Bổ sung chế phẩm probiotic chịu nhiệt trong khẩu phần ăn của lợn con (pidu x ly) từ 7 42 ngày tuổi tại công ty TNHH lợn giống dabaco

74 12 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 20:01

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN DUY HOAN BỔ SUNG CHẾ PHẨM PROBIOTIC CHỊU NHIỆT TRONG KHẨU PHẦN ĂN CỦA LỢN CON (PIDU × LY) TỪ - 42 NGÀY TUỔI TẠI CÔNG TY TNHH LỢN GIỐNG DABACO Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.01.05 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đặng Thúy Nhung NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan số liệu, kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, nguồn thông tin sử dụng luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Duy Hoan ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS Đặng Thúy Nhung tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Dinh dưỡng – Thức ăn, Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Th.S Nguyễn Thế Tường - Phó tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần tập đồn DABACO, Th.S Phạm Văn Học – Phó tổng Giám đốc Ban giám đốc toàn thể cán bộ, công nhân Công ty TNHH lợn giống DABACO giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Duy Hoan MỤC LỤC Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iii Danh mục viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình, biểu đồ ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Đặc điểm sinh lý lợn 2.1.1 Đặc điểm sinh trưởng lợn 2.1.2 Đặc điểm khả điều tiết thân nhiệt 2.1.3 Đặc điểm tiêu hóa lợn 2.1.4 Khả tiêu hóa hấp thụ chất dinh dưỡng 2.1.5 Đặc điểm khả miễn dịch 2.1.6 Ảnh hưởng cai sữa đến thay đổi hình thái học niêm mạc ruột non lợn 2.2 Nhu cầu dinh dưỡng lợn 2.2.1 Lượng thức ăn hàng ngày số lần cho ăn ngày 2.2.2 Nhu cầu lượng 2.2.3 Nhu cầu protein axit amin 2.2.4 Nhu cầu khoáng 10 2.2.5 Nhu cầu vitamin 11 2.2.6 11 2.3 Nhu cầu nước lợn Hội chứng tiêu chảy lợn 11 2.3.1 11 Khái niệm hội chứng tiêu chảy 2.3.2 12 Một số nguyên nhân gây tiêu chảy 2.3.3 Một số biện pháp phòng trị tiêu chảy cho lợn 14 2.4 Chế phẩm probiotic chịu nhiệt 16 2.4.1 Giới thiệu probiotic 16 2.4.2 Giới thiệu chế phẩm Fubon 19 2.5 Tình hình nghiên cứu nước 21 2.5.1 Tình hình nước 21 2.5.2 Tình hình ngồi nước 22 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 24 3.1 Đối tượng, vật liệu, địa điểm thời gian nghiên cứu 24 3.1.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 24 3.1.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 24 3.2 Nội dung nghiên cứu 24 3.3 Phương pháp nghiên cứu 24 3.3.1 Phương pháp phân tích thành phần hóa học thức ăn thí nghiệm 24 3.3.2 Phương pháp xây dựng công thức thức ăn hỗn hợp 25 3.3.3 Bố trí thí nghiệm 25 3.4 Công thức thức ăn thành phần dinh dưỡng cơng thức thí nghiệm 26 3.4.1 Sản xuất thức ăn hỗn hợp cho lợn giai đoạn – 42 ngày tuổi 27 3.4.2 Thành phần hố học cơng thức cho lợn giai đoạn từ42 ngày tuổi 28 3.4.3 Các tiêu theo dõi 30 3.4.4 Phương pháp theo dõi tiêu 30 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu 32 Phần Kết thảo luận 33 4.1 Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm Fubon vào phần ăn lợn giai đoạn 7- 21 ngày tuổi 33 4.1.1 Khả tăng khối lượng thể lợn giai đoạn 7-21 ngày tuổi 33 4.1.2 Sinh trưởng tuyệt đối lợn giai đoạn từ – 21 ngày tuổi 35 4.1.3 Sinh trưởng tương đối lợn từ – 21 ngày tuổi 37 4.1.4 Lượng thức ăn thu nhận lợn từ – 21 ngày tuổi 38 4.1.5 Ảnh hưởng việc sử dụng Fubon đến tỷ lệ tiêu chảy lợn giai đoạn – 21 ngày tuổi 39 4.2 Ảnh hưởng việc sử dụng chế phẩm Fubon phần ăn lợn giai đoạn 22 – 42 ngày tuổi 41 4.2.1 Khối lượng thể lợn giai đoạn 22 – 42 ngày tuổi 41 4.2.2 Sinh trưởng tuyệt đối lợn giai đoạn 22 – 42 ngày tuổi 42 4.2.3 Lượng thức ăn thu nhận hiệu sử dụng thức ăn lợn giai đoạn 22 – 42 ngày tuổi 44 4.2.4 Ảnh hưởng việc sử dụng chế phẩm Fubon đến tỷ lệ tiêu chảy lợn giai đoạn 22 – 42 ngày tuổi 46 4.3 Hiệu việc sử bổ sung chế phẩm Fubon cho lợn giai đoạn 22 – 42 ngày tuổi 48 Phần Kết luận kiến nghị 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Kiến nghị 51 Tài liệu tham khảo 52 Phụ lục 56 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CS : Cộng ĐC : Đối chứng DDGS : Distillers dried grais with solubes (Chất hòa tan ngũ cốc sấy khô) DE : Digestible Energy (Năng lượng tiêu hóa) ESBM : Enzyme – treated soybean meal (bột đậu tương xử lý enzyme) FCR : Feed Conversion Ratio (Hệ số chuyển đổi thức ăn) hay tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng FLF : Feeding pigs with fermented liquid feed (Nuôi lợn thức ăn lỏng lên men) GTDD : Giá trị dinh dưỡng KL : Khối lượng LxY : Landrace x Yorkshire ME : Metabolizable Energy (Năng lượng trao đổi) Pi x Du : Piétraint x Duroc TĂTN : Thức ăn thu nhận TN : Thí nghiệm TPHH : Thành phần hóa học vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm lợn từ - 21 ngày tuổi 26 Bảng 3.2 Sơ đồ bố trí thí nghiệm lợn giai đoạn từ 22 – 42 ngày tuổi 26 a Bảng 3.3 Công thức thức ăn cho lợn giai đoạn – 21 ngày tuổi 27 b Bảng 3.3 Công thức thức ăn hỗn hợp cho lợn giai đoạn 22 – 42 ngày tuổi 28 a Bảng 3.4 Thành phần dinh dưỡng cơng thức thí nghiệm cho lợn từ - 21 ngày tuổi 29 b Bảng 3.4 Thành phần dinh dưỡng công thức thí nghiệm cho lợn từ 22 - 42 ngày tuổi 29 Bảng 4.1 Khối lượng thể lợn thí nghiệm giai đoạn 7- 21 ngày tuổi 33 Bảng 4.2 Sinh trưởng tuyệt đối lợn giai đoạn từ – 21 ngày tuổi 36 Bảng 4.3 Sinh trưởng tương đối lợn giai đoạn từ - 21 ngày tuổi 37 Bảng 4.4 Lượng thức ăn thu nhận lợn giai đoạn từ 7-21 ngày tuổi 39 Bảng 4.5 Tỷ lệ tiêu chảy lợn thí nghiệm giai đoạn từ - 21 ngày tuổi 40 Bảng 4.6 Khối lượng lợn giai đoạn từ 22 - 42 ngày tuổi 41 Bảng 4.7 Sinh trưởng tuyệt đối lợn giai đoạn từ 22- 42 ngày tuổi 43 Bảng 4.8 Lượng thức ăn thu nhận hiệu sử dụng thức ăn lợn giai đoạn 22 - 42 ngày tuổi 45 Bảng 4.9 Tỷ lệ tiêu chảy lợn giai đoạn từ 22 - 42 ngày tuổi 47 Bảng 4.10 Hiệu việc sử dụng chế phẩm Fubon cho lợn giai đoạn từ 22 – 42 ngày tuổi 49 DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Khối lượng lợn giai đoạn - 21 ngày tuổi 34 Biểu đồ 4.2 Sinh trưởng tuyệt đối lợn từ - 21 ngày tuổi 37 Biểu đồ 4.3 Khối lượng lợn giai đoạn từ 22 – 42 ngày tuổi 42 Biểu đồ 4.4 Sinh trưởng tuyệt đối lợn giai đoạn 22 – 42 ngày tuổi 43 Biểu đồ 4.5 46 Lượng thức ăn thu nhận lợn giai đoạn từ 22 - 42 ngày tuổi Biểu đồ 4.6 Tỷ lệ tiêu chảy lợn giai đoạn từ 22 – 42 ngày tuổi 48 Biểu đồ 4.7 Hiệu việc bổ sung chế phẩm Fubon cho lợn giai đoạn 22 – 42 ngày tuổi 50 541.4 545 (g/con/ngày) 540 535 527.68 530 525 520 ĐC (0%) TN (0.03%) TN (0.05%) Lô TN Biểu đồ 4.5 Lượng thức ăn thu nhận lợn giai đoạn từ 22 - 42 ngày tuổi Theo Chanthavi cs (2009), tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng khối lượng lợn giai đoạn 21 – 56 ngày tuổi 1,37kg Nguyễn Văn Phú (2009) với mức bổ sung Greencab75 0,05; 0,1 0,15% đối chứng không bổ sung vào phần lợn từ 21 tới 60 ngày tuổi, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng 1,32; 1,24; 1,23 1,35kg Đặng Minh Phước (2010) sử dụng probiotic (Bacillus subtillis, Lactobacillus spp Saccharomyces cerevisiae) cho lợn giai đoạn từ 28 - 56 ngày tuổi, hiệu sử dụng thức ăn (FCR) lơ thí nghiệm 1,5kg thức ăn/kg tăng trọng lơ ĐC 1,55kg thức ăn/kg tăng trọng Như vậy, hiệu sử dụng thức ăn thí nghiệm theo dơi chúng tơi khơng sử dụng Fubon có sử dụng Fubon 0,03 0,05% vào phần ăn cho lợn giai đoạn 22 – 42 ngày tuổi có giá trị 1,27; 1,21 1,15 Kết thấp so với thông báo tác giả Điều giải thích sau: thời gian thí nghiệm chúng tơi ngắn hơn, khối lượng tăng trọng thể vật nhỏ lượng thức ăn thu nhận thấp 4.2.4 Ảnh hưởng việc sử dụng chế phẩm Fubon đến tỷ lệ tiêu chảy lợn giai đoạn 22 – 42 ngày tuổi Trong chăn nuôi lợn sau cai sữa hội chứngtiêu chảy xảy phổ biến Hội chứng tiêu chảy làm giảm thu nhận thức ăn, hiệu sử dụng thức ăn tốc độ tăng trọng; ảnh hưởng lớn tới hiệu chăn nuôi Đối với lợn cai sữa, điều kiện sống thay đổi đột ngột như: xa mẹ, ghép đàn, chuyển chuồng thay đổi thức ăn ; thuận lợi cho vi sinh vật phát triển gây bệnh đặc biệt bệnh tiêu chảy Kết theo dõi tỉ lệ tiêu chảy đàn lợn thí nghiệm giai đoạn 22 – 42 ngày thể bảng 3.9 Bảng 4.9 Tỷ lệ tiêu chảy lợn giai đoạn từ 22 - 42 ngày tuổi C hỉ T ổn S ốS Đ T T C N N 90 21 22 ốT ỷC S oS 2, 2, ,22 5- 5- ốT ỷ 7,7 30 100 So sánh chênh lệch tỷ lệ tiêu chảy lợn thí nghiệm hai giai đoạn thí nghiệm ta thấy: Ở giai đoạn từ tập – 21 ngày tuổi tỷ lệ tiêu chảy lô TN1 giảm 11,11%; lô TN2 13.13% so với ĐC Giai đoạn lợn từ 22 - 42 ngày tuổitỷ lệ tiêu chảy lơ TN1 giảm 13,33% lô TN2 giảm 16,46% so với lô ĐC Như vậy, lợn giai đoạn 22 – 42 ngày tuổitỷ lệ tiêu chảy giảm nhiều lợn giai đoạn – 21 ngày tuổi Điều giải thích chất dinh dưỡng cung cấp cho lợn giai đoạn chủ yếu thức ăn từ phần thức ăn Theo Nguyễn Như Pho Trần Thị Thu Thủy (2003) bổ sung chế phẩm Organic Green (probiotic) cho lợn giai đoạn tập ăn với liều 0,8 – 1,2 × 10 CFU/kg khối lượng thể cho thấy tỷ lệ tiêu chảy lợn giai đoạn theo mẹ giảm 1,5 – 3%; tỷ lệ chết giảm – 6% so với lô ĐC Bạch Quốc Thắng CS (2010), tỷ lệ tiêu chảy lợn giai đoạn sơ sinh đến 28 ngày tuổibổ sung Lactobacillus 25%, lơ ĐC khơng bổ sung Lactobacillus tỷ lệ tiêu chảy 52% Như vậy, kết thí nghiệm chúng tơi thấp so với kết tác giả mật độ liều lượng vi sinh vật hữu ích có chế phẩm bổ sung vào thức ăn khác với tác giả Kết theo dõi tỷ lệ tiêu chảy lợn thể rõ lơn biểu đồ 4.6 24.44 25 Tỷ lệ (%) 20 15 11.11 10 ĐC (0%) TN (0.03%) TN (0.05%) Lô TN Biểu đồ 4.6 Tỷ lệ tiêu chảy lợn giai đoạn từ 22 – 42 ngày tuổi Từ kết bảng 4.9 biểu đồ 4.6 cho thấy tỷ lệ tiêu chảy lợn giai đoạn 22 - 42 ngày tuổi giảm cách rõ rệt, cụ thể: lô ĐC 24,44 %; lô TN1 11,11% lô TN2 7,78% Qua chúng tơi nhận thấy Fubon có tác dụng tốt việc ức chế phát triển vi khuẩn có hại đường ruột, kích thích khả tiêu hóa thức ăn, giúp nâng cao tỷ lệ nuôi sống cho đàn lợn xuất bán 4.3 HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ BỔ SUNG CHẾ PHẨM FUBON CHO LỢN CON GIAI ĐOẠN 22 – 42 NGÀY TUỔI Mục đích cuối chăn ni lợn đem lại hiệu kinh tế Trong giai đoạn từ – 21 ngày lượng thức ăn thu nhận hàng ngày lợn chưa cao Tăng khối lượng hàng ngày lợn phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng sữa lợn mẹ, vậy, chúng tơi tính hiệu kinh tế sử dụng chế phẩm Kulactic cho lợn giai đoạn từ 22 – 42 ngày tuổi Hiệu kinh tế lợn giai đoạn từ 22 – 42 ngày tuổi thể qua chênh lệch thu chi xuất bán lợn lúc 42 ngày tuổi Hiệu sử dụng chế phẩm Fubon cho lợn giai đoạn 22 – 42 ngày tuổi thể bảng 4.10 Bảng 4.10 Hiệu việc sử dụng chế phẩm Fubon cho lợn giai đoạn từ 22 – 42 ngày tuổi K hố K hố T ĐT T CN N 6,51 6,42 6,5 1 1 4, 8,3 5, 8,9 5, 9,4 ăn Gi áHi 11 51 11 81,2 81,2 81,1 ệu C Chi 72 12 13 22 99 07 hi C hi C 52 21 06 83 13 33 hi C 6 hi T 21 25 25 ổn T 41 46 46 ổn 69 72 C 2 S 1001 o Các chi phí ni lợn thí nghiệm giai đoạn từ 22 – 42 ngày tuổi bao gồm: giống lúc 22 ngày tuổi, thức ăn, thuốc thú y, vaccine, mua chế phẩm Fubon cho lợn tính theo giá thời điểm chi Trại Tại thời điểm thí nghiệm, giá bán lợn cai sữa 22 ngày tuổi Trại 1.250.000 đồng/con (khối lượng trung bình lợn lúc 21 ngày tuổi 6,5 kg/con), bán 42 ngày tuổi giá tính = 1.250.000 đ/6kg + Số cân vượt x 50.000 đ Từ kết bảng 3.10 ta thấy lô TN cho hiệu kinh tế cao, so với mức chênh lệch thu chi tăng cao lô ĐC TN1 13,10% TN2 24,30% Nguyên nhân lô TN1 TN2 có chi phí thức ăn, thuốc thú y, giống cho 1kg sản phẩm tạo thấp, hạn chế tiêu chảy tốt Như vậy, việc sử dụng chế phẩm Fubon vào phần ăn lợn giai đoạn từ 22 - 42 ngày tuổi mang lại hiệu kinh tế cao so với lô ĐC, đem lại lợi nhuận cho người chăn ni Ngồi hiệu kinh tế thí nghiệm thể rõ qua biểu đồ 4.7 124.3 140 Tỷ lệ (%) 120 100 80 60 40 20 ĐC (0%) TN (0.03%) TN (0.05%) Lô TN Biểu đồ 4.7 Hiệu việc bổ sung chế phẩm Fubon cho lợn giai đoạn 22 – 42 ngày tuổi Nhìn vào biểu đồ 3.7 ta thấy bổ sung 0,05% Fubon vào thức ăn cho lợn giai đoạn 22 - 42 ngày tuổi đem lại hiệu kinh tế cao cho người chăn nuôi Như vậy, việc sử dụng chế phẩm chế phẩm Fubon vào phần ăn cho lợn làm tăng tốc độ tăng trọng lợn con, giảm tỷ lệ tiêu chảy lợn giai đoạn – 42 ngày tuổi nâng cao tỷ lệ nuôi sống đem lại hiệu kinh tế cao cho người chăn nuôi 50 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Từ kết thí nghiệm chúng tơi rút kết luận sau: * Đối với lợn giai đoạn – 21 ngày tuổi: Sử dụng 0,03% 0,05% Fubon vào phần ăn cho lớn từ - 21 ngày tuổi làm tăng khả tăng trọng, tăng lượng thức ăn thu nhận hàng ngày giảm tỷ lệ tiêu chảy; đặc biệt, sử dụng 0,05% Fubon cho kết tốt * Đối với lợn giai đoạn từ 22 – 42 ngày tuổi: Sử dụng 0,03% 0,05% Fubon vào phần ăn cho lớn từ - 21 ngày tuổi làm: + Cải thiện tốc độ tăng trọng hàng ngày + Tăng lượng thức ăn thu nhận hàng + Giảm tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng trọng + Giảm tỷ lệ tiêu chảy lợn + Đem lại lợi nhuận cao chăn nuôi: tăng 13,10% mức sử dụng 0,03% 24,30% mức 0,05% Fubon so với lô không sử dụng Như vậy, sử dụng 0,05% Fubon vào phần thức ăn cho lợn giai đoạn từ42 ngày tuổi đem lại hiệu cao nhấtcho người chăn nuôi 5.2 KIẾN NGHỊ Đề nghị sử dụng công thức thức ăn hỗn hợp đàn lợn theo mẹ lợn cai sữa bổ sung 0,05% Fubon đưa vào sản xuất Nhà máy chế biến thức ăn chăn ni DABACO Hồn Sơn để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh doanh, công tác chăn nuôi lợn trại thuộc công ty DABACO trại lợn miền Bắc TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Bạch Quốc Thắng, Đỗ Ngọc Thúy, Cù Hữu Phú Nguyễn Ngọc Thiện (2010) Khảo sát số đặc tính vi khuẩn Lactobacillus điều kiện in vitro Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y 17 (6) tr 24-29 Bùi Văn Định Đặng Thúy Nhung (2015) Tác động việc bổ sung chế phẩm lên men lactic (Kulactic) vào phần lợn tập ăn cai sữa Tạp chí Khoa học cơng nghệ chăn ni, (2) tr 52 - 58 Cao Đình Tuấn (2004) Nghiên cứu ảnh hưởng việc bổ sung enzyme Avizym 1502 phần ăntỷ lệ cám gạo khác đến suất gà lương phương nuôi thịt Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp tr 80 Đặng Minh Phước (2010) Nghiên cứu ứng dụng số chế phẩm axit hữu cơ, probiotic, thảo dược thay kháng sinh thức ăn heo cai sữa Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đỗ Lân (2006) Xác định tỷ lệ bột whey thức ăn hỗn hợp cho lợn sau cai sữa có bổ sung enzym hiệu việc dùng kháng thể cho lợn theo mẹ Luận văn thạc sĩ nông nghiệp tr 40 -71 Đỗ Thị Nga Đặng Thúy Nhung (2013) Bổ sung chế phẩm Bacillus enzyme (Probiotic) cho lợn lai Landrace x Yorkshire từ tập ăn đến 56 ngày tuổi Tạp chí Khoa học cơng nghệ chăn ni 04 tr 10 - 16 Hội đồng nghiên cứu quốc gia Hoa Kỳ (2000) Nhu cầu dinh dưỡng lợn NXB Nông nghiệp Hà Nội (người dịch: Trần Trọng Chiển, Lã Văn Kính) Lương Đức Phẩm (2000) Vi sinh học vệ sinh an tồn thực phẩm NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Ngô Thị Hồng Thịnh (2008) Sử dụng chế phẩm Biosaf (Probiotic) phần lợn nái nuôi lợn nuôi giống ngoại từ tập ăn đến cai sữa Luận văn thạc sĩ nông nghiệp tr 07 10 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Phan Văn Sỹ (2014) Nghiên cứu hiệu sử dụng chế phẩm bã dừa lên men chăn nuôi Viện Nghiên cứu Dầu Cây có dầu tr – 11 Nguyễn Văn Phú (2009) Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm Greencab (Calciumbutyrate) phần lợn giống ngoại từ – 60 ngày tuổi xí nghiệp giống gia súc, gia cầm Thuận Thành Bắc Ninh Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp, Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội 12 Nguyễn Vĩnh Phước (1978) Giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc NXB Nông nghiệp, Hà Nội 13 Chanthavi Phommy, Cù Thị Thúy Nga, Trần Văn Phùng (2009), Khả tiêu hóa lợn ngoại thương phẩm sau cai sữa ni phần có mức protein thấp cân đối axit amin bổ sung men tiêu hóa, Tạp chí KHKT Chăn ni, (121), Tr 7-10 14 Nguyễn Thiện Võ Trọng Hốt (2007) Kỹ thuật chăn nuôi chuồng trại nuôi lợn NXB Nông nghiệp, Hà Nội tr 44, 51 – 52 15 Đặng Thúy Nhung, Nguyễn Thị Quyên Đoàn Văn Soạn (2016) Hiệu việc bổ sung axit hữu vào phần ăn lợn Tạp chí Khoa học cơng nghệ chăn nuôi 12 tr 10 - 16 16 Phạm Duy Phẩm (2006) Xác định hiệu việc bổ sung chế phẩm axit hữu Ultracid Lac Dry Adimix Butyrate thức ăn cho lợn sau cai sữa đến 60 tuổi Luận văn thạc sĩ nông nghiệp tr.70 17 Phạm Kim Đăng Trần Hiệp (2016) Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm Bacillus pro đến số tiêu kinh tế kỹ thuật lợn sinh trưởng Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn ni 205 tr 37 – 42 18 Tạ Thị Vịnh Đặng Thị Hoè (2002) Một số kết sử dụng chế phẩm sinh học để phòng trị bệnh tiêu chảy lợn Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y tr 42 – 49 19 Tôn Thất Sơn, Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thế Tường (2010) Ảnh hưởng mức Lysine thức ăn đến khả sinh trưởng lợn lai (Landrace Yorkshire) từ – 28 ngày tuổi Tạp chí Khoa học Phát triển, trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội 08 (1) tr 90-97 20 Trần Thị Dân (2006) Sinh sản heo nái sinh lý heo NXB Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh tr 80 – 90 21 Trương Lăng (2003) Cai sữa sớm lợn NXB Nông Nghiệp Hà Nội tr 30 - 37 22 Vũ Đình Tơn (2009) Giáo trình chăn ni lợn NXB trường Đại học Nơng nghiệp Hà Nội tr 214 – 235 23 Nguyễn Thế Tường, Nguyễn Văn Phú Đặng Thúy Nhung (2014) Ảnh hưởng bổ sung Canxibutyrate vào phần lợn từ – 50 ngày tuổi Tạp chí Khoa học cơng nghệ chăn nuôi, (4) tr 35 – 41 Tiếng nước ngoài: 24 Ahmed T.S., Ji Hoon, Hong-Seok Mun and Chul-Ju Yang (2014) Evaluation of Lactobacillus and Bacillus-based probiotics as alternatives to antibiotics in enteric microbial challenged weaned piglets African Journal of Microbiology Research, Vol (1) pp 96-104 25 Akey D J., D J A Cole and D Lewis (2002) Energy values in pigs nutrtion pp – 26 Flower V R (1985) In Recent Development in pig nutrition, Butter worth 27 Fuller R (1989) J Appl Bacteriol May; 66(5) pp 365-78 28 Giang Hoang Huong (2010) Impact of Bacteria and Yeast with Propiotic Properties on performance, digestibility, health and gut enviroment of growing pigs in Vietnam, doctor thesis, Swedish university of Agricultural Sciences pp – 29 Giang Hoang Huong (2010) Tran Quoc Viet, JE Lindberg and B Ogle (2010) Effects of microbial enzyme and a complex of lactic acid bacteria and Saccharomyces boulaldii on growth performance and total tract digestibility in weaned pigs, Livestock research for rural development Vol 22 (10) pp 56-58 30 Hadani A D and Ratner (2002) Probactrix probiotic in the prevention diarrhoea of piglet, Israel Veterinary Madical Association Vol 57 (4) pp 135 – 138 31 Højberg B., N Knudsen, B Canibe and B Jensen (2001) Characterisation of the gastrointestinal bacterial community in pigs fed fermented liquid feed and dry feed: composition and fermentation capacity (phenotypic fingerprint) US National Library of Medicin National Institutes of Health Vol 66 (3b) pp 455 – 800 32 Matilda O., L Karin, L Lindberg, S Johan and P Volkmar (2008) Population Diversity of Yeasts and Lactic Acid Bacteria in Pig Feed Fermented with Whey, Wet Wheat Distillers' Grains, or Water at Different Temperatures, Applied and Enviromental Microbiology Vol 74 (6) pp 703 – 1696 33 Meisiger D J (2010) National swine nutrition Guide, U.S Pork center of Excellence pp.13 – 36 34 Miller B.G., T.J Newby, C.R Stokets, D.J Hampson and F.J Bourne (1984) The importance of dietary antigen in the cause of post-weaning diarrhoea in pigs, Journal of Animal Science Vol 45 pp 1730 - 1733 35 NRC (1998) Nutrients requirements of pigs, Nationnal Research Council, Academy Press Washington, DC pp – 14 36 Perez J – M and P A Mornet (1986) Le porc et son e’levage: Bases scientifiques et techniques Maloine, Paris 37 Pluske J R., I H Williams and F.X Aherne (1996) Maitenance of villous height and crypt depth in piglet by providing countinuous nutrition after 38 Richard M.P., G.L Cromwell and H.J Monegue (2001) Effect of inadequate and high levels of vitamine fotification on performance of weaning pigs pp 27 – 265 39 Stein H H (2014) Illinois soybean farmers can support the livestock industry, Page in Illiois Field & bean, March 2014 pp – 40 Whitman W.B., (2009) Bergey's Manual of Systematic Bacteriology: Volume 3: The Firmicutes pp 21-40 41 Wolter L I and E R Peo (2002) Acid amin and energy interrelationships in pigs weighing to 10 kilogram PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG Q TRÌNH THÍ NGHIỆM Hình 6.1: Heo thí nghiệm Hình 6.3: Lợn giai đoạn 28 ngày Hình 6.2: Máng tập ăn cho lợn Hình 6.4: Chuồng cai sữa cho lợn Bảng 6.5: Thành phần hóa học giá trị dinh dưỡng nguyên liệu phối hợp phần (n = 3) Tên mẫu Bột cá Đậu tương ép đùn Khô dầu đậu tương Ngô Tấm gạo Sữa Ukraina Độ ẩm (%) Protein thô (%) Lipit thô (%) Xơ thô (%) Tro thô (%) Ca (%) P (%) NaCl (%) NH3 (mgNH3/100g) X 6,58 64,16 7,23 - 22,36 7,35 2,33 2,15 113,76 Cv (%) Cv (%) 2,36 7,08 3,45 0,35 36,05 0,94 2,11 17,73 2,53 4,48 1,57 0,79 5,13 1,68 1,98 0,23 - 2,52 0,49 - 0,42 0,07 - 2,80 - X 12,45 46,51 1,03 4,42 5,85 0,31 0,56 - - Cv (%) 1,28 0,53 1,90 4,76 1,15 - - - - X 13.21 7,63 3,92 2,08 1,73 0,03 - 0,03 - Cv (%) Cv (%) 1,60 12,15 0,78 1,88 7,07 0,56 1,34 0,53 3,87 1,38 1,07 3,57 5,70 0,84 4,60 0,03 - 0,02 - 0,05 - - X 6,03 11,52 1,68 - 8,35 1,11 0,77 2,85 - Cv (%) 5,45 1,27 2,64 - 4,16 4,69 3,75 2,27 - Thông số X X 57 Bảng 6.6: Thành phần hóa học giá trị dinh dưỡng nguyên liệu phối hợp phần (n = 3) Độ ẩm (%) Protein thô (%) Lipit thô (%) Xơ thô (%) Tro thô (%) Ca (%) P (%) NaCl (%) 4,11 20,10 - 3 1- , - , - ,- - - - X - - 99,4 - - - - - Cv (%) - - 0,075 - - - - - X - - - - - 18,12 22,37 - Cv (%) - - - - - 0,46 2,48 - Tên mẫu Sữ a Thông số X 20,15 C v ,2 , X Mỡ cá Basa , C v , Dầu đậu tương ,9 , Moncanxiphotphate Bảng 6.7: Kết phân tích thành phần hóa học giá trị dinh dưỡng thức ăn thí nghiệm lợn từ – 21 ngày tuổi (n=3) Th L L L ôn ô ô ô g X 7 Chỉ tiêu C 0, ,0 , , Độ ẩm (%) v X 1 9 C 91 Protein thô (%) v X ,6 ,6 Lipit thô (%) C 0., v X ,2 ,2 2, Xơ thô (%) Tro C 0, 0, v X 5, 5, thô (%) Canxi C 0, 0, v X ,0 ,0 (Ca) (%) C 1, 1, v , , X 0 Photpho (P) (%) C ,2 ,1 v X ,0 ,0 Muối (NaCl) (%) C ,1 ,1 v , , 59 Bảng 6.8: Kết phân tích thành phần hóa học giá trị dinh dưỡng thức ănThthí nghiệm Tlợn từ 22 – 42 ngày tuổi (n=3) ôn C N N g Chỉ tiêu 8, 28 X Cv ,1 45 1, Độ ẩm (%) (% , 50 1 X Cv 90 9, 0, 90 Protein thô (%) (% ,5 37 5, X , Cv 13 2, Lipit thô (%) (% ,2 15 2, X Xơ thô (%) Cv (% X Tro thô (%) Cv (% Canxi (Ca) (%) Photpho (P) (%) Muối (NaCl) (%) X Cv (% X Cv (% X Cv (% ,1 ,5 ,2 ,0 , 03 2, 23 5, 18 2, 67 0, 96 0, ,1 67 1, , 76 0, , 63 2, , 43 60 ... Hiệu chăn nuôi việc bổ sung chế phẩm Probiotic chịu nhiệt (chế phẩm Fubon) thức ăn cho lợn lai từ - 42 ngày tuổi Nguyên vật liệu - Lợn (PiDu x LY) từ - 42 ngày tuổi Công ty TNHH lợn giống DABACO, ... lợn Nhằm hiểu rõ tác dụng chế phẩm Fubon lợn tiến hành đề tài: Bổ sung chế phẩm Probiotic chịu nhiệt phần ăn lợn (PIDU × LY) từ - 42 ngày tuổi công ty tnhh lợn giống DABACO" 1.2 MỤC ĐÍCH - X c... YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Duy Hoan Tên Luận văn: "Bổ sung chế phẩm Probiotic chịu nhiệt phần thức ăn lợn (PIDU x LY) từ - 42 ngày tuổi công ty TNHH lợn giống DABACO" Ngành: Chăn Nuôi Mã
- Xem thêm -

Xem thêm: Bổ sung chế phẩm probiotic chịu nhiệt trong khẩu phần ăn của lợn con (pidu x ly) từ 7 42 ngày tuổi tại công ty TNHH lợn giống dabaco , Bổ sung chế phẩm probiotic chịu nhiệt trong khẩu phần ăn của lợn con (pidu x ly) từ 7 42 ngày tuổi tại công ty TNHH lợn giống dabaco

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay