Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 10: Kể chuyện Cô chủ không biết quý tình bạn

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2019, 15:55

Giáo án Kể chuyện KỂ CHUYỆN CHỦ KHÔNG BIẾT Q TÌNH BẠN I Mục đích, u cầu HS kể đoạn câu chuyện sau nghe thầy kể Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ai khơng biết q tình bạn người độc II Đồ dùng dạy học Tranh sách giá khoa III Các hoạt động dạy học A Kiểm tra cũ Kể câu chuyện: Con rồng cháu tiên: em HS nghe B Bài Giới thiệu bài: Trực tiếp Giáo viên kể chuyện GV kể lần 1: Toàn câu chuyện HS quan sát tranh GV kể lần 2: Theo nội dung tranh bé ơm gà mái vuốt ve lơng Gà trống đừng hàng rào mào rủ xuống, vẻ tiu nghỉu Hướng dẫn HS kể đoạn tranh Tranh vẽ cảnh gì? Vì bé đổi gà trống lấy gà mái? Tranh vẽ gì? bé đổi gà mái lấy vật nào? Tranh vẽ gì? Vì khơng thích gà trống thích gà mái, gà mái đẻ nhiều trứng Gà mái chủ với vịt đổi gà mái lấy vịt chủ tay ôm chó xinh đẹp, vịt đứng bên ngồi cửa vẻ buồn rầu khơng thích vịt Vì bé đổi vịt lấy chó con? Tranh vẽ gì? chủ ơm mặt khóc, chó bỏ chạy Vì chó nghe kể TaiLieu.VN Page Vì chó bỏ đi? người bạn trước, chó buồn, liền cúp lại chui vào gầm giường, đêm đến cậy cửa bỏ Tôi không muốn kết bạn với chủ quý tình bạn Con chó nói với chủ? HS kể theo nhóm 4 Hướng dẫn kể đoạn Kể trước lớp: – em Kể lại câu chuyện: em Phải biết quý trọng tình bạn ý nghĩa truyện Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? Khơng nên bạn mới, qn bạn cũ Củng cố, dặn dò Về kể lại cho người thân nghe TaiLieu.VN Page ... người bạn trước, chó buồn, liền cúp đuôi lại chui vào gầm giường, đêm đến cậy cửa bỏ Tôi không muốn kết bạn với chủ khơng biết q tình bạn Con chó nói với chủ? HS kể theo nhóm 4 Hướng dẫn kể đoạn Kể. .. đoạn Kể trước lớp: – em Kể lại câu chuyện: em Phải biết quý trọng tình bạn ý nghĩa truyện Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? Khơng nên có bạn mới, qn bạn cũ Củng cố, dặn dò Về kể lại cho người thân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 10: Kể chuyện Cô chủ không biết quý tình bạn, Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 10: Kể chuyện Cô chủ không biết quý tình bạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay