Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 10: Chính tả Đi học

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2019, 14:38

Giáo án Tiếng việt Chính tả (Nghe viết) Đi học I.Mục đích yêu cầu: -HS nghe viết xác, trình bày hai khổ thơ đầu bài: Đi học -Làm tập tả: Điền vần ăn ăng, chữ ng, ngh II.Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ, bảng nam châm Nội dung hai khổ thơ cần chép tập -Học sinh cần có VBT III Tiến trình tiết dạy TG Hoạt động giáo viên 1’ Ổn định: 5’ Kiểm tra cũ: Hỏi tên trước Hoạt động học sinh -Hát -Chấm học sinh yếu -Chấm học sinh giáo viên cho hay viết sai cho nhà viết lại nhà chép lại lần trước -Giáo viên đọc cho học sinh lớp viết -Cả lớp viết bảng con: xuân sang, từ ngữ sau: xuân sang, khoảng sân, khoảng sân, chùm quả, lộc non chùm quả, lộc non -Nhận xét chung cũ học sinh 3.Giảng a Giới thiệu : ( Ghi đề lên bảng ) 1’ b Giảng nội dung -Học sinh nhắc lại 3.Hướng dẫn học sinh tập viết tả: 17’ -Học sinh đọc lại hai khổ thơ giáo -Học sinh đọc hai khổ thơ viên chép bảng bảng phụ Học sinh viết tiếng khó -Cho học sinh phát tiếng viết vào bảng con: dắt tay, lên nương, nằm lặng, rừng sai, viết vào bảng -Nhắc nhở em tư ngồi viết, cách TaiLieu.VN Page cầm bút, cách trình bày viết cho đẹp -Giáo viên đọc dòng thơ cho học -Học sinh tiến hành chép tả sinh viết theo giáo viên đọc  Hướng dẫn học sinh cầm bút chì để sữa lỗi tả: + Giáo viên đọc thong thả, vào chữ bảng để học sinh sốt sữa lỗi, -Học sinh dò lại viết hướng dẫn em gạch chân chữ đổi sữa lỗi cho viết sai, viết vào bên lề + Giáo viên chữa bảng lỗi phổ biến, hướng dẫn em ghi lỗi lề -Học sinh ghi lỗi lề theo hướng phía viết dẫn giáo viên + Nghỉ giải lao  Thu chấm số em 5’ 5’ 4.Hướng dẫn làm tập tả: -Học sinh nêu yêu cầu Bài tập 2: Điền vần ăn hay ăng BT Tiếng Việt Bài tập 3: Điền chữ ng hay ngh -Đính bảng lớp bảng phụ có sẵn -Các em làm vào VBT cử tập giống tập đại diện nhóm thi đua -Gọi học sinh làm bảng từ theo hình thức nhóm khác, tiếp sức điền vào chỗ thi đua nhóm trống theo -2 nhóm, nhóm đại -Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng diện học sinh Giải Bài tập 2: Ngắm trăng, chăn phơi nắng 4.Củng cố: Vừa em học tả gì? 5’ 5.Nhận xét, dặn dò: Bài tập 3: Ngỗng ngõ Nghé nghe mẹ gọi -Học sinh nêu lại viết tiếng cần lưu ý hay viết sai, rút kinh nghiệm viết lần sau -Yêu cầu học sinh nhà chép lại hai khổ TaiLieu.VN Page 1’ thơ đầu thơ cho đúng, đẹp, làm lại tập TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 10: Chính tả Đi học, Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 10: Chính tả Đi học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay