Chăm sóc bê từ sơ sinh đến cai sữa

36 11 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 21:21

CÁCH CHĂM SÓC TỪ SINH ĐẾN CAI SỮA Nội dung Chuẩn bị chuồng trại Dinh dưỡng thức ăn Các bệnh thường gặp I Hộ lý sau sinh Trước bú sữa đầu Lau Đếnsữa đầu Cho bú sữa đầu Đánh số cho Nhốt cũi riêng Sau bú sữa đầu * Từ 10 ngày tuổi đến cai sữa Cho bãi thả II Dinh dưỡng GĐ 1: Giai đoạn ăn sữa đầu - Sau đẻ phải cho ăn sữa đầu sớm tốt - Cho ăn 1/10 trọng lượng thể - Việc cho ăn phải ý đến vấn đề vệ sinh Ngày Ngày * Ngoài ra: bổ sung thêm tảng đá liếm • Chiếm hàm lượng nhỏ • Có vai trò quan trọng • Gồm: • Khoáng + đa lượng: Ca, P, Mg… + vi lượng: Fe, Cu, Zn… • Vitamin: A, D, E, B… Nước uống - III.Các bệnh thường gặp sữa Bệnh viêm rốn Bệnh giun đũa Bệnh viêm phổi Bệnh tiêu chảy Bệnh viêm rốn 1.1 Bệnh giun đũa 2.1 Bệnh viêm phổi 3.1 4.Bệnh tiêu chảy * Ngồi số bệnh khác Bệnh Kết luận - Chăm sóc vệ sinh thật tốt chuồng ni dụng cụ ăn uống - Thực tốt cơng tác phòng trị bệnh cho vật ni tiêm phòng chăm sóc sức khỏe - Điều chỉnh cân đối lượng thức ăn tuỳ theo phát triển Thank you very much ... sau sinh Trước bú sữa đầu Lau Đến bú sữa đầu Cho bú sữa đầu Đánh số cho bê Nhốt bê cũi riêng Sau bú sữa đầu * Từ 10 ngày tuổi đến cai sữa Cho bê bãi thả II Dinh dưỡng GĐ 1: Giai đoạn ăn sữa đầu... đẻ phải cho bê ăn sữa đầu sớm tốt - Cho ăn 1/10 trọng lượng thể - Việc cho ăn phải ý đến vấn đề vệ sinh Ngày Ngày 1.1 Thành phần Kháng 1.2 Cách cho bê ăn Từ 10 ngày tuổi đến cai sữa - Cho 2.1... 2.1 Lượng thức ăn sữa nuôi bê Tuổi bê (ngày) Lượng sữa bê ăn (lít) Bữa sáng Bữa chiều Cả ngày – 10 3 11 – 31 2,5 2,5 32 – 61 2 62 – 90 1,5 1,5 91 – 120 1 121 – 150 0,5 0,5 2.2 Sữa bột thay (Young
- Xem thêm -

Xem thêm: Chăm sóc bê từ sơ sinh đến cai sữa, Chăm sóc bê từ sơ sinh đến cai sữa, Đến khi bú sữa đầu, Từ 10 ngày tuổi đến khi cai sữa, Thức ăn bổ sung, 3 Thức ăn hỗn hợp, III.Các bệnh thường gặp ở bê sữa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay