Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái landrace và yorkshire nuôi tại tổng công ty chăn nuôi việt nam chi nhánh mỹ văn hưng yên

81 9 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 20:00

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI LANDRACE YORKSHIRE NUÔI TẠI TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM CHI NHÁNH MỸ VĂN - HƯNG YÊN Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60 62 01 05 Người hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Văn Soạn PGS.TS Phan Xuân Hảo NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trính nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Nhung i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc TS Đoàn Văn Soạn PGS TS Phan Xuân Hảo tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Di truyền – Giống vật nuôi, Khoa Chăn nuôi – Học Viện Nơng nghiệp việt Nam tận tính giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thiện luận văn Tơi xin chân thành cám ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Tổng công ty chăn nuôi Việt NamChi nhánh chăn nuôi Mỹ VănHưng Yên giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cám ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo mợi điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Nhung ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục sơ đồ, biểu đồ vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Đặc điểm giống lợn Landrace Yorkshire 2.1.1 Giống lợn Landrace 2.1.2 Giống lợn Yorkshire 2.2 Cơ sở khoa học 2.2.1 Đặc điểm sinhsinh sản lợn nái 2.2.2 Một số tiêu suất sinh sản lợn nái 2.2.3 Một số tham số di truyền tính trạng suất sinh sản lợn nái 13 2.2.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến suất sinh sản lợn nái 14 2.3 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 18 2.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 18 2.3.2 Tình hình nghiên cứu nước 19 Phần Đối tượng phương pháp nghiên cứu 22 3.1 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu 22 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 22 3.1.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 22 3.2 Nội dung nghiên cứu 22 3.2.1 Năng suất sinh sản lợn nái 22 3.2.2 Tiêu tốn thức ăn/kg lợn cai sữa 22 3.3 Phương pháp nghiên cứu 23 3.3.1 Điều kiện nuôi dưỡng 23 3.3.2 Các tiêu suất sinh sản 23 3.3.3 Tiêu tốn thức ăn/kg lợn cai sữa 23 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 24 Phần Kết thảo luận 25 4.1 Năng suất sinh sản lợn nái Landrace Yorkshire 25 4.1.1 Năng suất sinh sản lợn nái Landrace Yorkshire 25 4.1.2 Năng suất sinh sản lợn nái Landrace Yorkshire theo công thức phối 34 4.1.3 Năng suất sinh sản lợn nái Landrace Yorkshire theo công thức phối qua lứa đẻ 40 4.2 Tiêu tốn thức ăn/kg lợn cai sữa lợn nái Landrace Yorkshire theo công thức phối 54 Phần Kết luận kiến nghị 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Kiến nghị 58 Tài liệu tham khảo 59 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt TTTA Tiêu tốn thức ăn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Năng suất sinh sản lợn nái Landrace Yorkshire 26 Bảng 4.2 35 Năng suất sinh sản lợn Landrace Yorkshire theo công thức phối Bảng 4.3.a Năng suất sinh sản lợn nái Landrace nhân qua lứa đẻ 42 Bảng 4.3.b Năng suất sinh sản lợn nái Landrace phối với đực Yorkshire qua lứa đẻ 43 Bảng 4.3.c Năng suất sinh sản lợn nái Yorkshire nhân qua lứa đẻ 44 Bảng 4.3.d Năng suất sinh sản lợn nái Yorkshire phối với đực Landrace qua lứa đẻ 45 Bảng 4.4 Tiêu tốn thức ăn/kg lợn cai sữa lợn nái Landrace Yorkshire theo công thức phối 55 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1 Cơ chế điều khiển hoạt đông sinh dục lợn nái Biểu đồ 4.1.a Các tiêu số con/ổ lợn nái Landrace Yorkshire 28 Biểu đồ 4.1.b Chỉ tiêu khối lượng sơ sinh/ổ lợn nái Landrace Yorkshire 30 Biểu đồ 4.1.c Chỉ tiêu khối lượng cai sữa/ổ lợn nái Landrace Yorkshire 32 Biểu đồ 4.2.a Các tiêu số con/ổ lợn nái Landrace Yorkshire theo công thức phối 37 Biểu đồ 4.2.b Chỉ tiêu khối lượng sơ sinh/ổ lợn nái Landrace Yorkshire theo công thức phối 38 Biểu đồ 4.2.c Chỉ tiêu khối lượng cai sữa/ổ lợn nái Landrace Yorkshire theo công thức phối 40 Biểu đồ 4.3.a Các tiêu số con/ổ lợn nái Landrace nhân qua lứa đẻ 46 Biểu đồ 4.3.b Các tiêu số con/ổ lợn nái Landrace phối với đực Yorksire qua lứa đẻ 47 Biểu đồ 4.3.c Các tiêu số con/ổ lợn nái Yorkshire nhân qua lứa đẻ 47 Biểu đồ 4.3.d Các tiêu số con/ổ lợn nái Yorkshire phối với đực Landracequa lứa đẻ 47 Biểu đồ 4.4.a Các tiêu khối lượng/ổ lợn nái Landrace nhân qua lứa đẻ 50 Biểu đồ 4.4.b Các tiêu khối lượng/ổ lợn nái Landrace phối với đực Yorkshire qua lứa đẻ 51 Biểu đồ 4.4.c Các tiêu khối lượng/ổ lợn nái Yorkshire nhân qua lứa đẻ 51 Biểu đồ 4.4.d Các tiêu khối lượng/ổ lợn nái Yorkshire phối với đực Landrace qua lứa đẻ 51 Biểu đồ 4.5 Tiêu tốn thức ăn/kg lợn cai sữa lợn nái Landrace Yorkshire theo công thức phối 56 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung Tên Luận văn: “Đánh giá suất sinh sản lợn nái Landrace Yorkshire nuôi Tổng công ty chăn nuôi Việt NamChi nhánh chăn nuôi Mỹ VănHưng Yên” Ngành: Chăn nuôi Mã số: 60 62 01 05 Tên sở đào tạo: Học viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu: - Đánh giá suất sinh sản lợn nái Landrace Yorkshire - Đánh giá TTTA/kg lợn cai sữa lợn nái Landrace Yorkshire Phương pháp nghiên cứu: Nội dung 1: Đánh giá suất sinh sản lợn nái Landrace Yorkshire Đối tượng nghiên cứu: Tổng 252 nái bao gồm 103 nái Landrace 149 nái Yorkshire Trong đó, lợn nái Ladrace có 37 nái nhân với 196 ổ đẻ 66 nái phối với đực Yorkshire với 357 ổ đẻ; lợn nái Yorkshire có 44 nái nhân với 257 ổ đẻ 105 nái phối với đực Landrace với 477 ổ đẻ từ lứa đến lứa nuôi Công ty chăn nuôi Việt NamChi nhánh Mỹ VănHưng Yên Phương pháp nghiên cứu - Thu thập, kế thừa số liệu tiêu suất sinh sản lợn nái Landrace, Yorkshire từ năm 2011 đến tháng 11/2015 - Theo dõi, ghi chép số liệu tiêu suất sinh sản lợn nái Landrace, Yorkshire từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2016 Nội dung 2: Xác định TTTA/kg lợn cai sữa lợn nái Landrace Yorkshire Đối tượng nghiên cứu: Tổng 40 ổ đẻ bao gồm 10 ổ lợn nái Landrace nhân thuẩn, 10 ổ lợn nái Landrace phối với đực Yorkshire, 10 ổ lợn nái Yorkshire nhân 10 ổ lợn nái Yorkshire phối với đực Landrace Phương pháp nghiên cứu - Theo dõi, ghi chép thức ăn cho lợn chờ phối, thức ăn cho nái chửa kì I, thức ăn cho nái chửa kỳ II, thức ăn cho nái nuôi thức ăn cho lợn tập ăn tổng khối lượng lợn cai sữa - TTTA/kg lợn cai sữa xác định theo công thức sau : P + P2 + P3 + P4 + P5 TTTA/kg lợn cai sữa(kg) = Pcai sữa nghiên cứu lợn Thụy Phương, cụ thể kết tác giả Hoàng Thị Thủy (2011) khối lượng cai sữa/ổ từ lứa đến lứa công thức nái Landrace nhân 53,53; 54,74; 58,28; 57,77; 58,02; 52,55 kg; nái Landrace phối với đực Yorkshire 57,72; 59,3; 64,54; 59,91; 65,76; 51,48 kg; nái Yorkshire nhân 50,22; 56,05; 57,72; 60,76; 65,64; 60,79 kg; nái Yorkshire phối với đực Landrace 49,78; 53,74; 57,84; 58,88; 61,16; 58,3 kg - Khối lượng cai sữa/con Kết khối lượng cai sữa/con thu theo dõi từ lứa đẻ đến lứa đẻ bốn công thức nái Landrace nhân tương ứng 6,82; 7,07; 7,18; 7,19; 6,94; 7,10 kg; nái Landrace phối với đực Yorkshire 7,19; 7,22; 7,16; 7,47; 7,15; 7,35kg; nái Yorkshire nhân 7,28; 7,13; 7,00; 7,21; 7,09; 7,15 kg; nái Yorkshire phối với đực Landrace 6,74; 7,07; 7,00; 7,08; 7,12; 7,10 kg Kết cho thấy khối lượng cai sữa/con có giá trị cao công thức nái Landrace phối với đực Yorkshire lứa (7,47 kg) có giá trị thấp cơng thức nái Yorkshire phối với đực Landrace lứa (6,74 kg) Kết theo dõi cao kết nghiên cứu tác giả Hoàng Thị Thủy (2011), cụ thể kết nghiên cứu tác giả Hoàng Thị Thủy (2011) khối lượng cai sữa/con bốn công thức nái Landrace nhân 5,91; 6,31; 6,5; 6,62; 6,34; 5,83 kg; nái Landrace phối với đực Yorkshire 5,7; 6,29; 6,79; 6,65; 6,47; 5,76 kg; nái Yorkshire nhân 6,15; 6,47; 6,65; 6,7; 6,07; 5,83kg; nái Yorkshire phối với đực Landrace 5,83; 6,06; 6,38; 6,66; 6,33; 6,16 kg Các tiêu khối lượng/ổ lợn nái Landrace Yorkshire theo công thức phối qua lứa đẻ được minh họa biểu đồ 4.4.a, 4.4.b, 4.4.c, 4.4.d 50 Biểu đồ 4.4.a Các tiêu khối lượng/ổ lợn nái Landrace nhân qua lứa đẻ 51 Biểu đồ 4.4.b Các tiêu khối lượng/ổ lợn nái Landrace phối với đực Yorkshire qua lứa đẻ Biểu đồ 4.4.c Các tiêu khối lượng/ổ lợn nái Yorkshire nhân qua lứa đẻ Biểu đồ 4.4.d Các tiêu khối lượng/ổ lợn nái Yorkshire phối với đực Landrace qua lứa đẻ 52 - Tỷ lệ sơ sinh sống Kết tỷ lệ sơ sinh sống thu theo dõi có giá trị cao cơng thức nái Landrace phối với đực Yorkshire lứa (99,91%) có giá trị thấp công thức nái Yorkshire phối với đực Landrace lứa (97,73%) Cụ thể, tỷ lệ sơ sinh sống từ lứa đẻ đến lứa đẻ lợn nái Landrace nhân tương ứng 99,35; 99,03; 97,82; 98,92; 97,82; 98,34%; nái Landrace phối với đực Yorkshire 99,90; 98,34; 99,91; 99;76; 99,72; 99,12%; nái Yorkshire nhân 99,58; 99,22; 98,91; 98,80; 98,83; 97,62%; nái Yorkshire phối với đực Landrace 99,74; 98,02; 98,37; 97,73; 97,99; 98, 87% Kết tương đương với kết nghiên cứu tác giả Hoàng Thị Thủy (2011) nghiên cứu suất sinh sản lợn nái Landrace Yorkshire bốn công thức nái Landrace nhân thuần, nái Landracephối với đực Yorkshire, nái Yorkshire nhân nái Yorkshirephối với đực Landrace nuôi Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương cho kết tỷ lệ sơ sinh sống từ lứa đẻ đến lứa đẻ công thức nái Landrace nhân tương ứng 98,18; 98,71; 99,17; 98,88; 97,93; 98,93%; nái Landrace phối với đực Yorkshire 96,85; 98,48; 98,68; 96,99; 98,64; 95,39 %; nái Yorkshire nhân 97,50; 98,25; 98,98; 99,67; 99,08; 99,24%, nái Yorkshire phối với đực Landrace 97,35; 97,66; 98,97; 98,48; 98,06; 97,67% - Tỷ lệ nuôi sống Tỷ lệ ni sống có giá trị cao cơng thức nái Yorkshire nhân lứa đẻ (97,57%) có giá trị thấp cơng thức nái Yorkshire phối với đực Landrace lứa đẻ (93,14%) Cụ thể ,tỷ lệ nuôi sống từ lứa đến lứa công thức nái Landrace nhân tương ứng 96,03; 96,34; 95,22; 93,48; 95,70; 95,52%; nái Landrace phối với đực Yorkshire 96,66; 96,40; 95,06; 96,14; 94,08; 94,99%; nái Yorkshire nhân 97,57; 96,22; 94,48; 95,39; 97,37; 95,51%; nái Yorkshire phố với đực Landrace 93,97; 94,48; 95,50; 93,33; 93,14; 94,68% Ở cơng bố tác giả Hồng Thị Thủy (2011) tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa công thức nái Landrace nhân 93,24; 92,82; 91,09; 92,04; 92,56; 86,57 %; nái Landrace phối với đực Yorkshire 92,96; 90,32; 91,62; 91,78; 89,44; 83,26%; nái Yorkshire nhân 96,01; 90,43; 89,96; 91,18; 91,51; 89,98%; nái Yorkshire phối với đực Landrace 90,49; 89,46; 88,38; 89,54; 90,02; 85,18% Như vậy, kết theo dõi cao so với kết nghiên cứu tác giả Hoàng Thị Thủy (2011) 53 - Thời gian cai sữa Thời gian cai sữa qua lứa đẻ có biến động công thức phối lợn nái Landrace Yorkshire Cụ thể, tiêu từ lứa đẻ đến lứa đẻ công thức nái Landrace nhân tương ứng 26,70; 26,19; 26,33; 26,45; 26,55; 25,73 ngày; nái Landrace phối với đực Yorkshire 25,74; 25,75; 26,13; 26,24; 25,41; 25,45 ngày ; nái Yorkshire nhân 26,05; 25,82; 26,02; 25,82; 25,64; 25,66 ngày; nái Yorkshire phối với đực Landrace 26,05; 25,77 25,84; 25,83; 25,98; 25,90 ngày Kết theo dõi cho thấy thời gian cai sữa sở khoảng 25-26 ngày Kết cao kết nghiên cứu tác giả Hoàng Thị Thủy (2011) nghiên cứu suất sinh sản lợn nái Ladrace Yorkshire bốn công thức nái Landrace nhân thuần, nái Landrace phối với đực Yorkshire, nái Yorkshire nhân nái Yorkshire phối với đực Landrace Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương với kết thời gian cai sữa trung bình cơng thức tương ứng 22,69; 22,59; 22,64; 22,63 ngày Điều giải thích có sai khác khối lượng cai sữa/ổ khối lượng cai sữa/con kết nghiên cứu với tác giả Bởi tiêu phụ thuộc lớn tỷ lệ thuận với thời gian cai sữa - Khoảng cách lứa đẻ Khoảng cách lứa đẻ lứa đẻ đến lứa đẻ công thức nái Landrace nhân tương ứng 162,81; 149,78; 148,59; 152,63; 149,65 ngày; nái Landrace phối với đực Yorkshire 156,18; 151,19; 149,33; 153,62; 148,60 ngày; nái Yorkshire nhân 153,84; 148,60; 150,30; 149,28; 147,45 ngày; nái Yorkshire phối với đực Landrace 152,61; 150,58; 152,39; 150,16; 148,15 ngày Kết cho thấy khoảng cách lứa đẻ có giá trị cao công thức nái Landrace nhân lứa (162,81 ngày) có giá trị thấp công thức nái Yorkshire nhân lứa (147,45 ngày) Kết tương đương với kết nghiên cứu tác giả Hà Thị Tuế (2005) cho kết công thức nái Landrace, nái Landrace phối với đực Yorkshire, nái Yorkshire nhân nái Yorkshire phối với đực Landrace qua lứa đẻ từ lứa đẻ đến lứa với khoảng cách lứa đẻ dao động từ 151-156 ngày; Lê Đình Phùng cs., (2011) 152,5-158,5 ngày 54 4.2 TIÊU TỐN THỨC ĂN/KG LỢN CAI SỮA CỦA LỢN NÁI LANDRACE YORKSHIRE THEO CÔNG THỨC PHỐI Thức ăn yếu tố định thành bại hiệu kinh tế chăn nuôi lợn Thức ăn tốt, phù hợp với loại lợn, giai đoạn phát triển lợn làm tăng hiệu sử dụng chuyển hóa thức ăn, tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng thấp Đối với lợn giai đoạn theo mẹ, thức ăn chế độ chăm sóc ni dưỡng lợn lợn mẹ có ảnh hưởng lớn đến tiêu tốn thức ăn/kg lợn cai sữa Kết tính tốn tiêu tốn thức ăn/kg lợn cai sữa bốn công thức nái Landrace nhân thuần, nái Landrace phối với đực Yorkshire, nái Yorkshire nhân nái Yorkshire phối với đực Landrace trình bày bảng 4.4 minh họa biểu đồ 4.5 Kết bảng 4.4 cho thấy, tiêu tốn thức ăn/kg lợn cai sữa giống lợn công thức nhân ln có giá trị cao cơng thức lai Cụ thể: lợn Landrace, công thức nái Landrace nhân (6,42 kg) cao so với lcông thức nái Landrace phối với đực Yorkshire (6,40 kg); lợn Yorkshire, công thức nái Yorkshire nhân (6,43 kg) cao so với công thức nái Yorkshire phối với đực Landrace (6,41 kg) Tuy nhiên, sai khác không rõ ràng khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05) Tác giả Tác giả Hoàng Thị Thủy (2011) nghiên cứu suất sinh sản lợn Landrace Yorkshire bốn công thức nái Landrace nhân thuần, nái Landrace phối với đực Yorkshire, nái Yorkshire nhân nái Yorkshire phối với đực Landrace nuôi Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương cho kết tương ứng 6,43; 5,95; 6,63; 6,50kg Như vậy, kết theo dõi phù hợp với kết nghiên cứu tác giả Hoàng Thị Thủy (2011) 55 Bảng 4.4 Tiêu tốn thức ăn/kg lợn cai sữa lợn nái Landrace Yorkshire theo công thức phối Chỉ tiêu Landrace x Landrace (n=10) Yorkshire x Landrace (n=10) Yorkshire x Yorkshire (n=10) Landrace x Yorkshire (n=10) S C X S C X S C XS C E v Ev E v E v Th 0 11 0, 11 0 11 0, ời , , 4, , 4, , , 4, , Th 25, 6,0a 5,70a 8,80a 3, a 70 9 0, 0, Số 0, , , , co 0, , , , , 1, 6 1, 1, Kh 59 ối , , 6 , , 1 Th 0, 1 0, 1 0, 16 0, , 3, ,7 ức Th 0, 0 18 0, 18 0, 8 ức , , , 3, , 3, , 0, 8 0, 0, Th 24 ức , , , , , 1 13 Th 1, 2, 13 1, ức , , , 7, , 7, , 0, 4 0, 0, Th , , , , ức , , , , Tổ 3, 1 42 3, 41 1, ng , , , 3, , 9, , a a a 6,4 T 100 1043 7,41 T 2a ,1 0,2 ,5 0,1 0,1 , X Ghi chú: Các giá trị trung bình hàng khơng mang ký tự giống sai khác có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) 55 TTTA/kg lợn cai sữa lợn nái Landrace Yorkshire theo công thức phối minh họa biểu đồ 4.5 TTTA/kg lợn cai sữa (kg) Landrace x Yorkshire x Yorkshire x Landrace Landrace Yorkshire Landrce x Yorkshire Biểu đồ 4.5 Tiêu tốn thức ăn/kg lợn cai sữa lợn nái Landrace Yorkshire theo công thức phối 56 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Trên sở kết thu suất sinh sản đàn lợn Landrace Yorkshire nuôi Tổng công ty chăn nuôi Việt NamChi nhánh chân nuôi Mỹ VănHưng n, chúng tơi có số kết luận sau: - Năng suất sinh sản đàn lợn nái Landrace Yorkshire ni sở có thành tích tương đối tốt, cụ thể: + Tuổi đẻ lứa đầu lợn Landrace Yorkshire 374,94; 365,11 ngày + Số sơ sinh sống/ổ lợn Landrace Yorkshire 10,51; 10,62 + Số cai sữa/ổ lợn Landrace Yorkshire 9,16; 9,23 + Khối lượng cai sữa/ổ lợn Landrace Yorkshire 65,38; 64,88 kg + Khoảng cách lứa đẻ lợn Landrace Yorkshire 152,51; 150,69 ngày - Năng suất sinh sản công thức nái Landrace nhân thuần, nái Landrace phối với đực Yorkshire, nái Yorkshire nhân nái Yorkshire phối với đực Landrace có tiêu số con/ổ tương đương nhau; tiêu khối lượng có sai khác, sai khác rõ ràng có ý nghĩa thống kê (P
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái landrace và yorkshire nuôi tại tổng công ty chăn nuôi việt nam chi nhánh mỹ văn hưng yên , Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái landrace và yorkshire nuôi tại tổng công ty chăn nuôi việt nam chi nhánh mỹ văn hưng yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay