Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 12 có lời giải

11 26 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 21:19

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 Gv Trịnh Minh Hiệp Tên môn: VẬT ĐỀ SỐ 12 Câu 1: Một ô tô khách chạy đường Đối với người đây, ô tô đứng yên? A Người đứng bên lề đường B Người xe máy bị xe khách vượt qua C Người lái xe vượt xe khách D Một hành khách ngồi ô tô Câu 2: Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào tượng: A Quang điện B Quang điện C Quang - phát quang D Tán sắc ánh sáng C điện D điện tích Câu 3: Điện môi môi trường: A Cách điện B Dẫn điện Câu 4: Sự hình thành dao động điện từ tự mạch dao động tượng sau đây? A Hiện tượng cộng hưởng điện B Hiện tượng tự cảm C Hiện tượng cảm ứng điện từ D Hiện tượng từ hoá Câu 5: Phát biểu sau không đúng? A Hạt tải điện kim loại electron B Dòng điện kim loại tuân theo định luật Ôm nhiệt độ kim loại giữ không đổi C Hạt tải điện kim loại iôn dương iôn âm D Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây tác dụng nhiêt Câu 6: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau sai? A Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn B Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c  3.108 m/s dọc theo tia sáng C Phôtôn tồn trạng thái chuyển động D Phôtôn ánh sáng đơn sắc mang lượng Câu 7: Tia hồng ngoại tia tử ngoại khơng tính chất chung sau đây? A thể kích thích phát quang số chất B chất sóng điện từ C Là tia khơng nhìn thấy D Khơng bị lệch điện trường, từ trường Câu 8: Chọn câu Đường sức từ từ trường gây bởi: A Dòng điện thẳng đường thẳng song song với dòng điện B Dòng điện tròn đường tròn C Dòng điện tròn đường thẳng song song cách D Dòng điện tròn ống dây cực bắc vào cực nam ống dây Câu 9: Cơng electron khỏi kim loại A  6,625.1019 J Giới hạn quang điện kim loại là: A 0,300 m B 0, 295 m Câu 10: Khi góc tới tăng lần góc khúc xạ C 0,375 m D 0, 250 m A Tăng lần B Tăng lần C Tăng D Chưa đủ kiện để xác định lần Câu 11: Suất điện động cảm ứng máy phát điện xoay chiều pha tạo biểu thức   e  220 cos 100t    V  (t tính s) Chu kì suất điện động là: 3  A 50 s B 0,02 s C 314 s D 0,01 s Câu 12: Cho bốn loại tia : Tia X, tia  , tia hồng ngoại, tia  Tia khơng chất với ba tia lại là: A Tia hồng ngoại C Tia  B Tia X D Tia  Câu 13: Một ô tô khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h Động tơ giá trị gần với giá trị sau đây? A 2.52.104 J B 2, 47.105 J C 2, 42.106 J D 3, 20.106 J Câu 14: Hạt nhân urani 235 92 U lượng liên kết riêng 7,6 MeV/nuclơn Lấy u  931,5MeV / c2 độ hụt khối hạt nhân 235 92 U là: A 1,917 u B 1,942 u C 1,754 u D 0,751 u Câu 15: Một sóng tần số 50 Hz lan truyền mơi trường với tốc độ 100 m/s Bước sóng sóng là: A 0,5 m B 50 m C 2m D 150 m Câu 16: Một ống dây chiều dài  40 cm Gồm 4000 vòng, cho dòng điện I  10 A chạy ống dây Đặt đối diện với ống dây khung dây hình vng, cạnh a = cm từ thơng xun qua khung dây gần với giá trị sau đây? A 0,13 Wb C 3.102 Wb B Wb D 3.104 Wb Câu 17: Để giảm tốc độ quay rôto máy phát điện xoay chiều, người ta dùng rơto nhiều cặp cực Rơto máy phát điện xoay chiều pha p cặp cực quay với tốc độ 500 vòng/phút Dòng điện máy phát tần số 50 Hz Số cặp cực rôto A B C 12 Câu 18: Một chất phóng xạ sau 10 ngày đêm giảm A 20 ngày B ngày D số hạt ban đầu Chu kì bán rã là: C 24 ngày D 15 ngày Câu 19: Một lắc lò xo khối lượng m, lò xo độ cứng k dao động điều hòa với biên độ A Chọn câu trả lời đúng: A Chu kì dao động lắc là: T  2 C Lực kéo cực đại Fmax  k m kA B lắc W  kA D Tần số góc lắc   m k Câu 20: Mômen lực lực trục quay độ lớn lực 5,5 N cánh tay đòn mét? A 10 N B 10 Nm Câu 21: Phát biểu sau không đúng? C 11 N D 11 Nm A Trong q trình truyền sóng, pha dao động truyền phần tử mơi trường dao động chỗ B Q trình truyền sóng q trình truyền lượng C Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha D Sóng truyền mơi trường khác giá trị bước sóng khơng thay đổi Câu 22: Điều xảy hệ số ma sát hai mặt tiếp xúc lực ép hai mặt tăng lên? A Tăng lên B Giảm C Không thay đổi D Khơng biết Câu 23: Mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm độ tự cảm H tụ điện điện dung 2,4 nF Trong mạch dao động điện từ với điện tích cực đại cua tụ điện 12 nC Cường độ dòng điện cực đại mạch giá trị là: A 100 mA B 20 mA C 50 mA Câu 24: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  A cos D 10 mA t (cm) Tại thời điểm t1 (s) vật li độ x1  cm Xác định li độ vật thời điểm t1  (s) C 2 cm B 4,8 cm A cm D 3,2 cm Câu 25: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm tụ điện điện dung thay đổi Trong mạch dao động điện từ tự Khi điện dung cùa tụ điện giá trị C0  20 pF mạch cộng hưởng với sóng điện từ bước sóng  Khi điện dung tụ điện giá trị C  180 pF mạch cộng hưởng với sóng điện từ bước sóng tính theo  là: B 9 A 3 C Câu 26: Đặt vào hai đầu tụ điện điện dung C  0 D 0 (mF) điện áp xoay chiều Biết giá trị 36 điện áp cường độ dòng điện thời điếm t1 u1  60 V, i1  A thời điểm t u  60 V, i  A Xác định tần số góc dòng điện A 50 rad/s B 100 rad /s C 120 rad/s D 60 rad/s Câu 27: Mắt người điểm cực viễn C v cách mắt 50cm Muốn nhìn thấy vật vơ cực khơng điều tiết người phải đeo kính độ tụ bao nhiêu? (kính đeo sát mắt) Câu 28: 23 11 C 2dp B 0,5dp A dp Cho phản ứng hạt nhân: 23 11 D 50dp 20 Na  11 H  24 He  10 Ne Lấy khối lượng hạt nhân Na; 20 10 Ne; He; H 22,9837 u, 19,9869 u, 4,0015 u, 1,0073 u 1u  931,5  MeV / c  Trong phản ứng này, lượng: A Thu vào 3,4524 MeV B Thu vào là: 2,4219 MeV C Tỏa 2,4219 MeV D Tỏa 3,4524 MeV Câu 29: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc bước sóng  , khoảng cách hai khe 1,2 mm, khoảng vân mm Nếu tịnh tiến xa mặt phẳng chứa hai khe thêm 50 cm khoảng vân lúc 1,25 mm Giá trị  là: A 0,50 m B 0,48 m C 0,60 m D 0,72 m Câu 30: Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hiđrô bán kính Bo r0 , chuyển động electron quanh hạt nhân chuyển động tròn Tốc độ góc clectron quỹ đạo O 1 , tốc độ góc electron quỹ đạo M 2 Hệ thức là: A 2712  12522 B 271  1252 B 31  52 D 913  2532 Câu 31: Ở mặt thoáng chất lỏng cỏ hai nguồn kết hợp A, B cách 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u1  a cos  40t  (cm), u  a cos  40t    (cm) Cho biết tốc độ truyền sóng 40 cm/s Xct hình vng AMNB nằm mật nước, số điểm dao động với biên độ cực đại hình vng là: A 10 B 20 C D 18 Câu 32: Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, R = 50  Khi xảy cộng hưởng tần số f1 I1  1 A  Tăng tần số mạch điện lên gấp đôi giữ nguyên hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch thơng số khác, I2  0,8  A  Cảm kháng cuộn dây f1 là: A 25  B 50  C 37,5  D 75  Câu 33: hai lắc lò xo giống hệt dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang dọc theo hai đường thẳng song song cạnh song song với trục Ox Biên độ dao động lắc A1  cm, lắc hai A  cm, lắc hai dao động sớm pha lắc Trong trình dao động, khoảng cách lớn hai vật dọc theo trục Ox cm Khi động lắc cực đại W động lắc hai là: A 5W B 2W C 3W D 9W Câu 34: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp Các giá trị: hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch điện u, R, L, C không đổi; Giá trị tần số f thay đổi Khi f  f1 f  3f1 hệ số cơng suất Khi f giá trị sau hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây giá trị cực đại? A 6f1 B f1 C 1,5f1 D 3f1 Câu 35: Đồ thị gia tốc a theo li độ x vật dao động điều hòa cho hình vẽ Chọn câu trả lời đúng: A Biên độ dao động 5cm B Vận tốc cực đại 10 cm / s C Tần số dao động Hz D Quãng đường chu kì 10 cm Câu 36: Khi truyền nhiệt lượng 6.106 J cho khí xilanh hình trụ khí nở đẩy pit - tơng lên làm thể tích khí tăng thêm 0,50 m3 Tính độ biến thiên nội khí Biết áp suất khí 8.106 N/m2 coi áp suất không đổi q trình khí thực cơng A 6.106 J B 10.106 J C 2.106 J D 2.106 J Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ) Biết tụ điện dung kháng ZC , cuộn cảm cảm kháng ZL 3ZL  2ZC Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch AN điện áp hai đầu đoạn mạch MB hình vẽ Điện áp hiệu dụng hai điểm M N là: A 173 V B 86 V C 122 V D 102 V Câu 38: Một hạt chuyển động với tốc độ 0,8 lần tốc độ ánh sáng chân không Theo thuyết tương đối hẹp, động Wd hạt lượng nghỉ E liên hệ với hệ thức: A Wd  8E 15 B Wd  15E C Wd  3E D Wd  2E Câu 39: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích (lít) đến thể tích (lít) thấy áp suất tăng lên lượng p  40 kPa Hỏi áp suất ban đầu khí bao nhiêu? A 80 kPa B 100 kPa C 80 Pa D 120 kPa Câu 40: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng nguồn phát đồng thời hai xạ đơn sắc 1  0,64 m (đỏ),   0, 48 m (lam) hứng vân giao thoa Trong khoảng vân sáng liên tiếp màu với vân trung tâm ta đếm số vân đỏ vân lam là: A đỏ, 12 lam B đỏ, lam C đỏ, lam D đỏ, lam - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-D 2-B 3-A 4-B 5-C 6-D 7-A 8-D 9-A 10-D 11-B 12-C 13-B 14-A 15-C 16-D 17-A 18-B 19-B 20-D 21-D 22-C 23-A 24-A 25-A 26-C 27-C 28-C 29-C 30-B 31-B 32-A 33-D 34-D 35-C 36-D 37-B 38-D 39-A 40-C (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Đối với người ngồi tơ tơ đứng n ngược lại Câu 2: B Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào tượng quang điện Câu 3: A Điện môi môi trường cách điện Câu 4: B Sự hình thành dao động điện từ tự mạch LC tượng tự cảm Câu 5: C Hạt tải điện kim loại electron C sai Câu 6: D Năng lượng phơtơn:   hf Vì ánh sáng đơn sắc khác tần số xác định khác nên lượng phôtôn khác Câu 7: A Tia tử ngoại khả kích thích phát quang số chất tia hồng ngoại khơng Câu 8: D + Đường sức từ từ trường gây dòng điện thẳng đường tròn đồng tâm => A sai + Đường sức từ từ trường gây dòng điện tròn ống dây cực bắc vào cực Nam ống dây => B, C sai, D Câu 9: A Ta có: A  hc hc  0   0,3.106  m   0,3  m  0 A Câu 10: D Vì sin i n   r tăng giảm theo i không tỉ lệ thuận sin r n1 Câu 11: B Chu kì suất điện động là: T  2  0, 02  s  100 Câu 12: C + Các tia hồng ngoại, tia X, tia  chất sóng điện từ + Tia  dòng hạt nhân He4 (tia  mang điện dương) Câu 13: B + Đổi v  80km / h  200 /  m / s  + Ta có: Wd  0,5.mv2  2, 47.105 J Câu 14: A + Năng lượng liên kết U235: Wlk  Elkr A  7,6.235  1786  MeV  + Ta có: Wlk  m.c2  m  Wlk 1786MeV  c2 c2 + Theo đề: u  931,5 MeV / c2  MeV / c2  u 1786  m   1,917u 931,5 931,5 Câu 15: C Bước sóng:   v  2m f Câu 16: D  7 NI  0,1256  T  B  4.10 Ta có:    B.S  B.a  3,14.104 Wb  Câu 17: A 500 50  n  500  vong / phut   60   vong / s  Ta có:  f  n.p  50  50 Hz  Câu 18: B t   N 1  T  t t N      2 T   2 T   T  t    Ta có: N0 N0 4 Câu 19: B + Chu kì dao động lắc T  2 + lắc W  m => A sai k kA => B + Lực kéo cực đại Fmix = kA => C sai + Tần số góc lắc   k => D sai m Câu 20: D Mô men lực qua F cánh tay đòn d là: M = F.d = 11 N.m Câu 21: D Khi sóng truyền từ môi trường sang môi trường khác tần số (chu kì) khơng đổi vận tốc bước sóng thay đổi Câu 22: C Khi lực ép (áp lực) lên mặt tiếp xúc tăng lực ma sát tăng Hệ số ma sát phụ thuộc vào tính chất mặt tiếp xúc (vật liệu, tình trạng mặt tiếp xúc) Câu 25: A Ta có:   2c LC   C C     0  3 0 C0 C0 Câu 26: C  602.6  I  U  I  2  A  i2 u  0 0C  Ta có: u C  i      I0 U   60  U  120  V   I02 U 0C  ZC  60     120  rad / s  ZC C Câu 27: C + Để nhìn thấy vật vơ cực mà khơng phải điều tiết phải đeo kính cho nhìn vật vơ cực phải  d   cho ảnh ảo điểm cực viễn mắt:   d  OCV  50  cm   0,5  m  + Ta có: D  1 1   D  2 dp f d d' 0,5 Câu 28: C Năng lượng phản ứng hạt nhân: W   mt  ms  c2  2, 4219  MeV  Câu 29: C + Lúc đầu: i  D  1 mm  a + Sau tịnh tiến xa thêm 0,5 m i    D  0,5  1, 25  mm  a  D  0,5 i.a 1.1,  1, 25  D   m       0,  m  D D Câu 30: B + Ta có: r1  rO  25r0 ; r2  rM  9r0 + Electron CĐ tròn tác dụng lực Cu – lơng đóng vai trò lực hướng tâm 2 R    ke2 ke2 27 Fht   m2 R  2   12  22      R R 2 R1  25  2 125 Câu 31: B + Bước sóng:   v 40    cm  f 20 + Vì hai nguồn ngược pha nên số cực đại:  AB AB  k   5,5  k  4,5    10 đường dao động cực đại cắt AB 10 điểm + Cứ đường cực đại AB cắt đường bao AMNB điểm nên số điểm dao động cực đại hình vng AMNB là: n = 10.2 = 20 điểm Câu 32: A + Khi tần số f1 ZL  ZC  U  I1R  50V   Z   2ZL + Khi tăng tần số gấp thì:  L  Z2  R   2ZL  0,5ZC    ZC  0,5ZC + Mặt khác: Z2  U ZL  ZC  62,5  2ZL  0,5ZC  37,5   ZL  25 I2 Câu 33: D + Khoảng cách lớn x max  A12  A 22  2A1A cos   cos   + Khi Wd1  max  W  x1  x12 x 22 x x + Ta có:   2 cos   sin  ( sin    cos   ) A1 A A1 A  x 22  sin   x 22  A 22 sin   12 A 22 + Động lúc này: Wd2  m2  A 22  x 22  W A  x 42.3  12 9W   Wd2  + Khi động đạt cực đại Wd1  m2 A12  d2  2  2 Wd1 A1 4 Câu 34: D + Vì f1 f cho cos   cho Z  Cho I  12  1  2 L   ZL2  ZC1 LC 1C (1) + Lại có: cos   R2 R   ZL1  ZC1    R   ZL1  ZC1    R   ZL1  ZL2   L2  1  2  (2) 2 2 + Khi U L max ZC  L R2 L R2 R 2C2         LC   3  C 2  C  C + Thay   vào (3) ta có:  C2  L2C2 2   LC  L     LC   2   1  2    2 1 1  31     2    2  2  12  12   91    31  f  3f1 Câu 35: C + Từ đồ thị ta thấy a max  202  cm / s  x max  A   cm  + Tần số góc   + Chu kì: T  a max 202   2  rad / s   v max  A  10  cm / s  A 2  1 s   f  1Hz  Câu 36: D + Vì hệ nhận nhiệt nên Q  6.106 J + Công A’ sinh pit – tông dịch chuyển đoạn d: A  F.d  p.S.d  p.V  4.106  J  + Vì hệ sinh cơng nên A  A  4.106 J + Theo nguyên lí I ta có: U  A  Q  2.106 J Câu 37: B  U 0AN  200  V  + Từ đồ thị ta có:   U 0MB  100  V  + Lúc t  u 0AN  200  V   U0AN  uAN   u AN  200cos 100t  V    + Còn u MB  50V đnag giảm nên phương trình u MB  100cos 100t   (V) 3  + Ta có: uL Z 2   L    uL   uC uC ZC 3 u AN  u C  u X 2u AN  2u C  2u X u AN  u C  u X  + Lại có:    u MB  u X  u C u MB  u X  u L 3u MB  3u X  2u C   2u  3u MB  u X  AN  2.2000  3.100  UX  10 74 V  86 V   20 370, 44 Câu 38: D         2E 1 v  0,8c   Ta có: Wd    m0c   1 E   Wd  2     v v  1   1  c c     Câu 39: A + Gọi p1 áp suất khí trạng thái ứng với thể tích V1  (lít) + Gọi p áp suất trạng thái ứng với thể tích V2  lít + Theo đề ta có: p2  p1  p + Theo định luật luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt: p1V1  p2 V2  9p1   p1  p   p1  2p  2.40  80 kPa Câu 40: C + Ta có: x  k1 1D D k  3   van 1  k2      a a k 1 4   van  + Giữa hai vân sáng trùng liên tiếp (1 khoảng trùng) vân đỏ vân lam + Giữa vân sáng trùng liên tiếp khoảng trùng nên vân đỏ vân lam ... 39-A 40-C (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Đối với người ngồi tơ... tụ điện có điện dung thay đổi Trong mạch có dao động điện từ tự Khi điện dung cùa tụ điện có giá trị C0  20 pF mạch cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng  Khi điện dung tụ điện có giá trị... lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm H tụ điện có điện dung 2,4 nF Trong mạch có dao động điện từ với điện tích cực đại cua tụ điện 12 nC Cường độ dòng điện cực đại mạch có giá trị là: A 100 mA
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 12 có lời giải, Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 12 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay