Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 4: Tập viết Tô chữ H I K

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2019, 11:34

Giáo án Tiếng việt Tập viết H, J I.MỤC TIÊU -Tô chữ hoa H, J -Viết vần : iêt, uyêt ; từ ngữ : viết đẹp, duyệt binh kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo VTV1, tập hai (Mỗi từ ngữ viết lần) #.HS K,G : Viết nét, dãn khoảng cách viết đủ số dòng, số chữ quy định VTV1, tập hai II.CHUẨN BỊ - VTV1 tập hai ; chữ mẫu : H, J - Bảng phụ có kẻ hàng (để viết mẫu) - Thước kẻ, bảng con, phấn trắng, phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I.Kiểm tra cũ -KT viết nhà HS viết thiếu -YC viết bảng : viết đẹp, duyệt binh -Viết bảng Nhận xét II.Bài 1) Giới thiệu : Hôm em tập chữ hoa H, J; tập viết vần từ ngữ iêt, uyêt, viết đẹp, duyệt binh 2) Hướng dẫn HS viết bảng a/ Luyện viết : chữ hoa H, J (mẫu) *GV đính chữ hoa H giới thiệu : Đây chữ hoa H -Gọi HS đọc TaiLieu.VN Page -Chỉ chữ hoa H nói : -4HS đọc (G-K-TB-Y) Cả lớp đọc +Cấu tạo : Chữ hoa H cao li, gồm nét cong trái nét lượn ngang ; nét khuyết ngược, nét khuyết xuôi nét móc ngược phải ; nét thẳng đứng + Cách viết: Đặt bút đường kẻ viết nét cong trái lượn lên đường kẻ 6, đổi chiều bút viết nét khuyết ngược nối liền sang nét khuyết xuôi, cuối nét khuyết xi lượn lên viết nét móc phải điểm kết thúc đường kẻ lia bút đường kẻ nét khuyết viết nét sổ thẳng, kết thúc đường kẻ - Cho HS -Viết mẫu kết hợp nêu quy trình viết -Gọi HS viết bảng -1HS G (kết hợp nêu nét) -1HS TB (không nêu nét) *GV đính chữ hoa J giới thiệu : Đây chữ -Cả lớp quan sát hoa J -Cả lớp viết bảng -Gọi HS đọc -Chỉ chữ hoa J nói : -1em Cả lớp viết bảng +Cấu tạo : Chữ hoa J cao li, gồm nét cong trái, nét lượn ngang nét móc ngược trái, phần cuối -4HS đọc (G-K-TB-Y) Cả lớp đọc lượn vào + Cách viết: Đặt bút đường kẻ viết nét cong trái viết tiếp nét lượn ngang đến đường kẻ 6, đổi chiều bút viết nét móc ngược trái, phần cuối lượn vào trong, kết thúc đường kẻ - Cho HS -Viết mẫu kết hợp nêu quy trình viết -Gọi HS viết bảng b/ Luyện viết : iêt, uyêt (gạch chân tựa bài) -1HS G (kết hợp nêu nét) -Gạch iêt, uyêt (gọi HS đọc) -1HS TB (khơng nêu nét) -Vần iêt có chữ? Gồm chữ -Cả lớp quan sát nào? -Cả lớp viết bảng TaiLieu.VN Page -Còn vần uyêt có chữ? Gồm -1em Cả lớp viết bảng chữ nào? -Nhìn chữ mẫu bảng, em viết bảng -HS đọc vần an vần at -2 chữ (HS Y) : chữ i, ê chữ t c/ Luyện viết : viết đẹp -2 chữ (HS TB) : chữ u, y, ê -Gọi HS đọc từ : viết đẹp - GNT chữ t -Gạch : viết – gọi HS đọc -Chữ viếtchữ ? Gồm chữ -Cả lớp viết bảng nào? -Viết mẫu kết hợp phân tích -YC viết bảng e/ Luyện viết : duyệt binh -Gọi HS đọc từ : duyệt binh - GNT -Gạch : duyệt – gọi HS đọc -1HS đọc -1HS đọc -HS K -Chữ duyệt có chữ ? Gồm chữ nào? -Viết mẫu kết hợp phân tích -Quan sát -YC viết bảng -Viết bảng Thư giãn 3.Hướng dẫn HS viết vào VTV -1HS đọc -Mở tập viết chữ hoa H, J cho lớp xem -1HS đọc -Nhắc tư ngồi viết : ngồi thẳng lưng, không -HS K tỳ ngực vào bàn, đầu cúi, cầm bút đầu ngón tay -Quan sát -Bài viết hơm có dòng ? -Viết bảng -Tơ kết hợp nêu cấu tạo nét -Cho HS viết dòng vào 3.Củng cố -Chấm số nhận xét chữ viết HS -Nhận xét tiết học TaiLieu.VN -Có dòng Page 4.Dặn dò -Viết VTV Về nhà luyện viết thêm TaiLieu.VN Page ... at -2 chữ (HS Y) : chữ i, ê chữ t c/ Luyện viết : viết đẹp -2 chữ (HS TB) : chữ u, y, ê -G i HS đọc từ : viết đẹp - GNT chữ t -Gạch : viết – g i HS đọc -Chữ viết có chữ ? Gồm chữ -Cả lớp viết bảng... đường k nét khuyết viết nét sổ thẳng, k t thúc đường k - Cho HS tô -Viết mẫu k t h p nêu quy trình viết -G i HS viết bảng -1HS G tô (k t h p nêu nét) -1HS TB tơ (khơng nêu nét) *GV đính chữ hoa... k t thúc đường k - Cho HS tô -Viết mẫu k t h p nêu quy trình viết -G i HS viết bảng b/ Luyện viết : i t, uyêt (gạch chân tựa b i) -1HS G tô (k t h p nêu nét) -Gạch i t, uyêt (g i HS đọc) -1HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 4: Tập viết Tô chữ H I K, Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 4: Tập viết Tô chữ H I K

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay