Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 10: Chính tả Đi học

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2019, 14:38

Giáo án Chính tả CHÍNH TẢ ĐI HỌC I Mục đích, yêu cầu HS nghe, viết khổ thơ đầu "Đi học" Điền vần ăn, ăngm chữ ng ngh II Đồ dùng dạy học Bảng phụ chép tập III Các hoạt động dạy học Giới thiệu bài: A Kiểm tra cũ Viết bảng: xuân sang sâu lộc non khoảng B Bài Hướng dẫn viết tả HS đọc lại khổ thơ đầu Hướng dẫn viết tiếng khó Lên nương, tới lớp, hay GV đọc tả HS soát lại lỗi GV đọc lại GV chấm số Bài tập Bài 1: Điền ăn hay ăng HS đọc yêu cầu Bé ngắm trăng, mẹ mang chăn phơi nắng Bài 2: Điền ng hay ngh Ngỗng ngõ, ngé nghe mẹ gọi em lên bảng Tổng kết dặn dò TaiLieu.VN Hướng dẫn tự học Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 10: Chính tả Đi học, Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 10: Chính tả Đi học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay