Năng lượng là khả năng sinh công hay khả năng mang lại những thay đổi

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2019, 21:57

Năng lượng khả sinh công hay khả mang lại thay đổi Có loại lượng: động Động năng: dạng lượng sẵn sàng sinh công Thế năng: loại lượng dự trữ, có tiềm sinh cơng Trong TB có nhiều dạng NL: hóa năng, nhiệt năng, điện Khái niệm đồng hóa: Đồng hóa q trình tổng hợp từ chất đơn giản thành chất phức tạp đặc trưng thể tích lũy lượng Khái niệm dị hóa q trình phân giải hợp chất hữu tổng hợp trình đồng hóa tạo thành hợp chất đơn giản giải phóng lượng ATP - đồng tiền lượng - thành phần: Adenin, đường ribozơ nhóm photphat - Trong q trình chuyển hóa vật chất ATP liên tục tạo sử dụng -> đồng tiền lượng - Hoạt động cần NL TB chia thành loại: + Tổng hợp nên chất hóa học cần thiết cho tế bào + Vận chuyển chất qua màng + Sinh cơng học II Chuyển hóa vật chất - Chuyển hóa vật chất tập hợp phản ứng hóa sinh xảy bên tế bào nhằm trì hoạt động sống TB Gồm đồng hóa dị hóa - Đồng hóa: Tổng hợp vật chất tích lũy lượng - Dị hóa: Phân hủy hợp chất phức tạp thành chất đơn giản đồng thời giải phóng lượng - Chuyển hóa vật chất ln kèm theo chuyển hóa lượng So sánh đồng hóa dị hóa: Giống nhau: đồng hóa dị hóa q trình trao đổi vật chất lượng Khác nhau: Cơng nghệ Bò Hà lan lượng sữa bình quân chu kì 300 ngày đạt 5000kg Tỷ lệ mỡ sữa 3,32% Bò lai xin sản lượng sữa bình quân 918,9-1000kg chu kì 290 ngày.Tỉ lệ mỡ sữa cao từ 5,5% -6% Vịt Khaki Capmbel: trống 2,5-3kg Con mái 2.0-2,5kg.Sản lượng trứng: 160-200 quả/năm Sức đẻ năm đầu 100 - 120 trứng, Gà hướng thịt: sản lượng trứng thấp (150-170 trứng/năm), khối lượng trứng lớn (58-60g/quả), ... nhau: đồng hóa dị hóa q trình trao đổi vật chất lượng Khác nhau: Cơng nghệ Bò Hà lan lượng sữa bình quân chu kì 300 ngày đạt 5000kg Tỷ lệ mỡ sữa 3,32% Bò lai xin sản lượng sữa bình quân 918,9-1000kg... trống 2,5-3kg Con mái 2.0-2,5kg.Sản lượng trứng: 160-200 quả/năm Sức đẻ năm đầu 100 - 120 trứng, Gà hướng thịt: sản lượng trứng thấp (150-170 trứng/năm), khối lượng trứng lớn (58-60g/quả),
- Xem thêm -

Xem thêm: Năng lượng là khả năng sinh công hay khả năng mang lại những thay đổi, Năng lượng là khả năng sinh công hay khả năng mang lại những thay đổi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay