Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 11: Chính tả Chia quà

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2019, 14:26

Giáo Tiếng việt Chính tả (Tập chép) Chia quà I Mục đích yêu cầu: -HS chép lại xác, trình bày đoạn văn bài: Chia quà -Học sinh nhận thái độ lễ phép chị em Phương nhận quà thái độ nhường nhịn em Phương -Làm tập tả: Điền chữ s, x II.Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ, bảng nam châm Nội dung hai khổ thơ cần chép tập 2a -Học sinh cần có VBT III Tiến trình tiết dạy: TG Hoạt động giáo viên 1’ Ổn định: 5’ Kiểm tra cũ : Hỏi trước Hoạt động học sinh -Hát -Chấm học sinh yếu hay -Chấm học sinh giáo viên cho viết sai cho nhà viết lại nhà chép lại lần trước -Cả lớp viết bảng con: mừng quýnh, -Giáo viên đọc cho học sinh lớp viết nhễ nhại, khoe từ ngữ sau: mừng quýnh, nhễ nhại, khoe -Nhận xét chung cũ học sinh Giảng mới: 1’ -Học sinh nhắc lại a Giới thiệu bài: ( Ghi đề lên bảng ) b Giảng nội dung 22’ 3.Hướng dẫn học sinh tập chép -Học sinh đọc đoạn văn bảng -Học sinh đọc đoạn văn giáo phụ TaiLieu.VN Page viên chép bảng phụ -Học sinh viết tiếng khó vào bảng -Cho học sinh phát tiếng con: Phương, tươi cười, xin viết sai, viết vào bảng -Nhắc nhở em tư ngồi viết, cách -Học sinh tiến hành chép đoạn văn cầm bút, cách trình bày viết cho vào tập đẹp -Giáo viên cho học sinh tập chép đoạn văn vào tập -Học sinh dò lại viết  Hướng dẫn học sinh cầm bút chì đổi sữa lỗi cho để sữa lỗi tả: + Giáo viên đọc thong thả, vào chữ bảng để học sinh soát sữa lỗi, hướng dẫn em gạch chân -Học sinh ghi lỗi lề theo hướng chữ viết sai, viết vào bên lề dẫn giáo viên + Giáo viên chữa bảng lỗi phổ biến, hướng dẫn em ghi lỗi lề phía viết  Thu chấm số em *.Hướng dẫn làm tập tả: 5’ 5’ -Bài tập 2a: Điền chữ s hay x -Các em làm vào VBT cử đại -Học sinh nêu yêu cầu diện nhóm thi đua nhóm BT Tiếng Việt.(bài tập 2a) khác, tiếp sức điền vào chỗ trống -Đính bảng lớp bảng phụ có sẵn theo nhóm, nhóm đại diện học sinh tập giống tập 2a -Gọi học sinh làm bảng từ theo hình Giải thức thi đua nhóm -Bài tập 2a: Sáo tập nói Bé xách túi -Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng -Học sinh nêu lại viết Củng cố: Hỏi lại nội dung học tiếng cần lưu ý hay viết sai, rút kinh nghiệm viết lần sau 5.Nhận xét, dặn dò: -Yêu cầu học sinh nhà chép lại đoạn TaiLieu.VN Page 1’ văn cho đúng, đẹp, làm lại tập * Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TaiLieu.VN Page ... trình bày viết cho vào tập đẹp -Giáo viên cho học sinh tập chép đoạn văn vào tập -Học sinh dò lại viết  Hướng dẫn học sinh cầm bút chì đổi sữa lỗi cho để sữa lỗi tả: + Giáo viên đọc thong thả, vào... hướng chữ viết sai, viết vào bên lề dẫn giáo viên + Giáo viên chữa bảng lỗi phổ biến, hướng dẫn em ghi lỗi lề phía viết  Thu chấm số em *.Hướng dẫn làm tập tả: 5’ 5’ -Bài tập 2a: Điền chữ s hay...viên chép bảng phụ -Học sinh viết tiếng khó vào bảng -Cho học sinh phát tiếng con: Phương, tươi cười, xin viết sai, viết vào bảng -Nhắc nhở em tư ngồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 11: Chính tả Chia quà, Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 11: Chính tả Chia quà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay