Bài dự thi tìm hiểu lịch sử tỉnh đảng bộ thanh hoá

22 2 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 21:34

Câu Đảng Cộng sản tỉnh Thanh Hóa thành lập nào? Từ thành lập đến nay, Đảng tỉnh Thanh Hóa tiến hành kỳ Đại hội? Nêu họ, tên đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh qua thời kỳ? Câu Cuộc đấu tranh giành quyền nhân dân Thanh Hóa Cách mạng tháng Tám năm 1945 diễn nào? Liên hệ khởi nghĩa giành quyền xã, thị trấn nơi em sinh sống? Câu Nhân dân Thanh Hóa làm để bảo vệ q hương làm tròn nghĩa vụ hậu phương với cách mạng miền Nam kháng chiến chống Mĩ cứu nước? Câu Em cho biết, Đại hội đại biểu lần thứ Đảng tỉnh Thanh Hóa Đại hội mở đầu thực đường lối đổi Đảng Cộng sản Việt Nam? Những nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu có ý nghĩa định nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh mà Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần đề ra? Ngôi nhà diễn lễ thành lập Đảng tỉnh Thanh Hóa Năm 1858, Thực dân Pháp nổ súng cơng Đà Nẵng, thức xâm lược Việt Nam Cùng với nhân dân nước, nhân dân Thanh Hóa, liên tục vùng lên khởi nghĩa đánh đuổi giặc Pháp xâm lược Các đấu tranh yêu nước sỹ phu phong kiến lãnh đạo, tiêu biểu phong trào Cần Vương, phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục diễn rộng khắp, bị địch khủng bố đẫm máu thất bại, thiếu đường lối lãnh đạo đắn Đảng Trong bối cảnh đó, ngày 03 tháng năm 1930, Cửu Long (Hương Cảng), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp ba tổ chức cộng sản, thành lập Đảng thống nhất, lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, tạo bước ngoặt quan trọng phong trào cách mạng nước địa phương Cũng từ phong trào đấu tranh cách mạng Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ rộng khắp Các chi Cộng Sản: Hàm Hạ - Đơng Sơn ; Phúc Lộc Thiệu Hóa, n Trường, Thọ Xuân đời Trước tình hình phong trào đấu tranh cách mạng Thanh Hóa ngày phát triển mạnh mẽ cần lãnh đạo Đảng, xuất phát từ yêu cầu cấp bách, đạo Xứ ủy Bắc Kỳ, ngày 29/7/1930, Hội nghị thành lập Đảng tỉnh Thanh Hóa tổ chức Làng Yên Trường, Xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân sở hợp chi Cộng sản gồm Chi Hàm Hạ, Chi Thiệu Hóa Chi Thọ Xuân Đ/c Lê Thế Long bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy Đảng Thanh Hóa Ngơi nhà lịch sử gia đình đ/c Lê Văn Sỹ - Bí thư Chi Yên Trường, huyện Thọ Xuân lúc giờ, chọn làm địa điểm để tổ chức hội nghị thành lập Đảng tỉnh vào ngày 29 tháng năm 1930 Điều đặc biệt nhà trước tuần diễn kiện thành lập chi cộng sản Yên Trường, tiền thân Đảng huyện Thọ Xuân Có thể nói đời Đảng tỉnh Thanh Hóa bước ngoặt quan trọng Đảng bộ, nhân dân phong trào đấu tranh cách mạng giành quyền tỉnh ta Chấm dứt giai đoạn khủng hoảng kéo dài phong trào cách mạng thiếu lãnh đạo Đảng Từ thành lập đến Đảng Thanh Hóa trải qua 17 kỳ đại hội đồng chí Bí thư, chủ tịch qua thời kỳ cụ thể sau: STT Đại hội Thời gian địa điểm Lần Tháng năm 1948, Bí thư Đồng chí Hồ Viết Chủ tịch Đồng chí Đặng Thai làng Thuần Hậu, xã Xuân Thắng cán Mai làm Chủ tịch Ủy Minh, huyện Thọ Xuân Khu ủy IV tăng ban Kháng chiến hành cường - làm Bí thư Đồng chí Bùi Lần Đại hội Đảng tỉnh Tỉnh ủy Đạt làm Phó Bí thư Đại hội bầu Tỉnh ủy Đồng chí Tơn Quang Thanh Hóa lần thứ II BCH Đảng tỉnh Phiệt làm Chủ tịch Ủy tổ chức vào tháng năm nhiệm kỳ II bầu ban Kháng chiến hành 1949, làng Tạo Vực, xã đồng chí Nguyễn Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Văn Thân, cán Lộc Khu ủy IV tăng cường làm Bí thư Tỉnh ủy Tháng 12/1949, đồng chí Đặng Thí làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng chí Ngơ Đức làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Lần Đại hội Đảng tỉnh ủy Đại hội bầu Thanh Hóa lần thứ III BCH Đảng tỉnh tổ chức từ ngày 20/6 bầu đồng chí đến ngày 5/7/1950, Trần Hữu Duyệt làng Sơn Trung, xã Hợp (cán Khu ủy IV Thành, huyện Nơng Cống tăng cường làm Bí (nay thuộc huyện Triệu thư Tỉnh ủy kiêm Sơn) Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành Đồng chí Ngơ Đức làm Phó Bí thư Thường Lần Đại hội lần thứ IV trực Tỉnh ủy Đại hội bầu Đảng tỉnh Thanh Hóa BCH Đảng tỉnh làm Phó Bí thư, Chủ tổ chức từ ngày bầu đồng chí tịch Ủy ban Kháng mùng đến mùng tháng Trần Hữu Duyệt chiến hành năm 1952 tiếp tục làm Bí thư Đồng chí Ngơ Thuyền Tỉnh ủy Sau đó, đồng chí Võ Nguyên Lượng làm Bí thư Tỉnh Lần ủy Đại hội lần thứ V Đảng Bầu Ban Thường Đồng chí Lê Thế Sơn tỉnh Thanh Hóa tổ vụ tỉnh ủy gồm 11 làm Phó Bí thư, Chủ chức từ ngày 25 tháng đồng chí đồng tịch đến ngày tháng năm chí Nguyễn Trọng 1961 Vĩnh làm Bí thư Tỉnh ủy Sau đó, Trung ương điều động đồng chí Trọng Vĩnh chuyên gia Lào, đồng chí Ngơ Thuyền lên làm Bí Lần Đại hội Đảng tỉnh thư Tỉnh ủy Đại hội bầu Thanh Hóa lần thứ VI BCH Đảng tỉnh diễn từ ngày đến ngày gồm 31 ủy viên 17 tháng năm 1963 thức, ủy viên dự khuyết, bầu đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng chí Ngơ Thuyền làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng chí Lê Thế Sơn làm Phó Lần Đại hội Đảng tỉnh Bí thư Tỉnh ủy Đại hội bầu Thanh Hóa lần thứ VIII BCH Đảng tỉnh Hiều làm Phó Bí thư, diễn từ ngày 19 đến gồm 35 Ủy viên ngày 28 tháng năm thức Ủy tỉnh 1975, thịThanh Hóa viên dự khuyết (nay TP Thanh Hóa) Bầu Ban Thường Đồng chí Hồng Văn Chủ tịch Ủy ban hành vụ Tỉnh ủy gồm đồng chí đồng chí Võ Nguyên Lượng làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng chí Lê Thế Sơn làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Lần Đại hội Đảng tỉnh ủy Bầu Ban Thường Thanh Hóa lần thứ VIII vụ Tỉnh ủy gồm 11 Hiều Phó Bí thư diễn từ ngày 19 đến đồng chí đồng Tỉnh ủy phụ trách ngày 28 tháng năm chí Lê Thế Sơn cơng tác quyền 1975, thịThanh Hóa làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Len làm Phó Bí thư Thường trực Lần Đại hội Ban chấp hành Tỉnh ủy Hội nghị BCH Đảng tỉnh Thanh Hóa bầu 11 đồng chí lần thứ IX tổ chức vào Ban Thường làm vòng: Vòng I vụ Tỉnh ủy, bầu tổ chức từ ngày 11 đến đồng chí Hồng ngày 19 tháng 11 năm Văn Hiều làm Bí 1976 thư Tỉnh ủy, đồng Tham dự Đại hội có 451 chí Lê Thế Sơn đại biểu thay mặt cho gần làm Phó Bí thư vạn đảng viên tồn Thường trực Tỉnh Đảng bộ, đó, có ủy đồng chí đại biểu Trung ương Trịnh Ngọc Bích giới thiệu dự ứng làm Phó Bí thư cử Đồng chí Hồng Văn Tỉnh ủy phụ 10 Lần 10 Đại hội Đảng tỉnh đồng chí Hồng Thanh Hóa lần thứ X Văn Hiều tổ chức từ ngày đến bầu lại làm Bí thư ngày 12 tháng 10 năm Tỉnh ủy, đồng chí 1979 Lê Thế Sơn làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng chí Trịnh Ngọc Bích làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, phụ trách 11 Lần 11 Đại hội Ban chấp hành công tác Bầu Ban Thường Đảng tỉnh Thanh Hóa vụ Tỉnh ủy gồm 13 làm Phó Bí thư Tỉnh lần thứ XI tổ chức đồng chí, đồng chí ủy – phụ trách cơng làm vòng Hà Trọng Hòa tác quyền Đồng chí Hà Văn Ban bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Ngọc Chữ làm Phó Bí thư Thường trực 12 Lần 12 Đại hội Đảng tỉnh Bầu BCH Đảng Đồng chí Hà Văn Ban Thanh Hóa lần thứ XII tỉnh gồm 69 đồng diễn ngày từ chí, có 16 ủy phụ trách công tác 23 đến 29 tháng 10 năm Ủy viên dự khuyết quyền 1986 Tham dự Đại hội có Ban chấp hành 550 đại biểu thức Đảng tỉnh bầu 15 đồng chí vào Ban Thường làm Phó Bí thư Tỉnh vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hà Trọng Hòa bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Qch Lê Thanh làm Phó Bí thư Thường trực 13 Lần 13 Đại hội Đảng tỉnh Tỉnh ủy, Đại hội bầu Thanh Hóa lần thứ XIII BCH Đảng tỉnh Minh làm Phó Bí thư tổ chức làm vòng gồm 51 đồng chí, Tỉnh ủy phụ trách Vòng I diễn từ ngày 25 Ban Thường vụ cơng tác quyền đến ngày 27 tháng năm Tỉnh ủy 13 đồng 1991 chí - đồng chí Đồng chí Mai Xuân Lê Văn Tu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Xuân Sang làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng chí Mai Xn Minh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách cơng tác 14 Lần 14 Đại hội Đảng tỉnh quyền Đại hội bầu Thanh Hóa lần thứ XIV BCH Đảng tỉnh Minh làm Phó Bí thư tổ chức từ ngày gơm 51 đồng chí, Tỉnh ủy phụ trách đến ngày 10 tháng năm Ban Thường vụ cơng tác quyền; 1996 Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí, đồng chí Lê Văn Tu làm Đồng chí Mai Xuân Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trịnh Trọng Quyền làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 15 Lần 15 ủy Đại hội XV - Đảng tỉnh Đồng chí Trịnh Đồng chí Phạm Minh Thanh Hóa Trọng Quyền Đoan bầu làm Diễn từ ngày 02 đến bầu làm Bí thư Phó Bí thư Tỉnh ủy, ngày 05/01/2001 Tỉnh ủy; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tích bầu làm Phó Bí thư Thường 16 Lần 16 Đại hội XVI - Đảng trực Tỉnh ủy Đại hội bầu tỉnh Thanh Hóa BCH Đảng tỉnh Lợi làm Phó Bí thư Đại hội Đảng tỉnh gồm 59 đống chí, Tỉnh ủy, Chủ tịch Thanh Hóa lần thứ XVI Ban Thường vụ UBND tỉnh đ¬ược tổ chức Tỉnh ủy gồm 15 ngày từ 19 đến 22 tháng đồng chí; đồng chí 12 năm 2005, TP Phạm Văn Tích Thanh Hóa đư¬ợc bầu làm Bí Đồng chí Nguyễn Văn th¬ư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Ngọc Hân bầu làm Phó Bí thư thường trực 17 Lần 17 Đại hội XVII - Đảng Tỉnh ủy Ban Thường vụ Đồng chí Trịnh Văn tỉnh Thanh Hóa Tỉnh ủy gồm 17 Chiến bầu làm Diễn từ ngày 18 đến đồng chí Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, ngày 20/10/2010 Mai Văn Ninh Thành phố Thanh Hóa, bầu làm Bí Chủ tịch UBND tỉnh thư Tỉnh ủy; đồng chí Hồng Văn Hoằng bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 18 Lần 18 ủy; Đại hội XVIII - Đảng Trịnh Văn Chiến, Nguyễn Đình Xứng, tỉnh Thanh Hóa Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Theo thơng cáo báo chí, Chủ tịch HĐND Chủ tịch UBND tỉnh; Đại hội đại biểu Đảng tỉnh; Đỗ Trọng tỉnh lần thứ XVIII nhiệm Hưng, Phó Bí thư kỳ 2015 - 2020 dự kiến tổ Thường trực Tỉnh chức thời gian 3,5 ủy; ngày, từ 22-25/9/2015, Trung tâm hội nghị 25B với 450 đại biểu thức triệu tập Câu Cuộc đấu tranh giành quyền nhân dân Thanh Hóa Cách mạng tháng Tám năm 1945 diễn nào? Liên hệ khởi nghĩa giành quyền xã, thị trấn nơi em sinh sống? Trả lời Từ sau ngày Nhật đảo Pháp ngày 9/3/1945, phát xít Nhật hồn tồn thay thực dân Pháp cai trị Việt Nam Chính sách bóc lột tàn bạo phát xít Nhật bọn quan lại phong kiến Nam Triều khiến hàng chục vạn người dân Thanh Hóa bị chết đói, hàng ngàn gia đình phải ly tán, tha phương cầu thực, bỏ lại xóm làng xơ xác, tiêu điều Hậu sách hà khắc, làm cho mâu thuẫn nhân dân Thanh Hóa với chế độ cai trị ngày trở nên gay gắt, nung nấu ý chí vùng lên đấu tranh cách mạng giành quyền tay nhân dân Đỉnh cao phong trào đấu tranh phá kho thóc Nhật cứu nước nhân dân Thanh Hóa ngày tiền khởi nghĩa tạo bước phát triển phong trào cách mạng tỉnh, góp phần thúc đẩy tình khởi nghĩa nhanh chóng chín muồi Những đấu tranh trị, đấu tranh vũ trang, tổ chức rộng rãi phát triển mạnh mẽ tập dượt cho quần chúng cách mạng bước từ đấu tranh trị đến kết hợp đấu tranh vũ trang, tiến tới tổng khởi nghĩa vũ trang, đánh đổ chế độ thực dân phong kiến UBNDCM Lâm thời đồng chí Lê Tất Đắc làm Chủ tịch mắt ThịThanh Hoá ngày 23/8/1945 (tranh sơn dầu) Cuộc khởi nghĩa Hoằng Hóa mở đầu cho tổng khởi nghĩa tồn tỉnh Ngày 24/7/1945, lãnh đạo chi đảng ban cán Việt Minh, lực lượng vũ trang huyện Hoằng Hóa bao vây cơng toán quân địch đàn áp sở cách mạng khu Đằng Xá, Đằng Trung bắt tên tri phủ Phạm Trọng Bào Sau đó, ban lãnh đạo phát động nhân dân huyện kéo thị uy, bao vây phủ đường, buộc bọn nha lại chức dịch phải đầu hàng, giao nộp toàn sổ sách ấn triện cho cách mạng Thắng lợi khởi nghĩa Hoằng Hóa cổ vũ thúc đẩy mạnh mẽ cao trào chuẩn bị khởi nghĩa toàn tỉnh Cùng với Hoằng Hóa, nhiều khu cách mạng gồm hàng trăm làng hình thành mở rộng Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Hà Trung, Hậu Lộc… Các đấu tranh với nhiều hình thức phong phú như: mít tinh tuần hành công đồn bốt địch ngày dồn dập rộng khắp địa bàn tồn tỉnh Ngày 13/8/1945, Tỉnh ủy Thanh Hóa triệu tập hội nghị mở rộng nhà ơng Tơ Đình Bảng, làng Mao Xá, huyện Thiệu Hóa (nay thuộc xã Thiệu Tốn) Căn vào tình hình cách mạng Thanh Hóa lúc giờ, hội nghị nhận định tình cách mạng chín muồi; vậy, tập trung bàn xây dựng kế hoạch chuẩn bị tiến tổng khởi nghĩa Chiều 15/8, nhận tin Nhật đầu hàng quân đội đồng minh, hội nghị đánh giá thời khởi nghĩa đến nhạy bén, sáng suốt định phát động tổng khởi nghĩa giành quyền tồn tỉnh Nhà ơng Tơ Đình Bảng, thơn Mao Xá, xã Thiệu Tốn, huyện Thiệu Hóa nơi tổ chức Hội nghị tỉnh Đảng định tổng khởi nghĩa, ngày 15/8/1945 Về tổ chức, hội nghị định thành lập Ủy ban khởi nghĩa tỉnh gồm đồng chí: đồng chí Lê Tất Đắc (Trưởng ban), Trịnh Ngọc Điệt, Hồng Tiến Trình, Lê Chủ, Nguyễn Văn Huệ, Đinh Chương Lân, Ngô Đức; đồng thời định thành lập Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh gồm ủy viên, đồng chí Lê Tất Đắc làm Chủ tịch Hội nghị phân công cán lãnh đạo khởi nghĩa phủ, huyện định chủ tịch Ủy ban nhân dân lâm thời phủ huyện Về phương pháp giành quyền: Hội nghị chủ trương tiến hành khởi nghĩa nơi có phong trào mạnh, sau tập trung lực lượng hỗ trợ cho nơi phong trào yếu; giành quyền miền xi tiến đến giành quyền miền núi Nửa đêm ngày 18, rạng sáng ngày 19/8 lệnh Tổng khởi nghĩa ban bố toàn tỉnh Theo kế hoạch định, khắp vùng đồng miền xuôi Thanh Hóa, lãnh đạo Ủy ban khởi nghĩa huyện Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Yên Định, Đơng Sơn, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, quần chúng cách mạng không phân biệt già, trẻ, nam, nữ, tôn giáo, kể số niên Phan Anh yêu nước, địa chủ nhỏ vừa, tiểu thương, tiểu chủ, tri thức v.v tề vùng dậy bao vây, công vị trí, mục tiêu phân cơng Tại trung tâm huyện lỵ, đơn vị tự vệ vũ trang xung kích nhanh chóng uy hiếp, đánh chiếm phủ, huyện, đường, nhanh chóng giành quyền tay cách mạng Ở tổng, làng, tự vệ vũ trang với vũ khí thơ sơ như: dáo, mác, gậy gộc, liềm hái v.v… cổ vũ tham gia hăng hái tầng lớp nhân dân nhanh chóng lật đổ ách thống trị cường hào, phản động địa phương, tịch thu vũ khí, ấn tín, đồng triện Đến sáng ngày 19/8, quyền huyện Thọ Xuân, Yên Định, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Nga Sơn, Hà Trung, Quảng Xương, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa nằm tay nhân dân Chiều 19, huyện này, mít tinh biểu dương lực lượng quần chúng cách mạng mắt quyền tổ chức trọng thể Một số huyện, thị Tĩnh Gia, Nơng Cống cơng khởi nghĩa giành quyền chậm đạt kết thắng lợi Sau giành quyền huyện miền xi, thực kế hoạch Ủy ban khởi nghĩa tỉnh sau Ủy ban nhân dân lâm thời cách mạng Thanh Hóa, số cán lân cận lên hỗ trợ châu miền núi giành quyền Tại châu miền núi như: Thường Xuân, Ngọc Lặc, Như Xuân, Lang Chánh, Quan Hóa, Bá Thước tiếp sức lực lượng cách mạng phủ, huyện miền xuôi nhân dân dân tộc miền núi vùng lên đánh đổ bọn thổ ti lang đạo để thiết lập nên quyền nhân dân Riêng thịThanh Hóa từ sáng sớm ngày 19/8 đông đảo tầng lớp nhân dân thị xã với băng, cờ hiệu, biểu ngữ cách mạng tiến hành biểu tình xuất phát từ lò Chum tiến Trường Thi, đồn biểu tình qua Cửa Tả, tiến vào nội thành bao vây dinh Tỉnh trưởng buộc Tổng đốc Nguyễn Trác phải giao nộp ấn tín, tài liệu đầu hàng cách mạng vô điều kiện Trong niềm hân hoan, phấn khởi nhân dân, ngày 23/8/1945 phố Vườn Hoa, UBND cách mạng lâm thời tỉnh Thanh Hóa mắt trước nhân dân tỉnh nhà Chủ tịch UBND cách mạng lâm thời Lê Tất Đắc đọc lời tun ngơn, tun bố xóa bỏ quyền phong kiến thực dân thành lập quyền cách mạng, cơng bố chương trình Việt Minh mặt trị, kinh tế, văn hóa Bản tun ngơn kêu gọi tồn thể nhân dân tiếp tục phát huy thắng lợi giành được, thực hiệu “Chiến đấu ủng hộ quyền cách mạng”, “Chiến đấu ủng hộ Việt Nam độc lập” Sau 71 năm đấu tranh cách mạng giành quyền tay nhân dân Hiện nay, lãnh đạo, đạo Đảng tỉnh, tỉnh Thanh Hóa bước vào thời kỳ cơng nghiệp hóa đại hóa, đời sống vật chất tinh thần nhân dân bước nâng lên; mặt đô thị, nông thôn tỉnh xây dựng khang trang, đại, văn minh Nhân dân Thanh Hóa làm để bảo vệ quê hương làm tròn nghĩa vụ hậu phương với cách mạng miền Nam kháng chiến chống Mĩ cứu nước? Trả lời Đại thắng mùa Xuân 1975 “mốc son vàng” tạc vào lịch sử dân tộc kỷ XX 43 mùa xuân qua âm hưởng hào hùng thời đánh Mỹ, thắng Mỹ lật nhào chế độ ngụy quyền Sài Gòn để Nam - Bắc trọn niềm vui thống niềm tự hào dân tộc Việt Nam nói chung Thanh Hóa nói riêng Truyền thống tiếp tục khơi dậy thời kỳ xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc theo đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH) mà Đảng Bác Hồ lựa chọn Những đóng góp hậu phương Thanh Hóa kháng chiến chống mĩ Trong năm chống Mỹ, cứu nước, tồn tỉnh có hàng ngàn gia đình ba hệ ơng bà, cha mẹ, cháu chung chiến hào diệt giặc, hàng vạn gia đình có từ đến tòng qn nhập ngũ Tồn tỉnh có 250 ngàn niên ưu tú hàng vạn cán bộ, Đảng viên, nam nữ tham gia đội niên xung phong Tỉnh xây dựng huấn luyện 78 tiểu đoàn đội bổ sung cho chiến trường Không làm tròn nhiệm vụ hậu phương lớn miền Nam ruột thịt, Thanh Hóa thực tốt nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Lào Campuchia lĩnh vực kinh tế, văn hóa, quốc phòng, góp phần củng cố thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Những thành tích to lớn chống chiến tranh phá hoại giặc Mỹ Khi giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc không quân hải qn Thanh Hóa trở thành địa bàn chiến lược trọng yếu, “chiếc giáp sắt” bảo vệ thủ đô Hà Nội, kho dự trữ chiến lược, cầu nối miền Bắc với miền Nam Các đầu mối giao thơng thủy, bộ, đường sắt Đò Lèn, Hàm Rồng, Phà Ghép ách tắc ảnh hưởng nghiêm trọng chi viện cho chiến trường miền Nam cách mạng Lào Trong chống chiến tranh phá hoại giao thơng vận tải mặt trận nóng bỏng ác liệt Giặc Mỹ chọn 60 mục tiêu đánh phá hòng làm tê liệt hoạt động giao thông ta Với tâm cao độ đánh địch mà tiến, mở đường mà đi, địch đánh ta đi, tất miền Nam ruột thịt đảm bảo mạch máu giao thông thơng suốt hồn cảnh Tỉnh ta chủ động sáng tạo lập đường ra, đường vào, mở nhiều điểm vượt sông, nhiều đường tránh rẽ, làm cầu phao luồng, làm cầu phao liên hợp huy động sức mạnh tổng hợp lực lượng để đoàn xe, đoàn thuyền nan nối chở hàng hóa, vũ khí phục vụ chiến trường Nữ dân quân Thanh Hóa kháng chiến chống Mỹ Các phong trào thi đua: “Hòn đá chống Mỹ”, “Ba giỏi” nhân rộng huy động sức mạnh toàn dân phục vụ chiến đấu Người dân không ngần ngại dỡ nhà làm cầu, lấy đá lát đường, cứu chữa phương tiện, hàng hóa bị máy bay địch bắn phá Công ty vận tải thuyền nan đồn vận tải Lam Sơn, Cơng ty xe đạp thồ đoàn vận tải Điện Biên đoàn vận tải giới gần 10 năm chống Mỹ phá hoại vận chuyển 15 triệu hàng hóa đáp ứng chi viện cho chiến trường, phục vụ chiến đấu, sản xuất làm tròn nghĩa vụ quốc tế Trong năm chống chiến tranh phá hoại Đò Lèn, Hàm Rồng, Phà Ghép “tọa độ lửa”, nơi diễn đọ sức liệt đội pháo binh chủ lực, đội địa phương, dân quân tự vệ với lũ “quạ trời” Mỹ tối tân đại với tên gọi “thần sấm”, “con ma”, “pháo đài bay B52” Chỉ loại pháo cao xạ 57, 37, 12,7 ly súng trường, phương tiện tối tân, đại kẻ thù gục ngã trước tinh thần, ý chí thép quân, dân ta Đặc biệt trận đầu diễn vào ngày tháng 4/1965 quân dân Thanh Hóa bắn tan xác 47 máy bay Mỹ bầu trời Hàm Rồng Kỳ tích oanh liệt đưa Hàm Rồng trở thành hùng ca bất tử, niềm tự hào quân dân ta bạn bè u chuộng hòa bình, tiến tồn giới Đó nỗi khiếp đảm, ám ảnh lũ giặc trời Mỹ xâm phạm vùng trời, vùng đất Trong hai chiến tranh phá hoại vào Thanh Hóa mang tính chất hủy diệt khơng qn, hải quân Mỹ làm nung nấu lòng căm thù cao độ tầng lớp nhân dân Người người, nhà nhà, làng xã, huyện toàn tỉnh bước vào chiến với ý chí ngoan cường, tâm sắt đá Những thành tích bật cụ lão quân Hoằng Trường (Hoằng Hóa), nữ dân quân Hoa Lộc (Hậu Lộc) nhiều lực lượng dân quân, tự vệ Hà Trung, Tĩnh Gia súng binh bắn rơi nhiều máy bay Mỹ Bác Hồ gửi thư khen ngợi, làm nức lòng quân dân nước Trong đọ sức liệt gần năm quân dân toàn tỉnh chiến đấu 10.158 trận lớn nhỏ, bắn rơi 376 máy bay Mỹ có B52, bắt sống 36 giặc lái, bắn cháy 56 tàu chiến có 52 khu trục hạm thuộc hạm đội Mỹ Cũng năm tháng bao lớp niên tỉnh xung phong lên đường nhập ngũ, tham gia niên xung phong với ý chí, tâm “Xẻ dọc Trường Sơn cứu nước” hoài bão: “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, “Cuộc đời đẹp trận tuyến đánh quân thù”, để quân, dân nước đánh Mỹ, thắng Mỹ, lật nhào chế độ ngụy quyền để non sông liền dải, Nam - Bắc vui sum họp nhà Phát huy truyền thống thắng Mỹ, xây dựng quê hương ngày giàu đẹp văn minh Những đóng góp vơ to lớn sức người, sức của, chiến công oanh liệt, lẫy lừng quân, dân tỉnh ta mát, hy sinh 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận Nhiều cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc tặng nhiều phần thưởng cao q Tồn tỉnh Thanh Hóa có 25 đơn vị tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, 16 đơn vị cá nhân AHLĐ, 71 cá nhân Anh hùng LLVTND, 1.125 bà mẹ mẹ Việt Nam anh hùng, 32.146 người thương binh 56.559 liệt sĩ Khi đất nước hòa bình thống với nước Thanh Hóa lại xung trận từ chủ nghĩa anh hùng cách mạng chiến đấu chuyển sang lao động sản xuất, cải tạo, dựng xây đất nước Khắc phục hậu tàn phá nặng nề chiến tranh, bao vây, cấm vận kẻ thù, Đảng bộ, quyền tỉnh cổ vũ, động viên tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, tích cực thi đua lao động sản xuất để phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ vững vùng biển, biên cương, vùng trời Tổ quốc Thực công đổi toàn diện sâu sắc Đảng từ Đại hội VI (1986), tỉnh ta có nhiều chuyển biến tích cực Được quan tâm lãnh đạo, đạo sâu sát Trung ương Đảng, Chính phủ, tỉnh ta phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước Tập trung xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, huy động sức mạnh tổng lực tầng lớp xã hội, giành nhiều thành tựu quan trọng tất lĩnh vực đời sống xã hội Tỉnh quan tâm xây dựng qui hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH bảo đảm phát triển hài hòa vùng miền Những năm qua tỉnh ta dồn sức cho vùng kinh tế động lực Nghi Sơn - Tĩnh Gia, Sầm Sơn - TP Thanh Hóa, Lam Sơn - Sao Vàng, Bỉm Sơn - Thạch Thành làm đầu tàu thúc đẩy KT-XH tỉnh phát triển nhanh, bền vững Cùng với chuyển dịch cấu kinh tế hợp lý cơng tác cải cách hành thủ tục hành đẩy mạnh Nhờ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh nên tỉnh ta huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển Huy động vốn đầu tư nước (FDI) đứng thứ nước Nhiều sở hạ tầng thiết yếu, nhiều cơng trình dự án trọng điểm khởi công xây dựng Nhờ nỗ lực phấn đấu không ngừng nên tốc độ tăng trưởng kinh tế năm gần liên tục phát triển Thời kỳ 1996-2000 đạt 7,3%/năm, thời kỳ 2001 - 2005 đạt 9,1%/năm, thời kỳ 2006 - 2010 đạt 11,3%/năm, thời kỳ 2011 - 2015 đạt 11,4%/năm Năm 2016 vượt qua khó khăn, thách thức tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa bàn ước đạt 9,05% vượt kế hoạch đề (KH 9%) Với nỗ lực tâm phấn đấu Đảng bộ, quyền tỉnh, đồng thuận tầng lớp nhân dân, tin tưởng Thanh Hóa thực thắng lợi mục tiêu đến năm 2020 trở thành tỉnh nước đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng đại Câu Em cho biết, Đại hội đại biểu lần thứ Đảng tỉnh Thanh Hóa Đại hội mở đầu thực đường lối đổi Đảng Cộng sản Việt Nam? Những nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu có ý nghĩa định nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh mà Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần đề ra? Trả lời Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII diễn từ ngày 23- 29/10/1986 Hội trường 25B tỉnh Đại hội đóng góp ý kiến cho Dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ VI Đảng, đánh giá tình hình hoạt động nhiệm kỳ XI, xác định phương hướng, nhiệm vụ, triển khai nghiệp đổi bầu ban chấp hành nhiệm kỳ Đại hội trí đánh giá, năm (1983-1985) ta có chuyển biến tiến nhiều mặt sản xuất, đời sống, văn hoá, xã hội Nổi bật sản xuất nơng nghiệp có bước phát triển tương đối toàn diện với tốc độ khá, đặc biệt giành thắng lợi lớn sản xuất lương thực nắm lương thực (đạt 80 vạn năm 1985) Cơ sở vật chất kỹ thuật nhiều ngành kinh tế, văn hoá tăng cường; tổng sản phẩm xã hội tăng bình quân 7%/năm (so với thời kỳ 1976- 1980 tăng 1%) Cán bộ, đảng viên đồng bào dân tộc tỉnh nâng cao tinh thần cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn phá hoại nhiều mặt địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang, sẵn sàng chiến đấu tuyến biên giới, bờ biển; phát ngăn chặn kịp thời nhiều vụ vượt biển trốn nước ngoài, âm mưu nhen nhóm tổ chức phản động, chống chiến tranh tâm lý địch, chi viện tỉnh Hủa Phăn (Lào) Công tác xây dựng Đảng bám sát nhiệm vụ trị kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng tổ chức sở Đảng vững mạnh, đấu tranh chống tiêu cực, đoàn kết nội bộ, tăng cường đội ngũ cán chủ chốt từ tỉnh đến sở Đại hội xác định phương hướng nhiệm vụ là: Từ lương thực, xuất khẩu, sản xuất hàng hóa phong phú, đa dạng mà lên Xây dựng cấu kinh tế sát hợp Gắn phát triển kinh tế với xã hội, coi trọng chiến lược xây dựng người, lấy giáo dục phổ thông bảo vệ sức khỏe làm Thực đường lối quốc phòng tồn dân, an ninh nhân dân, lấy dân làm gốc, lấy sở làm tảng, lấy sức mạnh chỗ Tập trung sức mạnh tổng hợp, khai thác tiềm sức mạnh vùng kinh tế Trọng điểm khai thác mạnh trung du - miền núi, tăng cường đầu tư khai thác kinh tế biển, tạo lên vững đồng Khẩu hiệu hành động là: “Nâng cao lực lãnh đạo ý chí cách mạng tiến công, đổi tư duy, đổi tổ chức cán bộ, tiếp cận tiến khoa học đại, thực chế quản ly mới, sáng tạo cách làm, lên với tốc độ nhanh, suất, chất lượng hiệu quả.” Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng tỉnh khóa XII gồm 54 đồng chí thức 18 đồng chí dự khuyết Ban chấp hành Đảng bầu 15 đồng chí vào Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bầu đồng chí Hà Trọng Hòa làm Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Qch Lê Thanh làm phó Bí thư trực Đảng; đồng chí Hà Văn Ban làm phó Bí thư phụ trách quyền; đồng chí Vũ Thế Giao làm phó Bí thư, trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Câu Trình bày cảm nhận thân thay đổi, chuyển biến tỉnh Thanh Hóa sau 32 năm thực công đổi Là học sinh phổ thông, em phải làm để góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh “kiểu mẫu” sinh thời Bác Hồ dặn? Trả lời Trong trình tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa thân em tìm hiểu lần Bác Thanh Hóa ấn tượng lần Bác Theo tài liệu lịch sử ghi lại, lần Bác Hồ thăm Thanh Hóa vào ngày 20/2/1947 Sáng hơm Bác nói chuyện với 40 cán chủ chốt tỉnh Thanh Hóa núi Rừng Thông huyện Đông Sơn Buổi tối khoảng thời gian ngắn, Bác nói chuyện với đồng bào thịThanh Hóa mít tinh đón Người nhà Bác Cổ (nay Hiệu sách nhân dân thành phố Thanh Hóa) Sau Bác dâng hương đình Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung Bác dặn Thanh Hóa phải trở thành tỉnh Kiểu mẫu Thực lời dạy Bác hệ nhân dân Thanh Hóa khơng ngừng phấn đấu, có nhiều đóng góp nghiệp bảo vệ xây dựng đất nước Chùm ảnh tư liệu quý giá qua lần Bác thăm Thanh Hóa Bác Hồ tặng cho Đảng nhân dân tỉnh ta ảnh chân dung Người với dòng chữ “Hồ Chí Minh 12.12.1961” bút tích Bác viết ảnh (Ảnh tư liệu) Tượng đài Kỷ niệm Bác Hồ thăm Thanh Hóa lần thứ Rừng Thơng, TP Thanh Hóa (Ảnh tư liệu) Buổi chiều Bác Hồ gặp gỡ đại biểu nhân sĩ, tri thức, phú hào Trại Phủ Hùng Bác nói kháng chiến, kiến quốc Bác động viên “Thanh Hóa phải trở nên tỉnh kiểu mẫu” Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng dải đất Bác Hồ thăm tỉnh Thanh Hóa lần nói chuyện với đồng bào thịThanh Hóa (Ảnh tư liệu) Bác Hồ dành thời gian đến thăm trại trẻ, cán miền Nam tập kết Các cháu đón Bác, quây quần bên Bác, Bác chia kẹo (Ảnh tư liệu) Ngày 13/6/1957, Bác Hồ nói chuyện với 4.000 đại biểu tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo Thanh Hóa Bác Hồ tham gia kéo lưới với bà ngư dân xóm Sơn, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương (Ảnh tư liệu) Bác Hồ đến thăm cán chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 57 Sầm Sơn làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển Tổ quốc (Ảnh tư liệu) Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón Chủ tịch Hồ Chí Minh Sân bay Lai Thành, thịThanh Hóa (Ảnh tư liệu) Bác Hồ khen phụ nữ n Trường có nhiều thành tích như: “Cơ An (ngồi bên trái với Bác) làm 100 mét khối thủy lợi (khi bình quân đầu người xã 18m), làm 140 tạ phân 300 ngày công (Ảnh tư liệu) Ngày 12-12-1961 Tỉnh ủy, Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm với anh chị em Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa ,các nhà báo cháu thiếu niên, nhi đồng (Ảnh tư liệu) ... hội XVI - Đảng trực Tỉnh ủy Đại hội bầu tỉnh Thanh Hóa BCH Đảng tỉnh Lợi làm Phó Bí thư Đại hội Đảng tỉnh gồm 59 đống chí, Tỉnh ủy, Chủ tịch Thanh Hóa lần thứ XVI Ban Thường vụ UBND tỉnh đ¬ược... Bác Hồ dặn? Trả lời Trong trình tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa thân em tìm hiểu lần Bác Thanh Hóa ấn tượng lần Bác Theo tài liệu lịch sử ghi lại, lần Bác Hồ thăm Thanh Hóa vào ngày 20/2/1947 Sáng... Bí thư Tỉnh ủy Tháng 12/1949, đồng chí Đặng Thí làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng chí Ngơ Đức làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Lần Đại hội Đảng tỉnh ủy Đại hội bầu Thanh Hóa lần thứ III BCH Đảng tỉnh tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài dự thi tìm hiểu lịch sử tỉnh đảng bộ thanh hoá, Bài dự thi tìm hiểu lịch sử tỉnh đảng bộ thanh hoá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay