Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 11: Tập viết Tô chữ X,Y

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 15:59

Giáo án Chính tả Tập viết chữ hoa x,y I Mục đích u cầu: Giúp HS biết chữ hoa X -Viết vần inh, uynh, ia, uya từ ngữ: bình minh, phụ huynh : tia chớp, đêm khuya – chữ thường, cỡ vừa, kiểu, nét, đưa bút theo quy trình viết; dãn khoảng cách chữ theo mẫu chữ tập viết II.Đồ dùng dạy học:  Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ nội dung luyện viết tiết học -Chữ hoa: X đặt khung chữ (theo mẫu chữ tập viết) -Các vần từ ngữ (đặt khung chữ) III Tiến trình tiết dạy: TG Hoạt động GV 1’ Ổn định: 5’ Kiểm tra cũ :Hỏi trước Hoạt động HS -Hát -Học sinh mang tập viết để -Kiểm tra viết nhà học sinh, bàn cho giáo viên kiểm tra chấm điểm bàn học sinh -2 học sinh viết bảng, lớp viết -Gọi em lên bảng viết, lớp viết bảng từ: khoảng trời, áo bảng từ: khoảng trời, áo khoác khoác -Nhận xét cũ Giảng mới: a Giới thiệu bài: ( Ghi đề lên bảng ) b Giảng nội dung -1 em nhắc lại đề - Hướng dẫn chữ hoa: TaiLieu.VN Page -Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét: -Học sinh quan sát chữ hoa X Nhận xét số lượng kiểu nét Sau bảng phụ tập viết nêu quy trình viết cho học sinh, vừa -Học sinh quan sát giáo viên nói vừa chữ khung chữ X khung chữ mẫu Nhận xét học sinh viết bảng -Viết bảng Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng: Giáo viên nêu nhiệm vụ để học sinh -Học sinh đọc vần từ ngữ thực hiện: ứng dụng, quan sát vần từ ngữ bảng phụ tập viết + Đọc vần từ ngữ cần viết + Quan sát vần, từ ngữ ứng dụng bảng tập viết học sinh + Viết bảng -Viết bảng -Thực hành viết theo yêu cầu TaiLieu.VN Page giáo viên tập viết -Nêu nội dung quy trình chữ hoa, viết vần từ ngữ -Hoan nghênh, tuyên dương bạn viết tốt TaiLieu.VN Page 3.Thực hành : -Cho HS viết vào tập -GV theo dõi nhắc nhở động viên số em viết chậm, giúp em hoàn thành viết lớp 4.Củng cố : -Gọi HS đọc lại nội dung viết quy trình chữ X -Thu chấm số em -Nhận xét tuyên dương 5.Dặn dò: Viết nhà phần B, xem * Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TaiLieu.VN Page ... bảng tập viết học sinh + Viết bảng -Viết bảng -Thực hành viết theo yêu cầu TaiLieu.VN Page giáo viên tập viết -Nêu nội dung quy trình tơ chữ hoa, viết vần từ ngữ -Hoan nghênh, tuyên dương bạn viết. .. sát chữ hoa X Nhận xét số lượng kiểu nét Sau bảng phụ tập viết nêu quy trình viết cho học sinh, vừa -Học sinh quan sát giáo viên tơ nói vừa tô chữ khung chữ X khung chữ mẫu Nhận xét học sinh viết. .. bảng -Viết bảng Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng: Giáo viên nêu nhiệm vụ để học sinh -Học sinh đọc vần từ ngữ thực hiện: ứng dụng, quan sát vần từ ngữ bảng phụ tập viết + Đọc vần từ ngữ cần viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 11: Tập viết Tô chữ X,Y, Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 11: Tập viết Tô chữ X,Y

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay