Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 25 có lời giải

12 18 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 18:08

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 Gv Trịnh Minh Hiệp Tên môn: VẬT LÝ ĐỀ SỐ 25 Câu 1: Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi điều hòa: A Cùng pha so với li độ C Sớm pha B Ngược pha so với li độ  so với li độ D Chậm pha  so với li độ Câu 2: Một người đẩy hòm khối lượng 150 kg dịch chuyển đoạn m mặt sàn ngang Hệ số ma sát mặt sàn 0.1 Lấy g = 10 m/s2 Xác định công tối thiểu mà người phải thực A 75 J B 150 J C 500 J D 750 J Câu 3: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10 cm có độ cứng 40 N/m Giữ cố định đầu tác dụng vào đầu lực 1,0 N để nén lò xo Khi ấy, chiều dài bao nhiêu? A 2,5 cm B 7,5 cm C 12,5 cm D 9,75 cm Câu 4: Cho dòng điện xoay chiều i  2cos100t (A) qua điện trở R  5 thời gian phút Nhiệt lượng tỏa là: A 600 J B 1000 J C 800 J D 1200 J Câu 5: Một sóng ngang truyền sợi dây đàn hồi dài với tốc độ truyền sóng 0,2 m/s, chu kì dao động 10s Khoảng cách hai điểm liên tiếp dây dao động ngược pha là: A m B m C 0,5 m D m Câu 6: Độ lớn cảm ứng từ dây dẫn thẳng dài vơ hạn mang dòng điện I, gây điểm M cách dây dẫn đoạn x là: A B  2.107 I x B B  2.107 I x C B  2.107 I.x D B  4.107 I x Câu 7: Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A Dao động tắt dần có động giảm dần biến thiên điều hòa B Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian C Lực ma sát lớn dao động tắt nhanh D Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian Câu 8: Câu sai ? Vectơ gia tốc hướng tâm chuyển động tròn A Đặt vào vật chuyển động tròn B Ln hướng vào tâm quỹ đạo tròn, C Có độ lớn khơng đổi D Có phương chiều khơng đồi Câu 9: Một khung dây hình chữ nhật có diện tích S = 100 cm2, quay từ trường B = 0,2 T ( B vuông góc với trục quay) Từ thơng cực đại gửi qua vòng dây là: A 20 mWb B mWb C mWb D 10 mWb Câu 10: Trong chuyển động sau, chuyển động vật chuyển động tịnh tiến? A Đầu van xe đạp xe đạp chuyển động B Quả bóng lăn C Bè trôi sông D Chuyển động cánh cửa quanh lề Câu 11: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  Biết khối lượng vật nhỏ lắc m, chiều dài dây treo , mốc vị trí cân Cơ lắc là: A mg  02 B mg 02 C mg  02 D 2mg 02 Câu 12: Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hiđrô trạng thái bản, êlectron nguyên tử chuyển động quỹ đạo dừng có bán kinh r0 Khi ngun tử hấp thụ phơtơn có lượng thích hợp êlectron chuyển lên quỹ đạo dừng có bán kính bằng: A 11r0 B 10r0 C 12r0 D 16r0 Câu 13: Công thức sau mơ tả ngun lí I cúa NĐLH ? A U  A  Q B U  Q  A C A  U  Q D U  A  Q Câu 14: Pin quang điện nguồn diện A Hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ B Hoạt động dựa tượng quang điện C Biến đổi trực tiếp nhiệt thành điện D Biến đổi trực tiếp quang thành điện Câu 15: Chọn câu đúng: Đối với đoạn mạch R cuộn dây cảm L ghép nối tiếp A Cường độ dòng điện chậm pha hiệu điện góc  B Hiệu điện ln nhanh pha cường độ dòng điện C Hiệu điện chậm pha cường độ dòng điện góc  D Hiệu điện pha với cường độ dòng điện Câu 16: Cho dây dẫn điện uốn thành vòng tròn bán kính R = 20cm Dòng điện khơng đổi chạy dây dẫn có cường độ I = 10 A Cường độ cảm ứng từ tâm vòng dây bao nhiêu? A 2 105 T B .109 T C .105 T D 2 109 T Câu 17: Theo quan điểm thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau sai? A Khi ánh sáng truyền xa, lượng phôtôn giảm dần B Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn C Phôtôn tồn trạng thái chuyển động D Các phôtôn ánh sáng đơn sắc mang lượng Câu 18: Tính chất sau khơng phải phân tử? A Chuyển động không ngừng B Giữa phân tử có khoảng cách C Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động D Chuyển động nhanh nhiệt độ vật cao Câu 19: Một sợi dây đàn hồi treo thẳng đứng vào điểm cố định, đầu lại thả tự Người ta tạo sóng dừng dây với tần sổ bé f1  12,5 Hz Phải tăng tần số thêm lượng nhỏ để lại có sóng dừng dây A 25 Hz B 12,5 Hz C 37,5 Hz D 50 Hz Câu 20: Trong sơ đồ khối máy thu vô tuyến đơn giản khơng có phận sau đây: A Loa B Mạch tách sóng C Mạch biến điệu D Mạch khuếch đại âm tần Câu 21: Cho đoạn mạch xoay chiều tiếp gồm điện trơ R, cuộn dây cảm L tụ C, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u  50 cos 100t  V , lúc ZL  2ZC điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở UR  30 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là: A 30 V B 80 V C 60 V D 40 V Câu 22: Phát biểu sai nói sóng điện từ? A Sóng điện từ lan truyền không gian điện từ trường biến thiên theo thời gian B Trong sóng điện từ, điện trường từ trường ln dao động lệch pha  C Trong sóng điện từ, điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu kì D Sóng điện từ dùng thơng tin vơ tuyến gọi sóng vơ tuyến Câu 23: Chiều dòng điện xác định nào? A Chiều quy ước dòng điện chiều dịch chuyển điện tích dương B Chiều quy ước dòng điện chiều dịch chuyển electron tự C Chiều quy ước dòng điện chiều dịch chuyển ion D Chiều quy ước dòng điện xác định theo quy tắc bàn tay trái Câu 24: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sai? A Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh B Tia tử ngoại có chất sóng điện từ C Tia tử ngoại có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng tím D Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh làm ion hố khơng khí 104 C đặt cách m parafin có điện mơi Câu 25: Hai điện tích điểm trái dấu có độ lớn chúng A Hút lực 0,5 N B Đẩy lực 0,5 N C Đẩy lực 5N D Hút lực N Câu 26: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi Nếu quấn thêm vào cuộn thứ cấp 80 vòng điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở thay đổi 20% so với lúc đầu Số vòng dây ban đầu cuộn thứ cấp là: A 1200 vòng B 300 vòng C 400 vòng D 600 vòng Câu 27: Chiếu ánh sáng trắng nguồn nóng sáng phát vào khe hẹp F máy quang phổ lăng kính tâm kính ảnh (hoặc kính mờ) buồng ảnh thu A Ánh sáng trắng B Một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục C Các vạch màu sáng, tối xen kẽ D Bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách khoảng tối Câu 28: Cho khối lượng hạt nhân 31T; hạt prôtôn hạt nơtron 3,0161 u, 1,0073 u 1,0087 u Cho biết u  931,5 MeV / c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 31T là: A 8,01eV/nuclôn B 2,67 MeV/nuclôn C 2,24 MeV/nuclôn D 6,71 eV/nuclôn Câu 29: Theo thuyết tương đối, độ chênh lệch khối lượng tương đối tính vật chuyển động với tốc độ v khối lượng nghỉ m là:  c2  v2  A m0   1   c     c  1 B m0  2  c v    c  1 C m0  2  c v   c2  v2  D m0   1   c   Câu 30: Từ thông  qua khung dây biến đổi, khoảng thời gian 0,1 s từ thông tăng từ 0,6 Wb đến 1,6 WB Suất điện động cảm ứng xuất khung có độ lớn bằng: A (V) B 10 (V) C 16 (V) D 22 (V) Câu 31: Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, khoảng cách hai khe a, khoảng cách từ hai khe đến quan sát D = 1,2 m Đặt khoảng hai khe thấu kính hội tụ cho trục thấu kính vng góc với mặt phẳng chứa hai khe cách hai khe Di chuyển thấu kính dọc theo trục chính, người ta thấy có hai vị trí thấu kính cho ảnh S1 S2 rõ nét đồng thời khoảng cách hai ảnh S1 S2 hai vị trí cách tương ứng 0,4 mm 1,6 mm Bỏ thấu kính đi, chiếu sáng hai khe ánh sáng đơn sắc ta thu hệ vân giao thoa có vân i = 0,72 mm Bước sóng ánh sáng bằng: B 0,6 m A 0,48 nm Câu 32: Hạt nhân urani đó, chu kì bán rã 1,2.1020 hạt nhân 238 92 238 92 238 92 C 480 nm D 240 nm U sau chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì 206 82 Pb Trong trình U biến đổi thành hạt nhân chì 4,5.109 năm Một khối đá phát có chứa U 6,5.1018 hạt nhân 206 82 Pb Giả sử khối đá lúc hình thành khơng chứa chì tất lượng chì có mặt sản phẩm phân rã 238 92 U Tuổi khối đá phát là: A 3, 4.108 năm B 3,5.107 năm C 1,9.1010 năm D 3,3.108 năm Câu 33: Một lắc lò xo dao động theo phương ngang, vật nặng cỏ khối lượng 400 gam Chọn trục tọa độ Ox nằm ngang có gốc O vị trí lo xo khơng biến dạng, chiều dương chiều từ O phía lò xo bị dãn Kích thích cho lắc dao động theo phương ngang Khi vật có li độ x1  cm vận tốc 15 cm/s vật có li độ x  cm vận tốc 15 m/s Xác định công lực đàn hồi vật di chuyên từ li độ x1  cm đến x  cm A 4,5 mJ B 18 mJ C 18 mJ D 4,5 mJ Câu 34: Một cầu nhỏ kim loại, tích điện q  5.106 C , khối lượng 10 g treo sợi dây mảnh, cách điện, dài 1,5 m Con lắc đặt điện trường có phương thẳng đứng E hướng xuống, cường độ 104 V/m, nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m / s Con lắc dao động nhỏ quanh vị trí cân Chu kì dao động lắc là: A 1.99 s B 3,44 s C 2,30 s D 2,43 s Câu 35: Một lắc lò xo đặt mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ m1 Ban đầu giữ vật m1 vị trí mà lò xo bị nén cm, đặt vật nhỏ m có khối lượng khối lượng vật m1 mặt phẳng nằm ngang sát với vật m1 Buông nhẹ để hai vật bắt đầu chuyển động theo phương trục lò xo Bỏ qua ma sát Ở thời điềm lò xo có chiều dài cực đại lần khoảng cách hai vật m1 m là: A 4,6 cm B 2,3 cm C 5,7 cm D 3,2 cm Câu 36: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn A, B cách 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A  u B  a cos  20t  ư(t tính bàng s) Tốc dộ truyền sóng mặt chất lỏng 40 cm/s Gọi M điểm mặt chất lỏng gần A cho phần tử chất lỏng M dao động với biên dộ cực đại pha với nguồn A Khoảng cách MA là: A 20 cm B cm C 1.5 cm D cm Câu 37: Cho đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc tiếp, L cuộn cảm, C tụ có điện dung biến đổi Đặt vào hai dầu đoạn mạch điện áp có giá trị hiệu dụng U tần số f không thay đổi Điều chỉnh giá trị điện dung tụ người ta thấy, ứng với hai giá trị C1 C cường độ  , điện áp hiệu dụng tụ có giá trị 100 V Ứng với giá trị điện dung C3 điện áp hiệu dụng tụ có độ lớn cực đại, mạch tiêu thụ cơng suất nửa cơng suất cực đại Tính điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch dòng điện mạch lệch pha góc B 100 V A 200 V C 100 V D 200 V Câu 38: Hai điểm M N nằm phía nguồn âm, phương truyên âm có LM  30dB, LN  10dB Nếu nguồn âm đặt M mức cường độ âm N gần với giá trị sau đây: A 12 dB B 7dB C dB D 11 dB Câu 39: Một học sinh xác định điện dung tụ điện u  U0 cos t cách đặt điện áp ( U0 không đổi,   314rad / s ) vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với biến trở R Biết 2   2 ; điện áp U hai đầu R U U0 U0 C R đo đồng hồ đo điện đa số Dựa vào kết thực nghiệm đo hình vẽ, học sinh tính giá trị C A 1,95.103 F B 5, 20.106 F C 5, 20.103 F D 1,95.106 F Câu 40: Một người có mắt bình thường (khơng tật) nhìn thấy vật xa mà điều tiết Khoảng cực cận người OCc = 25 cm Độ tụ mắt người điều tiết tối đa tăng thêm bao nhiêu? A dp B 25 dp C dp D 2,5 dp - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-C 2-D 3-B 4-A 5-B 6-A 7-A 8-D 9-B 10-C 11-A 12-D 13-D 14-D 15-B 16-C 17-A 18-C 19-A 20-C 21-B 22-B 23-A 24-C 25-D 26-C 27-B 28-B 29-C 30-B 31-C 32-A 33-A 34-A 35-D 36-B 37-A 38-D 39-D 40-C (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Trong dao động điều hòa vận tốc v sớm pha  so với li độ x Câu 2: D Công tối thiểu lực Fkéo nhỏ => Fkéo = Fms  mg = 150 N  AF  F.s  750J Câu 3: B + Độ biến dạng lò xo lực nén N là:   + Vì lực nén nên lò xo nén    + Chiều dài lò xo lúc là:  Fdh   0, 025  m   2,5  cm  k 40     10  2,5  7,5 cm Câu 4: A Nhiệt lượng tỏa ra: Q  I2 Rt  I02 22 Rt  5.60  600  J  2 Câu 5: B Bước sóng   vT   m  + Khoảng cách hai điểm liên tiếp dao động nngược pha là: x    1 m  Câu 6: A Cảm ứng từ dòng điện thẳng dài gây ra: B  2.107 I => Chọn A x Câu 7: A Dao động tắt dần có biên độ lượng giảm dần theo thời gian Câu 8: D + Vectơ gia tốc hướng tâm chuyển động tròn đều: - đặt vào vật chuyển động tròn - ln hướng vào tâm quỹ đạo tròn - có độ lớn khơng đổi D sai Câu 9: B Từ thông cực đại: 0  B.S  0, 100.104   2.103 Wb  mWb Câu 10: C Chuyển động tịnh tiến vật rắn chuyển động đường thẳng nối hai điểm vật ln ln song song với Chú ý: Có hai loại chuyển động tịnh tiến chuyển động tịnh tiến thẳng chuyển dộng tịnh tiến cong Câu 11: A Cơ lắc đơn: W  mg 02 Câu 12: D Bán kính quỹ đạo dừng thứ n: n r0 (với n số nguyên dương) Câu 13: D Theo ngun lí I ta có: U  A  Q Câu 14: D Pin quang điện nguồn điện biến đối trực tiếp quang thành điện Câu 15: B Mạch R, L nối tiếp u sớm pha i góc     Câu 16: C I Ta có: B  2.107  .105 T r Câu 17: A Khi ánh sáng truyền xa, lượng phôtôn khơng giám Câu 18: C Các phân tử chất khí chuyển động không ngừng => C sai Câu 19: A + Vì đầu dây cố định đầu tự nên: + Tần số nhỏ k   f  + Tần số k   f  v   2k  1  v v   2k  1  f   2k  1 4f 1 v 1 f    f  3f  37,5  f  25  Hz  f Câu 20: C Sơ đồ khối máy thu đơn giản gồm: 1- anten thu 2- mạch khuếch đại dao động điện từ cao tần – mạch tách sóng – mạch khuếch đại dao động điện từ âm tần – loa Câu 21: B + Ta có: ZL  2ZC  UL  2UC UL  2UC  U2  U2R   UL  0,5UL  + lại có: U2  U2R   UL  UC   2 + Thay số ta có: 502  302   0,5UL   UL  80  V  Câu 26: C + Lúc đầu: U2 N2  U1 N1 1 + Sau quấn thêm 80 vòng vào cuộn thứ cấp U tăng thêm 20% nên: U  0, 2U N  80  U1 N1 + Lấy   chia 1 ta có: 1,  Câu 27: B  2 N  80  N  400 vòng N1 + Quang phổ liên tục dải có màu từ đỏ đến tìm nối liền cách liên tục, giống quang phổ mặt trời + Quang phổ liên tục chất rắn, lỏng hay chất khí có áp suất lớn phát bị nung nóng Câu 28: B + Độ hụt khối: m   Zmp   A  N  mn   m  8,6.103 u + Năng lượng liên kết: Wlk  mc2  8,6.103 uc2  8,6.103.931,5  8,011 MeV  + Năng lượng liên kết riêng: E  Wlk  2, 67 (MeV/nuclôn) A Câu 29: C       m0 c Ta có: m   m  m  m0    1 m    1 m 2   v2 v2  c v  1  1  c c   Câu 30: B Ta có: e tc    2  1 1,  0,   e tc     10  V  t t t 0,1 Câu 31: C  AB AB d1d 2 d  d 2 + Ta có:   k1.k   1 AB AB d1d  d  d    AB.AB  AB2 + Suy ra: a1a  a  S1S2  a  a1.a Thay số ta có: a  0, 4.1,6  0,8  mm  + Lại có: i  D 0,8.0, 72    0, 48  m  a D 1, Câu 32: A t t    T T    N  N t  U N Pb    2T 1  Ta có:  t  t   NU  N Pb  N U  N 1  T  2T    Thay số ta có: t 6,5.1018 T    t  3, 4.108 (năm) 1, 2.1020 Câu 33: A  152.3 A    A  cm v  2  + Ta có: A  x      A  32.2  15   rad / s  2  + Công lực đàn hồi vật di chuyển từ x1 đến x : 1 Adh  k  x12  x 22   m2  x12  x 22   4,5 mJ 2 Câu 34: A Vì q  nên F E chiều  F hướng xuống  g  g  qE  15  m / s   T  2  1,99  s  m g Câu 35: D + Khi đến vị trí cân bằng, hai vật tách khỏi nhau, vật m1 bắt đầu chuyển động chậm dần vật m chuyển động thẳng với vận tốc v  vmax  A  A k 2m  v max  A11  + Sau m tách lắc m1 có:  k 1  m   vmax  A1 k k k A  A1 A  A1    cm  m m 2m + Từ tách (tại vị trí cân bằng) đến lò lo có chiều dài cực đại lần vật m1 từ vị trí cân đến vị trí biên A1 , thời gian dao động là: t  T1 2   41  k m   2 + Trong thời gian t , m S  v.t  v max t  A   2 (cm) 2 + Khoảng cách hai vật: d  S  A1  3, 2cm Câu 36: B + Ta có:   v   cm  f + Số cực đại AB thỏa mãn điều kiện:  AB AB k  4, 75  k  4, 75   + Vì M thuộc cực đại gần A nên: MA  MB  4 + Do M dao động pha với hai nguồn nên: MA  n   n  m   4  MB  m  m  n   MB   n    + Nếu M nằm AB MA  MB  AB  n   n     19  n  0,375  M không thuộc AB + Vậy M tạo với AB thành tam giác AMB Khi MA  MB  AB MA  4cm  n   n     19  n  0,375  n    MB  20cm Cách 2:  d  d     d  d    + Ta có: u M  2a cos   cos  20t           d1  d    k2    + Điểm M thuộc cực đại pha khi:  cos   d1  d            d1  d    k1   d  d  2k1      AM  d1   k1  k     d1  d    k 2 d1  d  2k 2    0d1 19  AM  d1  k   k  4,75  k   d   cm  Câu 37: A + Gọi 1 2 độ lệch pha u so với i C1 C2  1  2     2  + Khi C1 C cho U C thì: UC  UCmax cos     + Theo đề ta có: 1  2    U C max  UC 100   200  V   1  2  cos  cos     + Lại có P3  0,5Pmax  Pmax cos2 3  0,5Pmax R2  cos 3   R  Z L  ZC + Lại có ZC3      ZL  ZC3  R R  ZL2 R2 R2 1  ZL   ZL   ZL   ZL  R  R  Z L ZL ZL ZL + Mặt khác UC3  UCmax  U R  ZL R  Z2L  200   U  200  V  R Câu 38: D + Khi nguồn âm đặt O L1M  30 dB, L1N  10dB  M gần nguồn O N  ON   ON  + ta có: L1M  L1N  10lg    30  10  10lg    OM   OM   ON  10  ON  10.OM OM 1 + Khi nguồn đặt M mức cường độn âm O lúc là: LO  L1M  30dB  MO   MO  + ta có: L2N  LO  10lg    L2N  30  10lg    MN   ON  OM   2  + Thay 1 vào   ta có: L2N MO    30  10lg    11dB  10.MO  OM  Câu 39: D 1     Từ đồ thị nhận thấy có hai điểm có tọa độ   0, 0055;  1.106    0, 0095;  2.106  R R U  U  cho kết xác   U  0, 0055;  + ta có:    0, 0095;  U 2    1.106  0, 0055  1  106  1 2 R U  314 C     2.106  0, 0095  1  2.106    2 R U  314 C  + Lấy   chia 1 ta có: C  1,95.106 F Câu 40: C + Khi mắt nhìn vật điểm cực viễn: + Khi mắt nhìn vật điểm cực cận: f max f   +Độ biến thiên độ tụ: D  Dmax  Dmin  1 1      Dmin OV OCv OV  OV 1   Dmax OV OCc 1   dp OCC 0, 25 ... nhẹ có đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ m1 Ban đầu giữ vật m1 vị trí mà lò xo bị nén cm, đặt vật nhỏ m có khối lượng khối lượng vật m1 mặt phẳng nằm ngang sát với vật m1 Buông nhẹ để hai vật. .. 39-D 40-C (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Trong dao động điều hòa... Kích thích cho lắc dao động theo phương ngang Khi vật có li độ x1  cm vận tốc 15 cm/s vật có li độ x  cm vận tốc 15 m/s Xác định cơng lực đàn hồi vật di chuyên từ li độ x1  cm đến x  cm A 4,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 25 có lời giải, Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 25 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay