Đánh giá năng suất sinh sản của hai tổ hợp lai giữa lợn nái ông bà VCN 11, VCN 12 phối với đực VCN 03 và sinh trưởng con lai đến 60 ngày tại công ty cổ phần giống lợn dân quyền, thanh hóa

80 9 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 20:00

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHAN THỊ DUYÊN ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA HAI TỔ HỢP LAI GIỮA LỢN NÁI ÔNG VCN11, VCN12 PHỐI VỚI ĐỰC VCN03 SINH TRƯỞNG CON LAI ĐẾN 60 NGÀY TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LỢN DÂN QUYỀN, THANH HĨA Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60 62 01 05 Người hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Văn Soạn PGS.TS Phan Xuân Hảo NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày… tháng… năm 2016 Tác giả luận văn Phan Thị Duyên i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến TS Đoàn Văn Soạn, PGS.TS Phan Xuân Hảo tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi, Khoa Chăn nuôi, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Phòng chăn ni, Sở Nơng nghiệp & PTNT tỉnh Thanh Hóa, Cơng ty cổ phần lợn giống Dân Quyền, Khoa Chăn nuôi thú y, Trường Cao đẳng Nơng Lâm Thanh Hóa giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 20 Tác giả luận văn Phan Thị Duyên ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục sơ đồ, biểu đồ vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài Phần Tổng quan tài liệu 2.1 sở khoa học sinh sản, sinh trưởng lợn 2.1.1 sở di truyền sinh sản, sinh trưởng lợn 2.1.2 sở sinh lý, tiêu sinh sản yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh sản lợn nái 2.1.3 sở sinhsinh trưởng, tiêu đánh giá yếu tố ảnh hưởng 19 2.1.4 Tiêu tốn thức ăn 21 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 21 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 21 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 22 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 25 3.1 Đối tượng nghiên cứu 25 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 25 3.3 Nội dung nghiên cứu 25 3.3.1 Năng suất sinh sản lợn nái VCN11 VCN12 25 3.3.2 Tiêu tốn thức ăn để sản xuất 1kg lợn cai sữa 26 3.3.3 Sinh trưởng tiêu tốn thức ăn lai từ cai sữa đến 60 ngày 26 3.4 Điều kiện nghiên cứu 26 3.4.1 Nguồn gốc, đặc điểm số tính sản xuất hai dòng lợn VCN11 VCN12 26 3.4.2 Điều kiện nuôi dưỡng 27 3.5 Phương pháp nghiên cứu 28 3.5.1 Phương pháp đánh giá khả sinh sản 28 3.5.2 Phương pháp đánh giá khả tiêu tốn thức ăn/kg lợn cai sữa (10 lô/ công thức, lô 10 con) 29 3.5.3 Phương pháp đánh giá khả sinh trưởng tiêu tốn thức ăn lợn từ cai sữa đến 60 ngày (10 lô/ công thức, lô 10 con) 29 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 30 Phần Kết thảo luận 31 4.1 Năng suất sinh sản tổ hợp lai lợn nái ông VCN11, VCN12 phối với đực VCN03 31 4.1.1 Năng suất sinh sản lợn nái lai lợn nái ông VCN11, VCN12 phối với đực VCN03 31 4.2 Năng suất sinh sản lợn nái vcn11 vcn12 phối với đực vcn03 qua lứa đẻ 39 4.3 Tiêu tốn thức ăn/1 kg lợn cai sữa 52 4.4 Sinh trưởng tiêu tốn thức ăn lợn từ cai sữa đến 60 ngày 54 Phần Kết luận kiến nghị 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Kiến nghị 58 Tài liệu tham khảo 59 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt Du Duroc FSH Follicle-stimulating hormone GRH Gonadotropin-releasing hormone H Hamshire KLCS Khối lượng cai sữa KLSS Khối lượng sơ sinh L Landrace L xY Landrace x Yorkshire LH Luteinizing hormone Pi Pietrain SCCS Số cai sữa SCSS Số sơ sinh SCSSS Số sơ sinh sống TTTA Tiêu tốn Y Yorkshire DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Năng suất sinh sản lợn nái ông VCN11, VCN12 phối với đực VCN03 32 Bảng 4.2 Năng suất sinh sản lợn nái ông VCN11, VCN12 phối với đực VCN03 lứa đẻ 40 Bảng 4.3 Năng suất sinh sản lợn nái ông VCN11, VCN12 phối với đực VCN03 lứa đẻ 41 Bảng 4.4 Năng suất sinh sản lợn nái ông VCN11, VCN12 phối với đực VCN03 lứa đẻ 42 Bảng 4.5 Năng suất sinh sản lợn nái ông VCN11, VCN12 phối với đực VCN03 lứa đẻ 43 Bảng 4.6 Năng suất sinh sản lợn nái ông VCN11, VCN12 phối với đực VCN03 lứa đẻ 44 Bảng 4.7 Năng suất sinh sản lợn nái ông VCN11, VCN12 phối với đực VCN03 lứa đẻ 45 Bảng 4.8 Tiêu tốn thức ăn cho 1kg lợn cai sữa lợn nái ông VCN11 VCN12 phối với đực VCN03 53 Bảng 4.9 Sinh trưởng tiêu tốn thức ăn lợn từ cai sữa đến 60 ngày tuổi 55 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ C đồ Bi S ểu ố đồ c Bi K ểu h đồ ố Biểu đồ 4.3 Số sơ sinh/ổ lợn nái ông VCN11 VCN12 phối với đực VCN03 46 Biểu đồ 4.4 Số sơ sinh sống/ổ lợn nái ông VCN11 VCN12 phối với lợn đực VCN03 qua lứa đẻ 47 Biểu đồ 4.5 Khối lượng sơ sinh/ổ lợn nái ông VCN11 VCN12 phối với đực VCN03 qua lứa đẻ 49 Biểu đồ 4.6 Số cai sữa/ổ lợn nái ông VCN11, VCN12 phối với lợn đực VCN03 qua lứa đẻ 50 Biểu đồ 4.7 Khối lượng cai sữa/ổ lợn nái ông VCN11 VCN12 phối với đực VCN03 qua lứa đẻ vii 52 TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Phan Thị Duyên 2.Tên luận văn: “Đánh giá suất sinh sản hai tổ hợp lai lợn nái ông VCN11, VCN12 phối với đực VCN03 sinh trưởng lai đến 60 ngày Công ty cổ phần giống lợn Dân Quyền, Thanh Hóa” Ngành: Chăn nuôi Mã số: 60 62 01 05 Tên sở đào tạo: Học Viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá suất sinh sản tổ hợp lai lợn nái ông VCN11 VCN12 phối với đực VCN03, xác định tiêu tốn thức ăn/kg lợn cai sữa, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng lợn giai đoạn từ cai sữa đến 60 ngày, từ góp phần nâng cao hiệu chăn nuôi lợn Phương pháp nghiên cứu Trong nghiên cứu sử dụng phương pháp đánh giá khả sinh sản, sinh trưởng lợn vào số liệu thu thập, kế thừa tiêu suất sinh sản lợn nái VCN11, VCN12 phối với đực VCN03 từ năm 2013 đến tháng 11/2015 số liệu ghi chép thời gian thực tập Phương pháp đánh giá tiêu sinh trưởng hiệu sử dụng thức ăn thông qua theo dõi khối lượng thể lợn, lượng thức ăn tiêu thụ thời gian thực tập Kết kết luận Năng suất sinh sản lợn nái ông VCN11, VCN12 phối với đực VCN03 đạt kết tương đối tốt Tuổi đẻ lứa đầu 363,41 ngày 365,36 ngày Số sơ sinh sống/ổ 11,90 13,35 Số cai sữa/ổ 11,62 12,69 Khối lượng sơ sinh/con 1,34 1,29 kg Khối lượng cai sữa/con 6,52 kg/con lúc 22,66 ngày tuổi 6,26 kg/con lúc 22,60 ngày tuổi Năng suất sinh sản lợn nái ông VCN11 thấp so với lợn nái VCN12 tiêu quan trọng gồm số sơ sinh/ổ, số sơ sinh sống/ổ, số cai sữa/ổ, khối lượng sơ sinh/ổ, khối lượng cai sữa/ổ Các tiêu sinh sản lợn nái ông VCN11, VCN12 phối với đực VCN03 hầu hết lứa đẻ đạt thấp lứa 1, tăng dần từ lứa đẻ đạt cao lứa thứ lứa 5, giảm dần lứa thứ Tiêu tốn thức ăn/1 kg lợn cai sữa lợn nái ông VCN11 5,69 kg cao so với tiêu lợn nái ông VCN12 (5,29 kg) Tăng khối lượng lợn giai - Số cai sữa/ổ Số cai sữa/ổ lợn nái ông VCN11 phối với đực VCN03 từ lứa đến lứa 10,82; 11,34; 12,39; 11,98; 12,00; 11,32 con/ổ Số cai sữa/ổ của lợn nái ông VCN12 tương ứng đạt 11,65; 12,08; 12,98; 13,58; 13,07; 12,39 con/ổ Số cai sữa/ổ công thức lai VCN03 x VCN11 VCN03 x VCN12 thấp lứa 1, tăng dần từ lứa đến lứa (ở lợn nái ông VCN11) lứa (ở lợn nái ơng VCN12) sau xu hướng giảm dần lứa Qua kết theo dõi thu được, nhận thấy, số cai sữa công thức lai VCN03 x VCN11 thấp so với tiêu công thức lai VCN03 x VCN12 tất lứa theo dõi Sự sai khác ý nghĩa thống kê (P < 0,05) Chỉ tiêu số cai sữa/ổ qua lứa minh họa qua biểu đồ 4.6 Biểu đồ 4.6 Số cai sữa/ổ lợn nái ông VCN11, VCN12 phối với lợn đực VCN03 qua lứa đẻ - Tỷ lệ sống đến cai sữa (%) Qua kết nghiên cứu bảng 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 4.7, thấy tỷ lệ nuôi sống lợn công thức lai VCN03 x VCN11 VCN03 x 50 VCN12 tương đối cao lứa đẻ, biến động tỷ lệ nuôi sống không theo quy luật định Cụ thể: Tỷ lệ nuôi sống lợn công thức lai VCN03 x VCN11 từ lứa thứ đến lứa tương ứng đạt 98,51; 97,90; 96,97; 97,64; 98,49 96,61% Tỷ lệ nuôi sống lợn công thức lai VCN03 x VCN12 từ lứa thứ đến lứa tương ứng đạt 97,63; 94,57; 93,36; 94,78; 95,49 96,42% Như vậy, thấy, tỷ lệ sống đến cai sữa/ổ hai công thức lai tương đối cao, qua cho thấy điều kiện nuôi dưỡng trại chăn nuôi, khả chăm sóc, mức ni lợn mẹ tốt Trong điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng tỷ lệ nuôi sống lợn đến sau cai sữa công thức lai VCN03 x VCN11 cao tiêu công thức lai VCN03 x VCN12 lứa tất lứa đẻ Sự sai khác ý nghĩa thống kê từ lứa đến lứa (P < 0,05), riêng lứa 6, sai khác khơng ý nghĩa thống kê (P > 0,05) - Khối lượng cai sữa/con Khối lượng cai sữa/con công thức lai VCN03 x VCN11 từ lứa đến lứa 6,57; 6,56; 6,41; 6,56; 6,45 6,60 kg Ở công thức lai VCN03 x VCN12, khối lượng cai sữa/con từ lứa đến lứa 6,25; 6,21; 6,26; 6,26; 6,29 6,36 kg Kết cho thấy, lợn nái ông VCN11 VCN12 phối với đực VCN03, khối lượng cai sữa/con khơng biểu khác rõ ràng lứa đẻ, mức độ dao động lứa thấp Khi so sánh lứa đẻ, hai dòng lợn nái nghiên cứu thấy khối lượng cai sữa/con lợn nái ông VCN11 cao so với lợn nái ông VCN12 Tuy nhiên, sai khác khơng ý nghĩa thống kê (P > 0,05) - Khối lượng cai sữa/ổ Khối lượng cai sữa/ổ lợn nái ông VCN11 phối với đực VCN03 từ lứa đến lứa 70,50; 74,26; 79,32; 78,39; 77,19 74,14 kg/ổ Khối lượng cai sữa/ổ lợn nái ông VCN12 phối với đực VCN03 từ lứa đến lứa tương ứng đạt 74,17; 76,03; 82,74; 84,15; 83,71 78,80 kg/ổ Như vậy, khối lượng cai sữa/ổ tổ hợp lai tăng dần từ lứa đến lứa sau xu hướng giảm dần từ lứa thứ Khi so sánh khối lượng cai sữa/ổ 51 tổ hợp lai lứa đẻ, thấy tổ hợp lai VCN03 x VCN11 khối lượng cai sữa/ổ thấp so với tiêu tổ hợp lai VCN03 x VCN12 tất lứa đẻ Sự sai khác ý nghĩa thống kê (P < 0,05) Chỉ tiêu khối lượng cai sữa/ổ lợn nái VCN11 VCN12 phối với lợn đực VNC03 qua lứa đẻ minh họa biểu đồ 4.7 Biểu đồ 4.7 Khối lượng cai sữa/ổ lợn nái ông VCN11 VCN12 phối với đực VCN03 qua lứa đẻ Kết thu theo dõi tiêu khả sản xuất lợn nái ông VCN11, VCN12 phối với đực VCN03 qua lứa đẻ nghiên cứu chúng tơi hồn tồn phù hợp với kết nghiên cứu Bùi Thị Hồng Phượng (2013) nghiên cứu sơ sinh/ổ giống lợn nói 4.3 TIÊU TỐN THỨC ĂN/1 KG LỢN CON CAI SỮA Tiêu tốn thức ăn tiêu kinh tế, kỹ thuật quan trọng chăn nuôi lợn Thức ăn chăn nuôi chiếm tới 75% giá thành sản phẩm, tiêu tốn thức ăn thấp hiệu kinh tế cao Kết theo dõi tiêu tốn thức ăn/1 kg lợn cai sữa trình bày bảng 4.8 52 Bảng 4.8 Tiêu tốn thức ăn cho 1kg lợn cai sữa lợn nái ông VCN11 VCN12 phối với đực VCN03 ± S ố K hố K hố T hờ T hờ T hờ T T T T T T ổn Ti Chỉ S E , , , , , , , , , , , , , tiêu C X± v 1± , 1± , 8± , 7± , 1 ± , 2± , 1± , ± , 8± , ± , 2± , , 4 ± , 5± , , ĐVT S E , , , , , , , , , , , , , VCN03 x VCN11(n = 10) C v C ± o 1, , K ± g 6, , K ± g 6, , N ± g 0, N ± g , N ± g 2, , K ± g 8, K ± g , K ± g 7, , K ± g , K 2, ± g 77 , K ± g , K 5, ± g , * Ghi chú: Các giá trị hàng mang chữ khác sai khác ý nghĩa thống kê (P 52%, Báo cáo khoa học Chăn nuôi thú y (1999 – 2000), Phần chăn nuôi gia súc, TP Hồ Chí Minh, tr 207-219 18 Phùng Thị Vân, Hồng Hương Trà, Trần Thị Hồng (2002) Nghiên cứu khả sinh sản, cho thịt lợn lai ảnh hưởng hai chế độ nuôi tới khả cho thịt lợn ngoại tỷ lệ nạc > 52%, Bộ Nơng nghiệp & PTNT - Vụ khoa học công nghệ chất lượng sản phẩm, Kết nghiên cứu khoa học công nghệ nông nghiệp & PTNT giai đoạn 1996 – 2000, Hà Nội 60 19 Phùng Thị Vân, Hoàng Hương Trà, Trương Hữu Dũng (2000) Nghiên cứu khả cho thịt lợn lai D(LY) D(YL) ảnh hưởng hai chế độ nuôi tới khả cho thịt lợn ngoại tỷ lệ nạc > 52%, Tạp chí khoa học cơng nghệ quản lý KT, số 9, tr.397-398 20 Phùng Thị Vân, Trần Thị Hồng, Hoàng Thị Phi Phương Lê Thế Tuấn (2000) Nghiên cứu khả sinh sản lợn nái L, Y phối chéo; đặc điểm sinh trưởng, khả sinh sản lợn nái lai F1(LY) F1(YL) x đực D, Báo cáo khoa học chăn nuôi thú y năm 1999-2000, phần chăn ni gia súc, TP Hồ Chí Minh 21 Trần Cừ, Cù Xuân Dần, Lê Thị Minh (1975) Sinh lý học gia súc, Nhà xuất Nông thôn Hà Nội 22 Trần Đình Miên (1977) Chọn nhân giống gia súc, NXB Nơng nghiệp Hà Nội 23 Vũ Đình Tôn Nguyễn Công Oánh (2010) Năng suất sinh sản, sinh trưởng, thân thịt chất lượng thân thịt tổ hợp lai lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) với đực giống Duroc Landrace nuôi Bắc Giang,Tạp chí Khoa học Phát triển, Trường Đại học Nơng nghiệp I, Tập 8, số 1: 106-113 24 Vũ Văn Quang Phan Xuân Hảo (2010) Đánh giá suất sinh sản hai dòng lợn ơng VCN11 VCN12 nuôi Trung tâm nghiên cứu nuôi giữ giống lợn hạt nhân Tam Điệp Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp, Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Tiếng Việt: 25 Brooks P.H D.J.A Cole (1969) The effect of boar presence on age at puberty of gilts Rep, Sch Agr Uni Nottingham 26 Colin T Whittemore (1998) The science and practice of pig production, Second Edition, Blackwell Science Ltd, 91- 130 27 Despres P, B Martinat, H Lagant, M Terqui and C Legault (1992) Comparasion of reproductive of three genetic types of sows: Large white (LW), hyperprolific large white (HLW), Meishan (MS), Journees de la recherche porcine en France 28 Ducos A (1994) Genetic evaluation of pigs tested in central station using a mutiple trait animal model, Doctoral Thesis, Institut National Agromique ParisGrigson, France 29 Dzhuneibaev E T and N Kurenkova (1998) Carcass quality off purebred and crossbred pigs, Animal Breeding Abstr 61 30 Gerasimov V.I, T.N Danlova and E.V Pron (1997) The results of and breed crossing of pigs, Animal Breeeding Abstracts 31 Gaustad-Aas A H, P.O Hofmo and K Kardberg (2004) The importance of farrowing to service interval in sows served during lactation or after shorter lactation than 28 days, Animal Reproduction Science 32 Hafe E.S.E (1960) Nutrition in relation to reproduction in sows, Journal of Agriculture Science, tr 54 33 Hughes P.E and D.J.A Cole (1975) Reproduction in the gilts The Influence of age and weight at pubertyon ovulation rate and embryo survival in the gilts, Animal production 34 Hughes PE and M Varley (1980) Reproduction in the pigs, Butter worth and Co (publishers) LTD 35 Hughes P.E (1982) Veterinary in vestigation service, Pig reproduction 36 Gordon (1997) Controlled Reproduction in pigs, CaB International 37 Gordon (2004) Reproductive technologies in farm animals, CaB International 38 Johnson Z.B, J.J Chewning and R.A Nugent (1999) Genetic parameters for production traits and measures of residual feed intake in Large White swine J Anim Sci 39 Legault C, J Gruand, J Lebost, H Garreau, L Olliver, L.A Messer and M.F Rothschild (1997) Frequency and effect on prolificacy of the ESR gene in two French LW lines, Animal Breeding Abstracts 40 Legault C (1980) Genetics and Reproduction in pigs, Jahrestagung der Europars Chen Vereinigung fur Tierzucht September 41 Mabry J.W., M.S Culbertson and D Reeves (1997) Effect of lactation length on weaning to first service interval, first service farrowing rate and subsequent litter size, Animal Breeding Abstracts 42 Martinez G.R G (2000) Main factors affecting the fertility of pig, Animal Breeding Abstracts, 68 (1), ref., 269 43 Otrowski A and T Blicharski (1997) Effect of different paternal components on meat quality of crossbred pigs, Anim Breeding Abstracts 44 Paul H and T James (1996) Maximising pig production and reproduction, Campus, Hue University of Agriculture and Foresty, tr 23-27 62 45 Quinion N., D Gaudre, S Rapp and D Guillou (2000) Effect of ambient temperature and diet composition on lactation performance of primiparous sows, Animal Breedings Abstracts, 68(12), ref 46 Serenius T., M.L Sevon; Aimonen and E.A Mantysaari (2000) Effect of service sire and validity of repetability model in litter size and farrowing interval of finish L and LW populations, Liverst.Prod Scie 47 Tom Long T.E (1995) Genetic evaluation in the Pig Industry, Animal Breedinh the Morden Approach, Published by post graduate Foundation in Veterinary Science – University of Sydney, pp 48 Tuz R., J Koczanowski, C Klocek and W Migdal (2000) Reproductive performance of purebred and crossbred sows mated to Duroc x Hampshire boars, Animal Breeding Abstracts 49 Xue J.L., G.D Dial, J Schuiteman, A Kramaer, C Fisher, W.E Warsh, R.B Morriso and J Squires (1997) Evaluation of growth, carcass and compound concentrations related to boar taint in boars and barrows, Animal Breeding Abstracts 50 Zhao Z, A F Harper, M J Estienne, K E Webb, A P McElroy and D.M Denbow (2007) Growth performance and intestinal morphology responses in early weaned pigs to supplementation of antibiotic-free diets with an organic copper complex and spray-dried plasma protein in sanitary and nonsanitary environments, Journal of Animal Science.85:1302-1310 51 Yang H., J.E Petgrew and R.D Walker (2000) Lactational and subsequent reproductive responses of lactating sows to dietary lysine (protein) concentration”, Animal Breeding Abstracts 63 ... sinh sản lợn nái ông bà VCN1 1, VCN1 2 phối với đực VCN0 3 32 Bảng 4.2 Năng suất sinh sản lợn nái ông bà VCN1 1, VCN1 2 phối với đực VCN0 3 lứa đẻ 40 Bảng 4.3 Năng suất sinh sản lợn nái ông bà VCN1 1, VCN1 2... tài: Đánh giá suất sinh sản hai tổ hợp lai lợn nái ông bà VCN1 1, VCN1 2 phối với đực VCN0 3 sinh trưởng lai đến 60 ngày Công ty cổ phần giống lợn Dân Quyền, Thanh Hóa 1.2 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Đánh. .. VCN1 2 phối với đực VCN0 3 lứa đẻ 41 Bảng 4.4 Năng suất sinh sản lợn nái ông bà VCN1 1, VCN1 2 phối với đực VCN0 3 lứa đẻ 42 Bảng 4.5 Năng suất sinh sản lợn nái ông bà VCN1 1, VCN1 2 phối với đực VCN0 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá năng suất sinh sản của hai tổ hợp lai giữa lợn nái ông bà VCN 11, VCN 12 phối với đực VCN 03 và sinh trưởng con lai đến 60 ngày tại công ty cổ phần giống lợn dân quyền, thanh hóa , Đánh giá năng suất sinh sản của hai tổ hợp lai giữa lợn nái ông bà VCN 11, VCN 12 phối với đực VCN 03 và sinh trưởng con lai đến 60 ngày tại công ty cổ phần giống lợn dân quyền, thanh hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay