Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 4: Tập viết Tô chữ H I K

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2019, 11:34

Giáo án Tiếng việt Mơn: Tập viết BÀI: CHỮ HOA H I.Mục tiêu:-Giúp HS biết chữ hoa H -Viết vần uôi, ươi, từ ngữ: nải chuối, tưới – chữ thường, cỡ vừa, kiểu, nét, đưa bút theo quy trình viết; dãn khoảng cách chữ theo mẫu chữ tập viết II.Đồ dùng dạy học:  Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ nội dung luyện viết tiết học -Chữ hoa: H đặt khung chữ (theo mẫu chữ tập viết) -Các vần từ ngữ (đặt khung chữ) III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1.KTBC: Kiểm tra viết nhà học Học sinh mang tập viết để bàn cho sinh, chấm điểm bàn học sinh giáo viên kiểm tra Gọi em lên bảng viết, lớp viết bảng học sinh viết bảng, lớp viết bảng từ: vườn hoa, ngát hương từ: vườn hoa, ngát hương Nhận xét cũ 2.Bài : Qua mẫu viết GV giới thiệu ghi tựa GV treo bảng phụ viết sẵn nội dung tập viết Nêu nhiệm vụ học: Tập chữ, tập Học sinh nêu lại nhiệm vụ tiết học viết vần từ ngữ ứng dụng học tập đọc Hướng dẫn chữ hoa: Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét: Nhận xét số lượng kiểu nét Sau nêu Học sinh quan sát chữ hoa H bảng quy trình viết cho học sinh, vừa nói vừa phụ tập viết chữ khung chữ Học sinh quan sát giáo viên khung chữ mẫu TaiLieu.VN Page Viết bảng Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng: Giáo viên nêu nhiệm vụ để học sinh thực Học sinh đọc vần từ ngữ ứng dụng, (đọc, quan sát, viết) quan sát vần từ ngữ bảng phụ tập viết Viết bảng 3.Thực hành : Cho HS viết vào tập Thực hành viết theo yêu cầu giáo viên tập viết GV theo dõi nhắc nhở động viên số em viết chậm, giúp em hoàn thành viết lớp 4.Củng cố : Gọi HS đọc lại nội dung viết quy trình Nêu nội dung quy trình chữ hoa, viết chữ H vần từ ngữ Thu chấm số em Nhận xét tuyên dương 5.Dặn dò: Viết nhà phần B, xem Hoan nghênh, tuyên dương bạn viết tốt TaiLieu.VN Page ... 3.Thực h nh : Cho HS viết vào tập Thực h nh viết theo yêu cầu giáo viên tập viết GV theo d i nhắc nhở động viên số em viết chậm, giúp em hoàn thành viết lớp 4.Củng cố : G i HS đọc l i n i dung viết. .. dung viết quy trình Nêu n i dung quy trình tơ chữ hoa, viết tô chữ H vần từ ngữ Thu chấm số em Nhận xét tuyên dương 5.Dặn dò: Viết nhà phần B, xem Hoan nghênh, tuyên dương bạn viết tốt TaiLieu.VN.. .Viết bảng H ớng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng: Giáo viên nêu nhiệm vụ để h c sinh thực H c sinh đọc vần từ ngữ ứng dụng, (đọc, quan sát, viết) quan sát vần từ ngữ bảng phụ tập viết Viết bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 4: Tập viết Tô chữ H I K, Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 4: Tập viết Tô chữ H I K

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay