Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 8: Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2019, 11:28

Giáo án Kể chuyện KỂ CHUYỆN CON NGHE LỜI MẸ I MỤC TIÊU - Ghi nhớ nội dung câu chuyện để dựa vào tranh minh hoạ câu hỏi GV kể lại đoạn toàn câu chuyện - Hiểu ý nghĩa câu chuyện II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh hoạ truyện kể SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động GV Hoạt động HS ổn định tổ chức Kiểm tra cũ - HS tiếp nối kể chuyện : Niềm vui bất ngờ - em nêu ý nghĩa câu chuyện - GV nhận xét, đánh giá - HS đọc câu hỏi kể lại câu chuyện Bài a) Giới thiệu b) GV kể chuyện - GV kể với giọng diễn cảm c) Hướng dẫn kể đoạn câu chuyện theo tranh - Tranh 1: Cảnh vẽ gì? - Tranh 2: Tương tự tranh d) Hướng dẫn HS kể toàn chuyện - Người dẫn chuyện Mỗi nhóm gồm em đóng vai TaiLieu.VN Page e ) Giúp HS hiểu ý nghĩa câu chuyện Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - GV biểu dương HS kể hay - VN tập kể lại chuyện cho người nghe TaiLieu.VN Page ...e ) Giúp HS hiểu ý nghĩa câu chuyện Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - GV biểu dương HS kể hay - VN tập kể lại chuyện cho người nghe TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 8: Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ, Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 8: Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay