Cơ chế quản lý máy chủ ảo trong điện toán đám mây

92 9 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 19:12

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH Thái Nguyên – 2014 LỜI CẢM ƠN Trước hết, vô biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo người thầy trực tiếp dành nhiều thời gian tận tình hướng dẫn, cung cấp thơng tin, tài liệu q báu giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông - Đại học Thái Nguyên tạo nhiều điều kiện giúp tơi hồn thành luận văn Sau tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp quan, người cổ vũ động viên tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Thái Nguyên, ngày 26 tháng 08 năm 2014 HỌC VIÊN MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ BÀI TOÁN QUẢN LÝ MÁY CHỦ ẢO 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 1.1.1 Khái niệm điện toán đám mây .13 1.1.3 Khái niệm tổng quan ảo hóa .16 1.2 24 BÀI TOÁN QUẢN LÝ MÁY CHỦ ẢO 1.2.1 Các phương cách quản lý máy ảo điện toán đám mây giới 24 1.2.2 Vấn đề lựa chọn mơ hình phù hợp để triển khai dịch vụ điện toán đám mây nhà cung cấp Việt Nam .30 CHƯƠNG 33 33 2.1 CHIA SẺ TÀI NGUYÊN MÁY ẢO 33 2.1.1 Thiết lập môi trường ứng dụng ảo 33 2.1.2 xếp lại độ phức tạp vấn đề .33 2.1.3 Uớc lượng hiệu suất nguồn lực cung cấp 34 2.1.4 Thuật toán chia sẻ tài nguyên 35 2.2 CÂN BẰNG TẢI 37 2.2.1 Kỹ thuật cân tải .37 2.2.2 Các thuật toán cân tải 39 2.3 LẬP LỊCH CÔNG VIỆC 50 2.3.1 Thuật toán Lập lịch dựa Cân tải .51 2.3.2 Thuật toán Lập lịch dựa thuật toán Giải thuật di truyền cải tiến 53 CHƯƠNG 57 3.1 ĐẶT BÀI TOÁN 57 3.2 PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN CƠNG CỤ ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN .57 3.2.1 Thiết kế hệ thống 57 3.2.2 Thiết kế mạng 57 3.2.3 Cài đặt Eucalyptus 59 3.2.4 Cài đặt Hadoop .59 3.2.5 Sử dụng số gói mã nguồn mở 62 3.2.6 Sử dụng thuật toán lập lịch dựa cân tải để giải toán 67 3.3 MỘT SỐ KẾT QUẢ 68 KẾT LUẬN .68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VM CS VMM IaaS SaaS PaaS OS ECP CLC NC PM Virtual Machine Cloud Scheduler Virtual machine monitor Infrastructure as a Service Software as a service Platform as a service Operating System Elastic Computing Platform Cloud Controller Node Controller Physical machine Số hóa Trung tâm Học liệu Máy ảo Lập biểu đám mây Màn hình máy ảo Cở sở hạ tầng dịch vụ Phần mềm dịch vụ Nền tảng dịch vụ Hệ điều hành Nền tảng điện toán mềm dẻo Bộ điều khiển đám mây Bộ điều khiển nút Máy vật lý http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Tên hình Mơ hình điện tốn đám mây Điện tốn đám mây góc nhìn 3D Phân loại điện tốn đám mây dựa vào vị trí Mơ hình phân lớp kiến trúc IaaS Sơ đồ truy cập tài nguyên phần cứng máy ảo 3.9 Khởi tạo máy chủ ảo 66 3.10 Chọn thông số máy chủ ảo 66 - based Kiến trúc Hypervisor-based Sơ đồ truy cập tài nguyên phần cứng máy ảo ảo ĐTĐM Cấu hình Hadoop giả phân tán Kiến trúc EUCALYPTUS Giao diện chương trình thử nghiệm Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Trang 10 14 16 19 19 20 21 23 24 26 33 56 58 59 60 61 62 63 65 MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Tại Việt Nam, điện toán đám mây chủ đề cơng nghệ mang tính thời có phần mẻ, am hiểu điện toán đám mây nói chung vấn đề quản lý máy ảo điện tốn đám mây nói riêng có phần hạn chế Lựa chọn mơ hình hoạt động theo chế để triển khai dịch vụ điện toán đám mây toán quan trọng nhà cung cấp dịch vụ Ví dụ, triển khai theo chế thiết lập môi trường ứng dụng ảo cách sử dụng ứng dụng ảo chế chia sẻ tài nguyên, yêu cầu cung cấp nhiều tài nguyên hơn, hệ thống tự động triển khai thêm ứng dụng ảo khác.Với cách tiếp cận liệu có gây lãng phí nguồn tài ngun khơng? Trong tồn thời gian đáp ứng yêu cầu người dùng, tất tài nguyên cụm bận Khi người dùng cần xử lý ứng dụng liệu lớn, họ lại phải chờ cho công việc phải hồn thành trước nhiệm vụ xử lý, người dùng sử dụng tất cụm sẵn có gây lãng phí nguồn lực Ngồi máy chủ ảo cung cấp lớp phần mềm tạo thành môi trường thư viện, liệu, chương trình mà sẵn sàng phục vụ người dùng cụm tài nguyên Vì vậy, nhà cung cấp dịch vụ điện tốn đám mây cần phải có phương pháp để quản lý máy chủ ảo Đồng thời, nhà cung cấp dịch vụ cần chứng cho người sử dụng thấy rằng, dịch vụ điện toán đám mây theo mơ hình mà xây dựng hồn tồn đáp ứng tiêu chí như: hiệu suất, tốc độ cấp phát nhớ, hiệu suất trao đổi thông tin máy ảo tương tự máy vật lý Từ lý chọn nghiên cứu thực đề tài “Cơ chế quản lý máy chủ áo Điện toán đám mây” hướng dẫn thầy TS Lê Văn Phùng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn hệ thống máy chủ ảo điện toán đám mây Phạm vi nghiên cứu gói hẹp chế quản lý máy chủ ảo hệ thống Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ quản lý cụm ảo thông qua việc xem xét khía cạnh: Tính linh động, khả cân tải Kết phối hợp nghiên cứu lý thuyết thao tác thực tế dẫn đến Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ việc cài đặt hệ thống, áp dụng kịch tính tốn phân tán vào cụm ảo, ví dụ MapReduce framework đánh giá cải tiến Để đạt điều này, cần phải nghiên cứu nhiều lưới, đám mây, cơng nghệ ảo hóa, cụm ảo, máy chủ hệ điều hành Linux, gói mã nguồn mở Eucalyptus Hadoop, MapReduce Hướng nghiên cứu đề tài: Mục tiêu luận văn nghiên cứu chế quản lý máy chủ ảo điện tốn đám mây Vì vậy, nội dung luận văn cần phải làm rõ nhiệm vụ sau đây: - Thể rõ chất EUCALYPTUS Hadoop, Mapreduce - Chi tiết hóa chế hệ thống quản lý cụm ảo gói mã nguồn mở - Cài đặt, cấu hình, nghiên cứu chế quản lý máy chủ ảo số hệ thống điện toán đám mây hành - Chỉ ưu điểm, khuyết điểm chế, hệ thống (bao gồm phân tích đánh giá) - Đề xuất cải tiến làm sáng tỏ tính khả thi Những nội dung nghiên cứu Dự kiến luận văn gồm: Phần mở đầu, ba chương chính, phần kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục bố cục sau: Chương Tổng quan điện toán đám mây toán quản lý máy chủ ảo Tìm hiểu tổng quan điện tốn đám mây, trình bày khái niệm, cấu trúc, ảo hóa Chương Một số chế quản lý máy chủ ảo điện toán đám mây lý máy chủ ảo điện toán đám mây Chương Thử nghiệm Phương pháp nghiên cứu Thu thập, phân tích tổng hợp thông tin, tài liệu liên quan đến đề tài từ tất nguồn Dựa theo ý kiến chuyên gia, lựa chọn thể giải vấn đề Phân tích thiết kế mơ chương trình Cả hai máy chủ chạy Ubuntu 10.04 servers OS Trên máy chủ 1, cài đặt điều khiển đám mây (Cloud Controller), điều khiển nhóm (Cluster Controller) điều khiển Walrus (Walrus Controller) Trên máy chủ khác, cài đặt điều khiển nút, máy phải có tính ảo hóa BIOS trước triển khai Bộ điều khiển nút Eucalyptus 3.2.3 Cài đặt Eucalyptus Chuẩn bị cài đặt Eucalyptus : Trước tiên, phải cập nhật mã nguồn để biên dịch bao gồm: C compilers Java Developer Kit (SDK) phiên 1.6 cao Apache phiên 1.6.5 phiên cao libc development files pthreads development files libvirt development files Axis2C rampart development files Curl development files openssl development files Đầu tiên, cần cài đặt gói yêu cầu cần thiết trước cài đặt Ecalyptus: apt-get install bzr gcc make apache2-threaded-dev ant openjdk-6jdk libvirt-dev libcurl4-openssl-dev dhcp3-server vblade apache2 unzip curl vlan bridge-utils libvirt-bin kvm vtun Sau thiết lập mơi trường cho Eucalyptus 3.2.4 Cài đặt Hadoop Nhu cầu tìm kiếm thông tin quý giá từ khối lượng lớn liệu phi cấu trúc tạo trang web, blog, mạng truyền thơng xã hội cao Chính yếu tố dẫn làm tăng quan tâm đến công nghệ mã nguồn mở Hadoop Phần mềm mã nguồn mở Hadoop, dự án phần mềm quản lý liệu Apache có thành phần chủ yếu hệ thống file phân tán Hadoop (Hadoop Distributed File System – HDFS [4]) MapReduce [8], thiết kế để hỗ trợ ứng dụng sử dụng số lượng lớn liệu cấu trúc phi cấu trúc Số hóa Trung tâm Học liệu 59 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2 Cấu hình Hadoop giả phân tán Hadoop chạy ứng dụng với lượng liệu lớn cách nhanh chóng, xác, hiệu cao cách lưu tính toán liệu nhiều node cách độc lập, giúp xử lý khối lượng c terabyte chí petabytes liệu phức tạp tương đối hiệu với chi phí thấp Khơng giống hệ quản trị sở liệu truyền thống, Hadoop thiết kế để làm việc với nhiều loại liệu liệu nguồn Công nghệ HDFS Hadoop cho phép khối lượng lớn công việc chia thành khối liệu nhỏ nhân rộng phân tán phần cứng nhóm để xử lý nhanh Công nghệ sử dụng rộng rãi số trang web lớn giới, chẳng hạn Facebook, eBay, Amazon, Baidu, Yahoo Các nhà quan sát nhấn mạnh Yahoo nhà đóng góp lớn Hadoop Số hóa Trung tâm Học liệu 60 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.3 Nhìn từ bên ngồi, files lưu HDFS giống lưu Windows hay Linux Có thể Tạo mới, xóa, di chuyển, thay đổi tên… Nhưng thực tế, liệu chia thành block lưu trữ nhiều Node liệu (DataNode), block có nhiều sao, thông thường, mặc định 3, lưu nhiều DataNode khác nhau, phòng DataNode có cố hệ thống hoạt động bình thường Ngồi có (và 1) NameNode làm nhiệm vụ quản lí liệu điều tiết lệnh đòi hỏi thao tác Dữ liệu đầu vào phân chia thành nhiều phần theo cách phân phối cụm máy cho phép xử lý song song Theo cách vậy, liệu trung gian tạo xử lý song song [4], làm cho cách tiếp cận lý tưởng việc xử lý số lượng liệu lớn Khi liệu đầu vào cung cấp (vào hệ thống tệp Hadoop [HD FS]), chia thành phần sau phân phối tới nút [7] cụm ảo đám mây lưu trữ Còn MapReduce giúp cho việc xử lí song song thuận lợi, gồm phận: hàm Map để phân tích liệu thành cặp (khóa, giá trị); hàm Reduce vào khóa để gom tập Số hóa Trung tâm Học liệu 61 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ hợp cặp lại với đưa kết quả; hàm Main để điều tiết Mỗi thao tác Map Reduce gọi TaskTracker (theo dõi nhiệm vụ) Thông thường TaskTrackers chạy DataNode (nút liệu) để giảm đường truyền Tasktrackers JobTracker (theo dõi công việc) vào thông tin blocks để khởi tạo DataNode phù hợp JobTracker không thiết chạy máy với NameNode 3.2.5 Sử dụng số gói mã nguồn mở a) OpenNebula OpenNebula ứng dụng mã nguồn mở theo giấy phép Apache phát triển Đại học Complutense de Madrid Ngoài việc hỗ trợ xây dựng đám mây riêng, OpenNebula ủng hộ ý tưởng các đám mây lai [5] Đám mây lai cho phép kết hợp sở hạ tầng đám mây riêng tư với sở hạ tầng đám mây công cộng (như Amazon) phép mức độ mở rộng cao 3.4 Số hóa Trung tâm Học liệu 63 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Các tính OpenNebula bao gồm kho ảnh, hỗ trợ cho MySQL, nhóm ảo LDAP Các lập trình việc nói họ cải tiến tính mở rộng theo phạm vi, mạng ảo tương tác với EC2 Amazon Giao diện điện toán đám mây mở OpenNebula hỗ trợ Xen, KVM/Linux có khả làm việc với giải pháp ảo hóa VMware dựa vào phần tử libvirt để quản lý tự kiểm tra b) oVirt oVirt mã nguồn mở, công cụ quản lý máy ảo có quy mơ từ vài máy ảo đến hàng ngàn máy ảo chạy hàng trăm máy chủ Gói oVirt, doRed Hat phát triển, hệ thống điều khiển, quản lý dựa Web, ngồi việc quản lý truyền thống, hỗ trợ tự động hóa phân cụm [6] cân tải [2] Công cụ oVirt viết ngôn ngữ Python 3.5 Số hóa Trung tâm Học liệu 64 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ c) ECP ECP (Elastic Computing Platform – tảng điện toán linh hoạt) cung cấp giao diện web tới libvirt, có đặc điểm bật kho chứa ảnh hướng dẫn người dùng khả quản lí mạng tốt Đặc điểm quan trọng ECP kho lưu trữ dụng cụ tạo hình ảnh cho máy ảo, cho phép người dùng từ xa truy cập qua diện web mà người dùng hồn tồn khơng am hiểu kỹ thuật Các khả lưu trữ ECP hoàn toàn thỏa mãn cho nhu cầu thiết kế kiểm tra chi tiết máy ảo Tuy nhiên, giới hạn việc quản lí mạng q trình cài đặt u cầu cần thêm vào host cụm máy ảo, ECP [8] chưa nhiều người sử dụng để cài đặt 3.6 Số hóa Trung tâm Học liệu 65 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ d) Eucalyptus Một gói mã nguồn mở phổ biến để xây dựng sở hạ tầng điện toán đám mây Eucalyptus (Elastic Utility Computing Architecture for Linking Your Programs to Useful Systems - Kiến trúc điện tốn tiện ích linh hoạt để liên kết chương trình bạn với hệ thống có ích) [3] Điều làm cho độc vơ nhị giao diện tương thích với Đám mây điện tốn linh hoạt Amazon - Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2 — giao diện điện tốn đám mây Amazon) Ngồi ra, Eucalyptus bao gồm Walrus, ứng dụng lưu trữ đám mây tương thích với Dịch vụ lưu trữ đơn giản Amazon – Amazon Simple Storage Service (Amazon S3 — giao diện lưu trữ đám mây Amazon) Eucalyptus hỗ trợ KVM/Linux Xen cho tầng siêu giám sát bao gồm việc trình phân phối cụm Rocks để quản lý phân cụm Kiến trúc hệ thống EUCALYPTUS linh động với hai đặc điểm chính: Khả mở rộng khả bảo mật Kiến trúc EUCALYPTUS Kiến trúc Eucalyptus có bốn lớp Số hóa Trung tâm Học liệu 66 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.7 Kiến trúc EUCALYPTUS 3.2.6 Sử dụng thuật toán lập lịch dựa cân tải để giải toán Trong trình khách hàng sử dụng dịch vụ máy chủ ảo, chương trình theo dõi tiến hành lập lịch hoạt động cho máy ảo để đảm bảo cho hiệu hoạt động máy ảo tốt struct server { struct server *next; int state; int cklen; speed up checks */ char *cookie; char *id; /* server state (SRV_*) */ /* the len of the cookie, to /* the id set in the cookie */ /* just for identification */ struct list pendconns; /* int nbpend, nbpend_max; /* connections */ struct task *queue_mgt; to the queue processing */ struct sockaddr_in addr; connect to */ struct sockaddr_in source_addr; which we want to bind for connect() short check_port; /* health checks */ int good */ int int int pending connections */ number of pending /* the task associated /* the address to /* the address to */ the port to use for the health; /* 0->rise-1 = bad; rise->rise+fall-1 = rise, fall; inter; result; /* time in iterations */ /* time in milliseconds */ /* = connect OK, -1 = connect KO */ unsigned char uweight, eweight; /* user-specified weight-1, and effective weight-1 */ unsigned int wscore; /* weight score, used during srv map computation */ int cur_sess, cur_sess_max; /* number of currently active sessions (including syn_sent) */ unsigned int cum_sess; /* cumulated number of sessions really sent to this server */ unsigned int maxconn, minconn; /* max # of active sessions (0 = unlimited), min# for dynamic limit */ unsigned failed_checks, down_trans; /* failed checks up-down transitions */ 67 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số and hóa Trung tâm Học liệu unsigned failed_conns, failed_resp; /* failed connect() and responses */ unsigned failed_secu; /* blocked responses because of security concerns */ struct proxy *proxy; belongs to */ }; /* the proxy this server 3.3 MỘT SỐ KẾT QUẢ Giao diện chương trình gồm có dịch vụ "Cloud computer" dùng để thiết lập máy chủ ảo, quản lý thơng tin, nâng cấp, bảo trì bảo dưỡng máy chủ ảo dịch vụ "Cloud monitoring" dùng để theo dõi giám sát tiến trình hoạt động máy chủ ảo Hình 3.8 Giao diện chương trình thử nghiệm Số hóa Trung tâm Học liệu 68 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Trước tiên người dùng tiến hành khởi tạo máy chủ ảo, lựa chọn mẫu hệ điều hành cho máy chủ ảo để phục vụ cho trình sử dụng sau Hình 3.9 Khởi tạo máy chủ ảo Tiếp theo người dùng tiến hành chọn thông tin phần cứng máy chủ ảo CPU, RAM, HDD Số hóa Trung tâm Học liệu 69 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Hình 3.10 Chọn thơng số máy chủ ảo Số hóa Trung tâm Học liệu 70 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN Trong q trình làm luận văn tơi thu thập tìm hiểu tài liệu Điện tốn đám mây chế quản lý máy chủ ảo mơi trường điện tốn đám mây Trong số chế nhằm quản lý máy chủ ảo tập trung nghiên cứu ba chế Chia sẻ tài nguyên máy ảo, Cân tải Lập lịch công việc Sau hoàn thành, luận văn đạt số kết sau: Về mặt lý thuyết: - Luận văn nêu tổng quan mơ hình điện tốn đám mây, hiểu rõ ba mơ hình dịch vụ điện tốn đám mây, dịch vụ Iaas, dịch vụ PaaS dịch vụ SaaS Trong sâu vào nghiên cứu dịch vụ IaaS để phục vụ cho việc thiết kế hệ thống mơ phỏng, cài đặt số thí nghiệm kiếm chứng mức dịch vụ IaaS chương ba - Tổng hợp tài liệu cơng nghệ ảo hóa, cơng nghệ tảng xây dựng dịch vụ điện toán đám mây - Trình bày số kiến thức mã nguồn mở Eucalyptus framework Hadoop/ Mapreduce, giúp xây dựng hệ thống mô cụm máy ảo điện toán đám mây - Giúp cho nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây hiểu rõ số chế chia sẻ tài nguyên máy ảo, cân tải, sâu vào nghiên cứu chế lập lịch, từ định lựa chọn mơ hình dịch vụ điện tốn đám mây theo chế phù hợp Về mặt thực tiễn: - Đã thiết kế xây dựng hệ thống đám mây riêng dựa mã nguồn mở Eucalyptus framework Hadoop/ Mapreduce - Thực trình đáp ứng hệ thống có u cầu từ phía người dùng việc sử dụng thuật tốn lập lịch cơng việc dựa chế cân tải Tuy nhiên, bên cạnh điều đạt được, luận văn số điểm hạn chế sau: Số hóa Trung tâm Học liệu 71 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Về mơ hình hoạt động dịch vụ điện toán đám mây theo chế chia sẻ tài nguyên máy ảo, cụ thể chế lập lịch dừng lại việc nghiên cứu chế, thiết kế hệ thống để xây dựng nên mô hình hoạt động hệ thống cụm máy ảo điện tốn đám mây, mà chưa sâu vào chứng minh tính tối ưu hóa chế Đề xuất hướng nghiên cứu phát triển luận văn là: Dựa sở đạt được, cần nghiên cứu phương pháp để chứng minh tính tối ưu chế Nghiên cứu thêm mã nguồn mở khác để xây dựng hệ thống, từ có lựa chọn phù hợp cho việc phát triển dịch vụ Tích hợp giao diện tảng điện toán đám mây Amazon EC2 mà mã nguồn mở Eucalyptus hỗ trợ, thông qua EC2 API Trong nghiên cứu tiếp theo, tơi đưa vài phương pháp khác nhằm tối ưu hóa chia sẻ tài nguyên máy ảo thực cần thiết điện tốn đám mây Số hóa Trung tâm Học liệu 72 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt [1] Nguyễn Việt Hùng, Trần Lê Vinh (2012), Tính tốn lưới - Quản lý tài ngun điện toán đám mây, Báo cáo SEMINAR, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM, TP.HCM [2] Hồng Phúc (2005), Tối Ưu Hóa Thực Thi Mạng Với Content Switching Server, Firewall Và Cân Bằng Tải, NXB Thống kê Tài liệu tiếng anh [3] Anat Batat and Dror G Feitelson (1999), ―Gang scheduling with memory considerations‖, International Parallel and Distributed Processing Symposium, (14), pp 109-114 [4] Damien Cerbelaud, Shishir Garg, and Jeremy Huylebroe ck, (2009), ―Opening the clouds : qualitative overview of the state-of-the-art open source VM-based cloud management platforms‖, ACM/IFIP/USENIX International Conference on Middleware, (10) pp 1-8 [5] Daniel Nurmi, Rich Obertelli, Sunil Soman, Lamia Wolski, Chris Grzegorczyk, Graziano Youseff, and Dmitrii Zagorodnov (2008), Eucalyptus: A technical report on an elastic utility computing architecture linking your programs to useful systems, Computer Science Department University of California, Santa Barbara Santa Barbara, California [6] Dhruba Borthakur (2007), The Hadoop Distributed File System: Architecture and Design The Apache Software Foundation [7] Mohammad Farhan Husain, Pankil Doshi, Latifur Khan, and Bhavani Thuraisingham (2009), ―Storage and Retrieval of Large RDF Graph Using Hadoop and MapReduce‖, Martin G Jaatun, Gansen Zhao, and Chunming Rong, editors, Cloud Computing, (5931), pp 680–686 [8] Patrick Armstrong, Ashok Agarwal, A Bishop, Andre Charbonneau, Ronald J Desmarais, K Fransham, N Hill, Ian Gable, S Gaudet, S Goliath, Roger Impey, C Leavett-Brown, J Ouellete, M Paterson, C Pritchet, D Penfold-Brown, Wayne Podaima, D Schade, and Randall J Sobie (2010), Cloud scheduler: a resource manager for distributed compute clouds, cornell university Số hóa Trung tâm Học liệu 73 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... khảo phụ lục bố cục sau: Chương Tổng quan điện toán đám mây tốn quản lý máy chủ ảo Tìm hiểu tổng quan điện tốn đám mây, trình bày khái niệm, cấu trúc, ảo hóa Chương Một số chế quản lý máy chủ ảo. .. QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ BÀI TOÁN QUẢN LÝ MÁY CHỦ ẢO 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 1.1.1 Khái niệm điện toán đám mây .13 1.1.3 Khái niệm tổng quan ảo hóa... 1.2 24 BÀI TOÁN QUẢN LÝ MÁY CHỦ ẢO 1.2.1 Các phương cách quản lý máy ảo điện toán đám mây giới 24 1.2.2 Vấn đề lựa chọn mơ hình phù hợp để triển khai dịch vụ điện toán đám mây nhà cung
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ chế quản lý máy chủ ảo trong điện toán đám mây , Cơ chế quản lý máy chủ ảo trong điện toán đám mây

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay