Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả ấp nở trứng vịt CT trong vụ hè thu

83 3 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 20:00

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ LUYẾN MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ ẤP NỞ TRỨNG VỊT CT TRONG VỤ HÈ THU Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60 62 01 05 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quý Khiêm PGS.TS Đặng Thái Hải NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Luyến i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc TS Nguyễn Quý Khiêm PGS TS Đặng Thái Hải tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ mơn Hóa Sinh động vật, Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức, Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình – Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Luyến ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục tắt chữ v Danh viết mục bảng vi Danh mục hình vii Danh mục biểu đồ, đồ thị viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phần Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết ấp nở 2.1.1 Chất lượng trứng 2.1.2 Sự phát triển phơi gia cầm q trình ấp 2.1.3 Ảnh hưởng chế độ ấp đến kết ấp nở 10 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 19 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 19 2.2.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 22 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 25 3.1 Vật liệu nghiên cứu 25 3.2 Thời gian nghiên cứu 25 3.3 Nội dung nghiên cứu 25 3.4 Phương pháp nghiên cứu 25 3.4.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 25 3.4.2 Các tiêu theo dõi 28 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 30 Phần Kết thảo luận 31 4.1 Chỉ tiêu chất lượng trứng 31 4.2 Ảnh hưởng khối lượng trứng đến kết ấp nở 33 4.3 Ảnh hưởng tuổi đẻ đến kết ấp nở 33 4.4 Ảnh hưởng thời gian làm mát đến kết ấp nở 37 4.5 Ảnh hưởng phương pháp làm mát đến kết ấp nở 41 4.6 Ảnh hưởng số lần đảo trứng máy đến kết ấp nở 43 4.7 Ảnh hưởng phun nước làm mát kết hợp đảo trứng tay đến kết ấp nở 46 4.8 Sự giảm khối lượng trứng lô ấp khác 48 4.9 Xây dựng quy trình ấp nở trứng vịt CT 52 4.9.1 Chọn trứng theo ngoại hình 52 4.9.2 Chọn trứng đèn soi 53 4.9.3 Bảo quản trứng 53 4.9.4 Xếp trứng vào khay ấp 54 4.9.5 Khử trùng trứng 54 4.9.6 Kiểm tra trứng ấp 54 4.9.7 Sơ đồ tổng quát quy trình ấp trứng vịt CT 56 4.10 Kết ấp nở trứng vịt CT trạm ấp cẩm bình 59 Phần Kết luận đề nghị 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Đề nghị 62 Tài liệu tham khảo 63 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt o Nghĩa tiếng Việt A Ẩm độ BQ Bảo quản CSHD Chỉ số hình dạng HU Đơn vị Haugh KL Khối lượng KQ Kết T o Nhiệt độ TN Thí nghiệm DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Chế độ ấp đơn kỳ 21 Bảng 2.2 Điều kiện chung để ấp trứng vịt 24 Bảng 4.1 Một số tiêu chất lượng trứng vịt CT 31 Bảng 4.2 Ảnh hưởng khối lượng trứng đến kết thời gian ấp nở 36 Bảng 4.3 Tỷ lệ mức khối lượng trứng vịt CT theo giai đoạn 33 Bảng 4.4 Ảnh hưởng tuổi đẻ đến kết ấp nở 34 Bảng 4.5 Ảnh hưởng thời gian làm mát đến kết ấp nở trứng 70 - 80g 38 Bảng 4.6 Ảnh hưởng thời gian làm mát đến kết ấp nở trứng 81- 90g 39 Bảng 4.7 39 Ảnh hưởng thời gian làm mát đến kết ấp nở trứng 90g Bảng 4.8 Ảnh hưởng phương pháp làm mát đến kết ấp nở 42 Bảng 4.9 Ảnh hưởng số lần đảo trứng máy đến kết ấp nở với trứng có khối lượng từ 70 - 80g 81 - 90g 44 Bảng 4.10 Ảnh hưởng số lần đảo trứng máy đến kết ấp nở với trứng có khối lượng lớn (> 90g) 45 Bảng 4.11 Ảnh hưởng phun nước làm mát kết hợp đảo trứng tay 47 Bảng 4.12 Kết giảm khối lượng trứng theo chế độ làm mát dảo trứng tay khác – Lô trứng có khối lượng lớn 90g 49 Bảng 4.13 Kết giảm khối lượng trứng theo chế độ làm mát đảo trứng khác – Lơ trứng có khối lượng 70 - 80 g(n = 50 quả) 50 Bảng 4.14 Kết giảm khối lượng trứng theo chế độ làm mát đảo trứng khác – Lơ trứng có khối lượng 81 - 90 g (n = 50 quả) 51 Bảng 4.15 Một số kết ấp nở vịt CT Thế Hệ Xuất Phát 59 Bảng 4.16 Một số kết ấp nở vịt CT Thế Hệ I 59 Bảng 4.17 Một số kết ấp nở vịt CT Thế Hệ II 60 Bảng 4.18 Một số kết ấp nở vịt CT Thế Hệ III 60 DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Cân trứng vịt CT lúc 40TT 52 Hình 4.2 Trứng khơng đủ tiêu chuẩn trứng giống 53 Hình 4.3 Trứng không phôi 55 Hình 4.4 Trứng chết phơi kì I 55 Hình 4.5 Phơi trứng vịt 25 ngày 55 Hình 4.6 Hệ thống máy ấp trứng vịt TQ 58 Hình 4.7 Máy ấp đảo Trung quốc 58 Hình 4.8 Vịt 01 ngày tuổi 61 Hình 4.9 Kéo trứng máy làm mát phun nước ấm lên trứng 61 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ Biểu đồ 4.1 Kết ấp nở với khối lượng trứng khác 36 Biểu đồ 4.2 Kết ấp nở với tuổi đẻ trứng khác 35 Biểu đồ 4.3 Kết ấp nở với thời gian làm mát trứng khác 41 Biểu đồ 4.4 Ảnh hưởng phương pháp làm mát đến kết ấp nở 42 Biểu đồ 4.5 Ảnh hưởng số lần đảo trứng máy đến kết ấp nở (Trứng có khối lượng nhỏ trung bình) 44 Biểu đồ 4.6 Ảnh hưởng số lần đảo trứng máy đến kết ấp nở (Trứng có khối lượng lớn 90g) 46 Biểu đồ 4.7.Ảnh hưởng phun nước làm mát kết hợp đảo trứng tay 48 Đồ thị 4.1 Khối lượng trứng thời gian ấp khác 50 Nếu bảo quản dài ngày cần đảo trứng lần/ngày Nếu bảo quản ẩm độ thấp trứng nước nhiều, trình phát triển phơi bị ảnh hưởng, phơi yếu, tỷ lệ chết tắc cao, nở thấp Bảo quản ẩm độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn hoạt động xâm nhập vào trứng làm cho tỷ lệ chết phôi cao 4.9.4 Xếp trứng vào khay ấp Trước xếp trứng vào khay ấp, trứng giống phải chọn lại lần cuối, loại bỏ khơng đủ tiêu chuẩn sót lại q trình chọn đầu o Nếu có phòng làm nóng sơ cho qua làm nóng sơ từ 20 đến 28 C Như làm cho nhiệt độ trứng tăng lên từ từ để giảm bớt tác động nhiệt phơi, hạn chế lòng trắng dính vào vỏ, đồng thời tránh tượng cho trứng vào ấp không làm giảm nhiệt độ máy ấp xuống đột ngột Trước cho trứng vào ấp phải chuyển trứng khỏi phòng bảo quản - giờ, tới 12 để phơi thích nghi dần với nhiệt độ tăng 4.9.5 Khử trùng trứng Trứng giống đưa vào trạm ấp phải xông khử trùng sau nhập để đưa vào kho bảo quản Tủ để xơng trứng kín hồn tồn, bên có nhiều giá đỡ để xếp trứng mà không chồng lên Trứng giống xếp vào khay đặt vào giá đỡ bên tủ Dưới tủ đặt chậu men chậu sành để đựng hố chất xơng Tỷ lệ thành phần hoá chất cần thiết cho m thể tích buồng xơng: 17,5g thuốc tím 35ml formol + 35ml nước Để xông khử trùng trước tiên đổ lượng thuốc tím đong sẵn vào chậu, sau đổ formol nước, đóng cửa tủ thời gian 30 phút Chú ý đổ formol + nước vào thuốc tím phải thao tác nhanh, tránh để bắn lên tay lên mặt hố chất gây cháy da Trước cho vào máy ấp trứng phải khử trùng với liều xông để loại trừ loại vi khuẩn gây thối, làm hỏng trứng 4.9.6 Kiểm tra trứng ấp Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ, ẩm độ, thơng thống, giảm khối lượng trứng có phù hợp khơng: 8, 14, 20, 25 ngày ấp giảm tương ứng 4,51%, 8,09%, 10,86%, 12,53% với trứng có khối lượng trung bình 81- 90g Soi kiểm tra sinh học lần vào ngày ấp thứ 25 Hình 4.3: Trứng khơng phơi Hình 4.4: Trứng chết phơi kì I Hình 4.5: Phơi trứng vịt 25 ngày 4.9.7 Sơ đồ tổng quát quy trình ấp trứng vịt CT Bả T o Kh h N Đ A Đ o n g 1 NĐ Đ ĐA ả o X ô - 70 n - g 75 tr ứ n g 75 - b - 80 ằ n GG T i ó T S h ả h ố m K X h ế ô p n g q u l ầ n / n , 3 , 6 5 Đ ả o 1 p lầ h n K hn g ô ny Đ ế n X ế n Đ p g ế n n 56 Bả T o Kh h N Đ A Đ o 2 GG T i ó NĐĐ T S h ả ĐA ả h ố đô m o g o ế i t n ả r ứ m n lầ k , - g n: h p lầ M - h n1 ố Đ ú v i ả t M1 N ằ K , to m h K àn n ô - h g n ô c a g n n làử 57 Hình 4.6: Hệ thống máy ấp trứng vịt TQ Hình 4.7: Máy ấp đảo Trung quốc 58 4.10 KẾT QUẢ ẤP NỞ TRỨNG VỊT CT TẠI TRẠM ẤP CẨM BÌNH Trong hai hệ, hệ xuất phát hệ I vịt CT Trung Tâm Nghiên Cứu gia cầm Thụy Phương tạo từ nguồn vịt Super Heavy Super M3Heavy trứng ấp theo quy trình ấp trứng vịt thông thường cho kết ấp nở không cao (bảng 4.15 bảng 4.16) Sau từ thực tế cho thấy trứng vịt CT có khối lượng trứng lớn, đặc biệt giai đoạn đẻ sau (>47TT), vỏ trứng lại dày trứng khác Do cần phải có số thay đổi quy trình ấp ngồi nhiệt đơ, ẩm độ yếu tố làm mát, đảo trứng hay phương pháp làm mát,… để kết ấp nở đạt cao Với việc thay đổi hai hệ (thế hệ II hệ III) kết ấp nở đạt tương đối cao (bảng 4.17 bảng 4.18) Bảng 4.15 Một số kết ấp nở vịt CT Thế Hệ Xuất Phát C hỉ T ổn T ổn T ỷT ổn T L T L T L T L TH XP 9531 38534 6801 Thế hệ xuất phát, trứng vịt TC có tỷ lệ phơi đạt 89,54%, nở/ tổng trứng ấp đạt 71,36%, nở/ phôi đạt 79,69% Đặc biệt tỷ lệ trứng tắc/ tổng trứng ấp đạt cao 6,91% Kết ấp nở trứng vịt TC hệ I thể bảng 4.16 Bảng 4.16 Một số kết ấp nở vịt CT Thế Hệ I C hỉ T ổn T ổn T ỷT ổn T L T L T L T L 135 458 122 095 104 903 Thế hệ I, trứng vịt CT tỷ lệ phôi tăng lên 0,54%, tỷ lệ nở/ tổng trứng ấp 59 tăng 6,08%, tỷ lệ nở/ phôi tăng 6,22%, tỷ lệ trứng tắc/ tổng trứng giảm 2.24% Kết ấp nở trứng vịt CT hệ II thể bảng 4.17 Bảng 4.17 Một số kết ấp nở vịt CT Thế Hệ II C hỉ T ổn T ổn T ỷT ổn T L T L T L T L TH 154 326 144 129 93,39 126 415 81,91 87,71 95,24 Kết ấp nở trứng vịt CT hệ III thể bảng 4.18 Bảng 4.18 Một số kết ấp nở vịt CT Thế Hệ III C hỉ T ổn T ổn T ỷT ổn T L T L T L T L 164 358 155 120 94,38 137 128 83,43 88,40 95,89 Vịt CT hệ II hệ III ni thích nghi kết hợp với thay đổi số yếu tố quy trình ấp cho kết ấp nở đạt tương đối cao Cụ thể, tỷ lệ phôi tăng từ 89,54% - 90,13% (thế hệ XP hệ I) lên 93,39 - 94,38% (thế hệ II hệ III) Tỷ lệ nở/ tổng trứng ấp tăng từ 71,36% - 79,69% (thế hệ XP hệ I) lên 81,91% - 83,43% (thế hệ II hệ III) Tỷ lệ nở/ phôi tăng từ 77,44% 85,91% (thế hệ XP hệ I) lên 87,71% - 88,40% (thế hệ II hệ III) Theo Phùng Đức Tiến cs (2009), cho biết tỷ lệ phôi vịt Super M3 bố mẹ 89,82%, vịt SH bố mẹ có tỷ lệ phơi 92,47%, kết tỷ lệ phôi vịt CT hệ II hệ III cao vịt Super M3 bố mẹ vịt SH bố mẹ Cũng theo Phùng Đức Tiến cs (2011) cho biết tỷ lệ nở/ tổng trứng ấp vịt SH đạt từ 70,22% (thế hệ XP) đến 75,22% (thế hệ III) Tỷ lệ nở/ trứng có phôi 60 đạt từ 80,65% (thế hệ XP) đến 83,57% (thế hệ III) Như kết nghiên cứu chúng tơi đạt cao nhóm tác giả Theo Nguyễn Đức Trọng cs (2011) cho biết tỷ lệ nở/ phôi vịt SM3SH bố mẹ 83,66%, vịt Star 76 bố mẹ 85,07% Như kết nghiên cứu vịt CT hệ II hệ III đạt cao nhóm tác giả Điều chứng tỏ quy trình ấp nở phù hợp để ấp trứng có khối lượng lớn Hình 4.8: Vịt 01 ngày tuổi Hình 4.9: Kéo trứng máy làm mát phun nước ấm lên trứng 61 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu đề tài rút số kết luận sau: Trứng vịt CT có khối lượng lúc 40TT tương đối lớn, đạt 90,12g.Trứng có khối lượng trung bình từ 81 - 90g có kết ấp nở cao Cụ thể tỷ lệ nở/trứng có phơi nở/trứng ấp là: 89,26 83,11% Trứng có khối lượng từ 70 - 80g có thời gian ấp nở 658,3 giờ, trứng có khối lượng từ 81 - 90g có thời gian ấp nở 662,5h, trứng có khối lượng >91g có thời gian ấp nở lâu 667,4h Trứng có khối lượng > 90g, giai đoạn 28 - 37 TT chiếm 10 - 15%, giai đoạn 38 - 47 TT chiếm 30 - 35%, giai đoạn 48 - 57 TT chiếm 40 - 45% Giai đoạn đẻ từ 38 - 47 TT cho kết ấp nở cao Tỷ lệ nở/ phôi nở/ tổng trứng là:89,18% 83,33% Trứng vịt CT khối lượng nhỏ (70 - 80g) khối lượng trung bình (81 - 90g) đem ấp cần phải làm mát lần/ngày từ ngảy ấp thứ - 14, lần/ngày từ ngày 15 đến ngày ấp 25 Trứng có khối lượng > 90g cần phải làm mát, lần/ngày từ ngày 21 đến ngày ấp 25 Kết ấp nở đạt là:tỷ lệ nở/ phôi đạt 88,92%, nở/ tổng trứng đạt 82,89% Trong trình ấp cần phải làm mát máy đảo trứng tay, đảo lật Với mức khối lượng: trứng nhỏ (70 - 80g) khối lượng trung bình (81 - 90g) làm, lần/ngày từ ngảy ấp thứ - 14,2 lần/ngày từ ngày 15 đến ngày ấp 25 Với mức khối lượng trứng lớn (>90g) làm mát đảo trứng tay, lần/ ngày từ ngày 21 đến ngày ấp 25 Đối với trứng có khối lượng lớn (>90g) sau 25 ngày ấp, lô giảm 13,13% trung bình giảm 0,53%/ngày cho kết ấp nở cao Đối với trứng có khối lượng nhỏ (70 - 80g) sau 25 ngày ấp lô thí nghiệm giảm khối lượng tương đương từ 12,16% - 12,69% Lô cho kết ấp nở cao Đối với trứng vịt CT có khối lượng trung bình (81 – 90g) sau 25 ngày ấp lơ thí nghiệm giảm khối lượng tương đương từ 12,00 - 12,53%, trung bình giảm từ 0,48% - 0,51%/ngày Lô cho kết ấp nở cao Đã rút sơ đồ tổng quát ấp nở trứng vịt CT 5.2 ĐỀ NGHỊ Kính đề nghị hội đồng khoa học cho phép áp dụng quy trình ấp trứng vịt CT vào sản xuất 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Auaas R Wilke R (1978) Cơ sở sinh học nhân giống nuôi dưỡng gia cầm, Người dịch: Nguyễn Chí Bảo, Chương 14: Sản xuất, bảo quản trứng thịt gia cầm Nxb Khoa học Kỹ Thuật Nông Nghiêp tr 86 - 497 Bạch Thị Thanh Dân (1995) Kết bước đầu xác định yếu tố hình dạng, khối lượng trứng tỷ lệ ấp nở trứng ngan Kết nghiên cứu khoa học cơng trình nghiên cứu nghiên cứu sinh, Viện KHKT Nông nghiệp, Hà Nội tr 397 - 399 Bạch Thị Thanh Dân (1998) Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nở trứng ngan phương pháp ấp trứng nhân tạo Luận án tiến sĩ KHNN, Viện KHKTNN Việt Nam Bạch Thị Thanh Dân, Nguyễn Đăng Vang Nguyễn Quý Khiêm (1997) Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nở trứng ngan phương pháp ấp nhân tạo Báo cáo khoa học chăn nuôi - thú y (1996 – 1997) tr 222 - 234 Bạch Thị Thanh Dân, Phùng Đức Tiến, Phạm Thị Minh Thu Nguyễn Thị Luyến (2009) Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến kết ấp nở trứng Gà Tây Huba nhập từ Hungary Báo cáo khoa học công nghệ 2009 Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thanh Sơn Nguyễn Huy Đạt (2011) Các tiêu dùng nghiên cứu chăn nuôi gia cầm Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội Bùi Đức Lũng (1995) Sinh lý tiêu hoá, hấp thụ trao đổi dinh dưỡng gia cầm, Sinh lý gia súc Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Cacvin Dơ H Crut Dơ A (1985) Ngan –Vịt (Nguyễn Hữu Thanh dịch) Đào Đức Long Trần Long (1995) Ấp trứng úm gà Nxb Nông nghiệp, Hà Nội tr - 46 10 Dương Xuân Tuyển, Lê Thanh Hải Hoàng Văn Tiệu (2009) Chọn lọc ổn định suất hai dòng vịt cao sản hướng thịt (V2 V7) Trại vịt giống Vigova Báo cáo khoa học Viện Chăn nuôi năm 2008 tr 179 – 187 11 Dương Xn Tuyển, Nguyễn Văn Bắc, Đinh Cơng Tiến Hồng Văn Tiệu (2008) Ảnh hưởng phương thức nuôi đến khả sinh trưởng sinh sản 63 vịt CV Super M CV 2000 Trại vịt giống Vigova Tạp chí khoa học cơng nghệ Số 14, tháng 10 - 2008 12 Đào Đức Long, Nguyễn Chí Bảo Nguyễn Đăng Minh (1997) Kết khảo sát thịt vịt trứng vịt tươi, Thông tin KHKT chăn nuôi (4/1997) tr 42- 43 13 Isatel B.P, Nguyễn Xuân Sơn (1979) Giáo trình hướng dẫn kỹ thuật ấp trứng nhân tạo kiểm tra sinh vật học trình ấp, Công ty giống gia cầm gà công nghiệp tr 34 - 93 14 Lê Xuân Đồng (1993) Kỹ thuật ấp nở trứng vịt đạt tỷ lệ ấp nở cao Nxb Nông nghiệp, Hà Nội tr 29 - 75 15 Lê Xuân Đồng Nguyễn Mai Lan (1985) Kết khảo sát chất lượng trứng ấp giống vịt, Thông tin KHKT chăn nuôi (tháng 2/1985) tr - 16 Lê Xuân Đồng, Bùi Quang Toàn Nguyễn Xuân Sơn (1981) Ấp trứng gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 17 Ngô Văn Vĩnh, Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Văn Duy, Hoàng Văn Tiệu Đặng Thị Vui (2011) Nghiên Cứu số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ ấp nở trứng vịt Triết Giang Tuyển tập cơng trình nghiên cứu chuyển giao Tiến khoa học kỹ thuật chăn nuôi vịt – ngan, Hà Nội 18 Nguyễn Đức Trọng, Hoàng Thị Lan, Hoàng Văn Tiệu Nguyễn Đăng Vang (2012) Khảo sát đặc điểm hình thái, thành phần, giảm khối lượng trứng phát triển phôi vịt CV SuperM Tuyển tập cơng trình nghiên cứu chuyển giao Tiến khoa học kỹ thuật chăn nuôi vịt – ngan, Hà Nội 19 Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Đăng Vang, Hoàng Văn Tiệu Hoàng Thị Lan (2012) Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến kết ấp nở trứng vịt CV Super M dòng ơng dòng bà Việt Nam Tuyển tập cơng trình nghiên cứu chuyển giao Tiến khoa học kỹ thuật chăn nuôi vịt – ngan, Hà Nội 20 Nguyễn Ân (1978) Bảng tính đơn vị Haugh trứng vịt Thông tin khoa học kỹ thuật 21 Nguyễn Đăng Vang (1985) Khả ấp nở trứng ngỗng máy ấp Nova, Thông tin KHKT Nông nghiệp tr 26 - 28 22 Nguyễn Đức Trọng, Hoàng Thị Lan, Nguyễn Hồng Vĩ, Hồ Khắc Oánh, Lê Thị Phiên, Nguyễn Thị Minh Hồng Văn Tiệu (2011) Xây dựng mơ hình ấp trứng gia cầm nuôi gia cầm bố mẹ phù hợp với điều kiện Việt Nam Tuyển tập cơng trình nghiên cứu chuyển giao Tiến khoa học kỹ thuật chăn nuôi vịt – ngan, Hà Nội 64 23 Nguyễn Đức Trọng, Hoàng Văn Tiệu, Hoàng Thị Lan Nguyễn Đăng Vang (2005) Nghiên cứu số tiêu sản xuất vịt CV Super M dòng ông dòng bà mùa năm Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học chuyển giao tiến kỹ thuật chăn nuôi vịt ngan 1980 - 2005 Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 24 Nguyễn Đức Trọng, Lương Thị Bột, Mai Hương Thu, Phạm Văn Chung, Nguyễn Thị Thúy Nghĩa, Đặng Thị Vui Đồng Thị Quyên (2012) Khả sản xuất vịt Star 76 (ST3, ST4) Báo cáo khoa học Viện Chăn nuôi Phần di truyền giống vật nuôi 25 Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Văn Duy, Doãn Văn Xuân, Đặng Thị Vui, Nguyễn Thị Thúy Nghĩa Đồng Thị Quyên (2009) Khả sản xuất vịt CV Super Heavy Báo cáo khoa học Viện Chăn nuôi Phần di truyền giống vật nuôi 26 Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Văn Duy, Hoàng Văn Tiệu, Đặng Thị Vui, Nguyễn Thị Minh Hồ Khắc Oánh (2010) Đặc điểm khả sản xuất vịt Triết Giang Báo cáo khoa học Viện Chăn Nuôi 27 Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Văn Duy, Vương Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thúy Nghĩa, Doãn Văn Xuân, Đồng Thị Quyên Đặng Thị Vui (2011) Khả sản xuất vịt CV Super M3 Super Heavy (SM3SH) Tuyển tập công trình nghiên cứu chuyển giao tiến kỹ thuật chăn nuôi vịt ngan 28 Nguyễn Đức Trọng, Phạm Văn Chung, Lương Thị Bột, Hoàng Văn Tiệu, Nguyễn Thị Thúy Nghĩa, Đồng Thị Quyên Đặng Thị Vui (2011) Nghiên cứu khả sản xuất vịt Star 76 Tuyển tập cơng trình nghiên cứu chuyển giao tiến kỹ thuật chăn nuôi vịt ngan 29 Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Thanh, Nguyễn Thị Mai Bùi Hữu Đoàn (1994) Chăn nuôi gia cầm Nxb Nông nghiệp, Hà Nội tr 158 30 Nguyễn Ngọc Dụng, Phùng Đức Tiến, Lê Thị Nga, Vũ Đức Cảnh, Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Quý Khiêm, Phạm Thị Xuân Khuất Thị Tuyên (2015) Kết chọn tạo bốn dòng vịt chuyên thịt TC suất chất lượng cao Báo cáo khoa học công nghệ Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương - Viện Chăn nuôi 31 Nguyễn Quý Khiêm (1996) Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến kết ấp nở trứng gà Tam hoàng Goldline Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp, Viện KHKT Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội tr 37 - 55 65 32 Nguyễn Quý Khiêm (2003) Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến kết ấp nở trứng gà Tam hoàng Luận án tiến sỹ khoa học nông nghiệp, Viện KHKT Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội 33 Nguyễn Thị Tú, Đặng Thái Hải Ngô Thị Thùy (2014) Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết ấp nở trứng gà Tạp chí khoa học phát triển, 03 (12) tr 354- 359 www.hua.edu.vn 34 Phạm Thị Huệ (2012) Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến kết ấp nở trứng Gà Tây Huba Hungary Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp, Hà Nội 35 Phạm Thị Kim Thanh (2006) Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến kết ấp nở trứng gà Sao Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp, Viện KHKTNN Việt Nam 36 Phùng Đức Tiến, Nguyễn Ngọc Dụng, Lê Thị Nga, Vũ Đức Cảnh, Nguyễn Thị Hường, Phạm Thị Xuân, Lê Thị Cẩm, Trần Thị Thu Hằng Vũ Anh Bình (2009) Kết nghiên cứu khả sản xuất vịt ông bà Super Heavy nhập nội Báo cáo khoa học Viện Chăn nuôi Phần di truyền giống vật nuôi 37 Phùng Đức Tiến, Nguyễn Ngọc Dụng, Lê Thị Nga, Vũ Đức Cảnh, Phạm Thị Xuân, Khuất Thị Tuyên, Hoàng Đức Long, Lê Thị Cẩm Nguyễn Thị Hường (2009) Khả sản xuất vịt CV – Super M3 ơng bà nhập nội ni Trạm Cẩm Bình Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn ni 19 tr – 38 Quy trình kỹ thuật ấp cơng nghiệp trứng gà (1991) Tiêu chuẩn quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà công nghiệp Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 39 Schuberth L and R Ruhland (1978) Cơ sở sinh học nhân giống nuôi dưỡng gia cầm, Chương 7: ấp trứng Nxb KHKT Nông nghiệp, Hà Nội 40 Trần Phùng, Trần Thanh Vân, Nguyễn Khánh Quắc, Nguyễn Đăng Vang Hoàng Văn Tiệu (1995) Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ nhiệt chế độ làm mát đến tỷ lệ ấp nở trứng vịt Khaki Campbell Báo cáo kết nghiên cứu áp dụng vào sản xuất đề tài cấp nhà nước KN02 - 07 giai đoạn 1991 – 1995 tr 110 - 114 41 Trần Thị Thu Hằng (2015) Khả sản xuất vịt siêu thịt CT nuôi Trạm Nghiên Cứu Gia Cầm Cẩm Bình Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp, Hà Nội 42 Vũ Thị Hưng (1996) Nghiên cứu số tiêu chất lượng trứng ảnh hưởng đến tỷ lệ ấp nở gà giống thịt Hybro (HV85) Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp, Viện KHKTNN Việt Nam, Hà Nội 66 Tiếng Anh: 43 Bagley L G., V L Christensen and R A Bagley (1990) Effects of altering eggshell permeability on the hatchability of Turkey eggs incubatedat high altitude, Poultry science Vol 69 pp 451 - 456 44 Bennett C D (1992) The influence of shell thickness on hatchability commercial broiler breeder flocks, pp 61 - 65 45 Buhr B J (1995) Incubation relative humidity effect on allan tois fluid volume and hatchability, Poultry Science Vol 74(5) pp 874 - 884 46 Burley R W and Vadehra (1989) The avian egg: Chemistry and biology, John Wiley and Sons, New York, NY, pp 68 - 71, 372 47 Charles Deeming (1991) Water loss from ostrich eggs, 11/1991, 48 cool Cherles Deeming (1991) Incubation and hatching and rearing articles Keeping The importance of cience Temperature during incubation of Ratite eggs pp.18 49 Cherry Valey farm (1991) Incubation of duck eggs pp 6-30 50 Cherry Valley Farm (1988) Incubation of duck eggs pp - 30 51 Cook J M W., R Bellairs, Rutherford, C A Staford and T Anderson (1985) "Isolation charaterization and localization of lectin within the perivitelline layer of hen's egg", J Embryol Exp Morphol Vol 90 pp 339 - 407 52 Meltrer A (1988) Incubation of muscovy duck eggs pp 22 - 26 53 Orlov M V (1974), Control biologico en la incubacion 54 Rogue L and Soares M C 1994 Effect of egg shell quality and broiler breeding age on hatchability Poultry Science Vol 73 pp 1838-1845 55 Schneider B (1983) Work climates: An interactionist perspective In N W Feimer & E S Geller (Eds.), Environmental psychology: Directions and perspectives New York: Praeger Schneider, B (1987) The people make the place Personnel Psychology pp 106 –128 56 Swann S G and J Breke (1990) Effect of dry-bulb temperatures, relative humidity and eggs hell conductance during the first three days of incubation on egg weight and chick weight Poultry Science pp 535 - 544 57 Tretyakov and Y A Khashem (1968) Evaluating eggs laid by second year hens, Ptitsevodstvo 58 Tullett S G (1990) Avian incubation pp 335 67 59 Vick L and K Simkiss, (1993a) Transgenic birds from transformed primordial germ Proc R Soc London B Bill Sci Vol 251, tr 179 – 182 60 Vick S V., J Breke and T J Waish (1993) Relationship of incubation humidity and flockage to hatchability of broiler hatching eggs pp 251 - 258 61 Wan G Y., Q D Zhu, Y F Chen and J P Ou (1985) Preliminar for impoving egg hatchability in Muscovy duck pp 24 - 26 62 William F., D Dean, S Tirath, D V M Sandhu (2008) Hat ching duck eggs 68 ... 33 4.4 Ảnh hưởng thời gian làm mát đến kết ấp nở 37 4.5 Ảnh hưởng phương pháp làm mát đến kết ấp nở 41 4.6 Ảnh hưởng số lần đảo trứng máy đến kết ấp nở 43 4.7 Ảnh hưởng phun... LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ ẤP NỞ 2.1.1 Chất lượng trứng Chất lượng trứng liên quan đến kết ấp nở, ấp nở đạt kết cao trứng phải đủ tiêu chuẩn Trứng ấp phải có cấu trúc vỏ... hưởng thời gian làm mát đến kết ấp nở trứng 90g Bảng 4.8 Ảnh hưởng phương pháp làm mát đến kết ấp nở 42 Bảng 4.9 Ảnh hưởng số lần đảo trứng máy đến kết ấp nở với trứng có khối lượng từ 70
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả ấp nở trứng vịt CT trong vụ hè thu , Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả ấp nở trứng vịt CT trong vụ hè thu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay