Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 08 có lời giải

12 19 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 21:19

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 Gv Trịnh Minh Hiệp Tên môn: VẬT ĐỀ SỐ 08 Câu 1: Con lắc lò xo khối lượng m = 100 g, dao động điều hoà với tần số f = 2Hz Lấy 2  10 Độ cứng lò xo là: A N/m B 1,6 N/m C 26 N/m D 16N/m Câu 2: Tại không lật đổ lật đật? A Vì chế tạo trạng thái cân bền B Vì chế tạo trạng thái cân khơng bền C Vì chế tạo trạng thái cân phiếm định D Vì dạng hình tròn Câu 3: Đơn vị sau đơn vị công suất? A J.s B W C N.m/s D HP Câu 4: Giới hạn quang điện kim loại 0,565 m Cơng là: A 2, J B 3,52.1019 eV C 2, 2.1019 J D 2, eV Câu 5: Cho mạch dao động LC, tăng điện dung tụ điện lên lần chu kì dao động mạch A Tăng lên lần B Tăng lên lần C Giảm lần D Giảm lần Câu 6: Tìm phát biểu ánh sáng đơn sắc A Đối với môi trường khác nhau, ánh sáng đơn sắc ln bước sóng B Đối với ánh sáng đơn sắc, góc lệch tia sáng lăng kính khác giá trị C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị lệch đường truyền qua lăng kính D Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tách màu qua lăng kính Câu 7: Một vật khối lượng kg, mặt đất trọng lượng 20 N Khi chuyển động tới điểm cách tâm Trái Đất 2R (R bán kính Trái Đất) trọng lượng niutơn ? A 1N B 2,5N C 5N D 10 N Câu 8: Một vật dao động tắt dần đại lượng giảm liên tục theo thời gian là: A Biên độ gia tốc B Li độ tốc độ C Biên độ lượng D Biên độ tốc độ Câu 9: Một bình chứa lượng khí nhiệt độ 30° C áp suất bar (1 bar = 105 Pa) Hỏi phải tăng nhiệt độ lên tới độ để áp suất tăng gấp đơi ? Xem thể tích bình chứa không đổi A 333°C B 606°C C 60°C D 303°C Câu 10: Khi mắc tụ C1 vào mạch dao động thu sóng điện từ bước sóng 1  60 m, thay tụ C1 tụ C mạch thu sóng   80 m Khi mắc tụ C  C1  C2 vào mạch bắt sóng bước sóng là: A 100 m B 48 m C 80 m D 140 m Câu 11: Một thép mỏng, đầu cố định, đầu lại kích thích để dao động với chu kì khơng đổi 0,08s Âm thép phát là: A Âm mà tai người nghe B Nhạc âm C Hạ âm D Siêu âm Câu 12: Câu ? Phương trình chuyển động chuyên động thẳng chậm dần là: A s  v0 t  at (a v dấu) B s  v0 t  at (a v trái dấu) C s  x  v0 t  at (a v dấu) D s  x  v0 t  at (a v trái dấu) Câu 13: Theo định luật Fa – – điện phân, đương lượng điện hóa đại lượng biểu thức: A m q B F C F D A n Câu 14: Trên sợi dây dài 1,2 m, đầu cố định, đầu tự sóng dừng Biết tần số sóng 20 Hz tốc độ truyền sóng 19,2 m/s Số bụng sóng dây là: A B C D Câu 15: Người ta dùng kính thiên văn để quan sát A Vật nhỏ xa B Vật nhỏ ngang trước vật kính C Thiên thể xa D Ngôi nhà cao tầng Câu 16: Phát biểu sau sai nói tia anpha? A Tia anpha thực chất dòng hạt nhân nguyên tử He B Khi qua điện trường hai tụ điện, tia anpha bị lệch phía âm tụ điện C Tia anpha phóng từ hạt nhân với vận tốc 20000 km/s D Qng đường tia anpha khơng khí khoảng vài centimét vật rắn chừng vài milimét Câu 17: Đặt điện tích âm, khối lượng nhỏ vào điện trường thả nhẹ Điện tích chuyển động: A Dọc theo chiều đường sức điện trường B Ngược chiều đường sức điện trường C Vng góc với đường sức điện trường D Theo quỹ đạo Câu 18: Chọn phương án Hai điểm M, N gần dòng điện thẳng dài mà khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện Nếu gọi cảm ứng từ gây dòng điện M BM , N BN thì: A BM  2BN B BM  0,5BN C BM  4BN D BM  0, 25BN 104 Câu 19: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp (cuộn dây cảm) Biết R  100 , L   H  , C   F 2  Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều 200V  50Hz Nếu dùng ampe kế xoay chiều để đo dòng điện số ampe kế là: A A B A C A D 2 A Câu 20: Một bình đun nước gồm hai cuộn dây mắc song song, nấc ngắt điện ba nấc bật khác: nấc bật cuộn 1, nấc bật cuộn 2, nấc bật hai cuộn Để đun sơi lượng nước đầy bình, bật nấc 1, cần thời gian 10 phút; bật nấc 2, cần thời gian 15 phút Hỏi bật nấc để đun sơi lượng nước đầy bình thời gian A 18 phút B phút C 25 phút D phút Câu 21: Gọi m p , m n m khối lượng proton, nơtron hạt nhân AZ X Hệ thức sau đúng? A Zmp + (A - Z)mn < m B Zmp + (A - Z)mn > m C Zmp + (A - Z)mn = m D Zmp + Amn = m Câu 22: Hiệu điện cực đại hai cực ống tia X 12,5 kV Tần số lớn tia X mà ống phát bao nhiêu? A 3.1021 Hz B 3.1015 Hz C 3.1017 Hz D 3.1018 Hz Câu 23: Đặt vào hai đầu tụ điện hiệu điện xoay chiều giá trị hiệu dụng U khơng đổi tần số f thay đổi Khi f = 50Hz cường độ hiệu dụng 2,4 A Để cường độ hiệu dụng qua tụ 3,6A tần số dòng điện bao nhiêu? A 100 Hz B 75 Hz C 25 Hz D 50 Hz Câu 24: Hiện tượng sau không liên quan đến tượng mao dẫn? A Rễ hút nước lòng đất để nuôi B Dầu hỏa thấm qua sợi nhỏ bấc đèn để đèn cháy C Dầu nhờn thấm qua lớp phớt hay mút xốp để bơi trơn liên tục vòng đỡ trục quay động điện D Nước chảy ống dẫn nước từ nhà máy đến khu dân cư Câu 25: Một electron di chuyển đoạn đường cm từ M đến N, dọc theo đường sức điện tác dụng lực điện điện trường cường độ điện trường 1000 V/m Biết electron điện tích qe  1,6.1019 C Cơng lực điện giá trị A 1,6.1018  J  B 1,6.1018  J  C 1,6.1016  J  D 1,6.1016  J  Câu 26: Một máy biến áp lí tưởng hiệu suất nối vào nguồn điện xoay chiều điện áp hiệu dụng 100V Biết số vòng cuộn sơ cấp thứ cấp 100 vòng 160 vòng Do cuộn sơ cấp 10 vòng bị quấn ngược nên điện áp thu cuộn thứ cấp là: A 178 V B 200V C 160 V D 140 V Câu 27: Chiếu tia sáng đơn sắc từ không khí vào mơi trường chiết suất n với góc tới i Tia phản xạ vng góc với tia khúc xạ Hệ thức sau ? A sin i  n B sin i  n C tan i  n D tan i  n Câu 28: Nguồn sáng thứ cơng suất P1 phát ánh sáng đơn sắc bước sóng 1  0, 45 m Nguồn sáng thứ hai cơng suất P2 phát ánh sáng đơn sắc bước sóng   0,6  m  Trong khoảng thời gian, tỉ số số photon mà nguồn thứ phát so với số photon mà nguồn thứ hai phát 3:1 Tỉ số P1 P2 là: A B 9/4 C 4/3 D Câu 29: Một electron gia tốc hiệu điện U = 2000 V, sau bay vào từ truờng cảm ứng từ B  103 T theo phương vng góc với đường sức từ từ trường Biết khối lượng điện tích m  5, 6875.1012  kg / C  Bỏ qua vận tốc electron bắt đầu electron m e mà e gia tốc hiệu điện U Bán kính quỹ đạo electron gần với giá trị sau đây? A 0,15 cm B 15 m C 15 cm D l,5cm Câu 30: Hai vật nhỏ I II khối lượng kg, nối với sợi dây mảnh nhẹ không dẫn điện Vật II tích điện q  105 C Vật I khơng nhiễm điện gắn vào lò xo nhẹ độ cứng k = 100 N/m Hệ đặt nằm ngang mặt bàn nhẵn điện trường cường độ điện trường 105 V/m hướng dọc theo trục lò xo Ban đầu hệ nằm yên, lò xo bị giãn Lấy 2  10 Cắt dây nối hai vật, vật I tốc độ cm/s lần vật II tốc độ gần với giá trị sau đây? A 10,5 cm/s B 19,2 cm/s C 5,2 cm/s D 10 cm/s Câu 31: Một đoạn mạch gồm điện trở 400  mắc nối tiếp với tụ điện C Nối hai đầu đoạn mạch với hai cực máy phát điện xoay chiều pha, bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Khi rôto máy quay với tốc độ n vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch I Khi rơto máy quay đêu với tơc độ 2n vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch 2 I Nếu rôto máy quay với tốc độ 4n vòng/phút dòng điện mạch là: A 4I B I C I D 6,53 I Câu 32: Ba điểm O, A, B nằm đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng không gian, môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm A 100 dB, B 60 dB Mức cường độ âm điểm M thuộc AB với AM = 4MB gần với giá trị sau đây? A 61,9 dB B 72,6 dB C 43,6dB D 70,5 dB Câu 33: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở R, cuộn cảm cảm kháng ZL, tụ điện điện dung ZC  2ZL Vào thời điểm hiệu điện điện trở tụ điện giá trị tức thời tương ứng 40V 60V hiệu điện hai đầu mạch là: A 100 V B 130 V C 70V D 72 V Câu 34: Cho hai dao động điều hòa phương với phương trình     x1  A1 cos  t   cm; x  A cos  t   cm Dao động tổng hợp hai dao động phương 3 2   trình x  5cos  t   cm Giá trị cực đại  A1  A  gần giá trị sau đây? A cm B 19 cm C cm D cm Câu 35: Dùng hạt  động 3,9 MeV bắn vào hạt nhân 27 13 Al đứng yên, gây nên phản ứng 30   27 , mAl  26,97345u , 13 Al  n  15 P Cho biết khối lượng hạt nhân: mn  1,0087u mP  29,97005u , m  4,0015u , u = 931 MeV / c2 Tính tổng động hạt nhân tạo thành Phản ứng không sinh tia  A 3622 MeV B 7,4378 MeV C 3,9 MeV D 3,5387 MeV Câu 36: Phương trình sóng hai nguồn A;B là: u  20cos  20t  cm , cách 10 cm, vận tốc truyền sóng mặt nước 12 cm/s Hai điểm C D nằm hai vân cực đại tạo với AB hình chưx nhật ABCD diện tích nhỏ gần với giá trị: B 17,5cm2 A 8, 2cm2 Câu 37: Hạt nhân A1 Z1 C 4,1 cm2 X phóng xạ biến thành hạt nhân A2 Z2 số khối chúng tính theo đơn vị u Biết chất phóng xạ khối chất A1 Z1 D 10, 6cm2 Y bền Coi khối lượng hạt nhân X, Y A1 Z1 X chu kì bán rã T Ban đầu X , sau ba chu kì bán rã tỉ số khối lượng chất Y khối lượng chất X là: A A1 A2 B A2 A1 C A2 A1 D A1 A2 Câu 38: Đặt điện áp xoaỵ chiều giá trị hiệu dụng không đổi, tần số f thay đổi vào hai đầu đoạn L Điều chỉnh C f để điện áp hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, hệ số cơng suất lúc giá trị gần với giá trị sau đây? mạch AB gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện C, cuộn cảm L Biết R  A 0,82 B 0,5 C 0,7 D Câu 39: Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng dao động điện từ tự với tần số với cường độ dòng điện tức thời hai mạch i1 i biểu diễn hình vẽ Tổng điện tích hai tụ điện hai mạch thời điểm giá trị lớn bằng: A  C   B  C   C  C   D  C   Câu 40: Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng Chiếu đồng thời hai xạ gồm màu lam bước sóng 450 nm màu vàng bước sóng  vào khe Trên bề rộng vùng giao thoa người ta đếm vân màu lục, vân màu vàng vân màu lục nằm vùng giao thoa Xác định bước sóng  ? A 562 nm B 630 nm C 600 nm D 720 nm - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-D 2-A 3-A 4-D 5-B 6-D 7-C 8-C 9-A 10-A 11-C 12-D 13-A 14-C 15-C 16-D 17-B 18-B 19-B 20-D 21-B 22-D 23-B 24-D 25-B 26-B 27-C 28-A 29-C 30-A 31-D 32-A 33-C 34-B 35-A 36-C 37-B 38-A 39-A 40-C (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Ta có: T  2 m 1 k f    k  f 42 m  16  N / m  k T 2 m Câu 2: A Cân lật đật cân bền nên lật đổ Câu 3: A + Ta có: P  A F.s.cos    đơn vị chuẩn lag W cơng suất dùng đơn vị J/s, N.m/s t t => A sai + Chú ý: HP CV đơn vị công suất tính theo sức kéo cửa ngựa (mã lực) Ở Pháp: Mã lực = HP = 746 W; Ở Anh: Mã lực = CV = 736 W Câu 4: D hc 6, 625.1034.3.108   3,52.1019  J   2,  eV  Ta có: A  6 0 0,565.10 Câu 8: C Dao động tất dần biên độ lượng giảm dần theo thời gian Câu 9: A + Ta có: T1  30  273  303K + Vì bình chứa tích khơng đổi nên theo định luật Sác-lơ (q trình đẳng tích) ta có: p1 p2 p2 2p1   T2  2T1  606K  t  333C => t, = 333°c T1 T2 Câu 10: A Ta có:   2c LC  C  12 2 2 C C1  C2    4 c L 4 c L 4 c L    12   22    12   22  100  m  Câu 11: C Ta có: f  1   12,5  Hz  => hạ âm T 0, 08 Câu 12: D + Phương trình chuyển động chuyển động thẳng biến đổi đều: x  x  v0 t  at 2 + Nếu chuyển động thẳng nhanh dần a v dấu + Nếu chuyển động thẳng chậm dần dều a v trái dấu Câu 13: A Đương lượng điện hóa: k  m q Câu 14: C + Vì đầu sợi dây cố định đầu tự nên ta có:   2k  1  v (số bụng sóng  k  )   2k  1 4f + Thay số suy ra: k   bụng sóng = nút sóng Câu 15: C Người ta dùng kính thiên văn để quan sát thiên thể xa Câu 16: D + Tia anpha thực chất dòng hạt nhân nguyên tử 4He => A + Vì tia anpha mang điện dương nên qua điện trường hai tụ điện, tia anpha bị lệch phía âm tụ điện => B + Tia anpha phóng từ hạt nhân với vận tốc 2.107 m/s => C + Trong khơng khí tia anpha vài cemtimét vật rắn khoảng vài micrômét => D sai Câu 17: B + Lực điện tác dụng lên điện tích: F = qE + Vì q < => F ngược chiều với E Câu 18: B I + Cảm ứng từ dòng điện thẳng dài sinh điểm cách dòng điện đoạn r: B  2.107 r + Vì rM  2rN  BN  2BM Câu 19: B + Cảm kháng dung kháng là: ZL  L  100; ZC  + Tổng trở: Z  R   ZL  ZC   100 2  I   200 C U  A Z + Số ampe kế cường độ dòng điện hiệu dụng  IA   A  Câu 20: D + Ta có: Q  I2 Rt  U2 U2 tR  t R Q + Khi hai điện trở R R mắc song song thì:  U t ss Q  1   R ss R1 R 1 1      t ss  ph U U t ss t1 t t1 t2 Q Q Câu 21: B Tổng khối lượng hạt nuclon chưa liên kết lớn khối lượng hạt nhân Câu 22: D Ta có: f max  eU h  1, 6.1019 12,5.103  6, 625.1034  3.1018 Hz Câu 23: B Ta có: I  I f U U U 3, f    2fCU      f  75Hz 1 ZC I1 f1 2, 50 C 2fC Câu 24: D Hiện tượng mao dẫn tượng mực chất lỏng bên ống đường kính nhỏ ln dâng cao hạ thấp so với bề mặt chất lỏng bên ống gọi tượng mao dẫn => D không liên quan đến tượng mao dẫn Câu 25: B + Vì electron mang điện tích âm nên lực điện trường chiều ngược với chiều điện trường Do tác dụng lực điện trường electron chuyển động ngược chiều với E    180  d  MN.cos180  1 cm   0,01 m  + Công lực điện trường làm electron dịch chuyển cm là: A  qEd   1,6.1019  1000  0,01  1,6.1018 J Câu 26: B Vì máy biến áp quấn ngược n vòng cuộn sơ cấp nên: U1 N1  2n 100 100  2.10     U  200  V  U2 N2 U2 160 Câu 27: C + Theo định luật phản xạ ta có: i  i (1) 1 + Từ hình vẽ ta có: i  r  90  180   r  90  i + vận dụng định luật khúc xạ ta có: n1 sin i  n sin r  1.sin i  n sin  90  i   sin i  n cosi  tan i  n Câu 28: A Ta có: P  P N  E N.e N.hc 0,      4 t t .t P2 N 1 0, 45 Câu 29: C + Công electron gia tốc hiệu điện U : A  qU  e U + Theo định biến thiên động ta có: Wd2  Wd1  A + Vì bỏ qua vận tốc electron bắt đầu gia tốc bời hiệu điện U nên Wd1  2eU  mv2  e U  v  m + Vì electron bay vào từ trường v  B nên lực Lo – ren – xơ lực hướng tâm nên ta có: Bv e  m v2 mv2 mv 2mU r    0,15  m   15  cm  r Bv e B e B e Câu 30: A + Vì lò xo dãn nên lực điện trường phải hướng ngược với lực đàn hồi (lực điện hướng sang phải) Lúc đầu hệ đứng yên nên: Fdh  Fđiện  k  q E    0,01 m   1 cm  + Vậy lúc đầu lò xo dãn cm + Khi cắt dây vật I dao động với biên độ A = cm + Vật II chuyển động với gia tốc: a II  F qE   1 m / s  mII mII v0   vII  1.t + Phương trình vận tốc vật II: vII  v0  a II t  + Khi vật I tốc độ v  cm / s li độ: x  A  * v2 A  0,5  cm    + Vì I xuất phát biên dương nên lần vật I đến vị trí li đoọ x  t T 2 m  *     vII   m / s   10,5  cm / s  6 k 30 30 Câu 31: D A thời gian: + Ta có: I  N.B.S R Z 2 C  N.B.S.2.p.n R Z 2 C A.n  R Z 2 R  ZC1 R  ZC1 I2 n2    2 2 I1 n1 R  ZC2 R  ZC2 + Khi n  2n1  ZC2  + Khi n  4n1  ZC3   ZC1 1   2 R  ZC1 R2  ZC1 ( với A  C N.B.S.2.p ) (1)  Z2    R  C1   R  ZC1  ZC1  400 2   R  ZC1 ZC1 I n3  100   I1 n1 R  ZC3 I3 4002  4002.2   I3  6,53 I I 4002  1002.2 Câu 32: A R  I  OB  + Ta có: LA  LB  10lg A  10lg  B   10lg   IB  OA   RA  2 OB  OB   60  20  10lg   102  OB  100.OA   OA  OA  (*)  4OB  OA OM  OA  MA 1  241   OM  + Ta có:   OM  OB  MB   + Thay (*) vào (3) ta có: OM  401 OA OA   OM 401  OA   OA  + Lại có: LM  LA  10lg    LM  LA  10lg    OM   OM  (4) 2    LM  100  10lg    61,9 dB  401  Câu 33: C + Ta có: u L  U0L cos t  u C  U0C cos  t     U0C cos t  uC U U Z u   0C   C   C  2  u L   C  30V uL U0L UL ZL + Về giá trị tức thời ln có: u  u R  u L  u C  40  30  60  70V Câu 34: B    + Ta có: A  A12  A 22  2A1 A cos      3  52  A12  A22  3A1 A2  52   A1  A2   3,732A1A2 (3)  A1A  A  A2    52 3, 732 + Theo bất đẳng thức si: A1  A  A1A  A1A  A  A2    52 3, 732  A  A2     A1  A   A  A2    A  A2   3, 732  52  0,067  A1  A2  52   A1  A2   19,3 Câu 35: A + Năng lượng phản ứng: W   mt  ms  c2  W   m  mAl  mn  mp  c2  3,8.103 uc2  3,5378  MeV  + Bảo toàn lượng toàn phần: W  Wd sau  Wd truoc  Wdsau  W  Wd truoc  3,5378  3,9  0,3622  MeV  Chú ý: Khi tính lượng phán ứng hạt nhân W > phàn ứng tỏa lượng ngược lại W < phản ứng thu lượng Câu 36: C + Bước sóng:   v 12   1,  cm  f 10 + Diện tích nhỏ C D gần AB + C D phải thuộc hai cực đại AB + Số cực đại AB xác định bởi:  AB AB k  8,3  k  8,3   => C thuộc cực đại k C  D thuộc cực đại k D  8 + Vì C thuộc cực đại nên: CA  CB  k  8.1,  9,6  cm  + Vì ABC vng C nên: CA  AB2  CB2  AB2  CB2  CB  9,6  102  CB2  CB  9,6  CB  0, 41 cm  + diện tích hình chữ nhật ABCD nhỏ là: SABCD  AB.CB  4,1 cm2  Câu 37: B t t  A2    T A2  T 1   t m Y  mcon  1   m0 A m m A   A  T  1  t 3T A1    Y   t  Y 7 + Ta có:    mX A1  mX A1 t   2T T m  m  m  X Câu 38: A + Ta có: R  0  L LC  R  ZL ZC   ZL0  ZC0  R  a C L + Khi  cho U Lmax L R2 L R R C L ZC        C C C C 2C  ZL  ZL0  a 2 a    20    cos    ZC0 a LC   ZC  a   2 a2   a    2  Câu 39: A + Ta có: T  0, 25.103  T  103  s     2000  rad / s  i1  8cos 2000t  mA   + Biểu thức dòng điện mạch:  5   i  cos  2000t    mA        q1   cos  2000t    C     + Biểu thức điện tích tụ:  q  cos  2000t     C      3   q  q1  q    cos  2000t    C   q max  C  6   Câu 40: C + Theo đề lục + vàng => 13 vân vàng => 12i vàng nên: L  12i v  kiluc  12  450k1  k1  12 450 + Thế đáp án => Chỉ đáp án C cho k1 số nguyên ... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Ta có: T  2 m 1 k f    k ... nhẵn điện trường có cường độ điện trường 105 V/m hướng dọc theo trục lò xo Ban đầu hệ nằm yên, lò xo bị giãn Lấy 2  10 Cắt dây nối hai vật, vật I có tốc độ cm/s lần vật II có tốc độ gần với... 19,2 m/s Số bụng sóng dây là: A B C D Câu 15: Người ta dùng kính thi n văn để quan sát A Vật nhỏ xa B Vật nhỏ ngang trước vật kính C Thi n thể xa D Ngôi nhà cao tầng Câu 16: Phát biểu sau sai nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 08 có lời giải, Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 08 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay