Bai 19 anh huong cua thuoc hoa hoc bao ve thuc vat den quan the sinh vat va moi truong

19 13 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2019, 21:54

TỔ – LỚP 10A4 CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA CHÚNG EM Bài 19: ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HÓA HỌC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG Ảnh hưởng thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH Ảnh hưởng thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến mơi trường Biện pháp hạn chế ảnh hưởng xấu thuốc hóa học bảo vệ thực vật I Ảnh hưởng xấu thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật Những hợp chất hóa học: vơ cơ, hữu Thuốc bảo vệ thực vật là: Những chế phẩm sinh học: chất kháng sinh, vi khuẩn, siêu vi trùng, Thuốc hóa học bảo vệ thực vật gì? Những chất có nguồn gốc thực vật, động vật sử dụng để bảo vệ trồng nông sản chống phá hại sinh vật gây hại (côn trùng, vi khuẩn, nấm, cỏ dại, chim, thú, ) Một số loại phân bón hóa học Thuốc trừ sâu FASTAC 5EC: Thuốc trừ sâu lannate 40sp: diệt trừ rầy, bọ xít, bọ trĩ(bù diệt lồi sâu đo, sâu xanh, sâu lá, bọ trĩ rầy hại lạch)hại lúa, rệp hại cà phê cam, quýt, thuốc lá, ngô đậu tương,… Thuốc trừ nấm bệnh ANVIL 5SC: Trừ bệnh khô vằn, lem lép hạt hại lúa, ngô(bắp); rỉ sắt, nấm hồng, đốm vòng hại cà phê; phấn trắng hại xoài, nhãn; lở cổ rễ hại thuốc lá; đốm hại lạc(đậu phộng); phấn trắng, đốm đen, rỉ sắt hại hoa hồng; ghẻ sẹo hại cam Để tăng cường hiệu diệt trừ sâu, bệnh hại −thuốc hóa học bảo vệ thực vật sử dụng với nồng độ, liều lượng cao → Làm cho thuốc tác động đến mô, tế bào trồng → Hiệu ứng cháy, táp lá, thân, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển cây, giảm suất chất lượng Sử dụng thuốc khơng hợp lí (sử dụng tràn lan, khơng quy định, ) → Tác động xấu đến quần thể sinh vật có ích đồng ruộng, đất, nước → Làm phá vỡ cân ổn định QTSV Sử dụng số loại thuốc liên tục, nhiều loại thuốc có tính gần giống → Phát sinh dòng sâu, bệnh hại kháng thuốc II Ảnh hưởng xấu thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến môi trường - Gây ô nhiễm mơi trường đất, nước, khơng khí → Tác động xấu đến sức khỏe người - Gây ô nhiễm nông sản, tác động xấu đến sức khỏe người vật nuôi → Con người ăn vào nhiễm bệnh Vậy ngun nhân gì? Do sử dụng khơng hợp lí → lượng thuốc phát tán vào khơng khí ngấm vào đất, nước mưa → ô nhiễm môi trường nước Lượng thuốc hóa học nhiều, thời gian cách ly ngắn, thuốc tồn lưu nông sản chưa phân hủy hết Khơng khí Thuốc hố học bảo vệ thực vật Đất Rau, lương thực,… Vật nuôi, động vật thuỷ sinh Thức ăn, nước sinh hoạt Nước Đường truyền thuốc hố học bảo vệ thực vật vào mơi trường người Người Nền đất có kho thuốc Người dân gọi “nguồn nước chết”, lúa dầm chân bảo vệ thực vật trước ruộng nước chết thế!! III Biện pháp hạn chế ảnh hưởng xấu thuốc hóa học bảo vệ thực vật - Chỉ dùng dịch hại tới ngưỡng gây hại - Sử dụng loại thuốc có tính chọn lọc cao; phân hủy nhanh môi trường - Sử dụng thuốc, thời gian, nồng độ liều lượng - Trong trình bảo quản, sử dụng thuốc cần tuân thủ quy định an toàn lao động vệ sinh môi trường - Nên hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu sinh học để hạn chế tác hại xấu thuốc hóa học bảo vệ thực vật Cảm ơn cô bạn theo dõi ... THUYẾT TRÌNH CỦA CHÚNG EM Bài 19: ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HÓA HỌC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MƠI TRƯỜNG Ảnh hưởng thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH... thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật Những hợp chất hóa học: vơ cơ, hữu Thuốc bảo vệ thực vật là: Những chế phẩm sinh học: chất kháng sinh, vi khuẩn, siêu vi trùng, Thuốc hóa học... thân, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển cây, giảm suất chất lượng Sử dụng thuốc khơng hợp lí (sử dụng tràn lan, không quy định, ) → Tác động xấu đến quần thể sinh vật có ích đồng ruộng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 19 anh huong cua thuoc hoa hoc bao ve thuc vat den quan the sinh vat va moi truong, Bai 19 anh huong cua thuoc hoa hoc bao ve thuc vat den quan the sinh vat va moi truong, I. Ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật, II. Ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay