Bài tập thiết kế nghiên cứu dịch tễ học

8 11 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 22:41

Câu 1: Một nghiên cứu thu thập số liệu để đánh giá liên quan hút thuốc bệnh viêm phế quản mãn Họthấy số 1357 người mắc bệnh viêm phế quản mãn có 1120 người thường xuyên hút thuốc vòng 10 năm trước Trong đó, có 560 người thường xuyên hút thuốc số 1357 người không bị viêm phế quản A Đây thiết kế nghiên cứu gì? Tại sao? B Hãy lập bảng 2x2 với đầy đủ thích tên bảng mơ tả số liệu C Tính chênh phơi nhiễm nhóm bệnh D Tính chênh phơi nhiễm nhóm khơng bệnh E Tính số đo lường mối quan hệ thiết kế nghiên cứu Phiên giải ý nghĩa số Câu 2: Một nhà nghiên cứu quan tâm tìm hiểu bệnh vàng da trẻ sơ sinh trai Để nghiên cứu vấn đề này, ông chọn 100 trẻ em trai chẩn đoán bị vàng da 100 trẻ em trai sinh năm, bệnh viện mà không bị vàng da Sau đó, ơng xem xét lại tất hồ sơ sản khoa bà mẹ để xác định tiền sử dùng thuốc tránh thai Giả định 80 trẻ/100 trẻ em trai bị vàng da có mẹ có tiền sử dùng thuốc tránh thai 20 trẻ/100 trẻ khơng bị vàng da có mẹ có tiền sử dùng thuốc tránh thai Đây ví dụ loại thiết kế nghiên cứu nào? Trong ví dụ tình trạng sức khỏe nghiên cứu gì? Phơi nhiễm gì? Hãy lập bảng 2x2 với đầy đủ thích tên bảng mơ tả số liệu Tính chênh phơi nhiễm nhóm bệnh Tính chênh phơi nhiễm nhóm khơng bệnh Tính số đo lường mối quan hệ thiết kế nghiên cứu Phiên giải ý nghĩa số này? Câu 3: Một nghiên cứu tìm hiểu nguy mắc bệnh viêm phổi trẻ sơ sinh mổ đẻ Nhà nghiên cứu chọn 200 trẻ mắc bệnh viêm phổi 400 trẻ sơ sinh không mắc bệnh viêm phổi giai đoạn năm Thông tin tiền sử sinh xác định thông qua bệnh án trẻ cho thấy 200 trẻ mắc bệnh viêm phổi có 160 trẻ có tiền sử đẻ mổ 400 trẻ khơng mắc bệnh phổi có 80 trẻ có tiền sử đẻ mổ Đây ví dụ loại thiết kế nghiên cứu Trong ví dụ tình trạng sức khỏe nghiên cứu gì? Phơi nhiễm gì? Hãy lập bảng 2x2 với đầy đủ thích tên bảng mơ tả số liệu Tính chênh phơi nhiễm nhóm bệnh Tính chênh phơi nhiễm nhóm khơng bệnh Tính số đo lường mối quan hệ thiết kế nghiên cứu Phiên giải ý nghĩa số Câu 4: Một nghiên cứu đánh giá mối quan hệ hoạt động thể lực bệnh ung thư đại tràng lứa tuổi từ 40-60 Có 300 người bệnh ung thư đại tràng lựa chọn từ hồ sơ lưu trữ thông tin ung thư có 600 người khơng mắc bệnh ung thư đại tràng lựa chọn từ hồ sơ đăng ký lái xe Các đối tượng nghiên cứu so sánh với hoạt động thể lực Kết cho thấy 300 người mắc bệnh ung thư, có 30 người có tập thể dục ngày 600 người khơng mắc bệnh có 200 tập thể dục hàng ngày Đây ví dụ loại thiết kế nghiên cứu Trong ví dụ tình trạng sức khỏe nghiên cứu gì? Phơi nhiễm gì? Hãy lập bảng 2x2 với đầy đủ thích tên bảng mô tả số liệu Tính chênh phơi nhiễm nhóm bệnh Tính chênh phơi nhiễm nhóm khơng bệnh Tính số đo lường mối quan hệ thiết kế nghiên cứu Phiên giải ý nghĩa số này? Câu Để nghiên cứu ảnh hưởng việc sử dụng acid folic bổ sung giai đoạn tháng đầu mang thai bà mẹ đến việc giảm nguy dị tật hệ thống thần kinh trẻ, người ta tiến hành nghiên cứu thu thập thông tin từ 100 bà mẹ có bị dị tật bẩm sinh hệ thống thần kinh 200 bà mẹ có khơng bị bệnh sinh bệnh viện C Hỏi tiền sử dùng acid folic giai đoạn tháng đầu mang thai, có 170 bà mẹ sinh khơng có bệnh có sử dụng acid folic bổ sung tháng đầu có 50 bà mẹ sinh có dị tật bẩm sinh có sử dụng acid folic bổ sung Đây ví dụ loại thiết kế nghiên cứu Trong ví dụ tình trạng sức khỏe nghiên cứu gì? Phơi nhiễm gì? Hãy lập bảng 2x2 với đầy đủ thích tên bảng mơ tả số liệu Tính chênh phơi nhiễm nhóm bệnh Tính chênh phơi nhiễm nhóm khơng bệnh Tính số đo lường mối quan hệ thiết kế nghiên cứu Phiên giải ý nghĩa số Câu 6: Một nghiên cứu đánh giá thực trạng sức khỏe xã A Trong tổng số 1500 người dân sống xã, có 200 người hút thuốc Kết khám sức khỏe cho toàn dân xã A nhóm người hút thuốc có 140 người mắc viêm phế quản mãn nhóm người khơng hút thuốc có 200 người mắc viêm phế quản mãn Đây ví dụ loại thiết kế nghiên cứu nào? Trong ví dụ tình trạng sức khỏe nghiên cứu gì? Phơi nhiễm gì? Hãy lập bảng 2x2 với đầy đủ thích tên bảng mơ tả số liệu Tính tỷ lệ mắc viêm phế quản mãn nhóm người hút thuốc Tính tỷ lệ mắc VPQ mãn nhóm người khơng hút thuốc Tính số đo lường mối quan hệ thiết kế nghiên cứu Phiên giải ý nghĩa số cho mối quan hệ hút thuốc viêm phế quản mãn? Câu 7: Một nghiên cứu đánh giá tình hình cho bú sữa mẹ hồn tồn vòng tháng đầu Hà nội Nghiên cứu vấn 2500 bà mẹ có độ tuổi từ tháng đến 12 tháng địa bàn thành phố Hà nội Kết cho thấy, có 1600 bà mẹ cho bú sữa mẹ hồn tồn vòng tháng đầu Trong nhóm bà mẹ cho bú sữa mẹ hoàn toàn tháng đầu có 1000 bà mẹ có trình độ đại học trở lên, nhóm bà mẹ khơng cho bú sữa hồn tồn tháng đầu, có 400 mẹ có trình độ ĐH trở lên Đây ví dụ loại thiết kế nghiên cứu Trong ví dụ tình trạng sức khỏe nghiên cứu gì? Phơi nhiễm gì? Hãy lập bảng 2x2 với đầy đủ thích tên bảng mơ tả số liệu Tính tỷ lệ cho bú sữa mẹ hoàn toàn tháng đầu nhóm bà mẹ có trình độ ĐH trở lên Tính tỷ lệ cho bú sữa mẹ hồn tồn tháng đầu nhóm bà mẹ khơng có trình độ ĐH trở lên Tính số đo lường mối quan hệ thiết kế nghiên cứu Câu Bạn quan tâm đến việc phòng chống ngã xảy người cao tuổi Bước đầu tiên, bạn tiến hành vấn ngẫu nhiên người 65 tuổi thị trấn để xác định tiền sử ngã vòng năm trở lại số đặc điểm dân số khác Kết sau: Tuổi Dưới 65 tuổi > 65 tuổi Có ngã Khơng ngã 90 30 195 15 Đây loại nghiên cứu gì? Câu 9: Một nghiên cứu quan tâm đến việc phòng chống bệnh đái tháo đường người cao tuổi Nhà nghiên cứu tiến hành vấn 200 người độ tuổi từ 50 đến 70 Trong số có 80 người thường xuyên tập thể dục hàng ngày Kết xét nghiệm máu cho thấy, số người tập thể dục hàng ngày, có người có đường huyết cao số người khơng tập thể dục có 20 người có đường huyết cao Đây ví dụ loại thiết kế nghiên cứu Trong ví dụ tình trạng sức khỏe nghiên cứu gì? Phơi nhiễm gì? Hãy lập bảng 2x2 với đầy đủ thích tên bảng mơ tả số liệu Tính tỷ lệ đường huyết cao nhóm tập thể dục hàng ngày Tính tỷ lệ đường huyết cao nhóm khơng tập thể dục hàng ngày Tính số đo lường mối quan hệ thiết kế nghiên cứu Câu 10: Một nghiên cứu đánh giá tình trạng thừa cân trường cấp Hà nội Khám sức khỏe toàn học sinh trường (tổng số 1000 học sinh), có 70 em có tình trạng thừa cân Trong số em có cân nặng cân này, có 50 em dành thời gian cho việc xem ti vi chơi game máy tính tiếng/ngày Trong số em có cân nặng mức bình thường, có 100 em dành thời gian cho việc xem ti vi chơi game tiếng/ngày Đây ví dụ loại thiết kế nghiên cứu nào? Trong ví dụ tình trạng sức khỏe nghiên cứu gì? Phơi nhiễm gì? Hãy lập bảng 2x2 với đầy đủ thích tên bảng mơ tả số liệu Tính tỷ lệ thừa cân nhóm trẻ xem tivi chơi game  tiếng/ngày Tính tỷ lệ thừa cân nhóm trẻ xem tivi chơi game tiếng/ngày Tính số đo lường mối quan hệ thiết kế nghiên cứu Câu 11: Một nghiên cứu tìm hiểu mối liên quan phơi nhiễm với chiếu xạ ngực nguy bị ung thư vú Trong nghiên cứu này, phụ nữ chiếu xạ bị viêm vú sau sinh vào năm 1940 (200 phụ nữ) so sánh với phụ nữ không điều trị chiếu xạ bị viêm vú sau sinh vào năm 1940 (200 phu nữ) Các phụ nữ theo dõi vòng 40 năm để tìm hiểu tỉ lệ mắc tích luỹ ung thư vú nhóm Giả sử nhóm phụ nữ chiếu xạ bị viêm vú có 80 phụ nữ mắc ung thư vú trong nhóm phụ nữ khơng chiếu xạ 10 phụ nữ mắc ung thư vú Đây loại thiết kế nghiên cứu gì? Tại Trong ví dụ tình trạng sức khỏe nghiên cứu gì? Phơi nhiễm gì? Hãy lập bảng 2x2 với đầy đủ thích tên bảng mơ tả số liệu Tính nguy mắc bệnh ung thư vú vòng 40 năm nhóm phơi nhiễm Tính nguy mắc bệnh ung thư vú vòng 40 năm nhóm khơng phơi nhiễm Tính số đánh giá mối liên hệ phù hợp với TK nghiên cứu phiên giải số Câu 12: Một nghiên cứu tiến hành để đánh giá mối liên quan bệnh hô hấp điều kiện làm việc hầm mỏ Trong nghiên cứu này, người ta chọn 200 công nhân làm hầm mỏ than Quảng Ninh 200 công nhân làm ngành cơng nghiệp thực phẩm Thanh Hóa Các công nhân theo dõi khoảng thời gian năm để tìm hiểu tỉ lệ mắc bệnh đường hơ hấp hai nhóm Nghiên cứu bắt đầu năm 2016 dự định kết thúc năm 2018 Đây thiết kế nghiên cứu gì? Tại sao? Giả định sau năm theo dõi, số cơng nhân hầm mỏ có 80 mắc bệnh đường hô hấp số công nhân ngành công nghiệp thực phẩm có 30 người Dùng số để lập bảng 2x2 tương ứng Tính nguy mắc bệnh hơ hấp vòng năm nhóm phơi nhiễm Tính nguy mắc bệnh hơ hấp vòng năm nhóm khơng phơi nhiễm Tính số đo lường mối quan hệ phù hợp diễn giả ngắn gọn kết Câu 13 Một nghiên cứu tiến hành để đánh giá mối liên hệ phơi nhiễm với benzene phát triển bệnh máu trắng Các nhà điều tra sử dụng hồ sơ làm việc để xác định 10.000 cơng nhân mà cơng việc có phơi nhiễm với benzene năm 1960 14.000 công nhân mà công việc họ không phơi nhiễm với benzene Từ hồ sơ nhà điều tra liên hệ với quan lưu trữ thông tin ung thư để xác định trường hợp bị máu trắng từ năm 1970-1985 Trong khoảng thời gian nghiên cứu có 250 trường hợp bị máu trắng số cơng nhân có phơi nhiễm với benzene 120 trường hợp số công nhân không phơi nhiễm với benzene Hãy lập bảng 2x2 điền thơng tin vào bảng: Hãy tính: A Nguy mắc bệnh máu trắng vòng 15 năm nhóm phơi nhiễm B Nguy mắc bệnh máu trắng vòng 15 năm nhóm khơng phơi nhiễm C Nêu tính số đo lường kết hợp phù hợp D Diễn giải ngắn gọn kết phần C Câu 14 Một nghiên cứu tiến hành để đánh giá ảnh hưởng phơi nhiễm với chất độc màu da cam dị dạng bẩm sinh Các nhà điều tra sử dụng hồ sơ bệnh án để xác định 2000 bà mẹ có tiền sử phơi nhiễm với chất độc màu da cam chọn từ nguồn khác 2000 bà mẹ khơng có tiền sử phơi nhiễm chất độc màu da cam Từ thông tin hồi cứu, nhà điều tra xác định rằng, nhóm bà mẹ có tiền sử phơi nhiễm chất độc màu da cam, có 1200 bà mẹ đẻ có dị tật bẩm sinh trong nhóm bà mẹ khơng có tiền sử phơi nhiễm chất độc màu da cam, có 100 bà mẹ đẻ có dị tật bẩm sinh Đây loại thiết kế nghiên cứu gì? Tại sao? Hãy lập bảng 2x2 điền thông tin vào bảng: Hãy tính: A Nguy mắc dị tật bẩm sinh nhóm phơi nhiễm B Nguy mắc dị tật bẩm sinh nhóm khơng phơi nhiễm C Nêu tính số đo lường kết hợp phù hợp D Diễn giải ngắn gọn kết phần C Câu 15 Một nghiên cứu tìm hiểu ảnh hưởng nhiễm khơng khí đến việc phát triển bệnh viêm đường hô hấp Thành phố A (1000 dân) thành phố B (1000 dân) chọn để tiến hành nghiên cứu, thành phố A có mật độ nhiễm khơng khí cao thành phố B có mật độ nhiễm khơng khí trung bình Dân số hai thành phố theo dõi năm tất ca viêm đường hô hấp xảy hai thành phố ghi lại Giả định thành phố A có tổng cộng 200 ca mắc bệnh hơ hấp thành phố B có tổng cộng 100 ca mắc bệnh đường hô hấp thời gian năm theo dõi Hãy cho biết Đây loại thiết kế nghiên cứu gì? Tại sao? Hãy lập bảng 2x2 với đầy đủ thích tên bảng mơ tả số liệu Tính nguy mắc bệnh đường hô hấp năm tại nhóm có phơi nhiễm Tính nguy mắc bệnh đường hơ hấp năm tại nhóm khơng có phơi nhiễm Tính số đo lường kết hợp phiên giải số ... quan hệ thiết kế nghiên cứu Phiên giải ý nghĩa số cho mối quan hệ hút thuốc viêm phế quản mãn? Câu 7: Một nghiên cứu đánh giá tình hình cho bú sữa mẹ hồn tồn vòng tháng đầu Hà nội Nghiên cứu vấn... Tính số đo lường mối quan hệ thiết kế nghiên cứu Câu 10: Một nghiên cứu đánh giá tình trạng thừa cân trường cấp Hà nội Khám sức khỏe toàn học sinh trường (tổng số 1000 học sinh), có 70 em có tình... tiếng/ngày Tính số đo lường mối quan hệ thiết kế nghiên cứu Câu 11: Một nghiên cứu tìm hiểu mối liên quan phơi nhiễm với chiếu xạ ngực nguy bị ung thư vú Trong nghiên cứu này, phụ nữ chiếu xạ bị viêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập thiết kế nghiên cứu dịch tễ học, Bài tập thiết kế nghiên cứu dịch tễ học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay