Phân khúc thị trường khách du lịch quốc tế đến phan rang tháp chàm

133 3 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 22:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THANH NHÀN PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN PHAN RANGTHÁP CHÀM LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THANH NHÀN PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN PHAN RANGTHÁP CHÀM LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Quyết định giao đề tài: 636/QĐ-ĐHNT ngày 18/7/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 886/QĐ-ĐHNT ngày 10/8/2018 Ngày bảo vệ: 29/8/2018 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VĂN NGỌC Chủ tịch Hội Đồng: TS NGUYỄN THỊ TRÂM ANH Phòng Đào tạo Sau Đại học: KHÁNH HÒA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết đề tài: “Phân khúc thị trường khách du lịch quốc tế đến thành phố Phan RangTháp Chàm” cơng trình nghiên cứu cá nhân chưa cơng bố cơng trình khoa học khác thời điểm Khánh Hòa, tháng 07 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thanh Nhàn iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp vừa qua, nhận đóng góp ý kiến động viên giúp đỡ từ phía gia đình, người thân, thầy bạn bè…Chính vậy, trang luận văn này, xin gởi lời trân trọng cảm ơn chân thành đến tất người Đầu tiên cho phép gởi lời cảm ơn đến q Thầy Cơ Khoa Kinh Tế trường Đại Học Nha Trang truyền đạt kiến thức suốt trình học cao học vừa qua, lời cảm ơn đến q thầy phòng Sau Đại Học hỗ trợ suốt khóa học Đặc biệt, cho tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến T.S Nguyễn Văn Ngọc, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn tốt nghiệp với lòng nhiệt tình tận tụy đầy trách nhiệm Thầy tận tình hướng dẫn tơi từ định hướng ban đầu đến nghiên cứu cụ thể, từ việc chọn đề tài đến việc tìm tài liệu, trình bày bài, phân tích xử lý số liệu Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận tạo điều kiện thời gian cho học tập nghiên cứu Ngồi tơi xin chân thành cảm ơn anh chị em lớp CHQT2016-3 sát cánh chia sẽ, giúp đỡ suốt trình học tập thực luận văn tốt nghiệp Tôi xin cảm ơn cộng tác viên giúp đỡ tơi q trình thực hiện, hoàn thiện câu hỏi đặc biệt cảm ơn quí du khách dành chút thời gian q báu trả lời câu hỏi, giúp tơi có để thực luận văn Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Khánh Hòa, tháng 07 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thanh Nhàn iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN .iv MỤC LỤC .v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH x TRÍCH YẾU LUẬN VĂN .xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung .3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .3 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.7 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG 2.1 Cơ sở lý thuyết phân khúc thị trường 2.1.1 Khái niệm phân khúc thị trường 2.1.2 Ý nghĩa phân khúc thị trường 2.1.3 Các tiêu thức phân khúc thị trường 11 2.1.4 Quy trình phân khúc thị trường 13 2.2 Thị trường du lịch Việt Nam 14 2.2.1 Đặc điểm thị trường 14 2.2.2 Đặc điểm du khách quốc tế 15 2.3 Thị trường du khách quốc tế đến Phan Rang - Tháp Chàm 17 2.4 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài .18 2.4.1 Tình hình nghiên cứu nước 18 v 2.4.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước .19 2.5 Mơ hình nghiên cứu đề nghị 20 TÓM TẮT CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Quy trình nghiên cứu .21 3.1.1 Nghiên cứu sơ định tính 21 3.1.2 Nghiên cứu sơ định lượng .22 3.2 Thiết kế câu hỏi 23 3.3 Chọn mẫu thu thập liệu 27 3.3.1 Phương pháp chọn mẫu 27 3.3.2 Kích thước mẫu 27 3.4 Phương pháp phân tích liệu 27 3.4.1 Thống kê mô tả .27 3.4.2 Phân tích độ tin cậy thang đo .28 3.4.3 Phân tích nhân tố 28 3.4.4 Phân tích cụm .29 3.4.5 Kiểm định Chi- bình phương 30 3.4.6 Phân tích phương sai nhân tố 32 TÓM TẮT CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 4.1 Giới thiệu khái quát Phan RangTháp Chàm 38 4.1.1 Đặc điểm tự nhiên .38 4.2 Thực trạng ngành du lịch thành phố Phan RangTháp Chàm 44 4.2.1 Các danh lam thắng cảnh 44 4.2.2 Thực trạng phát triển ngành du lịch Phan RangTháp Chàm 49 4.3 Thống kê mô tả mẫu 51 4.3.1 Thống kê mô tả mẫu theo nhân học 51 4.3.2 Thống kê mô tả mẫu theo đặc điểm kinh tế-xã hội 53 4.3.3 Thống kê mô tả mẫu theo địa lý 54 4.3.4 Thống kê mô tả mẫu theo hành vi du lịch 54 vi 4.4 Phân tích đánh giá du khách điểm du lịch Ninh Thuận 56 4.5 Phân tích cảm xúc dự định quay trở lại Ninh Thuận du khách 68 4.5.1 Phân tích cảm xúc du khách đến Ninh Thuận 68 4.5.2 Phân tích dự định quay trở lại quảng bá điểm đến Ninh Thuận du khách .69 4.6 Phân tích nhân tố khám phá 70 4.7 Phân tích độ tin cậy thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s alpha .72 4.8 Phân tích cụm 76 4.9 Phân loại phân khúc .77 TÓM TẮT CHƯƠNG 81 CHƯƠNG 5: BÀN LUẬN KẾT QUẢ VÀ GỢI Ý GIẢI PHÁP 82 5.1 Bàn luận kết nghiên cứu 82 5.1.1 Cụm du khách quan tâm đến chất lượng dịch vụ giá 83 5.1.2 Cụm du khách quan tâm đến hoạt động vui chơi, giải trí 83 5.1.3 Cụm du khách quan tâm đến ẩm thực 83 5.1.4 Cụm du khách quan tâm đến văn hóa Chăm độc đáo người dân thân thiện .84 5.1.5 Cụm du khách quan tâm đến phong cảnh biển hấp dẫn .85 5.2 So sách kết với số nghiên cứu trước 86 5.3 Một số giải pháp phát triển thị trường du khách quốc tế đến thành phố .87 5.3.1 Đối với du khách quan tâm đến chất lượng dịch vụ du lịch giá 87 5.3.2 Đối với cụm du khách quan tâm đến văn hóa Chăm độc đáo người dân thân thiện .88 5.3.3 Đối với du khách quan tâm đến hoạt động vui chơi, giải trí 88 5.3.4 Đối với cụm du khách quan tâm đến ẩm thực 89 5.3.5 Đối với cụm du khách quan tâm đến phong cảnh biển hấp dẫn 89 TÓM TẮT CHƯƠNG 90 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO .93 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AIO: Activities Interest Opinion (Hoạt động sở thích ý kiến) AIOs: Activities Interest Opinion Demographics (Hoạt động sở thích ý kiến nhân học) ANOVA: Analysis of variance (Phân tích phương sai) APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation (Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu ÁThái Bình Dương) ASEAN: Association of Southeast Asian Nations (Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á) BCH: Bản câu hỏi EFA: Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá) GDP: Gross Domestic Product (Tổng sản phẩm quốc nội) GRDP: Gross Regional Domestic Product (Tổng sản phẩm địa bàn ) LOV: List of Values (Thang đo giá trị) MICE: Meeting (cuộc họp, gặp gỡ), Incentives (khen thưởng), Conventions (hội nghị - hội thảo) Exhibitions/event (triển lãm kiện) (một loại hình du lịch đặc biệt có kết hợp với hoạt động nêu trên) MLR: Multiple Linear Regression (Hồi quy tuyến tính đa biến) PR-TC: Phan RangTháp Chàm SPSS: Statistical Package for Social Sciences (Phần mềm xử lý thống kê dùng ngành khoa học xã hội) TCDL VN: Tổng cục du lịch Việt Nam THPT: Trung học phổ thông UAE: United Arab Emirates (Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) UNESCO: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hiệp Quốc) USD: United States dollar (Đồng đô la Mỹ ) VAL: Values - aesthetic styles - life visions VN: Việt Nam viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Các tiêu thức phân khúc thị trường khách du lịch .11 Bảng 3.1: Tiến độ thực nghiên cứu 21 Bảng 3.2: Thang đo yếu tố nhân học, thông tin chuyến 23 Bảng 3.3: Thang đo hành vi khách du lịch 24 Bảng 3.4: Thang đo ý kiến đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch .25 Bảng 4.1: Lượng khách đến Ninh Thuận từ năm 2015 đến năm 2017 49 Bảng 4.2: Tổng thu nhập từ du lịch Ninh Thuận từ năm 2015 đến năm 2017 49 Bảng 4.3: Phân bổ mẫu theo giới tính 51 Bảng 4.4: Phân bổ mẫu theo tình trạng hôn nhân 52 Bảng 4.5: Phân bổ mẫu theo độ tuổi 52 Bảng 4.6: Phân bổ mẫu theo trình độ học vấn .53 Bảng 4.7: Phân bổ mẫu theo thu nhập 53 Bảng 4.8: Phân bổ mẫu theo nghề nghiệp .53 Bảng 4.9: Phân bổ mẫu theo địa lý 54 Bảng 4.10: Phân bổ mẫu theo mục đích chuyến .54 Bảng 4.11: Phân bổ mẫu theo người đồng hành 55 Bảng 4.12: Phân bổ mẫu theo số lần đến Phan Rang-Tháp Chàm năm qua 55 Bảng 4.13: Phân bổ mẫu theo thời gian lưu trú 56 Bảng 4.14: Tổng phương sai trích 71 Bảng 4.15: Ma trận xoay nhân tố 71 Bảng 4.16: Độ tin cậy thang đo “Chất lượng dịch vụ giá cả” 73 Bảng 4.17: Độ tin cậy thang đo “Văn hóa Chăm độc đáo, người dân thân thiện” .74 Bảng 4.18: Độ tin cậy thang đo “Phong cảnh biển hấp dẫn” .74 Bảng 4.19: Độ tin cậy thang đo “Đi lại thuận tiện” .75 Bảng 4.20: Độ tin cậy thang đo “Hoạt động giải trí” 75 Bảng 4.21: Độ tin cậy thang đo “Ẩm thực” 75 Bảng 4.22: Kết phân tích cụm .76 Bảng 4.23: Bảng phân tích khác biệt đặc điểm nhân học hành du lịch phân khúc 77 ix DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Các bước phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu định vị thị trường Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 22 Hình 4.1: Bản đồ tổng thể tỉnh Ninh Thuận 38 Hình 4.2: Bãi biển Ninh Chữ .44 Hình 4.3: Tháp Po Klong Garai 45 Hình 4.4: Tháp Po Klong Garai đêm 45 Hình 4.5: Vịnh Vĩnh Hy 46 Hình 4.6: Điểm du lịch Hang Rái 47 Hình 4.7: Đồi cát Nam Cương .48 Hình 4.8: Thiếu nữ Chăm bên sản phẩm gốm Bàu Trúc .48 Hình 4.9: Tỷ lệ du khách đến/chưa đến điểm du lịch Ninh Thuận .57 Hình 4.10: Đánh giá điểm du lịch Ninh Thuận theo thang đo Likert mức độ .58 Hình 4.11: Đánh giá du khách vịnh Vĩnh Hy .59 Hình 4.12: Đánh giá du khách biển Ninh Chữ 59 Hình 4.13: Đánh giá du khách Hang Rái 60 Hình 4.14: Đánh giá du khách biển Bình Tiên 61 Hình 4.15: Đánh giá du khách điểm đến Bãi Tràng – Mũi Dinh .61 Hình 4.16: Đánh giá du khách điểm đến Núi Chúa 62 Hình 4.17: Đánh giá du khách đồi cát Nam Cương 63 Hình 4.18: Đánh giá du khách điểm đến Tháp Chàm 63 Hình 4.19: Đánh giá du khách điểm đến đồng cừu An Hòa 64 Hình 4.20: Đánh giá du khách điểm đến vườn nho Thái An .65 Hình 4.21: Đánh giá du khách điểm đến làng gốm Bàu Trúc 65 Hình 4.22: Đánh giá du khách điểm đến bia đá Chung Mỹ .66 Hình 4.23: Đánh giá du khách điểm đến núi Chà Bang 67 Hình 4.24: Đánh giá du khách điểm đến núi Đá Trắng .67 Hình 4.25: Đánh giá du khách điểm đến giếng cổ Thành Tín 68 Hình 4.26: Cảm xúc du khách quốc tế đến Ninh Thuận 69 Hình 4.27: Dự định quay trở lại quảng bá điểm đến Ninh Thuận du khách 70 x Hangrai_DG Valid Đánh giá không cao Đánh giá khơng cao Bình thường Đánh giá đồng ý Đánh giá cao Hoàn toàn đánh giá cao Total Missing System Total Frequency Percent Valid Percent 1.8 2.3 21 60 58 103 256 84 340 2.4 6.2 17.6 17.1 30.3 75.3 24.7 100.0 3.1 8.2 23.4 22.7 40.2 100.0 Cumulative Percent 2.3 5.5 13.7 37.1 59.8 100.0 Binhtien_DG Valid Đánh giá khơng cao Đánh giá khơng cao Bình thường Đánh giá đồng ý Đánh giá cao Hoàn toàn đánh giá cao Total Missing System Total Frequency Percent Valid Percent 1.8 2.5 16 16 44 71 83 236 104 340 4.7 4.7 12.9 20.9 24.4 69.4 30.6 100.0 6.8 6.8 18.6 30.1 35.2 100.0 Cumulative Percent 2.5 9.3 16.1 34.7 64.8 100.0 Baitrang_DG Valid Đánh giá khơng cao Bình thường Đánh giá đồng ý Đánh giá cao Hoàn toàn đánh giá cao Total Missing System Total Frequency 12 13 90 59 59 233 107 340 Percent Valid Percent 3.5 5.2 3.8 26.5 17.4 17.4 68.5 31.5 100.0 5.6 38.6 25.3 25.3 100.0 Cumulative Percent 5.2 10.7 49.4 74.7 100.0 Nuichua_DG Valid Hồn tồn đánh giá khơng cao Đánh giá không cao Đánh giá khơng cao Bình thường Đánh giá đồng ý Đánh giá cao Hoàn toàn đánh giá cao Total Missing System Total Frequency Percent Valid Percent 2.1 3.1 35 34 85 54 229 111 340 1.8 2.4 10.3 10.0 25.0 15.9 67.4 32.6 100.0 2.6 3.5 15.3 14.8 37.1 23.6 100.0 Cumulative Percent 3.1 5.7 9.2 24.5 39.3 76.4 100.0 Namcuong_DG Valid Hoàn tồn đánh giá khơng cao Đánh giá khơng cao Đánh giá khơng cao Bình thường Đánh giá đồng ý Đánh giá cao Hoàn toàn đánh giá cao Total Missing System Total Frequency Percent Valid Percent 2.4 3.4 13 12 43 65 35 56 232 108 340 3.8 3.5 12.6 19.1 10.3 16.5 68.2 31.8 100.0 5.6 5.2 18.5 28.0 15.1 24.1 100.0 Cumulative Percent 3.4 9.1 14.2 32.8 60.8 75.9 100.0 Thapcham_DG Valid Đánh giá khơng cao Bình thường Đánh giá đồng ý Đánh giá cao Hoàn toàn đánh giá cao Total Missing System Total Frequency 19 21 87 57 95 279 61 340 Percent Valid Percent 5.6 6.8 6.2 7.5 25.6 31.2 16.8 20.4 27.9 34.1 82.1 100.0 17.9 100.0 Cumulative Percent 6.8 14.3 45.5 65.9 100.0 Dongcuu_DG Hồn tồn đánh giá khơng cao Đánh giá khơng cao Bình thường Đánh giá đồng ý Đánh giá cao Hoàn toàn đánh giá cao Total Missing System Total Frequency 17 Percent Valid Percent 5.0 9.9 33 31 46 39 167 173 340 9.7 9.1 13.5 11.5 49.1 50.9 100.0 19.8 18.6 27.5 23.4 100.0 Cumulative Percent 10.5 10.8 30.5 49.1 76.6 100.0 Thaian_DG Valid Hoàn tồn đánh giá khơng cao Đánh giá khơng cao Bình thường Đánh giá đồng ý Đánh giá cao Hoàn toàn đánh giá cao Total Missing System Total Frequency 16 Percent Valid Percent 4.7 8.0 18 36 48 73 199 141 340 2.4 5.3 10.6 14.1 21.5 58.5 41.5 100.0 4.0 9.0 18.1 24.1 36.7 100.0 Cumulative Percent 8.0 12.1 21.1 39.2 63.3 100.0 Bautruc_DG Valid Đánh giá không cao Đánh giá khơng cao Bình thường Đánh giá đồng ý Đánh giá cao Hoàn toàn đánh giá cao Total Missing System Total Frequency 14 30 20 79 51 201 139 340 Percent Valid Percent 4.1 7.0 2.1 8.8 5.9 23.2 15.0 59.1 40.9 100.0 3.5 14.9 10.0 39.3 25.4 100.0 Cumulative Percent 7.0 10.4 25.4 35.3 74.6 100.0 Chungmy_DG Valid Hoàn toàn đánh giá khơng cao Đánh giá khơng cao Bình thường Đánh giá đồng ý Đánh giá cao Hoàn toàn đánh giá cao Total Missing System Total Frequency 16 Percent Valid Percent 4.7 10.7 36 58 15 18 149 191 340 1.8 10.6 17.1 4.4 5.3 43.8 56.2 100.0 4.0 24.2 38.9 10.1 12.1 100.0 Cumulative Percent 10.7 14.8 38.9 77.9 87.9 100.0 Chabang_DG Valid Hồn tồn đánh giá khơng cao Đánh giá khơng cao Đánh giá khơng cao Bình thường Đánh giá đồng ý Đánh giá cao Hoàn toàn đánh giá cao Total Missing System Total Frequency 16 Percent Valid Percent 4.7 10.3 12 50 25 38 13 155 185 340 3.5 14.7 7.4 11.2 3.8 45.6 54.4 100.0 7.7 32.3 16.1 24.5 8.4 100.0 Cumulative Percent 10.3 18.1 18.7 51.0 67.1 91.6 100.0 Datrang_DG Valid Hồn tồn đánh giá khơng cao Đánh giá không cao Đánh giá không cao Bình thường Đánh giá đồng ý Đánh giá cao Hoàn toàn đánh giá cao Total Missing System Total Frequency 14 44 26 42 148 192 340 Percent Valid Percent 2.4 5.4 4.1 2.4 12.9 7.6 12.4 1.8 43.5 56.5 100.0 9.5 5.4 29.7 17.6 28.4 4.1 100.0 Cumulative Percent 5.4 14.9 20.3 50.0 67.6 95.9 100.0 Giengco_DG Valid Hoàn toàn đánh giá không cao Đánh giá không cao Đánh giá khơng cao Bình thường Đánh giá đồng ý Đánh giá cao Total Missing System Total Frequency 16 50 31 32 19 156 184 340 Percent Valid Percent 4.7 10.3 2.4 14.7 9.1 9.4 5.6 45.9 54.1 100.0 5.1 32.1 19.9 20.5 12.2 100.0 Cumulative Percent 10.3 15.4 47.4 67.3 87.8 100.0 Diadiemkha_DG Valid Hồn tồn đánh giá khơng cao Đánh giá không cao Đánh giá không cao Bình thường Đánh giá đồng ý Đánh giá cao Hoàn toàn đánh giá cao Total Missing System Total Frequency 8 13 15 72 38 156 184 340 Percent Valid Percent 2.4 5.1 2.4 3.8 4.4 21.2 11.2 45.9 54.1 100.0 5.1 8.3 9.6 1.3 46.2 24.4 100.0 Cumulative Percent 5.1 10.3 18.6 28.2 29.5 75.6 100.0 Phụ lục 5: Cảm xúc du khách du lịch tỉnh Ninh Thuận Frequencies N Valid Missing Statistics Camxuc1 Camxuc2 Camxuc3 Camxuc4 334 325 326 312 15 14 28 Frequency Table Camxuc1 Valid Khá khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Khá đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total Missing System Total Frequency 12 13 33 70 79 127 334 340 Percent Valid Percent 3.5 3.6 3.8 3.9 9.7 9.9 20.6 21.0 23.2 23.7 37.4 38.0 98.2 100.0 1.8 100.0 Cumulative Percent 3.6 7.5 17.4 38.3 62.0 100.0 Camxuc2 Valid Không đồng ý Bình thường Đồng ý Khá đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total Missing System Total Frequency 62 56 101 99 325 15 340 Percent 2.1 18.2 16.5 29.7 29.1 95.6 4.4 100.0 Valid Percent 2.2 19.1 17.2 31.1 30.5 100.0 Cumulative Percent 2.2 21.2 38.5 69.5 100.0 Camxuc3 Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Khá đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total Missing System Total Frequency 19 27 77 102 101 326 14 340 Percent 5.6 7.9 22.6 30.0 29.7 95.9 4.1 100.0 Valid Percent 5.8 8.3 23.6 31.3 31.0 100.0 Cumulative Percent 5.8 14.1 37.7 69.0 100.0 Camxuc4 Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khá khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Khá đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total Missing System Total Frequency 6 21 60 44 101 74 312 28 340 Percent Valid Percent 1.8 1.9 1.8 6.2 17.6 12.9 29.7 21.8 91.8 8.2 100.0 1.9 6.7 19.2 14.1 32.4 23.7 100.0 Descriptive Statistics Camxuc1 Camxuc2 Camxuc3 Camxuc4 Valid N (listwise) N Minimum Maximum 334 325 326 312 306 Mean 5.71 5.69 5.73 5.34 Std Deviation 1.354 1.157 1.155 1.452 Cumulative Percent 1.9 3.8 10.6 29.8 43.9 76.3 100.0 Phụ lục 6: Kết phân tích EFA Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .648 8640.599 378 000 Communalities Initial Extraction n1_Hapdan_CLDV 1.000 718 n2_Huutinh_CLDV 1.000 785 n3_Quyeru_CLDV 1.000 871 n4_Tronglanh_CLDV 1.000 603 n11_Sanvat_CLDV 1.000 676 n12_Dacthu_CLDV 1.000 778 n15_Antoan_CLDV 1.000 810 n16_Chatluong_CLDV 1.000 689 n17_Thuanloi_CLDV 1.000 690 n18_Dedang_CLDV 1.000 643 n19_Thuongxuyen1_CLDV 1.000 743 n20_Thuongxuyen2_CLDV 1.000 701 n22_Menkhach_CLDV 1.000 546 n23_Thanthien_CLDV 1.000 707 n24_Docdao_CLDV 1.000 664 n25_Noitieng_CLDV 1.000 606 n27_Thuantien_CLDV 1.000 728 n28_Kynang_CLDV 1.000 663 n29_Thaido_CLDV 1.000 833 n30_ChatluongKS_CLDV 1.000 777 n31_Gialuutru_CLDV 1.000 703 n32_ChatluongNH_CLDV 1.000 789 n33_Giaphaichang_CLDV 1.000 695 n34_MAphongphu_CLDV 1.000 734 n35_MAantoan_CLDV 1.000 849 n36_ChatluongLH_CLDV 1.000 626 n37_Giatour_CLDV 1.000 607 n38_Giaitri_CLDV 1.000 603 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulativ % of Cumulative Variance e% Total Variance % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 9.208 32.886 32.886 9.208 32.886 32.886 5.530 19.751 19.751 4.184 14.941 47.828 4.184 14.941 47.828 3.360 11.999 31.750 2.083 7.439 55.267 2.083 7.439 55.267 3.149 11.246 42.996 1.597 5.704 60.970 1.597 5.704 60.970 3.149 11.245 54.241 1.496 5.343 66.313 1.496 5.343 66.313 2.354 8.407 62.647 1.271 4.540 70.853 1.271 4.540 70.853 2.298 8.206 70.853 942 3.363 74.216 867 3.097 77.313 810 2.893 80.206 10 763 2.725 82.930 11 656 2.343 85.273 12 583 2.082 87.355 13 551 1.968 89.323 14 471 1.682 91.005 15 419 1.497 92.502 16 385 1.375 93.876 17 335 1.197 95.073 18 289 1.031 96.104 19 235 841 96.945 20 203 725 97.670 21 157 562 98.232 22 130 466 98.698 23 126 450 99.147 24 085 305 99.453 25 048 172 99.625 26 044 156 99.781 27 036 128 99.909 28 026 091 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis n32_ChatluongNH_CLDV n30_ChatluongKS_CLDV Component Matrixa Component 800 789 n31_Gialuutru_CLDV n36_ChatluongLH_CLDV 770 727 n29_Thaido_CLDV n33_Giaphaichang_CLDV 699 688 n17_Thuanloi_CLDV n19_Thuongxuyen1_CLDV 680 n37_Giatour_CLDV n27_Thuantien_CLDV n28_Kynang_CLDV n20_Thuongxuyen2_CLDV n12_Dacthu_CLDV n16_Chatluong_CLDV n38_Giaitri_CLDV n23_Thanthien_CLDV n34_MAphongphu_CLDV n3_Quyeru_CLDV n4_Tronglanh_CLDV n24_Docdao_CLDV n15_Antoan_CLDV n25_Noitieng_CLDV n1_Hapdan_CLDV n2_Huutinh_CLDV n22_Menkhach_CLDV n11_Sanvat_CLDV n35_MAantoan_CLDV n18_Dedang_CLDV 678 675 650 647 626 616 577 535 511 455 474 528 -.547 479 740 634 620 560 550 541 535 496 483 Extraction Method: Principal Component Analysis .460 723 600 -.511 a components extracted Rotated Component Matrixa Component n29_Thaido_CLDV 888 n27_Thuantien_CLDV 796 n28_Kynang_CLDV 784 n30_ChatluongKS_CLDV 777 n32_ChatluongNH_CLDV 693 n37_Giatour_CLDV 636 n31_Gialuutru_CLDV 630 n33_Giaphaichang_CLDV 589 n36_ChatluongLH_CLDV 482 453 n25_Noitieng_CLDV 763 n23_Thanthien_CLDV 759 n24_Docdao_CLDV 677 n22_Menkhach_CLDV 658 n15_Antoan_CLDV 648 n3_Quyeru_CLDV 860 n2_Huutinh_CLDV 837 n1_Hapdan_CLDV 710 n4_Tronglanh_CLDV 694 n18_Dedang_CLDV 737 n20_Thuongxuyen2_CLDV 711 n19_Thuongxuyen1_CLDV 455 707 n17_Thuanloi_CLDV 622 n16_Chatluong_CLDV 618 n12_Dacthu_CLDV n38_Giaitri_CLDV 495 n35_MAantoan_CLDV n11_Sanvat_CLDV n34_MAphongphu_CLDV Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 668 316 268 441 -.462 626 620 -.027 dim -.131 210 -.209 -.486 ensi 324 -.433 650 -.500 on0 -.452 -.511 268 518 116 125 -.080 225 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 559 511 799 565 862 713 670 353 -.071 284 -.163 176 -.856 252 -.072 761 096 403 426 Phụ lục 7: Phân bổ mẫu theo địa lý Frequencies Statistics Quoc_gia N Valid Missing 340 Quoc_gia Valid United States of America Japan Russia France Danmark Australia Thailand Indonesia 10 England Total Frequency Percent 19 5.6 306 90.0 3 6 340 100.0 Valid Percent 5.6 90.0 9 6 100.0 Cumulative Percent 5.6 6.5 96.5 97.4 97.6 98.5 99.1 99.7 100.0 Phụ lục 8: Phân bổ mẫu theo nhân học Frequencies Statistics Gioi tinh N Valid Hon Tuoi nhan Hoc van Thu nhap Nghe nghiep Muc dich Dong Tan so Tan so hanh nam lan 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 0 0 0 0 0 Missing Frequency Table Gioitinh Frequency Valid Nam Percent Valid Percent Cumulative Percent 200 58.8 58.8 58.8 Nu 140 41.2 41.2 100.0 Total 340 100.0 100.0 Honnhan Frequency Valid Chua lap gia dinh Da lap gia dinh Khác Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 144 42.4 42.4 42.4 175 51.5 51.5 93.8 21 6.2 6.2 100.0 340 100.0 100.0 Tuoi Frequency Valid Duoi 25 tuoi Percent Cumulative Valid Percent Percent 59 17.4 17.4 17.4 Tu 25 den duoi 35 tuoi 109 32.1 32.1 49.4 Tu 35 den duoi 45 tuoi 113 33.2 33.2 82.6 Tu 45 den duoi 55 tuoi 31 9.1 9.1 91.8 Tu 55 tuoi tro len 28 8.2 8.2 100.0 340 100.0 100.0 Total Hocvan Frequency Valid Đại học Percent Cumulative Percent Valid Percent 3 170 50.0 50.0 50.3 Phổ thông 98 28.8 28.8 79.1 Khác 45 13.2 13.2 92.4 Đại học 26 7.6 7.6 100.0 340 100.0 100.0 Trung cấp, cao đẳng Total Thunhap Frequency Valid Dưới 1000 $ Từ 1000 $ đến 5000 $ Trên 5000 $ Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 58 17.1 17.1 17.1 199 58.5 58.5 75.6 83 24.4 24.4 100.0 340 100.0 100.0 Nghenghiep Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Cán nhân viên 135 39.7 39.7 39.7 Tự kinh doanh 163 47.9 47.9 87.6 1.8 1.8 89.4 Khác 36 10.6 10.6 100.0 Total 340 100.0 100.0 Nghỉ hưu Mucdich Frequency Valid Du lịch Hội thảo kết hợp du lịch Học tập nghiên cứu kết hợp du lịch Du lịch kết hợp thăm bạn bè, người thân Mục đích khác Total Percent Cumulative Valid Percent Percent 204 60.0 60.0 60.0 45 13.2 13.2 73.2 1.8 1.8 75.0 79 23.2 23.2 98.2 1.8 1.8 100.0 340 100.0 100.0 Donghanh Valid Một Cùng gia đình Cùng bạn bè Cùng đối tác làm ăn Total Frequency 50 184 71 35 Percent Valid Percent 14.7 14.7 54.1 54.1 20.9 20.9 10.3 10.3 340 100.0 Cumulative Percent 14.7 68.8 89.7 100.0 100.0 Tanso3nam Valid Một lần Hai lần Ba lần Bốn lần Năm lần Sáu lần Trên lần Total Frequency 103 83 34 55 16 41 340 Percent 30.3 24.4 10.0 16.2 4.7 2.4 12.1 100.0 Valid Percent 30.3 24.4 10.0 16.2 4.7 2.4 12.1 100.0 Cumulative Percent 30.3 54.7 64.7 80.9 85.6 87.9 100.0 Tanso1lan Valid 2-2 ngày 3-6 ngày 7-10 ngày Trên 10 ngày Total Frequency 66 84 75 115 340 Percent Valid Percent 19.4 19.4 24.7 24.7 22.1 22.1 33.8 33.8 100.0 100.0 Cumulative Percent 19.4 44.1 66.2 100.0 ... động kinh doanh du lịch thành phố Phan Rang – Tháp Chàm + Xác định tiêu thức để phân khúc thị trường khách du lịch quốc tế đến thành phố Phan Rang – Tháp Chàm + Phân khúc thị trường, mô tả hành... khách du lịch quốc tế đến thành phố Phan Rang – Tháp Chàm 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng thị trường khách quốc tế đến thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thời gian qua nào? - Khách quốc tế đến. .. phân khúc thị trường khách hàng nước Cùng với việc khảo sát ý kiến 340 khách du lịch quốc tế đến thành phố Phan Rang Tháp Chàm Kết nghiên cứu xác định năm phân khúc khách khách du lịch quốc tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân khúc thị trường khách du lịch quốc tế đến phan rang tháp chàm , Phân khúc thị trường khách du lịch quốc tế đến phan rang tháp chàm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay