổi 2/ Phần giải tập GV : Để thực tập phương trình chuyển BÀI 1: Một chất điểm chuyển động dọc theo động thẳng biến đổi đều, trước hết cần trục Ox, theo phương trình x=2t+3t ; Trong thực bước sau : x tính m,t tính giây Bước : a) Hãy xác định gia tốc chất điểm Vẽ hình , em cần ý đền chiều chuyển b) Tìm toạ độ vận tốc tức thời chất điểm động vật, ghi giá trị vận tốc hay gia tốc thời gian t=3s hình vẽ ( Ở tiết tập trước đề cập ) Bài Giải Bước 02 : - Gốc toạ độ O : Thường ví trí vật bắt đầu Ta phương trình chuyển động thẳng biến đổi chuyển động : x0 + v0t + a t2 - Chiều dương Ox : Là chiều chuyển động vật mà x = 2t +3t2 - MTG : Lúc vật bắt đầu chuyển động Bước : Vận dụng hai công thức sau vào tập : v2 − v1 a = ; v = v0 + at t2 − t1 phương trình chuyển động thẳng biến đổi : x = x0 + v0 + ½ at2 ; v2 – v02 = 2as Phương trình tốn cho trược u cầu tìm giá trị cụ thể phương trình , chẳng hạn tập 1/26 SGK Bài tập Ở đề cho ta phương trình x = 2t +3t 2, phối hợp với phương trình tổng quát em cho biết gia tốc HS : a = ⇔ a = 6m/s2 GV : Để tìm toạ độ x, ta việc giá trí thời gian vào phương trình ! HS : x = v0t+ a t2 = 2.3 + 3.9 = 33 m GV : Cần ý xử đơn vị đại lượng cho phù hợp ! em vận dụng công thức vận tốc để tính vận tốc tức thời : v = v0+at = + 6.3 = 20m/s a =3 ⇔ a = 6m/s2 Toạ độ :x = v0t+ a t2 = 2.3 + 3.9 = 33 m Vận tốc tức thời: v = v0+at = + 6.3 = 20m/s Kết luận : a) Gia tốc chất điểm:a = 6m/s2 b) Toạ độ chất điểm thời gian t = 3s x = 33m Vận tốc tức thời chất điểm:v0 = 20m/s Bài 2: Vận tốc chất điểm chuyển động theo trục Ox cho hệ thức v = 15 – 8t m/s Hãy xác định gia tốc, vận tốc chất điểm lúc t = (s) vận tốc trung bình chất điểm khoảng thời gian từ đến giây Bài giải : * Phương trình chất điểm dạng : v = ( 158t ) m/s Nên : a = -8 m/s * Vận tốc chất điểm t = 2s v = at + v0 = -8.2 + 15 = -1 (m) ⇔ BÀI * Vận tốc trung bình khoảng thời gian t = 0s GV : Đây dạng tập cho liệu để viết → t = 2s phương trình s = x - x0 = v0 + ½ at2 = 14 m Trước hết em thực bước chọn O, Ox 14 vtb = = m/s MTG u cầu đề tốn Các bước lại để HS thực hiện, GV cần BÀI 3: Một ôtô chuyển động với vận tốc nhắc ý cho em áp dụng công thức không đổi 30 m/s Đến chân dốc, đột để thực nhiên ngừng hoạt động ôtô theo đà lên HS : … dốc Nó ln ln chịu gia tốc ngược GV : Ngoài em cần biết vật chiều chuyển động m/s2 suốt chuyển động đường thẳng hướng trình lên dốc khơng thay đổi lúc ta a) Viết phương trình chuyển động ôtô, lấy S = ∆x = x – x0 gốc toạ độ x = gốc thời gian t = lúc xe vị trí chân dốc b) Tính qng đường xa theo sườn dốc mà ơtơ lên c) Tính thời gian hết quãng đường Bài giải Chọn: + Gốc toạ độ: lúc xe vị trí chân dốc + Chiều dương Ox: chiều chuyển động xe + Mốc thời gian: lúc xe vị trí chân dốc a) Khi đến chân dốc, ôtô ngường hoạt động Khi chuyển động xe chuyển động thẳng biến đổi điều Ta phương trình: x = x0 + v0t – ½ at2 = 30t – t2 Bài 5: PTCĐ: x = x0 + vo.t +1/2 a t2 ) Qng đường xa theo sườn dốc mà ơtơ được: v2 – v02 = -2aS  S=-v2/-2a = -(30)2/-2.2 =225 (m) c) Thời gian để xe hết quãng đường: S= x = 30t – t2  225= 30t – t2  t2 –30t + 225 =  t = 15 (s) Vậy : Thời gian để xe hết quãng đường 15 giây Bài 4: Hai người xe đạp chuyển động ngược chiều Cùng thời điểm, người thứ qua A với vận tốc đầu m/s, chuyển động chậm dần với gia tốc 0,2 m/s2; người thứ hai qua B với vận tốc đầu 1,5m/s, chuyển động nhanh dần với gia tốc 0,2 m/s2 Biết AB = 130m a Viết phương trình tọa độ hai người b Xác định vị trí thời điểm hai người gặp c Cho đến lúc gặp người quãng đường bao nhiêu? Vận tốc người gặp bao nhiêu? X0 = 10 cm Vo = 50 cm/s a = 160cm/s2 v − vo a= ⇒ v = vo + at = 210(cm / s ) t − to a= Bài 5: PT vật chuyển động thẳng đều: x = 80t2 + 50t +10 (cm/s) a, Tính a? b,Tính v t = s c,Định vị trí vật vật đạt vận tốc 130cm/s v − vo v − vo ⇒t = = 0,5s t a    Tiết Bài tập 04 BÀI TẬP SỰ RƠI TỰ DO CỦA MỘT VẬT I / Mục tiêu : − Biết quan sát nhận xét tượng rơi tự vật khác Biết áp dụng kiến thức học trước để khảo sát chuyển động vật rơi tự II / Tổ chức hoạt động dạy học : / Phần lý thuyết Sự rơi tự do: Là rơi tác dụng trọng lực - Phương chuyển động rơi tự phương thẳng đứng, chiều từ xuống - Chuyển động rơi tự chuyển động thẳng nhanh dần - Ở nơi Trái Đất vật rơi tự với gia tốc, gọi gia tốc rơi tự do: Kí hiệu g , (m/s2) Công thức áp dụng: - Vận tốc: v = gt - Quãng đường : s = gt2/2 hay ( h = gt2/2 ) - Công thức liên hệ: v2 = 2gh / Phần giải tập Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung ghi bảng Bài : Một vật rơi tự không vận tốc ban đầu từ độ GV : Dạng tập vật rơi tự cao 5m xuống.Tìm vận tốc chạm đất dạng đặt biệt dạng tập vật Bài giải chuyển động nhanh dần Chọn : Trước hết thực theo - Gốc O: Là nơi vật bắt đầu rơi bước : - Chiều dương:hứơng xuống Bước : - Mốc thời gian:là lúc vật bắt - Vẽ hình đầu rơi - Gốc O : vị trí vật bắt đầu rơi Ta - Oy : Hướng từ xuống đất ( vật rơi tự ), trường hợp vật 2h 2*5 = h = gt ⇒ t = =1.02s ném thẳng đứng lên ta chọn g 9.8 chiều dương Vận tốc vật chạm đất: - MTG : lúc bắt đầu ném vật lên (t0 v = gt = 9.8.1.02 = 9.996 m/s =0) Bước : Bài 2: Một người thợ xây ném viên gạch theo phương Các em áp dụng công thức vật rơi tự thẳng đứng cho người khác tầng cao m để giải yêu cầu toán ! Người việc giơ tay ngang bắt viên gạch Hỏi vận tốc ném vận tốc viên gạch lúc người bắt không  công thức vật rơi tự : Bài giải Nhấn mạnh cho HS biết : a = g, v0 = Chọn ( chọn O vị trí bắt đầu vật rơi !) , Gốc toạ độ tai vị trí bắt dầu ném viên gạch quãng đường s độ cao h ) Từ Chiều dương oy hình vẽ cơng thức Ta biến đổi : ( yêu Vận tốc ban đầu người thợ xây phải ném viên gạch cầu HS nhắc lại công thức ) 2as =V2 – V02 v = gt v = v + at ⇒ ⇒ -2gh = -V02 at gt ⇒ V0 = gh = × 9,8 × = 8,854 (m\s) ⇒h= s = v0t + 2 Bài 3: Người ta ném vật từ mặt đất lên theo 2 phương thẳng đứng với vận tốc 4,0 m/s Hỏi sau 2as = v − v vật rơi chạm đất ? Độ cao cực đại vật đạt ⇒ 2gh = v ⇒ v = 2gh bao nhiêu? Vận tốc chạm đất làbao nhiêu ? Bài giải Chọn : Gốc toạ độ O theo chiều ném vật Chiều dương Oy hướng lên hình vẽ Mốc thời gian bắt đầu ném vật Thời gian để vật chuyển động lên đến độ cao cực đại 10 Tiết Bài tập 31 Bài Tập Về Các Hiện Tượng Bề Mặt Của Chất Lỏng I MỤC TIÊU - HS nắm công thức tính lực căng bề mặt chất lỏng để vận dụng giải dạng tập liên quan - Rèn cho HS kĩ vận dụng giải BT giải thích tượng căng bề mặt chất lỏng II TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC / Phần lý thuyết : f = σl Lực căng bề mặt chất lỏng Trọng lượng đoạn dây hình trụ : P = mg = ρVg Lực đẩy Acsimet : FA = dV = ρ gV / Phần giải tập Hoạt động Giáo viên Học sinh Nội dung ghi bảng • HS ghi nhận dạng tập, thảo luận nêu Bài 1: BT 37.9 SBT Giải : sở vận dụng a) Lực căng bề mặt nước xà phòng tác dụng • Ghi tập, tóm tắt, phân tích, tiến hành lên đoạn dây : giải F = 2σ l • Phân tích tốn, tìm mối liên hệ Trọng lượng đoạn dây : đại lượng cho cần tìm • Tìm lời giải cho cụ thể πd2 P = mg = ρVg = ρ gl • Hs trình bày giải Phân tích kiện đề bài, đề xuất (V,d thể tích đường kính đoạn dây ab) hướng giải tốn Điều kiện để đoạn dây cân bằng: HS thảo luận theo nhóm tìm hướng giải F = P theo gợi ý πd2 Cả lớp theo dõi, nhận xét ⇔ 2σ l = ρ gl Nêu bước giải : +Tính lực căng dây F = 2σ l 8σ ⇒d = +Tính trọng lượng đoạn dây : ρ gπ πd2 P = mg = ρVg = ρ gl 8.0, 04 = = 1, 08mm 3,14.8900.9,8 Từ suy d b) Công thực để kéo đoạn dây ab dịch chuyển A = Fx xuống đoạn x công để thắng công cản : A = Fx = 2σ lx = σ 2∆S ⇔ A = 0, 04.2.80.10−3.15.10−3 = 9, 6.10−5 J Cả lớp theo dõi, nhận xét Bài 2: BT 37.10 SBT Nêu bước giải : + Viết cơng thức tính P , F, FA + Điều kiện để mẩu gỗ + Từ tính x Giải : Điều ur urkiệnuurđể mẩu gỗ lên mặt nước : P + F = FA (1) Với P trọng lượng mẩu gỗ F lực căng bề mặt FA lựv đẩy Acsimet Gọi a độ dài cạnh mẩu gỗ x độ ngập sau nước cạnh Mà : P = mg F = σ 4a FA = ρ a xg = dV (V = a x; d = ρ g ) 78 Từ phương trình (1) thay giá trị ta được: mg + σ 4a = ρ a xg mg + σ 4a ⇒x= = 2,3cm ρ a2 g Bài 3: 4cm3 dầu lỏng chảy qua ống nhỏ giọt thành 304 giọt dầu Đường kính lỗ đầu ống nhỏ giọt là1,2mm Khối lượng riêng dầu lỏng 900 kg/m3 Tính suất căng mặt dầu lỏng (ĐS: 0,03 N/m) Bài 4: Một cầu mặt ngồi hồn tồn khơng bị nước làm dính ướt Tính lực căng mặt ngồi lớn tác dụng lên cầu đặt mặt nước Quả cầu khối lượng khơng bị chìm? Bán kính cầu là0,15mm súat căng mặt nước 0,073 N/m (ĐS:m ≤ 6,9.10-3g) 79 Tiết Bài tập 07 ÔN TẬP CHƯƠNG I / Mục tiêu : - Nhớ lại hệ thống lại kiến thức toàn chương - Giải thành thạo dạng tập chương II / Tổ chức hoạt động dạy học : / Phần lý thuyết S a.Tốc độ trung bình: vtb= t b.Chuyển động thẳng đều: - Gia tốc: a = - Vận tốc: v = - Phương trình chuyển động : x = x0 + v.t c.Cơng thức tính: v − v0 Gia tốc: a = t Vận tốc: v = v + a.t Đường đi: S = v0 t + a.t 2 Công thức liên hệ a-v-s : v − v0 = 2a.S PTCĐ: x = x + v t + at Dấu đại lượng: - CĐNDĐ: véctơ gia tốc phương, chiều với véctơ vận tốc: => a dấu với v (v.a > 0) - CĐCDĐ: véctơ gia tốc phương, ngược chiều với véctơ vận tốc: => a ngươc dấu với v(v.a < 0) d.Rơi tự do: - Vận tốc: v = gt - Quãng đường : s = gt2/2 hay ( h = gt2/2 ) - Công thức liên hệ: v2 = 2gh e.Chuyển động tròn đều: Tốc độ dài v = s / t (m/s) Tốc độ góc: ω = α /t ( rad/s) Công thức kiên hệ ω v: v = r ω ; ( r bán kính quỹ đạo) Chu kì: T = π/ω ( giây) Tần số f = 1/ T ( vòng/ s) ; (Hz) aht = v2/ r = r.ω2 (m/s2) g Công thức cộng vận tốc: v13 = v12 / Phần giải tập + v23 C©u 1: Chọn câu A Một vật đứng yên khoảng cách từ đến vật mốc giá trị không đổi B Mặt trời mọc đằng Đông, lặn đẳng Tây trái đất quay quanh trục Bắc Nam từ Tây sang Đông C Khi xe đạp chạy đờng thẳng, ngời đứng đờng thấy đầu van xe vẽ thành đờng tròn D Đối với đầu mũi kim đồng hồ trục đứng yên Câu 2: Chọn câu sai A Toạ độ điểm trục 0x khoảng cách từ vật mốc đến điểm B Toạ độ điểm trục 0x khoảng cách từ gốc đến điểm 80 C Đồng hồ dùng để đo khoảng thời gian D Giao thừa năm Mậu Thân thời điểm Câu 3: Tàu Thống Bắc Nam S1 xuất phát từ ga Hà Nội vào lúc 19h00min, tới ga Vinh vào lúc 0h34min ngày hôm sau Khoảng thời gian tàu Thống Bắc Nam S1 chạy tõ ga Hµ Néi tíi ga Vinh lµ a 19h b 24h34min c 4h26min d 18h26min Câu 4: Tàu Thống Bắc Nam S1 xuất phát từ ga Hà Nội vào lúc 19h00min, ngày tháng năm 2006, tới ga Sài Gòn vào lúc 4h00min ngày 10 tháng năm 2006 Trong thời gian tàu phải nghỉ số ga để trả khách 39min Khoảng thời gian tàu Thống Bắc Nam S1 chạy từ ga Hà Nội tới ga Sài Gòn a 32h21min b 33h00min c 33h39min d 32h39min C©u 5: BiÕt giê Bec Lin( Cộng hoà liên bang Đức) chậm Hà Nội giờ, trận chung kết bóng đá Wold Cup năm 1006 diễn Bec Lin vào lúc 19h00min ngày tháng năm 2006 Bec Lin Khi Hà Nội a 1h00min ngày 10 tháng năm 2006 b 13h00min ngày tháng năm 2006 c 1h00min ngày tháng năm 2006 d 13h00min ngày 10 tháng năm 2006 Câu 6: Chuyến bay hãng Hàng không Việt Nam từ Hà Nội Pa-ri( Cộng hoà Pháp) khởi hành vào lúc 19h30min Hà Nội ngày hôm trớc, đến Pa-ri lúc 6h30min sáng hôm sau theo Pa-ri Thời gian máy bay bay tõ Hµ Néi tíi Pa-ri lµ: a 11h00min b 13h00min c 17h00min d 26h00min Câu 7: Trong chuyển động thẳng, véc tơ vận tốc tức thời a Phơng chiều không thay đổi b Phơng không đổi, chiều thay đổi c Phơng chiều thay đổi d Phơng không đổi, chiều thay đổi Câu 8: Chuyển động thẳng chuyển động thẳng a Chất điểm thực đợc độ dời khoảng thời gian b Chất điểm thực đợc độ dời khoảng thời gian c Chất điểm thực đợc độ dời khoảng thời gian d Chất điểm thực đợc độ dời khoảng thời gian Câu 9: Trong chuyển động thẳng véc tơ vận tốc tức thời véc tơ vận tốc trung bình khoảng thời gian a Cùng phơng, chiều độ lớn không b Cùng phơng, ngợc chiều độ lớn không c Cùng phơng, chiều độ lớn d Cùng phơng, ngợc chiều độ lớn không Câu 10: Một chất điểm chuyển động thẳng phơng trình chuyển động a x = x0 + v0t + at2/2 b x = x0 + vt c x = v0 + at 81 d x = x0 - v0t + at2/2 C©u 11: Chän c©u sai a Độ dời véc tơ nối vị trí đầu vị trí cuối chất điểm chuyển động b Độ dời độ lớn quãng đờng đợc chất điểm c Chất điểm đờng thẳng quay vị trí ban đầu độ dời không d Độ dời dơng âm Câu 12: Chọn câu b Độ lớn vận tốc trung bình tốc độ trung bình c §é lín vËn tèc tøc thêi b»ng tèc ®é tøc thời d Khi chất điểm chuyển động thẳng theo mét chiỊu th× bao giêi vËn tèc trung b×nh còng tốc độ trung bình e Vận tốc tức thời cho ta biÕt chiỊu chun ®éng, ®ã bao giê giá trị dơng Câu 13: Chọn câu sai a Đồ thị vận tốc theo thời gian chuyển động thẳng đờng song song với trục 0t b Trong chuyển động thẳng đều, đồ thị theo thời gian toạ độ vận tốc đờng thẳng c Đồ thị toạ độ theo thời gian chuyển động thẳng đờng thẳng d Đồ thị toạ độ theo thời gian chuyển động thẳng đờng thẳng xiên góc Câu 14: Chọn câu sai Một ngời đờng thẳng Cứ đợc 10m ngời lại nhìn đồng hồ đo khoảng thời gian Kết đo đợc ghi bảng sau: TT ∆x(m) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ∆t(s) 8 10 10 12 12 12 14 14 A Vận tốc trung bình đoạn đờng 10m lần thứ 1,25m/s B Vận tốc trung bình đoạn đờng 10m lần thứ 1,00m/s C Vận tốc trung bình đoạn đờng 10m lần thứ 0,83m/s D Vận tốc trung bình quãng đờng 0,91m/s Câu 15: Một ngời đờng thẳng với vân tốc không đổi 2m/s Thêi gian ®Ĩ ngêi ®ã ®i hÕt qu·ng ®êng 780m a 6min15s b 7min30s c 6min30s d 7min15s Câu 16: Hai ngời theo chiều đờng thẳng AB, suất phát vị trí A, với vận tốc lần lợt 1,5m/s 2,0m/s, ngời thứ hai đến B sớm ngời thứ 5,5min Quãng đờng AB dài a 220m b 1980m c 283m d 1155m Câu 17: Một ôtô chạy đờng thẳng Trên nửa đầu đờng đi, ôtô chạy với vận tốc không đổi 50km/h Trên nửa sau, ôtô chạy với vận tốc không đổi 60km/h Vận tốc ôtô quãng đờng a 55,0km/h b 50,0km/h c 60,0km/h d 54,5km/h 82 Câu 18: Hai xe chạy ngợc chiều đến gặp nhau, khởi hành lúc từ hai địa điểm A B cách 120km Vận tốc xe từ A 40km/h, xe từ B 20km/h Phơng trình chuyển ®éng cđa hai xe chän trơc to¹ ®é 0x híng tõ A sang B, gèc 0≡ A lµ a xA = 40t(km); xB = 120 + 20t(km) b xA = 40t(km); xB = 120 - 20t(km) c xA = 120 + 40t(km); xB = 20t(km) d xA = 120 - 40t(km); xB = 20t(km) Thời điểm mà xe gặp a t = 2h b t = 4h c t = 6h d t = 8h Vị trí hai xe gặp a Cách A 240km cách B 120km b Cách A 80km cách B 200km c Cách A 80km cách B 40km d Cách A 60km cách B 60km Câu 19: Trong thí nghiệm chuyển động thẳng vật ngời ta ghi đợc vị trí vật sau khoảng thời gian 0,02s băng giấy đợc thể bảng sau: A B C D E G H VÞ trÝ(mm) 22 48 78 112 150 192 Thêi ®iĨm(s) 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 Chuyển động vật chuyển động a Thẳng b Thẳng nhanh dần c Thẳng chậm dần d Thẳng nhanh dần sau chậm dần Câu 20: Một ôtô chạy đờng thẳng, lần lợt qua điểm A, B, C cách khoảng 12km Xe đoạn AB hết 20min, đoạn BC hết 30min Vận tốc trung bình a Đoạn AB lớn đoạn CB b Đoạn AB nhỏ đoạn CB c Đoạn AC lớn đoạn AB d Đoạn AC nhỏ đoạn CB Câu 21: Tốc kế ôtô chạy 70km/h thời ®iĨm t §Ĩ kiĨm tra xem ®ång hå tèc kÕ không, ngời lái xe giữ nguyên vận tốc, ngời hành khách xe nhìn đồng hồ thấy xe chạy qua hai cột số bên đờng cách km thời gian 1min Sè chØ cña tèc kÕ a B»ng vËn tèc cña cđa xe b Nhá h¬n vËn tèc cđa xe c Lớn vận tốc xe d Bằng nhỏ vận tốc xe Câu 22: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, véc tơ gia tốc tức thời đặc điểm a Hớng thay đổi, độ lớn không ®ỉi b Híng kh«ng ®ỉi, ®é lín thay ®ỉi c Hớng thay đổi, độ lớn thay đổi d Hớng không đổi, độ lớn không đổi Câu 23: Công thức liên hệ vận tốc gia tốc chuyển động thẳng biÕn ®ỉi ®Ịu a v = v0 + at2 b v = v0 + at c v = v0 - at 83 v = - v0 + at C©u 24: Trong công thức liên hệ giữ vận gia tốc chuyển động thẳng biến đổi đợc xác định a Chuyển động nhanh dần a v dấu Chuyển động chậm dần a v trái dấu b Chuyển động nhanh dần a v trái dấu Chuyển động chậm dần a v trái dấu c Chuyển động nhanh dần a v trái dấu Chuyển động chậm dần a v dấu d Chuyển động nhanh dần a v dấu Chuyển động chậm dần a v dấu Câu 25: Chuyển động xe máy đợc mô tả đồ thị d v(m/s) 20 20 60 70 t(s) Chun ®éng cđa xe máy chuyển động a Đều khoảng thời gian từ đến 20s, chậm dần khoảng thời gian từ 60 đến 70s b Chậm dần khoảng thời gian từ đến 20s, nhanh dần khoảng thời gian từ 60 đến 70s c Đều khoảng thời gian từ 20 đến 60s, chậm dần ®Ịu kho¶ng thêi gian tõ 60 ®Õn 70s d Nhanh dần khoảng thời gian từ đến 20s, khoảng thời gian từ 60 đến 70s Câu 26: Chọn câu sai Chất điểm chuyển động theo mét chiỊu víi gia tèc a = 4m/s2 cã nghÜa a Lúc đầu vận tốc sau 1s vËn tèc cđa nã b»ng 4m/s b Lóc vËn tèc b»ng 2m/s th× sau 1s vËn tèc cđa nã b»ng 6m/s c Lóc vËn tèc b»ng 2/s th× sau 2s vËn tèc cđa nã b»ng 8m/s d Lóc vËn tèc b»ng 4m/s th× sau 2s vËn tèc cđa nã b»ng 12m/s C©u 27: Chän c©u sai Khi mét chÊt điểm chuyển động thẳng biến đổi a gia tốc không đổi b gia tốc trung bình không đổi c Chỉ chuyển động nhanh dần chậm dần d thể lúc đầu chuyển động chậm dần sau chuyển động nhanh dần Câu 28: VËn tèc vò trơ cÊp I( 7,9km/s) lµ vËn tốc nhỏ để tàu vũ trụ bay quanh Trái đất Sau phóng 160s tàu đạt đợc vận tốc trên, gia tốc tàu a 49,375km/s2 b 2,9625km/min2 c 2962,5m/min2 d 49,375m/s2 Câu 29: Một chất điểm chuyển động trục 0x với gia tốc không đổi a = 4m/s2 vận tốc ban đầu v0 = - 10m/s a Sau thời gian 2,5s vật dừng lại, sau tiếp tục chuyển ®éng chËm dÇn ®Ịu VËn tèc cđa nã lóc t = 5s lµ v = 10m/s b Sau thêi gian 2,5s vật dừng lại, sau tiếp tục chuyển ®éng nhanh dÇn ®Ịu VËn tèc cđa nã lóc t = 5s lµ v = - 10m/s 84 c Sau thời gian 2,5s vật dừng lại, sau tiếp tục chuyển động nhanh dần Vận tốc lóc t = 5s lµ v = 10m/s d Sau thời gian 2,5s vật dừng lại, sau tiếp đứng yên Vận tốc lúc t = 5s v = 0m/s Câu 30: Phơng trình chuyển ®éng th¼ng biÕn ®ỉi ®Ịu a x = x0 + v0t2 + at3/2 b x = x0 + v0t + a2t/2 c x = x0 + v0t + at/2 v(m/s) d x = x0 + v0t + at2/2 C©u 31: Đồ thị vận tốc chất điểm chuyển động dọc theo trục 0x đợc biểu diễn hình vẽ Gia tốc chất điểm khoảng thời gian ®Õn 5s; 5s ®Õn 10 15 15s; >15s lần lợt t(s) a -6m/s2; - 1,2m/s2; 6m/s2 b 0m/s2; 1,2m/s2; 0m/s2 -6 c 0m/s2; - 1,2m/s2; 0m/s2 d - 6m/s2; 1,2m/s2; 6m/s2 C©u 32: Chän c©u sai Chất điểm chuyển động nhanh dần khi: a a > vµ v0 > b a > vµ v0 = c a < vµ v0 > d a > vµ v0 = Câu 33: Một chất điểm chuyển động dọc theo trục 0x theo phơng trình x = 2t + 3t2 ®ã x tÝnh b»ng m, t tÝnh b»ng s Gia tốc; toạ độ vận tốc chất điểm lóc 3s lµ a a = 1,5m/s2; x = 33m; v = 6,5m/s b a = 1,5m/s; x = 33m; v = 6,5m/s c a = 3,0m/s2; x = 33m; v = 11m/s d a = 3,0m/s; x = 33m; v = 11m/s C©u 34: VËn tèc cđa mét chÊt ®iĨm chun ®éng däc theo trơc 0x cho bëi hƯ thøc v = 15 – 8t(m/s) Gia tèc vµ vËn tốc chất điểm lúc t = 2s a a = 8m/s2; v = - 1m/s b a = 8m/s2; v = 1m/s c a = - 8m/s2; v = - 1m/s d a = - 8m/s2; v = 1m/s Câu 35: Một ôtô chuyển động với vận tốc không đổi 30m/s Đến chân dốc, máy ngừng hoạt động ôtô theo đà lên dốc Nó gia tốc ngợc chiều với vận tốc ban đầu 2m/s suốt trình lên xuống dốc Chọn trục toạ độ hớng chuyển động, gốc toạ độ gốc thời gian lúc xe vị trí chân dốc Phơng trình chuyển động; thời gian xe lên dốc; vận tốc ôtô sau 20s lần lợt a x = 30 – 2t; t = 15s; v = -10m/s b x = 30t + t2; t = 15s; v = 70m/s c x = 30t – t2; t = 15s; v = -10m/s d x = - 30t + t2; t = 15s; v = -10m/s Câu 36: Công thức liên hệ vận tốc ném lên theo phơng thẳng đứng độ cao cực đại đạt đợc a v02 = gh b v02 = 2gh c v02 = gh d v0 = 2gh C©u 37: Chän câu sai 85 a Khi rơi tự vật chuyển động hoàn toàn nh b Vật rơi tự không chịu sức cản không khí c Chuyển động ngời nhảy dù rơi tự d Mọi vật chuyển động gần mặt đất chịu gia tốc rơi tự Câu 38: Một vật rơi tự không vận tốc ban đầu từ độ cao 5m xuống Vận tốc chạm đất a v = 8,899m/s b v = 10m/s c v = 5m/s d v = 2m/s Câu 39: Một vật đợc thả từ máy bay độ cao 80m Cho r»ng vËt r¬i tù víi g = 10m/s2, thêi gian rơi a t = 4,04s b t = 8,00s c t = 4,00s d t = 2,86s C©u 40: Hai viên bi sắt đợc thả rơi độ cao cách khoảng thời gian 0,5s Lấy g = 10m/s Khoảng cách hai viên bi sau viên thứ rơi đợc 1,5s a 6,25m b 12,5m c 5,0m d 2,5m Câu 41: Một ôtô chuyển động với vận tốc 72km/h giảm tốc độ dừng lại Biết sau quãng đờng 50m, vận tốc giảm nửa Gia tốc quãng đờng từ lúc xe dừng a a = 3m/s2; s = 66,67m b a = -3m/s2; s = 66,67m c a = -6m/s2; s = 66,67m d a = 6m/s2; s = 66,67m Câu 42: Một ngời thợ xây ném viên gạch theo phơng thẳng đứng cho ngời khác tầng cao 4m Ngời việc giơ tay ngang bắt đợc viên gạch Lấy g = 10m/s Để cho viên gạch lúc ngời bắt đợc không vận tốc ném a v = 6,32m/s2 b v = 6,32m/s c v = 8,94m/s2 d v = 8,94m/s C©u 43: Ngêi ta nÐm vật từ mặt đất lên cao theo phơng thẳng ®øng víi vËn tèc 4,0m/s LÊy g = 10m/s Thời gian vật chuyển động độ cao cực đại vật đạt đợc a t = 0,4s; H = 0,8m b t = 0,4s; H = 1,6m c t = 0,8s; H = 3,2m d t = 0,8s; H = 0,8m Câu 44: Một máy bay chở khách muốn cất cánh đợc phải chạy đờng băng dài 1,8km để đạt đợc vận tốc 300km/h Máy bay gia tốc không đổi tối thiểu a 50000km/h2 b 50000m/s2 c 25000km/h2 d 25000m/s2 Câu 45: Một đoàn tàu rời ga chuyển động nhanh dần với gia tốc 0,1m/s đoạn đờng 500m, sau chuyển động Sau 1h tàu đợc đoạn đờng a S = 34,5km b S = 35,5km 86 c S = 36,5km d S = 37,5km Câu 46: Phơng chiều véc tơ vận tốc chuyển động tròn a Phơng tiếp tuyến với bán kính đờng tròn quỹ đạo, chiều chiều chuyển động b Phơng vuông góc với bán kính đờng tròn quỹ đạo, chiều chiều chuyển động c Phơng tiếp tuyến với bán kính đờng tròn quỹ đạo, chiều ngợc chiều chuyển động d Phơng vuông góc với bán kính đờng tròn quỹ đạo, chiều ngợc chiều chuyển động Câu 47: Công thức tốc độ dài; tốc độ góc chuyển động tròn mối liên hệ chúng s a a v = ; ω = ; v = ωR t t ϕ s b b v = ; ω = ; ω = vR t t s ϕ c c v = ; ω = ; ω = vR t t ϕ s d d v = ; ω = ; v = ωR t t C©u 48: H·y chän câu sai a Chu kỳ đặc trng cho chuyển động tròn Sau chu kỳ T, chất điểm trở vị trí ban đầu lặp lại chuyển động nh trớc Chuyển động nh gọi chuyển động tuần hoàn với chu kỳ T b Chu kỳ đặc trng cho chuyển động tròn Sau chu kỳ T, chất điểm trở vị trí ban đầu lặp lại chuyển động nh trớc Chuyển động nh gọi chuyển động tuần hoàn với chu kỳ T c Trong chuyển động tròn đều, chu khỳ khoảng thời gian chất điểm hết vòng đờng tròn d Tần số f chuyển động tròn đại lợng nghịch đảo chu kỳ số vòng chất điểm đợc giây Câu 49: Công thức liên hệ tốc độ góc với chu kỳ T tần số f a ω = 2π/T; f = 2πω b T = 2π/ω; f = 2πω c T = 2π/ω; ω = 2πf d ω = 2π/f; ω = 2πT C©u 50: Chän câu Trong chuyển động tròn a Cùng bán kính, chuyển động chu kỳ lớn tốc độ dài lớn b Chuyển động chu kỳ nhỏ thì tốc độ góc nhỏ c Chuyển động tần số lớn thì chu kỳ nhỏ d Với chu kỳ, chuyển động bán kính nhỏ tốc độ góc nhỏ Câu 51: Kim đồng hồ dài 3/4 kim phút Tỉ số tốc độ góc hai kim tỷ số tốc độ dài đầu mót hai kim lµ a ωh/ωmin = 1/12; vh/vmin = 1/16 b ωh/ωmin = 12/1; vh/vmin = 16/1 c ωh/ωmin = 1/12; vh/vmin = 1/9 d ωh/ωmin = 12/1; vh/vmin = 9/1 Câu 52: Vệ tinh nhân tạo Trái §Êt ë ®é cao 300km bay víi vËn tèc 7,9km/s Coi chuyển động tròn đều; bán kính Trái Đất 6400km Tốc độ góc; chu kỳ tần số lần lợt a = 0,26rad/s; T = 238,6s; f = 4,19.10-3Hz 87 b ω = 0,26rad/s; f = 238,6s; T = 4,19.10-3Hz c ω = 1,18.10-3rad/s; f = 5329s; T = 1,88.10-4Hz d ω = 1,18.10-3rad/s; T = 5329s; f = 1,88.10-4Hz C©u 53: Chän c©u sai Trong chuyển động tròn đều: a Véc tơ gia tốc chất điểm hớng vào tâm b Véc tơ gia tốc chất điểm vuông góc với véc tơ vận tốc c Độ lớn véc tơ gia tốc chất điểm không đổi d Véc tơ gia tốc chất điểm không đổi Câu 54: Chon câu sai Công thức tính gia tốc hớng tâm chuyển động tròn a aht = v2/R b aht = v2R c aht = ω2R d aht = 42f2/R Câu 55: Kim giây đồng hồ dài 2,5cm Gia tốc đầu mút kim giây a aht = 2,74.10-2m/s2 b aht = 2,74.10-3m/s2 c aht = 2,74.10-4m/s2 d aht = 2,74.10-5m/s2 Câu 56: Biết khoảng cách Trái Đất Mặt Trăng 3,84.10 8m, chu kỳ Mặt Trăng quay quanh Trái Đất 27,32ngày Gia tốc Mặt Trăng chuyển động quay quanh Trái Đất a aht = 2,72.10-3m/s2 b aht = 0,20 10-3m/s2 c aht = 1,85.10-4m/s2 d aht = 1,72.10-3m/s2 Câu 57: Chọn câu sai a Quỹ đạo vật tơng đối Đối với hệ quy chiếu khác quỹ đạo vật khác b Vận tốc vật tơng đối Trong hệ quy chiếu khác vận tốc vật khác c Khoảng cách hai điểm không gian tơng đối d Nói Trái Đất quay quanh Mặt Trời hay Mặt Trời quay quanh Trái Đất Câu 58: Một thuyền chuyển động ngợc dòng với vận tốc 14km/h so với mặt nớc Nớc chảy với vận tốc 9km/h so víi bê VËn tèc cđa thun so víi bê lµ a v = 14km/h b v = 21km/h c v = 9km/h d v = 5km/h C©u 59: Hai bÕn sông A B cách 18km theo đờng thẳng Vận tốc canô nớc không chảy 16,2km/h vận tốc dòng nớc so với bờ sông 1,5m/s Thời gian để canô từ A ®Õn B råi trë l¹i tõ B vỊ A lµ a t = 2,2h b t = 2,5h c t = 3,3h d t = 2,24h C©u 60: Mét ngời lái xuồng máy dự định mở máy cho xuồng chạy ngang sông rộng 240m, mũi xuồng vuông góc với bờ sông nhng nớc chảy nên xuồng sang đến bờ bên điểm cách bến dự định 180m 1min Vận tốc xuồng so với bờ sông a v = 3m/s b v = 4m/s c v = 5m/s d v = 7m/s 88 Câu 61: Chọn số liệu xác số liệu dới đây: Số gia cầm trang trại A khoảng a 1,2.103 b 1230 c 1,23.103 d 1.103 C©u 62: Dùng thớc thẳng giới hạn đo 20cm ®é chia nhá nhÊt lµ 0,5cm ®Ĩ ®o chiỊu dµi bút máy Nếu bút độ dài cỡ 15cm phép đo sai số tuyệt đối sai số tỷ đối l = 1,67% a ∆l = 0,25cm; l ∆l = 3,33% b ∆l = 0,5cm; l ∆l = 1,25% c ∆l = 0,25cm; l ∆l = 2,5% d ∆l = 0,5cm; l C©u 63: Một viên bi đợc ném lên theo phơng thẳng đứng, Sức cản không khí không đáng kể Gia tốc cđa viªn bi híng xng a ChØ viªn bi ®i xng b ChØ viªn bi ë ®iĨm cao quỹ đạo c Khi viên bi lên, điểm cao quỹ đạo ®i xng d Khi viªn bi ë ®iĨm cao nhÊt quỹ đạo xuống Câu 64: Trong phơng án 1(đo gia tốc rơi tự do), ngời ta đo đợc khoảng cách hai chấm thứ 10-11 3,7cm khoảng cách hai chấm thứ 11-12 4,1cm Gia tốc rơi tự tính đợc từ thí nghiệm A g = 9,8m/s2 B g = 10,0m/s2 C g = 10,2m/s2 D g = 10,6m/s2 Câu 65: Trong phơng án 2(đo gia tốc rơi tự do), ngời ta đặt cổng quang điện cách nam châm điện khoảng s = 0,5m đo đợc khoảng thời gian rơi vật 0,31s Gia tốc rơi tự tính đợc từ thí nghiệm A g = 9,8m/s2 B g = 10,0m/s2 C g = 10,4m/s2 D g = 10,6m/s2 Tiết Bài tập 14 CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT TRÊN MẶT PHẲNG NGHIÊNG - HỆ VẬT I MỤC TIÊU - Biết vận dụng định luật Niutơn để khảo sát chuyển động vật mặt phẳng nghiêng chuyển động hệ vật Vận dụng định luật Newton để giải toán mặt phẳng nghiêng hệ vật II TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC )Phần lý thuyết 1/ Thế hệ vật ? Nội lực ? Ngoại lực ? 2/ Trong trường hợp nào, ta nói đến gia tốc hệ vật ? Viết cơng thức tính gia tốc hệ vật? 2) Phần giải tập GV yêu cầu HS vẽ hình vectơ lực tác Bài 1: Một vật đặt chân mặt phẳng nghiêng dụng lên vật → Chọn O, Ox, MTG góc α = 300 so với phương nằm ngang Hệ số ma * Các lực tác dụng lên vật sát trượt vật mặt phẳng nghiêng µ = GV : Vật chịu tác dụng lực ? 0,2 Vật truyền vận tốc ban đầu v0 = HS : Vật chịu tác dụng trọng lực lực ma (m/s) theo phương song song với mặt phẳng 89 sát GV : Các em tình độ lớn lực HS : Px = P.sinα = mgsinα Py = P.cosα = mgcosα Fms = µ.N = µ.Py = µ.mgcosα GV : Áp dụng định luật II Newton cho vật : HS : - Px – Fms = ma - mgsinα - µ.mgcosα = ma ⇒ a = - g(sinα - µcosα) = - 6,6 m/s2 GV yêu cầu HS vận dụng cơng thức để tình thời gian qng đường vật chuyển động đến vị trí cao nghiêng hướng lên phía 3) Tính gia tốc vật 4) Tính độ H mà vật đạt đến ? Bài giải : Ta chọn : - Gốc toạ độ O : vị trí vật bắt đầu chuyển động - Chiều dương Ox : Theo chiều chuyển động vật - MTG : Lúc vật bắt đầu chuyển động ( t0 = 0) * Các lực tác dụng lên vật : - Trọng lực tác dụng lên vật, phân tích thành hai lực thành phần Px Py Px = P.sinα = mgsinα Py = P.cosα = mgcosα - Lực ma sát tác dụng lên vật Fms = µ.N = µ.Py = µ.mgcosα a) Ta : - Px – Fms = ma - mgsinα - µ.mgcosα = ma ⇒ a = - g(sinα - µcosα) = - 6,6 m/s2 Giả sử vật đến vị trí D cao mặt phẳng nghiêng b) Độ cao lớn mà vật đạt đến : Quãng đường vật − 22 vt2 − v02 s= = = 0,3 m 2(−6,6) 2a H = s.sinα = s.sin 300 = 0,15m c) Sau tới độ cao H, vật chuyển động xuống nhanh dần đến chân mặt phẳng nghiêng với gia tốc a = g(sin300 – µcos300 ) Bài : Người ta vắt qua ròng rọc nhẹ đoạn dây hai đầu treo hai cân A B khối lượng mA = 260 g mB = 240 g Thả cho hệ bắt đầu chuyển động Hãy tính a) Vận tốc cân cuối giây thứ ? b) Quãng đường cân cuối giây thứ Bài giải : Do mA > mB nên vật A xuống, vật B lên nên ta chơn : - Chiều dương hình vẽ bên - MTG : Là lúc hệ vật bắt đầu chuyển động (t0 = 0) Áp dụng định luật II Newton cho vật : PA – TA = mAaA TB – PB = mBaB Vì trình hệ vật chuyển động, dây khơng giãn nên ta : TA = TB = T ; aA = aB = a Khi ta phương trình hệ hai vật sau : PA – T = mAa (1) T – PB = mBa (2) Lấy phương trình (1) + (2) ta : PA – PB = (mA + mB )a 90 g (m A − m B ) = 0,392 m/s2 m A + mB a) Vận tốc cân cuối giây thứ : v = at = 0,392 m/s b) Quãng đường cân cuối giây thứ s = ½ at2 = 0,196 m Chú ý : Ở loại đề tốn cho hai vật ban đầu chênh lệch h, hỏi sau hai vật ngang ? ! Để hai vật ngang vật m A chuyển động xuống mB CĐ lên đoạn đường h/2 ⇒ a= Tiết Bài tập 30 Bài Tập Về Biến Dạng Của Vật Rắn I MỤC TIÊU - HS nắm kiến thức định luật Húc, độ biến dạng tỉ đối, ứng suất, suất đàn hồi, hệ số đàn hồi vật rắn để vận dụng giải dạng tập liên quan - Rèn cho HS kĩ vận dụng giải BT II TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC / Phần lý thuyết : Định luật Húc : ε = ασ ∆l Độ biến dạng tỉ đối :ε= l0 F ứng suất :σ= S ES Hệ số đàn hồi :k= l0 ES ∆l Lực đàn hồi : Fdh = k ∆l = l0 / Phần giải tập Hoạt động Giáo viên Học sinh Nội dung ghi bảng HS ghi nhận dạng tập, thảo luận nêu Bài 1: BT 35.6 SBT sở vận dụng Giải : • Ghi tập, tóm tắt, phân tích, tiến hành Gọi F1,S1,l01, ∆ l01 lực dàn hồi, tiết diện ngang, chiều dài ban đầu độ tăng chiều dài giải • Phân tích tốn, tìm mối liên hệ sắt Gọi F2,S2,l02, ∆ l02 lực dàn hồi, tiết diện đại lượng cho cần tìm ngang, chiều dài ban đầu độ tăng chiều dài • Tìm lời giải cho cụ thể đồng • Hs trình bày giải Phân tích kiện đề bài, đề xuất Vì ngoại lực tác dụng nên lực đàn hồi với sắt đồng : hướng giải toán F1 = F2 HS thảo luận theo nhóm tìm hướng giải theo gợi ý ES ES ⇔ 1 ∆l1 = 2 ∆l2 Cả lớp theo dõi, nhận xét l01 l02 Nêu bước giải : ∆l ESl E 2S 2l Viết cơng thức tính lực đàn hồi ⇔ = 2 01 = 02 = = 2,5 ES ∆ l E S l 1, E S l 1, 1 02 02 Fdh = ∆l l0 ⇒ ∆l1 = 2,5 ∆l2 So sánh lập tỉ số Bài 2: BT 35.11 SBT Cả lớp theo dõi, nhận xét Giải : Theo định luật Húc, phần lực nén tải trọng tác dụng lên phần bê tông cột : Nêu bước giải : Viết cơng thức tính phần lực nén tải 91 trọng tác dụng lên phần bê tông phấn cốt thép cột F1 F2 Giải tìm F1 Lập tỉ số E1S1 ∆l l0 Theo định luật Húc, phần lực nén tải trọng tác dụng lên phần cốt thép cột : ES F2 = 2 ∆l l0 E1 S = ; = Mà : E2 10 S1 20 F ES ⇒ = 1 =2 F2 E2 S 2 Vì F1 + F2 = F nên F1 = F Vậy lực nén lên bê tông lực nén tải trọng lên cột Bài 3: Một rắn đồng chất, tiết diện hệ số đàn hồi 95 N/m đầu cố định, đầu treo vật nặng để biến dạng đàn hồi Cho g = 10 m/s2 Muốn rắn dài thêm 1,2 cm vật nặng phải khối lượng bao nhiêu? Bài 4: Một sợi dây đồng thau dài 1,8 m đường kính 0,8 mm Khi bị kéo lực 25 N sợi dây dãn thêm mm Hãy tính suất đàn hồi sợi dây đồng thau F1 = 92 ... đất vật rơi tự quãng đường 98m.Tính chiều cao ban đầu vật? g = 9,8 m/s2 Bài 6: Người ta thả hai vật A,B độ cao .Vật B thả sau vật A 0,1 s Sau kể từ lúc thả vật A khoảng cách chúng 1m.Lấy g=10m/s2... tốc 3 .10 m/s Bài vào máy gt hạt bản, chịu gia tốc 8 .101 4 m/s2 v − v0 a) Sau hạt đạt vận tốc 5,4 .105 m/s ? HS : Từ công thức a = b) Quãng đường máy gia tốc bao t nhiêu ? v − v0 ⇒t = = 3 .10- 10 s... = 10 cm Vo = 50 cm/s a = 160cm/s2 v − vo a= ⇒ v = vo + at = 210( cm / s ) t − to a= Bài 5: PT vật chuyển động thẳng đều: x = 80t2 + 50t +10 (cm/s) a, Tính a? b,Tính v t = s c,Định vị trí vật vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy thêm vật lí lớp 10 cơ bản, Dạy thêm vật lí lớp 10 cơ bản, II / Tổ chức hoạt động dạy học :, Chiều dương 0x:là chiều bay chuyển động của máy bay., CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU, Tiết Bài tập 04, Tiết Bài tập 07, BÀI TẬP LỰC MA SÁT, Tiết Bài tập 13, BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG, Tiết Bài tập 22+23, Tiết Bài tập 24+25, Tiết Bài tập 26+27, Tiết Bài tập 29, Bài Tập Về Các Hiện Tượng Bề Mặt Của Chất Lỏng.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay