Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 11: Tập viết Tô chữ X,Y

2 2 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 15:59

Giáo án Tiếng việt Tập viết Bài : chữ hoa X, Y I- Mục tiêu: - HS tập chữ hoa X Y - Tập viết chữ thường, cỡ vừa, mẫu chữ, nét vần inh, uynh, TN, bình minh, phụ huynh,tia chớp,đêm khuya kiểu chữ viết thường, theo TV1,T2(mỗi từ ngữ viết lần) HS khá,giỏi viết nét, khoảng cách viết đủ số dòng số chữ theo mẫu TV1,T II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ viết sẵn nội dung - HS : SGK III Các hoạt động dạy học: ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: Hát - KT chấm 3, viết nhà - GV nhận xét sau KT - HS KT chéo Dạy mới: a- Giới thiệu (trực tiếp) b-Hướng dẫn chữ hoa viết vần, từ ứng dụng + Treo bảng phụ chữ x,y - HS quan sát nhận xét cỡ chữ, số nét, khoảng cách, độ cao - GV nêu quy trình viết mẫu - HS theo dõi quy trình viết - GV theo dõi, chỉnh sửa - HS chữ không sau tập viết bảng + Treo mẫu chữ: vần, từ ứng dụng lên bảng : inh, uynh, bình minh, phụ huynh, tia chớp, đêm khuya - HS đọc phần ứng dụng, TaiLieu.VN Page quan sát, nhận xét cỡ chữ, khoảng cách, nối nét - GV hướng dẫn viết mẫu - HS luyện viết bảng - GV theo dõi chỉnh sửa c - Hướng dẫn HS viết vào vở: - GV KT tư ngồi, cách cầm bút, giao việc - GV theo dõi giúp HS yếu - HS luyện viết theo hướng dẫn + GV chấm 10 lớp - Nêu chữa lỗi sai phổ biến - HS chữa lỗi sai Củng cố - dặn dò: - Trò chơi: Thi viết đúng, nhanh - HS chơi thi nhóm - Nhận xét chung học : Luyện viết phần nhà TaiLieu.VN - HS nghe ghi nhớ Page ... luyện viết theo hướng dẫn + GV chấm 10 lớp - Nêu chữa lỗi sai phổ biến - HS chữa lỗi sai Củng cố - dặn dò: - Trò chơi: Thi viết đúng, nhanh - HS chơi thi nhóm - Nhận xét chung học : Luyện viết. ..quan sát, nhận xét cỡ chữ, khoảng cách, nối nét - GV hướng dẫn viết mẫu - HS luyện viết bảng - GV theo dõi chỉnh sửa c - Hướng dẫn HS viết vào vở: - GV KT tư ngồi, cách cầm bút,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 11: Tập viết Tô chữ X,Y, Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 11: Tập viết Tô chữ X,Y

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay