Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 22 có lời giải

13 16 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 18:07

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 Gv Trịnh Minh Hiệp Tên môn: VẬT LÝ ĐỀ SỐ 22 Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi tần số góc  thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Điều kiện để cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch đạt giá trị cực đại là: A 2 LC  R B 2 LC  C LC  R D LC  Câu 2: Đèn LED sử dụng phổ biến nhờ hiệu suất phát sáng cao Nguyên tắc hoạt động đèn LED dựa tượng: A điện - phát quang B hóa - phát quang, C nhiệt - phát quang D quang - phát quang Câu 3: Suất điện động nguồn đặc trưng cho: A Khả thực cơng nguồn điện B Khả tích điện cho hai cực C Khả dự trữ điện tích nguồn điện D Khả tác dụng lực nguồn điện Câu 4: Tách chùm hẹp ánh sáng Mặt Trời cho rọi xuống mặt nước bể bơi Chùm sáng vào nước tạo đáy bể dải sáng có màu từ đỏ đến tím Đây tượng: A giao thoa ánh sáng B nhiễu xạ ánh sáng, C tán sắc ánh sáng D phản xạ ánh sáng Câu 5: Chuyển động vật chuyển động tròn ? A Chuyển động đầu van bánh xe đạp xe chuyển động thẳng chậm dần B Chuyển động quay Trái Đất quanh Mặt Trời C Chuyển động điểm đầu cánh quạt trần quay ổn định D Chuyển động điểm đầu cánh quạt vừa tắt điện Câu 6: Trong ngun tắc thơng tin liên lạc sóng vơ tuyến, biến điệu sóng điện từ A Biến đổi sóng điện từ thành sóng B Trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao C Làm cho biên độ sóng điện từ giảm xuống D Tách sóng điện từ tần số âm khỏi sóng điện từ tần số cao Câu 7: Vật sáng AB qua thấu kình phân kỳ tiêu cự 30 cm cho ảnh ảo AB cách thấu kính 15 cm Vị trí vật cách thấu kính A 20 cm B cm C 30 cm D 10 cm Câu 8: Giới hạn quang điện đồng 0,30 nm Trong chân không, chiểu chùm xạ đơn sắc có bước sóng  vào bề mặt đồng Hiện tượng quang điện khơng xảy  có giá trị là: A 0,40 m B 0,20 m C 0,25 m D 0,10 m Câu 9: Hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ pha ban dầu A1 , 1 A , 2 Dao động tổng hợp hai dao động có pha ban đầu  tính theo cơng thức: A tan   A1 cos 1  A cos 2 A1 sin 1  A sin 2 B tan   A1 sin 1  A sin 2 A1 cos 1  A cos 2 C tan   A1 sin 1  A sin 2 A1 cos 1  A cos 2 D tan   A1 sin 1  A sin 2 A1 cos 1  A cos 2 Câu 10: Phát biểu sau khơng đúng? A Chiều dòng điện quy ước chiều chuyển dịch điện tích dương B Dòng diện dòng diện tích dịch chuyền có hướng C Cường độ dòng điện đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu dòng điện đo điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn đơn vị thời gian D Chiều dòng điện kim loại quy ước chiều chuyển dịch electron Câu 11: Trong tượng khúc xạ ánh sáng A Góc khúc xạ ln lớn góc tới B Khi góc tới tăng góc khúc xạ tăng C Góc khúc xạ ln bé góc tới D Góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới Câu 12: Một chất điểm đứng yên tác dụng ba lực N, N N Nếu bỏ lực N hợp lực hai lực lại bao nhiêu? A 9N B 1N C 6N D Khơng biết chưa biết góc hai lực lại Câu 13: Trường hợp sau ứng với q trình đẳng tích nhiệt độ tăng? A U  Q với Q  B U  Q  A với A  C U  Q  A với A  D U  Q với Q  Câu 14: Một sợi dây căng ngang có sóng dừng Sóng truyền dây có bước sóng  Khoảng cách hai nút liên tiếp là: A  B 2 C  Câu 15: Khi nói tia hồng ngoại, phát biểu sau sai? A Bản chất tia hồng ngoại sóng điện từ B Tính chất bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt C Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ bước sóng tia X D  D Tia hồng ngoại có khả gây số phản ửng hóa học Câu 16: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ, dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang Động lắc đạt giá trị cực tiểu khi: A Lò xo khơng biến dạng B Vật có vận tốc cực đại C Vật qua vị trí cân D Lò xo có chiều dài cực đại Câu 17: Một dây dẫn mang dòng điện bố trí theo phương nằm ngang, có chiều từ Bắc đến Nam Nếu dây dẫn chịu lực từ tác dụng lên dây có chiều từ xuống cảm ứng từ có chiều: A Từ Đông sang Tây C Từ xuống B Từ Tây sang Đông D Từ lên Câu 18: Một vật nhỏ ném lên từ điểm M phía mặt đất; vật lên tới điểm N dừng rơi xuống Bỏ qua sức cản khơng khí Trong q trình MN A Động tăng B Thế giảm C Cơ cực đại N D Cơ không đổi Câu 19: Cho tia sau: tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X tia  Sắp xếp theo thứ tự tia có lượng phơtơn giảm dần A Tia tử ngoại, tia  , tia X Tia hồng ngoại B Tia  , tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại C Tia X, tia , tia tử ngoại, tia hồng ngoại D Tia , tia tử ngoại, tia X, tia hồng ngoại Câu 20: Một bình kín chứa khí ơxi nhiệt độ 27C áp suất 105 Pa Nếu đem bình phơi nắng nhiệt độ 177°C áp suất bình là: A 1,5.105 Pa B 2.105 Pa C 2,5.105 Pa D 3.105 Pa Câu 21: Một sóng điện từ truyền qua điểm M không gian Cường độ điện trường cảm ứng từ M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại E B0 Khi cảm ứng từ M 0,5B0 cường dộ điện trường có độ lớn là: A 0,5E B E C 2E D 0, 25E Câu 22: Cho phản ứng hạt nhân: 42 He  147 N  11 H  X Số proton nơtron hạt nhân X là: A B 17 C D 17 Câu 23: Giới hạn quang dẫn chất bán dẫn 1,88 m Lấy h  6,625.1034 J.s; c  3.108 m / s 1eV  1,6.1019 J Năng lượng cần thiết để giải phóng electron liên kết thành electron dẫn (năng lượng kích hoạt) chất là: A 0,66.103 eV B 1,056.1025 eV C 0, 66eV D 2, 2.1019 eV Câu 24: Trên sợi dây dài có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương trục Ox Tại thời điểm t , đoạn sợi dây có hình dạng hình bên Hai phần tử dây M O dao động lệch pha nhau: A  B  C 3 D 2 Câu 25: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 m Biết khoảng cách hai khe 0,6 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Trên màn, hai điểm M N nằm khác phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm 5,9 mm 9,7 mm Trong khoảng M N có số vân sáng là: A B C D Câu 26: Chiếu chùm sáng song song hẹp gồm bốn thành phần đơn sắc: đỏ, vàng, lam tím từ mơi trường suốt tới mặt phẳng phân cách với khơng khí có góc tới 37° Biết chiết suất mơi trường ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lam tím 1,643; 1,657; 1,672 1,685 Thành phần đơn sắc khơng thể ló khơng khí là: A vàng, lam tím B đỏ, vàng lam C lam vàng D lam tím Câu 27: Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc vận tốc v theo thời gian t vật dao động điều hòa Phương trình dao động vật là: A x    20 cos  t    cm  8 6  B x    20 cos  t    cm  4 6  C x   20   cos  t    cm  8 6  D x   20   cos  t    cm  4 6  Câu 28: Một học sinh dùng cân đông hô bấm giây để đo độ cứng lò xo Dùng cân để cân vật nặng cho kết khối lượng m = (100 ± 2) g Gắn vật vào lò xo kích thích cho lắc dao động dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian t dao động kết t = (2 ± 0,02) s Bỏ qua sai số số  Sai số tương đối phép đo độ cứng lò xo là: A 4% B 2% C 3% D 1% Câu 29: Một nguồn âm điểm S phát âm đẳng hướng với công suất không đổi môi trường không hấp thụ không phản xạ âm Lúc đầu, mức cường độ âm S gây điểm M L (dB) Khi cho S tiến lại gần M thêm đoạn 60 m mức cường độ âm M lúc L + (dB) Khoảng cách từ S đến M lúc đầu là: A 80,6 m B 120,3 m Câu 30: Cho phản ứng hạt nhân: 12 C 200 m D 40 m C    42 He Biết khối lượng 12 C 42 He 11,9970 u 4,0015 u; lấy 1u  931,5 MeV / c2 Năng lượng nhỏ phôtôn ứng với xạ  để phản ứng xảy có giá trị gần với giá trị sau đây? A MeV B MeV C 2,4 MeV D 3,2 MeV Câu 31: Dòng điện qua ống dây giảm theo thời gian từ I1  1, 2A đến I2  0, 4A thời gian 0,2 (s) Ống dây có hệ số tự cảm L  0,  H  Suất điện động tự cảm ống dây là: A 0,8 V B 1,6 V C 2,4 V D 3,2 V Câu 32: Một máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động ổn định Suất điện động ba cuộn dây phần ứng có giá trị e1 , e2 e3 Ở thời điểm mà e1  30 V e2  e3  30V V Giá trị cực đại e1 là: A 40,2 V B 51,9 V Câu 33: Cho hạt nhân urani C 34,6 V 235 92 U phân hạch tỏa lượng 200MeV Lấy NA  6,02.1023 mol1 , 1eV  1,6.1019 J khối lượng mol urani 2g urani A 9,6.1010 J 235 92 D 45,1V 235 92 U 235 g/mol Năng lượng tỏa U phân hạch hết là: B 10,3.1023 J C 16, 4.1023 J D 16, 4.1010 J Câu 34: Một lắc lò xo dao động tắt dần mặt phẳng nằm ngang Cứ sau chu kì biên độ giảm 2% Gốc vị trí vật mà lò xo khơng biến dạng Phần trăm lắc bị hai dao động toàn phần liên tiếp có giá trị gần với giá trị sau đây? A 7% B 4% C 10% D 8% Câu 35: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Electron nguyên tử chuyển từ quỹ đạo dừng m1 quỹ đạo dừng m bán kính giảm 27r0 ( r0 bán kính Bo), đồng thời động êlectron tăng thêm 300% Bán kính quỹ dạo dừng m1 có gía trị gần với giá trị sau đây? A 60 r0 B 50 r0 C 40 r0 C 30 r0 Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại 100 V vào hai đầu cuộn cảm cường độ dòng điện mạch i  2cos100t (A) Khi cường độ dòng điện i = A điện áp hai đầu cuộn cảm có độ lớn bằng: A 50 V B 50 V C 50V D 100 V Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối thứ tự gồm biến trở R , cuộn cảm L tụ điện C Gọi U RL điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch gồm R L, U C điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện C Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc U RL U C theo giá trị biến trở R Khi giá trị R 80 điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở có giá trị là: A 160 V B 140 V C 1,60 V D 180 V Câu 38: Một lắc đơn có chiều dài 1,92 m treo vào điểm cố định Từ vị trí cân O, kéo lắc bên phải đến A thả nhẹ Mỗi vật nhỏ từ phải sang trái ngang qua B dây vướng vào đinh nhỏ D, vật dao động quỹ đạo AOBC (được minh họa hình bên) Biết TD = 1,28 m 1  2  4 Bỏ qua ma sát Lấy g  2 (m/s2) Chu kì dao động lắc là: A 2,26 s B 2,61 s C 1,60 s D 2,77 s Câu 39: Giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt A B Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, pha tần số 10 Hz Biết AB = 20 cm, tốc độ truyền sóng mặt nước 0,3 m/s Ở mặt nước, gọi  đường thẳng qua trung điểm AB hợp với AB góc 60 Trên A có điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại? A điểm B điểm C 11 điểm D 13 điểm Câu 40: Điện truyền từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ đường dây tải điện pha Biết đoạn mạch nơi tiêu thụ (cuối đường dây tải điện) tiêu thụ điện với cơng suất khơng đổi có hệ số công suất 0,8 Để tăng hiệu suất trình truyền tải từ 80% lên 90% cần tăng điện áp hiệu dụng trạm phát điện lên: A 1,33 lần B 1,38 lần C 1,41 lần D 1,46 lần - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-B 2-A 3-A 4-C 5-C 6-B 7-C 8-A 9-C 10-D 11-B 12-C 13-A 14-D 15-C 16-D 17-A 18-D 19-B 20-A 21-A 22-A 23-C 24-C 25-B 26-D 27-D 28-A 29-B 30-A 31-B 32-C 33-D 34-D 35-C 36-A 37-A 38-B 39-A 40-B (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B + Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt cực đại có cộng hưởng điện + Khi đó:   hay 2 LC  LC Câu 2: A Đèn LED phát sáng dựa tượng điện phát quang Câu 3: A Suẩt điện động nguồn đặc trưng cho khả thực công nguồn điện đo công lực lạ làm dịch chuyển đơn vị điện tích dương ngược chiều điện trường bên nguồn A điện Công thức: E  q Câu 4: C Ánh sáng Mặt Trời (ánh sáng trắng) bị phân tích thành dải sáng có màu từ đỏ đến tím Đó tượng tán sắc ánh sáng Câu 5: C + Chuyển động đầu van bánh xe đạp xe chuyển động thẳng chậm dần => thuộc chuyển động tròn chậm dần + Chuyển động quay Trái Đất quanh Mặt Trời có quỹ đạo dạng elíp (khơng tròn) + Khi quạt trần quay ổn định điểm đầu cánh chuyển động tròn + Chuyển động điểm đầu cánh quạt vừa tắt điện thuộc chuyển động tròn chậm dần Câu 6: B Biến điệu sóng điện từ trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao Câu 7: C + Thấu kính phân kì nên f   f  30  cm  + Vì ảnh ảo nên d   d  15  cm  + Ta có:  15 30  30 cm 1 d.f   d    f d d d  f  15    30  Câu 8: A Ta có: 0  0,3 m Hiện tượng quang điện không xảy    Câu 9: C Pha ban đầu dao động tổng hợp tính theo cơng thức: tan   A1 sin 1  A sin 2 A1 cos 1  A cos 2 Câu 10: D + Chiều dòng điện quy ước chiều chuyển dịch điện tích dương + Dòng điện kim loại dòng dịch chuyển electron nên chiều dòng điện kim loại quy ước chiều chuyển dịch electron Câu 11: B + Theo định luật khúc xạ ta có: n1 sin i  n sin r  sin i n   n 21 = số sin r n + Do đó, tăng i sini tăng => sinr phải tăng => r tăng Câu 12: C + Điều kiện cân vật chịu tác dụng ba lực đồng quy hợp lực hai lực phải cân với lực lại + Hợp lực hai lực N N phải cân với lực 6N Câu 13: A + Q trình đẳng tích => A  (vì A  p.V ) + Nhiệt độ tăng => U  Theo nguyên lí I  Q  Câu 14: D + Khoảng cách hai bụng hai nút liên tiếp sợi dây có sóng dừng theo phương truyền  sóng Câu 15: C Tia hồng ngoại có bước sóng lớn bước sóng tia X Câu 16: D Kkhi lò xo có chiều dài cực đại vật trí biên => v   Wd min  Câu 17: A + Áp dụng quy tắc bàn tay trái "đặt bàn tay trái xòe rộng đường cảm ứng từ xuyên qua lòng bàn tay, chiều từ cồ tay đến ngón trùng với chiều dòng điện, ngón chỗi 90° chiều lực từ tác dụng lên dòng điện" + Áp dụng cho này: đặt bàn tay nằm ngang cho có chiều từ Bắc đến Nam, xoay bàn tay cho ngón chỗi 90 xuống mặt đất, lúc lòng bàn tay hướng phía Đơng nên cảm ứng từ có chiều từ Đơng sang Tây Câu 18: D + Khi lên độ cao tăng => tăng => động giảm ln khơng đổi + Đi xuống độ cao giảm => giảm => động tăng không đổi Câu 19: B Trong thang sóng điện từ xếp theo bước sóng tăng dần (tần số giảm dần, lượng phôtôn giảm dần) là: tia  , tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng điện từ Câu 20: A + Bình xem thể tích khơng đổi + Áp dụng q trình đẳng tích ta có: p1 p2   p2  1,5.105 Pa T1 T2 Câu 21: A Do E B biến thiên pha nên:  E B B0,5B0 E  E cos  t        E  0,5E  E B B  B cos  t      0  Câu 22: A 4  14   A A  17  + Áp dụng định luật bảo tồn điện tích số khối ta có:  2    Z Z  + Do số proton hạt nhân X 8, số nơtron X N  A  Z  Câu 23: C Ta có: A  hc 6, 625.1034.3.108   1, 057.1019 J  0, 66  eV  6  1,88.10 Câu 24: C + Gọi x khoảng cách hai vạch chia liên tiếp trục x + Từ đồ thị ta có: 4x     x= + Khoảng cách hai phần tử O M phương truyền sóng: d  3.x  + Độ lệch pha hai điểm M O là:   2d 3   Câu 25: B + Khoảng vân: i  D   mm  => Vị trí vân sáng x  ki  2k a + Vì M N khác phía vân trung tâm nên x M x N trái dấu Chọn: x M  5,9  cm   x N  9,7  cm  3 + Số vân sáng có khoảng MN: x M  x  x N  5,9  2k  9,7  2,95  k  4,85  k  2; 1;0;1;2;3;4  Có giá trị k Câu 26: D + Điều kiện để tia sáng ló xảy tượng phản xạ tồn phần + Điều kiện để xảy tượng phản xạ toàn phần là: i  i gh (với sin i gh  ) n + Góc tới giới hạn tia đỏ, vàng, lam tím là: 1  sin i gh d  n  1, 643  i gh d  37, 49 d  1  sin i gh  v  n  1, 657  i gh  v  37,12  v  1 sin i   i gh lam  36, 73 gh  lam   n lam 1, 672  1 sin i   i gh  t  36, 4 gh  t   n t 1, 685 + Vì góc tới i  37 => Tia lam tia tím bị phản xạ tồn phần nên khơng thể ló khỏi khơng khí Câu 29: B + Gọi R khoảng cách từ nguồn âm S đến điểm M lúc đầu =>  R  60  khoảng cách từ M đến nguồn âm S sau dịch chuyển R   R  + ta có: L2  L1  10lg     L    L  10lg    R  120,3  m   R  60   R2  R  R  0,3  20lg   R  120,3  m    10  R  60  R  60  Câu 30: A + Năng lượng phản ứng là: W   mt  ms  c2   mC  m  3mHe  c2 Thay số ta có: W  11,997  3.4,0015 931,5  7  MeV   => Phản ứng thu lượng + Vậy để phản ứng xảy phải cung cấp lượng tối thiểu MeV dạng lượng chùm phô – tôn tia gamma Câu 31: B + Suất điện động tự cảm xuất ống dây là: e tc  L i  0,  1,   i i   L    0,    1, 6V t  t   0,  Câu 32: C e1  E cos t  e  E cos  t  2  2  2      + ta có:    e2  e3  E cos  t    cos  t            e3  E cos  t      2   2    + Lại có: cos  t     t    2sin t.sin   sin t  e  e3  E sin t       30   30  e1  30  E cos t  30 2 + Theo đề:         cos t  sin t   e2  e3  30  E sin t  30  E   E0  2  30   30          E  20  V   34, 64V  E0   E0  Câu 33: D + số phân hạch ứng với khối lượng 2g U235 là: n  m N A A + Cứ phân hạch tỏa lượng W  200 MeV nên lượng tỏa phân hạch hết g là: W  n.W  m N A W  6, 02.1023.200  1, 025.1024 MeV  16,39.1010 J A 235 Câu 34: D + Giả sử biên độ dao động ban đầu A, sau chu kì thứ biên độ dao động giảm 2% nên biên độ lại A1  0,98A, sau chu kì thứ hai biên độ giảm tiếp 2% nên A2  0,98A1  0,982 A W  W2 A        0,984  0, 0776  7, 76% W  A  + Phần trăm hai chu kì là: Câu 35: C + Động tăng thêm 300% nghĩa Wd2  Wd1  3Wd1  Wd2  4Wd1  1 mv22  mv12  v22  4v12 2 v  r r e2 v2 e2       1 + Mặt khác ta có: F  k  ma ht  m  v2  k r r m.r  v1  r2 r2   4r2  r2  27r0  r2  9r0  r1  36r0 + Theo đề: r1  r2  27r0  Câu 36: A i  i2 u + Vì mạch có L nên:    u  U     50 3V I0 U  I0  Câu 37: A + Từ đồ thị ta thấy U RL không phụ thuộc vào thay đổi R (vì U RL nằm ngang) R  ZL2 + Ta có: U RL  U R   Z L  ZC  + Lại có: U RL  U R  ZL2 R   Z L  ZC  2 U RL R   ZC  2ZL U RL  U R   U  200V U RL  U 200.ZC + Tại R  80 UC  240   802   ZL  ZC   802   ZL  ZC  25 ZC (2) 36 + Giải (1) (2) ta có: ZC  120 ZL  60 U.R + Ta có: U R  80   ZL  ZC  2 200.80  80   60  120  2  160V Câu 38: B + Chiều dai dây treo lắc vướng đinh là: + Theo đề, suy lắc có chiều dài 2  1,92  1, 28  0,64  m  dao động điều hòa với biên độ góc 02  8 + Gọi  01 biên độ dao động lắc chưa vướng đinh + Áp dụng bảo toàn cho vị trí A C ta có: 1 WA  WC  mg 101  mg 2 + Vậy lắc TD 12  mg 2       01  2 dao động với biên độ 01   xung quanh vị trí O, lắc + Khi lắc thực dao động (bắt đầu từ A lại A) thời gian: Con lắc Con lắc T T  thực là: t1      T1 4 8 T  T thực là: t      6 + Do đó, chu kì dao động lắc là:  1  T 3 T  t1  t  T1    2    2   2, 61 s  4 g  3 g  Câu 39: A + Bước sóng   v   cm  f + Gọi d đường vng góc với AB A + Gọi M giao điểm d  + Ta có: tan 60  MA  MA  10  cm  AO với biên độ 02  8  MB  MA2  AB2  10  cm  + ta có: MA  MB 10  10   3, 04  + Số cực đại AB:  AB B k  6,  k  6,   + Xét nửa đường thẳng  từ O phía  cắt đường: k  0; 1; 2; 3 + Do tính đối xứng trừ điểm O chung  có điểm cực đại Câu 40: B    1  H P U 2 1  I  I R  Ptt   1       R  + Ta có: H  tt I R  Ptt I1 U R1   H   1   H1  2   U1  U R1  U tt1  1, 6U tt U R1 1 + Lại có: U  U R  U tt  U  U 2R  U 2tt  2U tt U R cos tt   2   U  U R  U tt  1, 6U tt U R   + Suy ra: U2 2329 U R 2329    1,38 U1 34 U R1 34 Chú ý: Cách giải sai: P.R  h   H  Ptt Ptt R U cos     + Ta có:   1 H   1  H  H  2 H  U cos   U cos    Ptt Ptt  H P   P H 1  H1  H1  1  H2  H2 U  U     U1  U1  1  H1  H1 1  H  H   1,33 ... Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338 .222 .55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B + Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt cực đại có cộng... A Lò xo khơng biến dạng B Vật có vận tốc cực đại C Vật qua vị trí cân D Lò xo có chiều dài cực đại Câu 17: Một dây dẫn mang dòng điện bố trí theo phương nằm ngang, có chiều từ Bắc đến Nam Nếu... 36 + Giải (1) (2) ta có: ZC  120 ZL  60 U.R + Ta có: U R  80   ZL  ZC  2 200.80  80   60  120  2  160V Câu 38: B + Chiều dai dây treo lắc vướng đinh là: + Theo đề, suy lắc có chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 22 có lời giải, Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 22 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay