Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 07 có lời giải

12 23 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 21:19

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 Gv Trịnh Minh Hiệp Tên môn: VẬT ĐỀ SỐ 07 Câu 1: Chỉ cặp công thức đúng, liên hệ tốc độ góc với tốc độ dài gia tốc hướng tâm với tốc độ dài chất điểm chuyển động tròn  v  r A  a ht  v r    v  r B  a  v  ht r  v  r  C  v2 a   ht  r   v  D  r a  v r  ht Câu 2: Cho ba điểm M, N, P điện trường Biết MN = 1cm; NP = 3cm; UMN = 1V; UMP = V Gọi cường độ điện trường M, N, P EM, EN, EP Chọn phương án A EN>EM B EP=2EN C EP=3EN D EP=EN Câu 3: Máy phát điện xoay chiều tạo suất điện động e  220 cos100 t (V) Tốc độ quay rôto 500 vòng/phút Số cặp cực rơto là: A B C D Câu 4: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động E, điện trở r = 1 , mạch điện trở R = 4 Hiệu suất nguồn điện là: A 8% B 75% C 85% D Thiếu kiện Câu 5: Phát biểu sau đúng? A Hạt tải điện chất khí các ion dương ion âm B Dòng điện chất khí tn theo định luật Ơm C Hạt tải điện chất khí electron, ion dương ion âm D Cường độ dòng điện chất khí áp suất bình thường tăng lên hiệu điện tăng Câu 6: Một vât chuyển động với vận tốc m/s Nếu nhiên lực tác dụng lên bị thì: A Vật dừng lại B Vật đổi hướng chuyển động C Vật tiếp tục chuyển động chậm dần dừng lại D Vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc m/s Chọn đáp án Câu 7: Tìm phát biểu sai A Một vân sáng vân tối cách khoảng số lẻ nửa khoảng vân i B Hai vân tối cách khoảng số nguyên lần khoảng vân i C Hai vân sáng cách khoảng số nguyên lần khoảng vân i D Khoảng vân khoảng cách hai vân sáng hay hai vân tối Câu 8: Một vật trọng lượng 50 N kéo thẳng từ mặt đất lên độ cao 10 m khoảng thời gian phút 40 giây Xác định công suất lực kéo A 1W B 0,5W C W D 1W Câu 9: Gọi lượng phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục ánh sáng tím  Đ  L  T thì: A  T >  L >  Đ B  T >  Đ >  L C  Đ >  L >  T D  L >  T >  Đ Câu 10: Một vật nhỏ chuyển động tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao   động phương trình x1  A1 cos t x  A cos  t   Gọi E vật Khối 2  lượng vật bằng: A 2E 2  A12  A 22  B E 2 A12  A 22 C E 2  A12  A 22  D 2E 2 A12  A 22 Câu 11: Khi độ lớn cảm ứng từ độ lớn vận tốc điện tích tăng lên lần độ lớn lực Lo-ren-xơ A Tăng lần B Không đổi C Tăng lần D Giảm lần Câu 12: Một ánh sáng đơn sắc màu cam tần số f truyền từ chân không vào chất lỏng chiết suất 1,5 ánh sáng Trong chất lỏng trên, ánh sáng A Màu tím tần số f B Màu cam tần số 1,5f C Màu cam tần số f D Màu tím tần số l,5f Câu 13: Đối với lan truyền sóng điện từ A Vectơ cường độ điện trường E phương với phương truyền sóng vectơ cảm ứng từ B vng góc với vectơ cường độ điện trường E B Vectơ cường độ điện trường E vectơ cảm ứng từ B ln phương với phương truyền sóng C Vectơ cường độ điện trường E vectơ cảm ứng từ B ln vng góc với phương truyền sóng D Vectơ cảm ứng từ B phương với phương truyền sóng vectơ cường độ điện trường E vng góc với vectơ cảm ứng từ B Câu 14: Đặt điện áp u  U0 cos100t (t tính s) vào hai đầu tụ điện điện dung C  104 (F)  Dung kháng tụ điện A 150  B 100  C 200  D 50  Câu 15: Một bánh xe bơm vào lúc sáng sớm nhiệt độ xung quanh 27 C Hỏi áp suất khí ruột bánh xe tăng thêm phần trăm vào trưa nhiệt độ lên đến 35 C Coi thể tích khí ruột bánh xe thay đổi không đáng kể A 2,7% B 29,6% C 1,027% D 77,1% Câu 16: Để phân biệt âm đàn Guitar đàn Piano phát ra, người ta dựa vào yếu tố sau đây: A Âm sắc B Độ to C Độ cao D Tần số Câu 17: Mỗi ray đường sắt nhiệt độ 15 C độ dài 12,5 m Nếu hai đầu ray đặt cách 4,50 mm, ray chịu nhiệt độ lớn để chúng không bị uốn cong tác dụng nở nhiệt? Cho biết hệ số nở dài ray   12.106 K 1 A 45 C B 75 C C 30 C D 60 C Câu 18: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C Tần số giao động mạch là: A LC B 2 LC C 2 LC D LC Câu 19: Với c vận tốc ánh sáng chân không, hệ thức Anhxtanh lượng nghỉ E khối lượng m vật là: A E0  0,5m0c2 B E0  m0c D E0  2m0c2 C E0  m0c2 Câu 20: Hiện tượng quang dẫn tượng: A Một chất dẫn điện trở thành cách điện chiếu sáng B Giảm điện trở kim loại chiếu sáng C Giảm điện trở chất bán dẫn, chiếu sáng D Truyền ánh sáng theo sợi quang uốn cong cách Câu 21: Hạt nhân bền vững hạt nhân He4 , 92 U 235 , A 137 55 Cs B 56 26 Câu 22: Một sợi dây chiều dài  số bụng sóng dây là: A  0,5  B C Fe 235 92 26 Fe56 U 55 Cs137 D 42 He , giữ cố định hai đầu Tạo sóng dừng dây với bước sóng  C  D   0,5 Câu 23: Khi cho nam châm lại gần vòng dây treo hình vẽ chúng tương tác: A Đẩy B Hút C Ban đầu đẩy nhau, đến gần hút D Không tương tác Câu 24: Điều kiện cân vật chịu tác dụng ba lực không song song là: A F1  F3  F2 B F1  F2  F3 C F1  F2  F3 D F1  F2  F3 Câu 25: Chọn câu đúng? Với thấu kính hội tụ A Khi vật thật cách thấu kính 2f (f tiêu cự) ảnh cách thấu kính 2f B Vật cho ảnh ảo C Vật cho ảnh thật D Ảnh vật độ lớn Câu 26: Đối với nguyên tử hiđrô, electron chuyển từ qũy đạo L quỹ đạo K nguyên tử phát photon ứng với bước sóng 1  121,8nm Khi electron chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo L, nguyên tử phát photon ứng với bước sóng 2  656,3( nm) Khi electron chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo K, nguyên tử phát photon ứng với bước sóng X Giá trị  bằng: A 95,7 nm B 102,7 nm C 309,1 nm D 534,5 nm Câu 27: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng lượng dao động W  2.102 J lực đàn hồi cực đại lò xo F(max)  4N Lực đàn hồi lò xo vật vị trí cân F  2N Biên độ dao động vật là: A cm B cm C cm D cm Câu 28: Ban đầu N hạt nhân đồng vị phóng xạ Tính từ lúc ban đầu, khoảng thời gian 10 ngày số hạt nhân đồng vị phóng xạ bị rã Chu kì bán rã đồng vị phóng xạ là: phân A 2,5 ngày B 20 ngày C ngày D 7,5 ngày Câu 29: Đặt điện áp u  100 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R  50 , cuộn cảm độ tự cảm L= H tụ điện điện dung C mắc nối tiếp Biết   Điện áp hiệu LC dụng hai đầu tụ điện C là: A 50V B 100 V C 100V D 200V Câu 30: Con lắc lò xò nằm ngang gồm lò xo độ cứng k=100N/m gắn với vật m1  100g Ban đầu giữ vật m1 vị trí lò xo bị nén 4cm, đặt vật m =300g vị trí cân O Bng nhẹ để vật m1 va chạm với vật m hai vật dính vào giao động ( va chạm mềm, coi hai vật chất điểm, bỏ qua ma sát, lấy 2  10 ) Quãng đường vật m1 sau 1,85s kể túc lúc buông vật A 148 cm B 40 cm C 36 cm D 42,6cm 210 206 Câu 31: Chất phóng xạ 84 Po phát tia  biến đổi thành 82 Pb Biết khối lượng hạt mPb  205,9744u , mPo  209,9828u , m  4,0026u Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên phân rã không phát tia  , lấy uc2  931,5MeV Xác định động hạt  A 5,3 MeV B> 4,7 MeV C 6,0 MeV D 5,8 MeV Câu 32: Hai điểm M N nằm hai phía nguồn âm, phương truyền âm LM  30dB , LN  10dB Nếu nguồn âm đặt M mức cường độ âm N gần với giá trị sau đây? A 12 dB B dB C dB D 11 dB Câu 33: Một lắc đơn gồm vật khối lượng m treo vào dây chiều dài nơi gia tốc trọng trường g Đầu giây gắn với cảm biến để đo lực căng dây theo phương thẳng đứng Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân góc  thả nhẹ Đồ thị biểu diễn biến thiên độ lớn lực căng dây theo phương thẳng đứng theo thời gian hình vẽ Khối lượng vật treo gần giá trị sau đây? A 105 g B 73 g C 96 g D 87 g Câu 34: Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn A B cách 10cm dao động theo phương vuông góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 50Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 75cm/s C điểm mặt nước CA=CB=10cm Xét điểm mặt nước thuộc đoạn thẳng CB, điểm mà phẩn tử dao động với biên độ cực đại cách điểm B đoạn ngắn gần với giá trị sau đây? A 7,6 mm B 6,9 mm C 8,9 mm D 4,6 mm Câu 35: Cho mạch điên xoay chiều RLC mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u  U0 cos t ( u đo V;  thay đổi) Đồ thị phụ thuộc cường độ dòng điện hiệu 3 400 dụng vào  hình vẽ Biết 2  1  rad / s , L   H  Giá trị điện trở R mạch  A 200 B 160 C 150 D 100 Câu 36: Đoạn mạch xiay chiều gồm biến trở R, tụ điện C cuộn cảm L mắc nối tiếp, đặt vào điện áp xoay chiều hiệu điện hiệu dụng tần số không đổi Khi điều chỉnh biến trở giá trị điện áp hiệu dụng đo biến trở, tụ điện cuộn cảm 50V, 90V, 40V Bây điều chỉnh để giá trị biến trở lớn gấp đơi so với lúc đầu điện áp hiệu dụng cuộn cảm lúc gần với giá trị sau đây? A 50 V B 25,3 V C 20 V D 40 V Câu 37: Đặt điện áp xoáy chiều u  U0 cos 2ft  V  (trong U khơng đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R tụ điện Khi tần số 20Hz cơng suất tiêu thụ đoạn mạch 20W, tần số 40Hz công suất tiêu thụ đoạn mạch 32W Khi tần số 60Hz cơng suất tiêu thụ đoạn mạch là: A 48 W B 44 W C 36 W D 64 W Câu 38: Một ăng ten ra-đa phát sống điện từ đến máy bay bay phía ra-đa Thời gian từ lúc ăng ten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại 90 s Ăng ten quay với tần số góc n= 18 vòng/min Ở vị trí đầu vòng quay trực ứng với hướng máy bay, ăng ten lại phát sóng điện từ Thời gian từ lúc phát đến lúc nhận lần 84m Tính vận tốc trung bình máy bay: A 720 km/h B 810 km/h C 972 km/h D 754 km/h Câu 39: Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn S phát bực xạ đơn sắc  , quan sát cách mặt phẳng hai khe khoảng không đổi D, khoảng cách hai khe S1S2  a thay đổi ( S1S2 cách S) Xét điểm M màn, lúc đầu tối thứ 2, giảm tăng khoảng cách S1S2 lượng b vân sáng bậc k bậc 2k Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 4b M là: A vân sáng bậc B vân sáng bậc C vân tối thứ D vân tối thứ Câu 40: Giao thoa I-âng với khoảng cách hai khe a, khoảng cách từ hai khe đến m Giao thoa đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc 1  0, 4m   0,5m Tại điểm M cách vân trung tâm cm vị trí vân trùng cho vạch sáng màu với vạch sáng trung tâm Xác định a biết 0,5mm  a  0,7mm A 0,6 mm B 0,5 mm C 0,64 mm D 0,55 mm - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm 1-C 2-D 3-C 4-A 5-C 6-D 7-D 8-C 9-A 10-A 11-A 12-C 13-C 14-B 15-A 16-A 17-A 18-B 19-C 20-C 21-B 22-C 23-A 24-B 25-A 26-B 27-D 28-C 29-D 30-B 31-A 32-C 33-B 34-B 35-C 36-B 37-C 38-C 39-D 40-A ĐÁP ÁN (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C  v  r  Trong chuyển động tròn ta có:  v2 a   ht  r Câu 2: D Vì điện trường nên cường độ điện trường điểm Câu 3: C + Tốc độ quay roto: n=500 vòng/phút = 25 vòng/giây + Tần số máy phát điện xoay chiều tạo ra: f  + Ta có: f  np => p    50  Hz  2 f 50   cặp cực n 25 / Câu 4: A Hiệu suất nguồn điện: H  Câu 5: C U I.R R     0,8  80% E I(R  r) R  r  + Dòng diện chất khí khơng tn theo định luật Ơm => B sai + lúc U đủ lớn I bão hòa (khơng tăng giảm) => D sai + Hạt tải điện chất khí electron, ion dương ion âm => C đúng, A sai Câu 6: D Theo định luật I Niu-tơn, không chịu tác dụng lực chịu tác dụng lực hợp lực khơng vật đứng n tiếp tục đứng yên, chuyển động tiếp tục chuyển động thẳng Câu 7: D Khoảng vân khoảng cách hai vân sáng hai vân tối liền kề Câu 8: C Kéo nên Fkéo = P = 50N => F.s=500J => P  A  5W => t Câu 9: A Năng lượng phô-tôn:   hf  hc Vì T  L  D T  L  D  Câu 10: A + Vì x1 x2 vng pha nên: A2  A12  A22 + Năng lượng: W  2W 2E m2 A => m  2  2 A   A1  A 22  Câu 11: A Độ lớn lực Loren-xơ: F  Bv q sin  Câu 12: C Khi ánh sáng truyền từ môi trường sang môi trường khác tần số màu sắc không đổi Câu 13: C Đối với lan truyền sóng điện từ vectơ cường độ điện trường E vectơ cảm ứng từ B ln vng góc với phương truyền sóng Câu 14: B Dung kháng: ZC   100 C Câu 15: A Áp dụng q trình đẳng tích ta có: p1 p p T 35  273   1, 027 => tăng 2,7% =>   p1 T1 27  273 T1 T2 Câu 16: A Để phân biệt hai nguồn âm với người ta dựa vào đặc tính sinh lí âm sắc Câu 17: A + Ta có:   .t => t  30 C + Vì t  t  t1  30  t  15 => t  45 C Câu 18: B Tần số góc mạch LC:    1 => f   2 2 LC LC Câu 24: B Điều kiện cân vật chịu tác dụng ba lực khơng song song là: Ba lực phải giá đồng phẳng, đồng quy thoả mãn điều kiện F1  F2  F3  => F1  F2  F3 Câu 25: A Ta có: 1   d  2f  2f => A f d d Câu 26: B Theo tiên đề Bo thứ ta có:  hc  EM  EK   EM  EL    EL  EK    hc hc hc 1   =>   =>   102,7nm  1   1  Câu 27: D  Fdh max  k    A   + Ta có:   Fdh  k  1 + Lại có: W  kA  kA.A 2 1 W  2.A => A  0,02  m  Câu 28: C t t t     t N  N 1  T  => T   22 =>  => + Số hạt bị phân rã: N  N 1  T   4 T     t T   ngày Câu 29: D + Cảm kháng cuộn L là: ZL  L  100 + Vì   U 100 => xảy cộng hưởng => I     A  => UL  I.ZL  200V R 50 LC + Lúc ta có: UL  UC  200V Câu 30: B + Chu kì dao động m1 dao động: T1  0, 2s + Trong T1 chu kì đầu vật m1 quãng đường s1  A1  4cm + Trước lúc va chạm, tốc độ m1 là: v1  1A1  40  cm / s  + Tốc độ hệ sau va chạm: V  m1v1  10  cm / s  m1  m2 + Sau va chạm hệ dao động với biên độ chu kì là: V  2 A2 => A  T2  2 m1  m2 V  10  2cm 2 k m1  m2  0, 4s k + Sau va chạm vật m1 thời gian 0,05s + Do thời gian hệ  m1  m2  là: t  1,85  0,05  1,8s  4,5T2 + Vì sau T2 T hệ 2A nên sau hệ được: S2  9.2A2  36  cm  2 + Vậy tổng quãng đường là: s  s1  s2   36  40  cm  Câu 31: A + Năng lượng phản ứng hạt nhân: W   m1  ms  c2  5,  MeV  + Áp dụng bảo tồn lượng tồn phần ta có: Wd.sau – Wd.trước = W  W  Wpb  5, (1)  m W  mpb Wpb  4,0024 W = 2005,9744 Wpb (2) + Giải (1) (2) ta có: => W  5,3MeV Câu 32: C + Khi nguồn điện âm đặt O L1M  30dB , L1N  10dB => M gần nguồn O N M O N ON  ON   ON   10 => ON=10.OM + Ta có: L1M  L1N  10lg   =>   30  10  10lg  OM  OM   OM   MO   MO  + Ta có: L2N  LO  10lg    L2N  30  10lg    MN   ON  OM  2 + Thay (1) (2) ta có: L2N MO    30  10lg    9, 2dB  10.OM  OM  Câu 33: B + Lực căng dây: T  mg  3cos   2cos 0  + Lực căng theo phương T1  T cos   mg  3cos   2cos 0  cos  trình thẳng đứng: T1max  mg   cos    =>   T1min  mg cos 0 + Theo đồ thị:  T1max  1,  mg   2cos   =>   T1min  0,1  mg cos  => 16   T1max  1,  mg  3cos   2cos     T1min  0,1  mg cos 0  2cos  => 16cos2 0  2cos 0   => cos   cos  Ta có: m  T1max  g   cos   1, 3  9,8    8   0, 073kg Câu 34: B + Bước sống:   v 75   1,5  cm  f 50 + Điểm M thuộc cực đại gần B M nằm cực đại ngồi phía B + Ta có:  10 10 AB AB   k k   1,5 1,5  -6,7 d1  d   cm  (1) (1) d12  d 22  AB2  2d AB.cos 60  d12  d 22  102  10d (2) + Vì ACM => B  60 + Theo định lí hàm số cos ta có: + Thay (1) vào (2) ta có:  d    d 22  102  10d => d  0,068  m   6,8  cm  Câu 35: C + Từ đồ thị nhận thấy hai giá trị 1 2 cho I1  I2  Imax U  5R =>  1  U => 5R  R   1L  => 1L   2R    C  C 5R     R   1L   1C   U Mặt khác: I1  I2  12  1 => 2 L  LC 1C (1) (2) 3 400 L 1  2   150 Thay (1) vào (2) ta có: R   2 Câu 36: B + Ta có: U  U2R   U L  UC   50  V  + Mặt khác UR UL UC   R Z L ZC  ZL  R  50 40 90   =>    R Z L ZC Z  R  C 50 R + Khi R  2R => UL  I.ZL   25,3  V  4R   ZL  ZC  Câu 37: C + Ta có: P  P cos 1 20 cos 1 U cos    =>   R 32 cos 2 P2 cos 2 + Lại có: cos   + Vì ZC  R Z 1 (1) R  ZC2 Z22 5    2 R  ZC1 Z1 Z 1 => ZC2  C1  C 2fC (2) R  ZC2  2 R  4ZC2  2 (3) =>  R  ZC2    R  4ZC22  => R  4ZC22  ZC12 + Lại có: P3 cos 3 Z12 R  ZC1    Z2 P1 cos 1 Z32 R  C1 Cách 2: Ta có: P  I2 R   3 (4) P3 R  R  R2 20 R2  => P3  36  W  U2R R  ZC2 + Khi f1  20Hz => P1  U2R  20 Khi f  40Hz => P  R  ZC2 R  ZC2 32 R  ZC2   1,  R  ZC2 => R  ZC =>  2 Z Z 20 R2  C R2  C 4 U2R  32 ZC2 R  + Khi f3  60Hz => P3  P  + Lại có: P1  U2R  20 R  ZC2 U2R  ZC2 R  R  ZC2 R  ZC2 P3  0,9U 0,5U  20 => U2  40 => P3  0,9.40  36  W  Câu 38: C + Gọi t thời gian tính từ lúc ra-đa bắt đầu phát sóng đến ra-đa nhận dược sóng phản xạ trở lại Và t s khoảng cách từ ra-đa đến máy bay Ta có: s  c 6 t1 90.10 + Khoảng cách từ ra-đa đến máy bay lúc đầu: s1  c  3.10  13500  m  2 + Khi ra-đa quay vòng thời gian: T  1 60   s f 18 18 60 + Quãng đường máy bay bay thời gian T là: s  v.T + Khoảng cách từ ra-đa đến máy bay lúc sau: s2  c t2 84.106  3.108  12600  m  2 + Vì máy bay bay lại gần ra-đa nên: s  s1  s2 => v  270m / s  975km / h Câu 39: D + Lúc đầu vân tối thứ nên: x M  (1  0,5) D D  1,5 a a (1) + Lúc sau giảm tăng khoảng cách khe lượng b vân sáng bậc k 2k nên: D a D => b  (2) xM  k  2k ab ab + Khi tăng lượng 4b ta có: x M  k + Từ (1) (2) ta có: x M  1,5 D D  2   xM  k a  4b a D D k => k  3,5   0,5 a a Câu 40: A + Ta có: k1 0, 4.1 2n => k1  5n => x M  5n  10   a a k2 => a  0, 2n 0,5mm  a  0,7mm a  0,6  n  3 (3) ... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C  v  r  Trong chuyển động tròn ta có:  v2 a ... gắn với vật m1  100g Ban đầu giữ vật m1 vị trí lò xo bị nén 4cm, đặt vật m =300g vị trí cân O Bng nhẹ để vật m1 va chạm với vật m hai vật dính vào giao động ( va chạm mềm, coi hai vật chất... âm có LM  30dB , LN  10dB Nếu nguồn âm đặt M mức cường độ âm N gần với giá trị sau đây? A 12 dB B dB C dB D 11 dB Câu 33: Một lắc đơn gồm vật có khối lượng m treo vào dây có chiều dài nơi có
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 07 có lời giải, Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 07 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay