Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 4: Tập viết Tô chữ H I K

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2019, 11:34

Giáo án Tiếng việt Môn : Tập viết Bài : CHỮ HOA H, I, K A.Mục tiêu : -HS biết chữ hoa H, I, K -Viết vần : uôi, iêt, iêu.Các từ : nải chuối, hiếu thảo, viết đẹp chữ thường,cỡ vừa,đúng kiểu,đều nét;đưa bút theo qui trình viết;dãn khoảng cách chữ theo mẫu chữ tập viết tập B Đồ dùng dạy học : chữ mẫu H, I, K,bảng con,tập viết C.Các hoạt động dạy học : 1.Ổn định : Sĩ số 2.Ktbc : -Cho hs viết bảng : học vườn hoa chăm -Hs viết bảng -Nhận xét 3.Bài : -Hs nhắc lại a/GTB : chữ hoa H, I, K ; vần : uôi, iêu, iêt ; từ : nải chuối,hiếu thảo, viết đẹp b/HD chữ hoa : -Hs qsát Cho hs qsát,nhận xét : -Chữ hoa H, I, K gồm nét?Đó nét nào? -GV nêu qui trình viết mẫu -CN,lớp c/HD viết vần,từ ứng dụng : -GV viết bảng cho hs phân tích đọc : uôi – nải chuối iêu – hiếu thảo -Hs viết bảng iêt – viết đẹp TaiLieu.VN -Hs thực hành viết tập Page -HD hs viết bảng viết Nhận xét,sửa sai d/HD hs tập tô,tập viết : -Cho hs H, I, K viết vần, từ ứng dụng TV GV qsát,sửa sai tư thế,nhắc nhở hs viết mẫu… -Cn,lớp -Hs thi viết -GV chấm tổ Nhận xét viết 4.Củng cố : -Cho hs đọc lại nội dung vừa viết -Cho hs thi viết : nải chuối , hiếu thảo , viết đẹp Nhận xét 5.Dặn dò : luyện viết phần B -Nhận xét tiết học TaiLieu.VN Page ...-HD hs viết bảng viết Nhận xét,sửa sai d/HD hs tập tô ,tập viết : -Cho hs tô H, I, K viết vần, từ ứng dụng TV GV qsát,sửa sai tư thế,nhắc nhở hs viết mẫu… -Cn,lớp -Hs thi viết -GV chấm tổ Nhận... tổ Nhận xét viết 4.Củng cố : -Cho hs đọc la i n i dung vừa viết -Cho hs thi viết : n i chu i , hiếu thảo , viết đẹp Nhận xét 5.Dặn dò : luyện viết phần B -Nhận xét tiết học TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 4: Tập viết Tô chữ H I K, Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 4: Tập viết Tô chữ H I K

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay