Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 11: Tập đọc Người trồng na

2 2 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 15:58

Giáo án Tập đọc TẬP ĐỌC NGƯỜI TRỒNG NA I Mục đích, u cầu HS đọc trơn tồn Đọc từ ngữ lúi húi, vườn, trồng na, quả, luyện đọc câu đối thoại Ôn vần, tìm tiếng có vần oai (ngồi bài: oay) Hiểu nội dung bài: Cụ già trồng na cho cháu hưởng, cháu không quên công ơn người trồng na II Đồ dùng dạy học Tranh minh họa III Các hoạt động dạy học Tiết A Kiểm tra cũ Đọc thuộc lòng khổ thơ bài: làm anh Anh chị cần phải cư xử với em? B Bài Giới thiệu bài: Trực tiếp Hướng dẫn luyện đọc Luyện đọc tiếng, từ ngữ Luyện đọc câu HS đọc từ (mục 1) Luyện đọc lời người hàng xóm lời bà cụ Luyện đọc bài, phân vai Luyện đọc đoạn, Lời người hàng xóm sởi lởi vui vẻ Ơn vần Lời bà cụ: Tin tưởng Tìm tiếng có vần oai Ngồi Tíng từ ngồi có vần oai, oay Củ khoai, khoan khối, phá hoại, lồi TaiLieu.VN Page Điền tiếng có vần oai, oay Loay hoay, xoay người, trái khốy Bác sỹ nói chuyện điện thoại Diễn viên múa xoay người Tiết Tìm hiểu luyện nói a Luyện đọc kết hợp tìm hiểu Đọc từ đầu đến lời người hàng xóm: em Thấy cụ già trồng na người hàng xóm khuyên cụ điều gì? Nên trồng chuối, trồng chuối chóng có quả, trồng na lâu có Đoạn 2: em đọc Cụ già trả lời nào? Đọc câu hỏi bài: Người ta dùng dấu để kết thúc câu hỏi? Cụ nói: Con cháu cụ ăn na không quên người trồng na Đọc bài: em em dấu hỏi b Luyện nói Đề tài: Kể ông bà em HS kể cho nghe theo nhóm GV nhận xét, động viên – em kể trước lớp Tổng kết, dặn dò Nhận xét học Hướng dẫn tự học TaiLieu.VN Page ... xóm: em Thấy cụ già trồng na người hàng xóm khuyên cụ điều gì? Nên trồng chuối, trồng chuối chóng có quả, trồng na lâu có Đoạn 2: em đọc Cụ già trả lời nào? Đọc câu hỏi bài: Người ta dùng dấu để...Điền tiếng có vần oai, oay Loay hoay, xoay người, trái khốy Bác sỹ nói chuyện điện thoại Diễn viên múa xoay người Tiết Tìm hiểu luyện nói a Luyện đọc kết hợp tìm hiểu Đọc từ đầu đến lời người. .. nào? Đọc câu hỏi bài: Người ta dùng dấu để kết thúc câu hỏi? Cụ nói: Con cháu cụ ăn na không quên người trồng na Đọc bài: em em dấu hỏi b Luyện nói Đề tài: Kể ông bà em HS kể cho nghe theo nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 11: Tập đọc Người trồng na, Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 11: Tập đọc Người trồng na

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay