Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 11 có lời giải

12 27 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 21:19

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 Gv Trịnh Minh Hiệp Tên môn: VẬT ĐỀ SỐ 11 Câu 1: Nguyên tắc mạch chọn sóng máy thu dựa tượng A Giao thoa sóng B Cộng hưởng điện C Nhiễu xạ sóng D Sóng dừng Câu 2: Cơng biểu thị tích của: A Năng lượng khoảng thời gian B Lực, quãng đường khoảng thời gian C Lực quãng đường D Lực vận tốc Câu 3: Câu khơng nói bay chất lỏng? A Sự bay trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy bề mặt chất lỏng B Quá trình chuyển ngược lại từ thể khí sang thể lỏng ngưng tụ Sự ngưng tụ xảy kèm theo bay C Sự bay trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy bên bề mặt chất lỏng D Sự bay chất lỏng xảy nhiệt độ Câu 4: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hồ phương, tần số biên độ cm 12 cm Biên độ dao động tổng hợp bằng: A cm B cm C cm D cm Câu 5: Ứng dụng tia X để chiếu điện, chụp điện vận dụng tính chất nó? A Tính đâm xuyên tác dụng lên phim ảnh B Tính đâm xuyên tác dụng sinh C Tính đâm xuyên tính làm phát quang D Tính làm phát quang tác dụng lên phim ảnh Câu 6: Một lượng chất phóng xạ 24Na chu kì bán rã 15h Thời điểm ban đầu mẫu N hạt Hỏi sau thời gian 30h số hạt Na lại bao nhiêu? A N0 B 3N C N0 D N0 Câu 7: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm độ tự cảm L = mH tụ điện điện dung C  0, F Biết dây dẫn điện trở khơng đáng kể mạch dao động điện từ riêng Lấy   3,14 Chu kì dao động điện từ riêng mạch là: A 12,56.105 s B 12,56.104 s C 6, 28.105 s D 6, 28.104 s Câu 8: Điền từ cho sẵn vào chỗ trống “Muốn cho vật trục quay cố định trạng thái cân bằng, tổng _ xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải tổng _ xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ A Mômen lực B Hợp lực C Trọng lực Câu 9: Lực điện trường lực cơng lực điện trường D Phản lực A Phụ thuộc vào độ lớn điện tích di chuyển B Phụ thuộc vào đường điện tích dịch chuyển C Khơng phụ thuộc vào hình dạng đường mà phụ thuộc vào vị tri điểm đầu điểm cuối đường điện tích D Phụ thuộc vào cường độ điện trường Câu 10: Quang phổ vạch phát xạ: A Của nguyên tô khác nhau, nhiệt độ độ sáng tỉ đối vạch B Là hệ thống vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối C Do chất rắn, chất lỏng chất khí áp suất lớn phát bị nung nóng D Là dải màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục Câu 11: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngồi điện trở cường độ dòng điện chạy mạch: A Tỉ lệ thuận với điện trở mạch B Giảm điện trở mạch tăng B Tỉ nghịch với điện trở mạch D Tăng điện trở mạch tăng Câu 12: Cơng electron khỏi kim loại 3,68.1019 J Khi chiếu vào kim loại hai xạ : xạ (I) tần số 5.1014 Hz xạ (II) bước sóng 0, 25 m thì: A Bức xạ (ii) khơng gây tượng quang điện, xạ (i) gây tượng quang điện B Cả hai xạ (i) (ii) không gây tượng quang điện C Cả hai xạ (i) (ii) gây tượng quang điện D Bức xạ (i) không gây tượng quang điện, xạ (ii) gây tượng quang điện Câu 13: Tính chất sau đường sức từ không giống với đường sức điện trường (tĩnh)? A Qua điểm không gian vẽ đường sức B Các đường sức đường cong khép kín (hoặc vơ hạn hai đầu) C Chiều đường sức tuân theo quy tắc xác định D Chỗ từ trường (hay điện trường) mạnh vẽ đường sức mau chỗ từ trường (hay điện trường) yếu vẽ đường sức thưa Câu 14: Điều kiện để hai sóng gặp nhau, giao thoa với hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động: A Cùng biên độ hiệu số pha không đổi theo thời gian B Cùng tần số, phương C pha ban đầu biên độ D Cùng tần số, phương hiệu số pha khơng đổi theo thời gian Câu 15: Từ thơng qua khung dây diện tích S đặt từ trường đạt giá trị cực đại khi: A Các đường sức từ vng góc với mặt phẳng khung dây B Các đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây C Các đường sức từ hướng với pháp tuyến mặt phẳng khung dây D Các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 45° Câu 16: Chọn nhận định đúng: A Pin quang điện dụng cụ biến điện thành quang B Quang trở dụng cụ cản trở truyền ánh sáng C Bước sóng giới hạn tượng quang điện thường lớn tượng quang điện D Hiện tượng quang dẫn giải thích tượng quang điện Câu 17: Phát biểu sau sai? A Khi phản xạ tồn phần tồn ánh sáng phản xạ trở lại môi trường chứa chùm ánh sáng tới B Điều kiện cần để phản xạ tồn phần ánh sáng phải từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang C Phản xạ tồn phần xảy góc tới lớn góc giới hạn phản xạ tồn phần D Góc giới hạn phản xạ toàn phần xác định từ hệ thức sin i gh  n2 n1 Câu 18: Trong trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí đường dây tải điện sử dụng chủ yếu là: A Giảm công suất truyền tải B Tăng chiều dài đường dây C Tăng điện áp trước truyền tải D Giảm tiết diện dây Câu 19: Biết khối lượng prôtôn, nơtron hạt nhân 12 C 1,00728 u; 1,00867 u 11,9967 u Cho 1uc2  931,5 MeV Năng lượng liên kết hạt nhân A 46,11 MeV B 7,68 MeV 12 C là: C 92,22 MeV D 94,87 MeV Câu 20: Hình bên đồ thị vận tốc theo thời gian xe máy chuyển động đường thẳng Trong khoảng thời gian nào, xe máy chuyển động chậm dần ? A Trong khoảng thời gian từ đến t1 B Trong khoảng thời gian từ t1 đến t C Trong khoảng thời gian từ t đến t D Các câu trả lời A, B, C sai Câu 21: Một vận động viên môn hốc (mơn khúc cầu) dùng gậy quạt bóng để truyền cho tốc độ đầu 10 m/s Hệ sổ ma sát trượt bóng mặt băng 0,10 Lấy g = 9,8 m / s Quãng đường bóng lăn dừng lại gần với giá trị sau đây? A 39 m B 45 m C 51 m D 57 m Câu 22: Khi dùng ampe kế thích hợp giới hạn đo 10 A để đo dòng điện xoay chiều biểu thức i  2 cos100t (A) số ampe kế A Nếu dùng ampe kế khác giới hạn đo gấp lần ampe đầu số ampe kế lúc là: A 4A B V B 2 A D A Câu 23: Một lắc đơn chiều dài dây treo m, dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g  10 m / s2 với biên độ góc 0  0,1 rad Tốc độ vật li độ góc   0,07 rad gần với giá trị sau đây? A 0,05 m/s B 0,32 m/s C 0,23 m/s D 0,04 m/s Câu 24: Một sợi dây dài  m , hai đầu cố định Người ta kích thích để sóng dừng xuất dây Bước sóng dài bằng: A m B m C m D m Câu 25: Một máy bay bay độ cao 100 m, gây mặt đất phía tiếng ồn mức cường độ âm L1  130 dB Giả thiết máy bay nguồn điểm Nếu muốn giảm tiếng ồn xuống mức chịu đựng L2  100 dB máy bay phải bay độ cao bao nhiêu? A 3162,3 m B 13000 m C 76,92 m D 316,23 m Câu 26: Đặt điện áp u  U0 cos t vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R Tại thời điểm điện áp hai đầu điện trở độ lớn cực đại cường độ dòng điện qua điện trở bằng: A U0 R B U0 R C U0 2R D Câu 27: Biết khối lượng riêng khơng khí 0C áp suất 1, 01.105 Pa 1, 29 kg / m3 Khối lượng riêng khơng khí 200C áp suất 4.105 Pa giá trị gần với giá trị sau đây? A 2,95 kg / m3 B 0, 295 kg / m3 C 14,7 kg / m3 D 47 kg / m3 Câu 28: Một dao động điều hòa với biên 13 cm Lúc t = vật biên dương Sau khoảng thời gian t (kể từ lúc bắt đầu chuyển động) vật cách O đoạn 12 cm Vậy sau khoảng thời gian 2t (kể từ lúc bắt đầu chuyển động) vật cách O đoạn gần với giá trị sau đây? A cm B cm C cm D cm Câu 29: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC Biết R  80 ; cuộn dây khơng cảm r  20 , 104 (H) ; tụ điện điện dung C  (F) Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay 2  chiều tần số f thay đổi điện áp hiệu dụng 200V Khi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C đạt giá trị cực đại tần số f giá trị gần với giá trị sau đây? độ tự cảm L  A 70Hz B 193 Hz C 61 Hz D 50 Hz Câu 30: Tích điện cho tụ điện điện dung 20 F hiệu điện 60V Sau cắt tụ điện khỏi nguồn Tính điện tích Q tụ A 1200 C B 12.104 C C 1200 nC D 1200 pC A , A n2 số dương Khi đám nguyên tử trạng thái bị kích thích làm cho ngun tử phát tối đa 15 xạ Hỏi xạ mà ngun tử hiđrơ phát trường hợp tỉ số bước sóng xạ dài ngắn bao nhiêu? Câu 31: Trong nguyên tử hiđrô mức lượng mô tả theo công thức E   A 79,5 B 900 /11 C 1, 29 D (Hz) Tại thời điểm t  thời điểm t1  1, 75 s hình ảnh sợi dây dạng hình vẽ Biết d  d1  cm Gọi Câu 32: Một sóng cớ truyền dọc theo trục Ox sợi dây đàn hồi dài với tần số f  a tỉ số tốc độ đao động cực đại phần tử dây tốc độ truyền sóng Giá trị a là: A 5 B 2 C 10 D 3 Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, thực đồng thời với ba xạ đơn sắc khoảng vân giao thoa 0,48 mm; 0,54 mm 0,64 mm Trên quan sát, gọi M, N hai điểm hai phía so với vân trung tâm cách vân trung tâm 14,25 mm 20,75 mm Trên đoạn MN, số vạch sáng màu với vạch sáng trung tâm (kể vạch trung tâm) là: A B C D Câu 34: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật dao động khối lượng m1 , vị trí cân lò xo dãn 10 cm Đưa vật đến vị trí lò xo dãn 20 cm gắn thêm vật m2  3m1 sợi dây chiều dài b  10 cm (xem hình vẽ), thả nhẹ cho hệ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo Khi hệ đến vị trí thấp dây nối bị đứt, m1 dao động điều hòa, m rơi tự Bỏ qua khối lượng sợi dây, bỏ qua kích thước hai vật bỏ qua ma sát Lấy g  10  2  m / s2  Sau dây đứt lần m1 đến vị trí cao m chưa chạm đất, lúc khoảng cách hai vật là: A 2,3 m B 0,8 m C 1,6 m D 3,1 m Câu 35: Đặt điện áp u  220 cos t (V) (  thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn cảm độ tự cảm L  103 6, 25 , điện trở R tụ điện điện dung H C     F , với  4,8 2L  RC2 Khi   1  30  rad / s    2  40 (rad/s) điện áp hiệu dụng L Điện áp hiệu dụng cuộn cảm cực đại gần với giá trị sau đây? A 233 V B 120 V C 466 V D 330 V Câu 36: Một nhà máy điện nguyên tử dùng U235 phân hạch tỏa 200 MeV Hiệu suất nhà máy 30% Nếu công suất nhà máy 1920 MW khối lượng U235 cân dùng ngày gần A 0,674 kg B 1,050 kg C 2,596 kg D 6,742 kg Câu 37: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây cảm L , đoạn mạch X tụ điện điện dung C0 mắc nối thứ tự Điện áp hai đầu  L0 , X  hai đầu  X, C0  U1 U mô tả đồ thị hình vẽ bên Biết 2 L0C0  Điện áp hiệu dụng đoạn mạch X là: A 50 2V B 100 2V C 25 14 V D 25 V Câu 38: Vinasat – vệ tinh viễn thông địa tĩnh Việt Nam (vệ tinh địa tĩnh vệ tinh mà ta quan sát từ Trái Đất dường đứng im khơng) Điều kiện để vệ tinh địa tĩnh phải phóng vệ tinh cho mặt phẳng quay nằm mặt phẳng xích đạo Trái Đất, chiều chuyển động theo chiều quay Trái Đất chu kì quay chu kì tự quay Trái Đất 24 Cho bán kính Trái Đất R = 6400 km Biết vệ tinh quay quỹ đạo với tốc độ dài 3,07 km/s Khi vệ tinh phát sóng điện từ, tỉ số thời gian dài ngắn sóng đến mặt đất gần với giá trị sau ? A 1,32 B 1,25 C 1,16 D 1,08 Câu 39: Một điện tích điểm q  104 C , khối lượng m = g chuyển động với vận tốc đầu v , theo phương ngang từ trường B = 0,1 T phương nằm ngang vng góc với v Giá trị v để điện tích chuyển động thẳng là: A 103 m/s C 105 m/s B 104 m/s D 106 m/s Câu 40: Một vật sáng dạng đoạn thẳng AB đặt trước thấu kính hội tụ cho AB vng góc với trục thấu kính A nằm trục chính, ta thu ảnh thật cao gấp hai lần vật Sau đó, giữ ngun vị trí vật AB di chuyển thấu kính dọc theo trục xa AB đoạn 15 cm, thấy ảnh AB di chuyển 15 cm so với vị trí ảnh ban đầu Tính tiêu cự f thấu kính A 30 cm B 45 cm C 60 cm D 15 cm - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-B 2-C 3-C 4-A 5-A 6-A 7-A 8-A 9-C 10-B 11-B 12-D 13-B 14-D 15-C 16-D 17-C 18-C 19-C 20-C 21-C 22-D 23-C 24-D 25-A 26-B 27-A 28-A 29-C 30-B 31-A 32-C 33-D 34-C 35-A 36-D 37-C 38-C 39-A 40-A (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Nguyên tắc mạch chọn sóng máy thu dựa tượng cộng hưởng điện Nghĩa máy thu sóng điện từ tần số mạch dao động máy tần số sóng điện từ thu lúc Câu 2: C Công lực F: A  F.s cos  Câu 3: C Sự bay trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy bề mặt chất lỏng => C sai Câu 4: A A  A1  A   12   cm   + Ta có:    cm   A  18  cm  A  A  A   12  18 cm    max  + Vì 6(cm) < A < 18(cm) => A cm Câu 5: A Người ta dựa vào tính chất đâm xuyên tác dụng lên phim ảnh tia X để chiếu điện, chụp điện => Câu 6: A t T Số hạt lai sau thời gian t = 30h = 2T: N  N0  N0 22  N0 Câu 7: A Chu kì dao động mạch LC: T  2 LC  1, 256.104 (s) Câu 8: A Muốn cho vật trục quay cố định trạng thái cân bằng, tổng mơ men xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải tổng mơ men xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ Câu 9: C Lực lực mà cơng sinh khơng phụ thuộc vào hình dạng đường mà phụ thuộc vào vị trí điểm đầu điểm cuối đường Câu 14: D + Điều kiện để giao thoa hai nguồn sóng phải hai nguồn kết hợp + Hai nguồn kết hợp hai nguồn phương, tần số độ lệch pha khơng đổi theo thời gian Câu 15: C Từ thông qua mạch kín:   BScos   max   Chú ý: Đáp án A sai B vng góc với mặt phẳng khung dây   180° Câu 16: D + Pin quang điện dụng cụ biến quang thành điện => A sai + Quang trở điện trở điện trở giảm mạnh chiếu sáng ánh sáng thích hợp => B sai + Bước sóng giới hạn tượng quang điện lớn tượng quang điện ngồi lượng để giải thoát electron khỏi liên kết trở thành electron dẫn nhỏ lượng để bứt electron khỏi kim loại (cơng electron) => C sai + Hiện tượng quang dẫn giải thích tượng quang điện => D Câu 17: C Câu C sai n  n1 dù góc i  igh khơng xảy tượng phản xạ toàn phần Câu 18: C  P  + Cơng suất hao phí q trình truyền tải: P    R  *  U cos   + Dựa vào biểu thức (*) ta thấy biện pháp giảm hao phí đường dây tải điện tối ưu tăng điện áp trước truyền tải (sử dụng máy biến áp) Câu 19: C Ta có: Wlk  mc2   Z.mp  N.mn  m  c2  0,099.931,5  92, 22 MeV Câu 20: C + Trong khoảng thời gian từ đến t1 thuộc chuyển động nhanh dần (vì vận tốc tăng) + Trong khoảng thời gian từ t1 đến t thuộc chuyển động thẳng (vì vận tốc không đổi) + Trong khoảng thời gian từ t đến t thuộc chuyển động chậm dần (vì vận tốc giảm) Câu 21: C Ta có: Fms  ma  mg  ma  a  g  0,98  m / s  s v2  v02  102   51 m  2a  0,98 Câu 22: D Cường độ dòng điện khơng phụ thuộc vào giới hạn đo ampe kế Nếu ampe kế giới hạn đo phù hợp (giới hạn đo phải lớn giá trị cần đo) số ampe kể ln giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng mạch Câu 23: C Ta có: v  2g  cos   cos 0   0, 226  m / s  Câu 24: D + Vì hai đầu dây cố định nên: k  + Bước sóng lớn k        m  Câu 25: A R  I R Ta có: L1  L2  10lg  10lg     31, 623  R  3162,3  m  I2 R2  R1  Câu 26: B Mạch R nên i  Câu 27: A U u u  U0  i  R R p1  1, 01.105 Pa  V  ? + Trạng thái 1:  T1  273  273K D  1, 29 kg / m3  p1  4.105 Pa  V  ? + Trạng thái 2:  T1  200  273  473K D  ?  + Ta có: m  D1V1  D2 V2 1 + Theo phương trình trạng thái ta có: p1V1 p2 V2 V p T 1 p2T1 D2       T1 T2 V2 p1T2 p1T2 D1  D2  2,95 kg / m3 Câu 28: A + Vì t  vật biên dương nên x  13cos t + Vị trí vật thời điểm t cách vị trí cân đoạn x1  12  13cos t  12 13 (1) + Vị trí vật thời điểm t cách vị trí cân đoạn   12 2  1 x  13cos 2t  13  2cos2 t  1   x  13 2    1  9,15  cm    13   Câu 29: C Khi  thay đổi để UC  max thì: L R  r L R  r ZL   f    61, 24  Hz  C 2L C 2 Câu 30: B + Điện tích tụ nối vào nguồn U  60V; Q  CU  1200C  12.104 C + Khi ngắt tụ khỏi nguồn  điện tích Q khơng đổi Câu 31: A + Khi nguyên tử trạng thái kích thích chuyển trạng thái phát tối đa 15 xạ nên n  n  1  15  n   quỹ đạo P + Bước sóng lớn ứng với chuyển electron từ P  n   O  n  5 hc 11A  E  E5   max 900 + Bước sóng bé ứng với chuyển electron từ P  n   K  n  1 hc 35A  E  E1   36  max 875   79,5  11 Câu 32: C + Chu kì sóng: T  6s  t  1, 75  s   7T 24 + Quãng đường mà sóng truyền (đỉnh sóng dịch chuyển từ A đến B) là: s  AB  v.t  v 7T  vT 7   s  AB  24 24 + Vì u   cm   + Ta có: a  A   sAB 724 5  d  d1   AB   3     4,8  cm  6 vmax A 2fA 2A 2.8 10      v v f  4,8 Câu 33: D  k1 36  k   32 k1  36n   Khi ba xạ trùng x st  k1i1  k 2i  k 3i3    k  32n  k  27 k  27n   k 32 ( Với n số nguyên) + Vậy vị trí vân sáng trùng là: xst  k1i1  36ni1  17, 28n + Vì x M  xst  x N  14, 25  17, 28n  20,75  0,82  n  1,  n  0, => vị trí Câu 34: C + Lúc đầu m1 , VTCB O lò xo dãn 10 cm nên  01  m1g  10 (cm) k + Đưa vật đến vị trí lò xo dãn 20 cm vật VTCB O đoạn x  10 cm + Lúc gắn thêm m2  3m1 VTCB hệ bị dịch xuống đoạn: OO1  3m1  30  cm  (cm) g + Vậy, lúc hệ VTCB O1 đoạn 20 cm + Do thả nhẹ nên hệ dao động với biên độ A = 20 cm quanh vị trí cân O1 + Nhưng đến vị trí thấp dây đứt, nên vị trí cân dịch O + Lúc m1 cách O đoạn 50 cm vận tốc khơng nên dao động điều hòa quanh O với biên độ A’ = 50 cm + Khi m1 lên cao quãng đường s1  2A  100 cm (kể từ vị trí đứt dây) thời gian: t  T 2    0,1  s  2 g + Trong thời gian t vật m rơi tự nên quãng đường m là: 1 s2  gt  10 2  0,1   0,5  m   50  cm  Vì dây dài b  10  cm  nên khoảng cách hai vật lúc là: d  100  10  50  160  cm  = 1,6 m Câu 35: A 2 + Khi 1 2 cho U L ZC1  ZC2  2Z2X 2 + Khi L cho U L max ZC2  ZX2  ZC1  ZC2  2ZC2  + Lại có: ZC2  1    L  48  rad / s  1 2 L   L R L R    R  200  U L max     C  L C  C 2 U L C L R2 R  C  233,35  V  Câu 36: D + Năng lượng nhà máy cung cấp thời gian ngày: W  P.t  1920.106.86400  1,66.1014  J  + Do hiệu suất nhà máy 30% nên lượng phản ứng hạt nhân cung cấp là: Wtp  W  5,53.1014  J  H + Số phản ứng xảy ra: n  Wtp 200MeV  5,53.1014  J   1, 73.1025 13 200.1, 6.10  J  + Vì phân hạch ứng với hạt U235 nên số hạt U235 số phản ứng + Do khối lượng U235 cần dùng là: m  N.A  6746  kg  NA Câu 37: C + Theo đề ta có: 2  1  L0   ZL  ZC L C0 C0 (1) u1  100 cos t  V   + Từ đồ thị ta viết biểu thức:    u  200 cos  t    V     + Vì u L u C ngược pha nên: u u uL u 1   C  L   C   u L  u C U0L U0C ZL ZC (2) u LX  u L  u X  u1 u1  u L  u X u  u2  2    uX  + Lại có:   U XC  u X  u C  u u  u X  u C + Thay số ta có: u X   UX  U0X  100  200   50 7  0, 71 50  25 14  V  Câu 38: C + Bán kính vệ tinh: v  r  2 vT 3, 07.24.3600 r  r    42215,53  km  T 2 2  Smin  r  R  35815,53  km  + Ta có:  2  Smax  r  R  41727,58  km  + tỉ số thời gian dài ngắn là: t max smax   1,165  s  t s Câu 39: A + Khi q chuyển động thẳng f L  P + ta có: f L  P  Bvq sin   mg  v  mg  1000  m / s  B.q.sin  Câu 40: A + Gọi d1 , d1 khoảng cách từ vật đến thấu kính, từ ảnh đến thấu kính trước di chuyển + Gọi d , d 2 khoảng cách từ vật đến thấu kính, từ ảnh đến thấu kính sau di chuyển + Ảnh thật cao gấp lần vật nên: k  2  f  2d1  1,5f 1 d1  f + Di chuyển thấu kính râ xa thêm 15 cm nên ta có: d2  d1  15  1,5f  15 (2) + Thấu kính dịch xa vật ảnh dịch lại gần thấu kính Vì thấu kính rời lại gần thêm 15 cm đồng thời dời lại gần thấu kính thêm 15 cm nên: df df d 2  d1  30    30 d  f d1  f Thay 1   vào ta có: 1,5f  15 f 1,5f  15  f   f  10  f  2f  20f  30 m 1,5f  30    1,5f  f 0,5f  15 ... 39-A 40-A (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Nguyên tắc mạch chọn... 256.104 (s) Câu 8: A Muốn cho vật có trục quay cố định trạng thái cân bằng, tổng mơ men có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải tổng mơ men có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng... 34: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật dao động có khối lượng m1 , vị trí cân lò xo dãn 10 cm Đưa vật đến vị trí lò xo dãn 20 cm gắn thêm vật m2  3m1 sợi dây có chiều dài b  10 cm (xem hình vẽ),
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 11 có lời giải, Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 11 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay