Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường phương án sản xuất kinh tế trang trại

11 35 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 10:28

Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường thực hiện theo thông tư 272015TTBTNMT ngày 2952015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phong Hiền, ngày tháng năm 2017 Kính gửi: UBND huyện Phong Điền Gửi đến UBND huyện Phong Điền kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với nội dung sau đây: I Thông tin chung 1.1 Tên dự án, sở: Xây dựng mơ hình kinh tế trang trại 1.2 Tên chủ dự án: Nguyễn Hùng bà Phan Thị Xoài 1.3 Địa liên hệ: Thôn Bắc – Triều – Vịnh, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.4 Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hùng 1.5 Phương tiện liên lạc với chủ dự án: 01224561719 II Thông tin hoạt động sản xuất, kinh doanh 2.1 Địa điểm thực dự án: Thôn Bắc –Triều – Vịnh, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Thuộc khu quy hoạch đất trang trại xã Phong Hiền 2.2 Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; sản phẩm số lượng Xây dựng mô hình kinh tế trang trại bao gồm: Trồng lâm nghiệp làm vành đai xung quanh, đào hồ nuôi cá, trồng ăn chăn ni lợn, bò Tổng diện tích xin giao đất: 2,1 Trong đó: - Trồng hàng năm: 0,4 - Trồng ăn quả, lâu năm 0,17 - Đào ao nuôi trồng thủy sản: 0,14 - Đất xây dựng chuồng trại: 0,09 - Trồng lâm nghiệp làm vành đai tạo mơi trường thống mát, chắn gió: 1,3 2.3 Diện tích mặt sở sản xuất mơ hình kinh tế trang trại (m2): 21042,9 (2,1ha) 2.4 Nhu cầu nguyên liệu, vật liệu sử dụng trình sản xuất, kinh doanh: - Đối với cơng trình xây dựng chuồng trại, khu sơ chế, bảo quản: Cát, sạn, xi măng, nước, sắt, thép, ống nhựa, dây điện, tôn, gỗ… Q trình thi cơng có máy ủi, máy đào, xe tải vận chuyển - Thức ăn chủ yếu phục vụ cho chăn nuôi: Chủ yếu thức ăn công nghiệp chế biến sẵn, ngồi có cám, cỏ 2.6 Nhiên liệu sử dụng trình sản xuất (dầu, than, củi, gas, điện ) - Các nhiên liệu sử dụng trình hoạt động chủ yếu điện, dầu, xăng để phục vụ cho hoạt động máy móc thi cơng xây dựng chuồng trại hoạt động thường xun q trình chăn ni, ni trồng thủy sản, rau màu… III Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn thi công xây dựng Yếu tố gây tácTình trạng động Có Khơng - Khí thải từ phươngX tiện vận chuyển, máy móc thi cơng Bụi X Nước thải sinhX hoạt Nước thải xâyX dựng Chất thải rắnX xây dựng Tình trạng Có Khơng Sử dụng phương tiện, máy móc thi X cơng qua kiểm định Sử dụng loại nhiên liệu gây X nhiễm Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, X thiết bị Biện pháp khác: Cách ly, phun nước để giảm bụi X Biện pháp khác: Thu gom, tự xử lý cách làm X hố tự hoại trước thải mơi trường Thu gom, th đơn vị có chức X để xử lý Đổ thẳng hệ thống thoát nước X thải khu vực Thu gom, xử lý làm hố tự hoại X trước thải môi trường Đổ thẳng hệ thống thoát nước X thải khu vực Biện pháp khác: Nước rửa dụng cụ X thu gom đưa vào hố lắng sau thải vào môi trường Thu gom để tái chế tái sử X dụng: Những nguyên vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Tự đổ thải địa điểm quy X định địa phương Thuê đơn vị có chức để xử lý X Biện pháp khác: Hợp đồng với X HTX môi trường Phong Hiền để thu gom xử lý Biện pháp giảm thiểu Chất thải rắnX sinh hoạt Chất thải nguyX hại Tiếng ồn X Tự đổ thải địa điểm quy định địa phương: Tại thùng rác công cộng UBND xã Thuê đơn vị có chức để xử lý Biện pháp khác: Thuê đơn vị có chức để xử lý Biện pháp khác: Quản lý theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quản lý chất thải nguy hại X X X X Định kỳ bảo dưỡng thiết bị: Yêu X cầu đơn vị thi công bảo dưỡng thiết bị Bố trí thời gian thi cơng phù hợp: X Cam kết không hoạt động thi công vào nghĩ ngơi người dân từ 11h30 – 13h30; 18 h đến 06 h sáng hôm sau Không vận chuyển vật liệu vào X cao điểm Rung X Định kỳ bảo dưỡng thiết bị X Bố trí thời gian thi cơng phù hợp X Nước mưaX Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga X chảy tràn thu gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn trước mơi trường, khơng gây ảnh hưởng đến đất canh tác xung quanh cơng trình 3.1 Xác định nguồn gây tác động môi trường biện pháp giảm thiểu Các hoạt động triển khai xây dựng công trình theo phương án gồm san thi cơng mặt bằng, xây dựng cơng trình Trong giai đoạn này, phát sinh nguồn gây ô nhiễm tới môi trường bao gồm: Bụi, nước thải, chất thải rắn, cố liên quan mơi trường 3.1.1 Bụi, khí thải tiếng ồn a Bụi Trong trình hoạt động dự án, bụi chủ yếu phát sinh từ vận chuyển, san lấp mặt trang trại, làm đất Tuy nhiên địa điểm thực cơng trình khu trạng trại xa khu dân cư tập trung (> 500 m) nên ảnh hưởng đến đời sống người dân Tuy nhiên, chúng tơi có biện pháp để giảm thiểu tối đa nguồn tác động này, cụ thể sau: - Đối với xe vận chuyển đất, nguyên liệu xây dựng phủ kín bạt, tránh rơi vãi, không chở thành xe - Vào ngày nắng hanh khô, thường xuyên phun nước đoạn đường vận chuyển khu vực thực dự án để hạn chế bụi phát tán vào khơng khí - Các cơng nhân tham gia lao động trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động găng tay, trang, b Khí thải Khí thải sinh từ hoạt động thi cơng máy móc thiết bị làm việc cơng trình xe chuyên chở đất để san Tuy nhiên khu vực trang trại nằm xa khu dân cư sử dụng xe có lượng thải khí thấp giới hạn cho phép, nồng độ chất ô nhiễm phát tán môi trường không khí xung quanh thấp Do đó, tác nhân không ảnh hưởng đáng kể đến đời sống người dân khu vực Tuy nhiên trình hoạt động, chúng tơi có biện pháp sau: - Thuê xe chở đất, cát, sỏi thiết bị thi công phải đảm bảo kiểm định, tiêu chuẩn kỹ thuật, chấp hành quy định an tồn vệ sinh mơi trường - Yêu cầu đơn vị thi công phải bảo dưỡng máy móc, thiết bị c Tiếng ồn Trong q trình thi công xây dựng, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động máy xúc, máy ủi, xe vận chuyển tiếng ồn hoạt động sinh hoạt Nhìn chung tiếng ồn ảnh hưởng số người ngang qua khu trang trại thời gian ngắn Cơng trình thi công xa khu dân cư nên tiếng ồn không ảnh hưởng đến dân cư khu vực Tuy nhiên để hạn chế tối đa nguồn tác động này, chúng tơi có biện pháp sau: - Sử dụng máy móc thiết bị đại, phát sinh tiếng ồn - Bố trí thời gian thi cơng phù hợp: Cam kết không hoạt động thi công vào nghĩ ngơi người dân từ 11h30 – 13h30; 18 h đến 06 h sáng hôm sau 3.1.2 Nước thải - Nước thải sinh hoạt Lưu lượng nước thải sinh hoạt: Theo WHO, tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt 150 lít/người/ngày Lượng nước thải chiếm khoảng 80% lượng nước cấp Số lượng lao động làm việc công trường chủ yếu người dân địa phương lượng nước thải sinh hoạt ngày công nhân công trường thực tế không nhiều, ước tỉnh khoảng 0.84m3/ngày Chúng xây dựng bể bán tự hoại tạm thời để thu gom xử lý, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt nước ngầm khu vực Thể tích bể tự hoại xây dựng theo quy định Bộ Xây dựng: V = 0.3 x N (m3) Với: V: Thể tích tối thiểu bể tự hoại (m3) 0.3: Tiêu chuẩn bể tự hoại tối thiểu cho 01 người (m3/người) N: Tổng số lao động Tùy theo số lượng lao động để xây dựng thể tích hầm tự hoại theo quy định Nước thải 3.1.3 Chất thải rắn - Chất thải rắn sinh hoạt Chất thải rắn sinh hoạt công nhân thải bao bồm: chất hữu cơ, giấy loại, túi nilon, nhựa, kim loại, vật dụng sinh hoạt hàng ngày bị hỏng Trung bình khoảng kg/ngày Tỷ lệ (%) thành phần trình bày bảng sau: TT Thành phần Tỷ lệ (%) Thực phẩm 40,5 Giấy 2,72 Que, gỗ vụn 10,5 Cao su, nhựa 0,71 Thủy tinh 0,31 Gạch đá, đất, sỏi, sành sứ 6,65 Kim loại 2,81 Rác vụn kích cỡ 10 mm 35,8 Tổng cộng: 100 Các chất thải rắn sinh hoạt kể khơng có biện pháp thu gom, xử lý thích hợp gây tác hại đáng kể cho môi trường xung quanh Các loại chất thải rắn sinh hoạt thải môi trường phân hủy làm tăng nồng độ chất dinh dưỡng, tạo hợp chất vô cơ, hữu độc hại làm ô nhiễm nguồn nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, sinh vật thủy sinh nước, gây ô nhiễm mùi hôi tạo điều kiện cho nhiều loại vi khuẩn có hại ruồi, muỗi phát triển Đây nguyên nhân dịch bệnh, gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực * Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt: - Thu gom, phân loại bỏ thùng rác công cộng UBND xã - Quy định nhắc nhở nhân viên bỏ rác nơi quy định, cấm vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường - Hợp đồng với HTX Môi trường Phong Hiền thu gom, xử lý theo quy định - Chất thải rắn xây dựng: Bao gồm bao bì, xi bân, sắt thép… Biện pháp giảm thiểu tác động chất thải rắn xây dựng: - Thu gom để tái chế tái sử dụng: Những nguyên vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu - Hợp đồng với HTX Môi trường Phong Hiền thu gom, xử lý theo quy định - Chất thải nguy hại: Bao gồm bóng đèn, giẻ lau nhiễm dầu mỡ phát sinh trình vận hành máy móc thi cơng nạo vét vận chuyển đất Lượng chất thải phát sinh không đáng kể, nhiên không thu gom, quản lý tốt gây tác động xấu đến môi trường xung quanh Khối lượng loại chất thải nguy có khả phát sinh dự án mô tả bảng sau: STT Tên chất thải Trạng thải Mã CTNH Bóng đèn Rắn 160106 Giẻ lau dính dầu mỡ Rắn 180201 * Tác động chất thải nguy hại Đối với bóng đèn có chứa thủy ngân: Trung bình bóng đèn thủy ngân chứa khoảng 2mg thủy ngân Nếu bóng đèn bị hư hỏng khơng thu gom lưu giữ để vỡ bóng đèn gây tác hại đến mơi trường xung quanh Khi bóng vỡ, thủy ngân bên bóng đèn vào thể qua đường hô hấp hay qua da, từ máu đưa hệ thần kinh trung ướng phận thể tích tụ Hiện tượng tích lũy sinh học nguyên nhân gây tổn thương hệ thần kinh hô hấp cấp tính, gây suy thận Đối với loại giẻ lau dính mỡ: Các loại giẻ lau khó phân hủy thải vào mơi trường làm nhiễm môi trường đất môi trường nước Đặc biệt, thải bỏ vào môi trường nước dầu loang lên bề mặt làm cản trở trình quang hợp loài thực vật thủy sinh, gây tượng chết ngạt cho loài cá, loài hai mảnh vỏ dãn đến suy thoái hệ sinh thái thủy sinh * Biện pháp giảm thiểu chất thải nguy hại: - Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động dự án quản lý theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quản lý chất thải nguy hại - Hướng dẫn công nhân viên phân loại đổ bỏ nơi quy định tránh tình trạng lẫn lộn với chất thải rắn sinh hoạt - Các chất thải nguy hại giẻ lau nhiễm dầu, dầu mỡ, bóng đèn huỳnh quang lưu trữ thùng kín riêng biệt che đậy cẩn thận - Bố trí kho chứa chất thải nguy hại theo quy định - Lượng chất thải nguy hại sau thu gom quản lý kho chứa chất thải nguy hại, định kỳ hợp đồng đơn vị có chức thu gom xử lý quy định - Nước mưa chảy tràn Để hạn chế tượng trôi trượt đất vào ngày có mưa lớn, chúng tơi đào mương thu nước để điều chỉnh dòng chảy, tránh gây bồi lấp đất canh tác người dân Độ dốc mương dẫn tận dụng độ dốc tự nhiên địa hình 3.2 Các cố mơi trường * An tồn cơng tác vận chuyển - Chấp hành an tồn giao thơng đường bộ: khơng chở q tải, không chạy tốc độ - Công nhân vận chuyển phương tiện phải có lái phương tiện - Thường xuyên kiểm tra bảo trì phương tiện vận chuyển để đảm bảo phương tiện tình trạng tốt - Sửa chữa hay hợp đồng sửa chữa tuyến đường hư hỏng xuống cấp trình vận chuyển * Cơng tác an tồn lao động - Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động - Người phụ trách thi công xây dựng phải thường xuyên kiểm tra tổng thể toàn khu vực để đảm bảo an tồn chung - Tránh xa khu vực máy móc hoạt động để hạn chế xảy tai nạn gây thiệt hại tính mạng người - Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị đảm bảo máy móc tình trạng hoạt động tốt IV Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn hoạt động Yếu tố gây tácTình trạng động Có Khơng Bụi khí thải X Tình trạng Có Khơng Lắp đặt hệ thống xử lý bụi khí X thải với ống khói: Lắp đặt quạt thơng gió với lọc X khơng khí cuối đường ống Biện pháp giảm thiểu Nước thải sinh hoạt X Nước thải sản xuất X Nước thải từ hệ X thống làm mát Chất thải rắn X Biện pháp khác: Vệ sinh chuồng trại thường xuyên + Sử dụng chế phẩm sinh học xử lý mùi hôi để phun khu vực chuồng trại khu vực phát sinh mùi hôi + Vệ sinh thú y hàng tuần, hàng tháng Thu gom tái sử dụng: Xử lý sơ bể tự hoại trước thải vào hệ thống thoát nước chung Biện pháp khác: Thu gom tái sử dụng Xử lý nước thải cục thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung Xử lý nước thải đáp ứng quy chuẩn quy định thải môi trường Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn QCVN 40 – 2011/BTNMT – Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia nước thải công nghiệp; QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia chất lượng nước mặt Nước thải chăn nuôi trước thải môi trường xử lý, đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 62 – MT:2016/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước thải chăn nuôi Thu gom tái sử dụng Giải nhiệt thải môi trường Biện pháp khác: Nước thải từ vệ sinh chuồng trại xử lý hố bioga Vừa giải mùi vừa sử dụng nhiên liệu để làm vật liệu đốt sử dụng để chuyển hóa thành điện phục vụ lại cho trình vận hành chăn ni Thu gom để tái chế tái sử dụng Tự xử lý Chất thải từ nguồn thực phẩm, thức ăn dư thừa, bao, bì… đóng gói X X X X X X X X X X X X X Chất thải nguy X hại Mùi X Tiếng ồn X Nhiệt dư X Nước mưa chảy X tràn chuyển đển điểm bỏ rác công cộng Biện pháp khác: Yêu cầu công nhân nâng cao hiểu biết môi trương, tiến hành phân loại rác, bỏ rác vào thùng rác bố trí trang trại + Các bao bì thức ăn thu gom, bán cho sở tái chế + Đối với phân lợn, gà đưa vào quy trình ủ làm phân hữu phục vụ cho trồng trọt Thu gom để tái chế tái sử dụng Thuê đơn vị có chức để xử lý Chất thải nguy hại phân loại, lưu giữ vào thùng chứa chất thải nguy hại riêng biệt, không để lẫn lộn với chất thải rắn sinh hoạt; chất thải nguy hại bóng đèn huỳnh quang, giẽ lau nhiễm dầu, gia súc, gia cầm chết (do dịch bệnh), chất thải có thành phần nguy hại từ q trình vệ sinh chuồng trại phải quản lý xử lý theo Thông tư 36/2015/TT – BTNMT ngày 30/6/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quản lý chất thải nguy hại; riêng gia súc, gia cầm chết (do dịch bệnh) quản lý xử lý theo quy định vệ sinh phòng bệnh Lắp đặt quạt thơng gió Biện pháp khác: Xử lý nước thải hố Biogas Trồng nhiều vành đai tránh phát tán môi trường Vệ sinh chuồng trại thường xuyên Định kỳ bảo dưỡng thiết bị Cách âm để giảm tiếng ồn Biện pháp khác: + Bố trí thời gian nhập, xuất chuồng hợp lý + Cho ăn giờ, tránh để vật ni đói, khát Lắp đặt quạt thơng gió Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn X X X X X X X X X X trước mơi trường V Cam kết 5.1 Tơi cam kết thực nghiêm chỉnh quy định bảo vệ môi trường Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, tuân thủ quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mơi trường chịu hồn tồn trách nhiệm vi phạm quy định bảo vệ môi trường: - QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh - QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn – Mức ồn tối đa cho phép khu vực thường - QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt - QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia chất lượng nước mặt - QCVN 09-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia chất lượng nước đất 5.2 Tôi cam kết thực đầy đủ kế hoạch bảo vệ môi trường nêu 5.3 Tôi xin đảm bảo độ trung thực thông tin nội dung điền kế hoạch bảo vệ môi trường này./ Đại diện chủ đầu tư Nguyễn Hùng ... gia chất lượng nước đất 5.2 Tôi cam kết thực đầy đủ kế hoạch bảo vệ môi trường nêu 5.3 Tôi xin đảm bảo độ trung thực thông tin nội dung điền kế hoạch bảo vệ môi trường này./ Đại diện chủ đầu tư... trước mơi trường V Cam kết 5.1 Tôi cam kết thực nghiêm chỉnh quy định bảo vệ môi trường Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, tuân thủ quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường chịu hoàn toàn... chuồng trại hoạt động thường xuyên q trình chăn ni, ni trồng thủy sản, rau màu… III Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn thi cơng xây dựng Yếu tố gây tácTình trạng động Có Khơng - Khí thải từ phươngX
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường phương án sản xuất kinh tế trang trại, Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường phương án sản xuất kinh tế trang trại, 1 Xác định các nguồn gây tác động môi trường và biện pháp giảm thiểu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay