SKKN Vận dụng các phương pháp quản lý giáo dục vào chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục của trường THCS

22 9 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 21:11

TÓM TẮT SÁNG KIẾN1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiếnTrong các năm học gần đây, chất lượng giáo dục học sinh THCS là chỉ số được các địa phương quan tâm sâu sắc. Các trường được đánh giá ngoài qua các đợt kiểm tra chất lượng môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, qua các đợt kiểm tra cuối học kỳ, thi vào THPT, vv… Nền nếp dạy học ngày càng được quy chuẩn hơn, hoạt động thi đua của thầy và của trò không chỉ trong phạm vi một trường mà được xếp thứ tự toàn huyện. Sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các bậc cha mẹ học sinh ngày càng tích cực hơn với mong muốn được nhà trường đáp ứng ngày một tốt hơn. Đây là đòi hỏi chính đáng, có tính tất yếu của đời sống xã hội đối với mỗi đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập. Tính cạnh tranh của quy luật cung cầu đã và đang tác động theo chiều rộng và chiều sâu đến từng nhà trường. Để không bị lạc hậu so với bước tiến xã hội, đáp ứng nhu cầu được học tập và rèn luyện nhân cách của học sinh đòi hỏi lãnh đạo các nhà trường phải đổi mới từ tư duy quản lý đến phương pháp quản lý cụ thể.Thực tế của đơn vị cho thấy chất lượng giáo dục học sinh liên quan mật thiết và hữu cơ với nền nếp học tập, rèn luyện của học sinh và nền nếp giảng dạy của thầy cô giáo. Qua khảo sát ở các lớp cho thấy học sinh có chất lượng học tập thấp đều có nền nếp sinh hoạt hàng ngày và rèn luyện ý thức chấp hành nội quy chưa tốt. Một số thầy cô giáo có kết quả giảng dạy thấp do bản thân chưa tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nặng về truyền thụ một chiều áp đặt mà chưa khơi dậy tiềm năng và sự ham thích học của học sinh; luôn đòi hỏi một phía đối với học sinh mà chưa đặt mình trong vai trò học sinh để thấu cảm, chia sẻ và có phương pháp giáo dục tích cực hiệu quả.Xuất phát từ lý luận và thực tiễn trên, tôi nhận thấy việc tác động vào đội ngũ thầy cô giáo và học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục bằng các biện pháp quản lý là nhiệm vụ cấp thiết cũng như thường xuyên hàng tuần, hàng tháng và cả năm học. Về phía học sinh, mục đích hướng đến là nâng cao ý thức chấp hành nội quy nhà trường của học sinh, uốn nắn hành vi lệch chuẩn, biết lo học hành, có sự định hướng tự giác rèn luyện nhân cách trong và ngoài nhà trường. Về phía các thầy cô giáo là cải thiện chất lượng giảng dạy, tham gia các cuộc thi và khảo sát có tính chất đánh giá ngoài đạt hiệu quả cao, thứ hạng của nhà trường có sự chuyển biến theo chiều hướng tiến bộ hơn. Đó cũng chính là hoàn cảnh ra đời của sáng kiến “Vận dụng các phương pháp quản lý giáo dục vào chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục của trường THCS”.2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến Điều kiện: hoạt động quản lý giáo dục trong năm học. Thời gian áp dụng: năm học 20172018. Đối tượng áp dụng: Giáo viên, học sinh trường trung học cơ sở.3. Nội dung sáng kiếna) Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến:Việc sử dụng các phương pháp quản lý để tác động vào đội ngũ của các tổ chức, đơn vị để đạt được hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ là việc làm thường xuyên của người đứng đầu mỗi tổ chức, đơn vị. Song tác động như thế nào, định hướng và chỉ đạo ra sao để tổ chức, đơn vị mình phát triển là cả một quá trình đòi hỏi người đứng đầu luôn có sự đổi mới về tư duy hệ thống. Đối với các trường phổ thông có đặc thù riêng, đối tượng quản lý là người thầy giáo với đặc điểm nghề nghiệp đặc biệt, sản phẩm tạo ra cũng đặc biệt đó là nhân cách đạo đức, lối sống, kiến thức và kỹ năng của học sinh. Hơn nữa mỗi nhà trường có điểm xuất phát và đội ngũ con người khác nhau, do đó việc vận dụng các phương pháp quản lý giáo dục cũng cần có sự nghiên cứu phù hợp với đơn vị mình, để mỗi thành viên của nhà trường có động lực tốt, có niềm say mê, trọng danh dự và được tôn vinh xứng đáng. Báo cáo sáng kiến thể hiện tính sáng tạo ở một số điểm sau: Sự tác động đến lòng tự trọng của mỗi thầy cô giáo để quyết tâm phấn đấu vươn lên, không để đồng nghiệp và học sinh đánh giá thấp bản thân là cách tác động hiệu quả nhất. Cùng với đó là các quy định nội bộ về kiểm tra, đánh giá, xếp loại thi đua các mặt được lượng hóa đầy đủ, toàn diện, có khuyến khích cộng điểm, có trừ điểm, xếp thứ hạng trong nhà trường. Đối với một số hoạt động phong trào thì cần có sự hỗ trợ, khen thưởng bằng vật chất theo mức độ đạt thành tích của thầy và trò. Xây dựng các biện pháp cụ thể, trách nhiệm rõ ràng trong phối hợp công tác, tinh thần trách nhiệm, ý thức làm việc và lòng tự trọng của mỗi thầy cô giáo, để đưa nền nếp dạy và học trong từng giờ học có chuyển biến tích cực hơn nữa. Để nhà trường thực sự là môi trường tốt nhất giúp các em học sinh hình thành và rèn luyện nhân cách, phẩm chất công dân, từ đó thúc đẩy việc học tập tiến bộ. Phân cấp quản lý, phân công trách nhiệm đối với từng thầy cô giáo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, ý thức chấp hành nội quy trường học của học sinh. Thống nhất cách thức xử lý thông tin quản lý giáo dục từ mỗi thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy, đến giáo viên trực ban, trực Đoàn Đội, giáo viên chủ nhiệm lớp đến lãnh đạo nhà trường;b) Khả năng áp dụng của sáng kiến (tính khả thi của các giải pháp): UBND HUYỆN BÌNH GIANG PHỊNG GIÁO DỤCĐÀO TẠO BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN (Tên sáng kiến: Vận dụng phương pháp quản giáo dục vào đạo nâng cao chất lượng giáo dục trường THCS) Bộ môn (lĩnh vực): Quản giáo dục Năm học 2017 - 2018 THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: Vận dụng phương pháp quản giáo dục vào đạo nâng cao chất lượng giáo dục trường THCS Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: giải pháp quản giáo dục Tác giả: Họ tên: Nam (nữ): Nam Ngày/tháng/năm sinh: Trình độ chuyên môn: Đại học Chức vụ, đơn vị công tác: Điện thoại: Chủ đầu tư tạo sáng kiến: Trường THCS Địa chỉ: Điện thoại: Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Tên đơn vị: Trường THCS Địa chỉ: Điện thoại: Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: hoạt động quản với thời gian năm học trường trung học sở Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: năm học 2017-2018 TÁC GIẢ (Ký, ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN TĨM TẮT SÁNG KIẾN Hồn cảnh nảy sinh sáng kiến Trong năm học gần đây, chất lượng giáo dục học sinh THCS số địa phương quan tâm sâu sắc Các trường đánh giá qua đợt kiểm tra chất lượng mơn Ngữ văn, Tốn, Tiếng Anh, qua đợt kiểm tra cuối học kỳ, thi vào THPT, vv… Nền nếp dạy học ngày quy chuẩn hơn, hoạt động thi đua thầy trò khơng phạm vi trường mà xếp thứ tự toàn huyện Sự vào cấp ủy Đảng, quyền địa phương, bậc cha mẹ học sinh ngày tích cực với mong muốn nhà trường đáp ứng ngày tốt Đây đòi hỏi đáng, có tính tất yếu đời sống xã hội đơn vị nghiệp giáo dục cơng lập Tính cạnh tranh quy luật cung cầu tác động theo chiều rộng chiều sâu đến nhà trường Để không bị lạc hậu so với bước tiến xã hội, đáp ứng nhu cầu học tập rèn luyện nhân cách học sinh đòi hỏi lãnh đạo nhà trường phải đổi từ tư quản đến phương pháp quản cụ thể Thực tế đơn vị cho thấy chất lượng giáo dục học sinh liên quan mật thiết hữu với nếp học tập, rèn luyện học sinh nếp giảng dạy thầy cô giáo Qua khảo sát lớp cho thấy học sinh có chất lượng học tập thấp có nếp sinh hoạt hàng ngày rèn luyện ý thức chấp hành nội quy chưa tốt Một số thầy giáo có kết giảng dạy thấp thân chưa tích cực đổi phương pháp dạy học, nặng truyền thụ chiều áp đặt mà chưa khơi dậy tiềm ham thích học học sinh; ln đòi hỏi phía học sinh mà chưa đặt vai trò học sinh để thấu cảm, chia sẻ có phương pháp giáo dục tích cực hiệu Xuất phát từ luận thực tiễn trên, nhận thấy việc tác động vào đội ngũ thầy cô giáo học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục biện pháp quản nhiệm vụ cấp thiết thường xuyên hàng tuần, hàng tháng năm học Về phía học sinh, mục đích hướng đến nâng cao ý thức chấp hành nội quy nhà trường học sinh, uốn nắn hành vi lệch chuẩn, biết lo học hành, có định hướng tự giác rèn luyện nhân cách ngồi nhà trường Về phía thầy cô giáo cải thiện chất lượng giảng dạy, tham gia thi khảo sát có tính chất đánh giá đạt hiệu cao, thứ hạng nhà trường có chuyển biến theo chiều hướng tiến Đó hồn cảnh đời sáng kiến “Vận dụng phương pháp quản giáo dục vào đạo nâng cao chất lượng giáo dục trường THCS” Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến - Điều kiện: hoạt động quản giáo dục năm học - Thời gian áp dụng: năm học 2017-2018 - Đối tượng áp dụng: Giáo viên, học sinh trường trung học sở Nội dung sáng kiến a) Tính mới, tính sáng tạo sáng kiến: Việc sử dụng phương pháp quản để tác động vào đội ngũ tổ chức, đơn vị để đạt hiệu cao thực nhiệm vụ việc làm thường xuyên người đứng đầu tổ chức, đơn vị Song tác động nào, định hướng đạo để tổ chức, đơn vị phát triển q trình đòi hỏi người đứng đầu ln có đổi tư hệ thống Đối với trường phổ thơng có đặc thù riêng, đối tượng quản người thầy giáo với đặc điểm nghề nghiệp đặc biệt, sản phẩm tạo đặc biệt - nhân cách đạo đức, lối sống, kiến thức kỹ học sinh Hơn nhà trường có điểm xuất phát đội ngũ người khác nhau, việc vận dụng phương pháp quản giáo dục cần có nghiên cứu phù hợp với đơn vị mình, để thành viên nhà trường có động lực tốt, có niềm say mê, trọng danh dự tôn vinh xứng đáng Báo cáo sáng kiến thể tính sáng tạo số điểm sau: - Sự tác động đến lòng tự trọng thầy giáo để tâm phấn đấu vươn lên, không để đồng nghiệp học sinh đánh giá thấp thân cách tác động hiệu Cùng với quy định nội kiểm tra, đánh giá, xếp loại thi đua mặt lượng hóa đầy đủ, tồn diện, có khuyến khích cộng điểm, có trừ điểm, xếp thứ hạng nhà trường Đối với số hoạt động phong trào cần có hỗ trợ, khen thưởng vật chất theo mức độ đạt thành tích thầy trò - Xây dựng biện pháp cụ thể, trách nhiệm rõ ràng phối hợp công tác, tinh thần trách nhiệm, ý thức làm việc lòng tự trọng thầy giáo, để đưa nếp dạy học học có chuyển biến tích cực Để nhà trường thực môi trường tốt giúp em học sinh hình thành rèn luyện nhân cách, phẩm chất cơng dân, từ thúc đẩy việc học tập tiến - Phân cấp quản lý, phân công trách nhiệm thầy cô giáo tổ chức thực nhiệm vụ giáo dục đạo đức, ý thức chấp hành nội quy trường học học sinh Thống cách thức xử thông tin quản giáo dục từ thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy, đến giáo viên trực ban, trực Đoàn Đội, giáo viên chủ nhiệm lớp đến lãnh đạo nhà trường; b) Khả áp dụng sáng kiến (tính khả thi giải pháp): Áp dụng với trường trung học sở với đặc điểm quy mô tương tự (không 12 lớp) c) Chỉ lợi ích thiết thực sáng kiến (giá trị, hiệu quả): Phong trào thi đua dạy - học có chuyển biến tích cực; Các thầy giáo nhiệt tình, quan tâm sâu sát đến đối tượng học sinh, có trách nhiệm cao kết giảng dạy giáo dục học sinh môn học, lớp chủ nhiệm, đầu việc mà thân phụ trách; Học sinh cảm nhận thân thiện môi trường giáo dục nhà trường, quan tâm chia sẻ thầy cô giáo bạn bè trang lứa học tập, rèn luyện cá nhân Huy động vào tích cực bậc cha mẹ học sinh, đoàn thể nhân dân, đồng tâm hiệp lực lãnh đạo xã, đoàn thể hội Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức xã, Ban đại diện cha mẹ học sinh Khẳng định giá trị, kết đạt sáng kiến Xây dựng củng cố vững nếp dạy học nhà trường, bầu khơng khí thi đua tích cực thầy cô giáo hoạt động giảng dạy giáo dục học sinh, thi đua hăng hái học sinh lớp hàng ngày hàng tuần Môi trường giáo dục lành mạnh giúp thầy cô giáo thêm yêu nghề, tâm huyết cống hiến giảng dạy công tác; phối hợp nhịp nhàng thành viên sức sáng tạo cá nhân đề cao, giải pháp thầy cô giáo đề xuất lắng nghe ủng hộ điểm có tính khả thi cao Các thầy giáo có niềm tin học sinh chất lượng học tập hiệu rèn luyện hạnh kiểm Nền nếp, ý thức chấp hành nội quy học sinh củng cố, kỷ cương, kỷ luật đề cao tôn trọng Sự công thi đua, đánh giá hàng ngày hàng tuần tạo động lực tốt cho thầy trò phấn đấu Thơng tin trao đổi nhà trường gia đình thường xuyên hàng tuần, chí hàng ngày giúp cho bậc cha mẹ học sinh nắm vững tình hình học tập rèn luyện con, phối hợp tích cực với nhà trường để kiên trì tác động đến ý thức học tập rèn luyện em Đề xuất kiến nghị để thực áp dụng mở rộng sáng kiến Sự đồng thuận trí cao từ ban chi ủy, chi đến thành viên hội đồng giáo dục nhà trường Đề cao vai trò giáo viên mơn, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên đoàn đội việc thực biện pháp giáo dục học sinh Kết công tác phụ thuộc vào tâm huyết, ý thức trách nhiệm sáng tạo thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy giáo dục học sinh Vai trò giáo dục gia đình quan trọng, bậc cha mẹ học sinh khơng thể phó mặc hồn tồn cho nhà trường Cha mẹ cần ln đồng hành việc rèn luyện ý thức đạo đức, hành vi ứng xử, lối sống hàng ngày, động viên khích lệ kịp thời Sự lãnh đạo, đạo kịp thời, thường xuyên lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, HĐGD xã, phối hợp hiệu đồn thể nhân dân, ơng bà trưởng thơn, bí thư chi khu dân cư, ban đại diện cha mẹ học sinh thơn có tác động lớn đến giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường MƠ TẢ SÁNG KIẾN Hồn cảnh nảy sinh sáng kiến Chất lượng giáo dục nhà trường thể số đánh giá xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh, kết thi học sinh giỏi cấp, thi chuyển cấp Các số học lực, học sinh giỏi, thi chuyển cấp lượng hóa số, xếp thứ hạng huyện nên dễ nhận diện, điều giúp nhà trường, thầy giáo ln có so sánh, đối chứng điều chỉnh thường xun q trình tác nghiệp Để có cải thiện chất lượng học tập học sinh vấn đề rèn luyện cho học sinh ý thức tự giác học tập, chấp hành nội quy nhà trường, kỹ sống chuẩn mực đạo đức yếu tố định Môi trường hoạt động sư phạm thầy giáo cần có đồng lòng, phối hợp nhịp nhàng thành viên hội đồng giáo dục nhà trường Sự sáng tạo, nhiệt huyết của thầy đạt hiệu môi trường làm việc ln có thi đua tích cực, kết cơng tác cá nhân tôn trọng đánh giá mức, nếp học sinh lớp có ý thức thực tốt nội quy nhà trường Với nêu định hướng giúp vận dụng giải pháp quản giáo dục để với tập thể sư phạm tâm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Nội dung thể sáng kiến nhỏ Cơ sở luận vấn đề Nội dung sáng kiến chủ yếu vận dụng luận khoa học quản giáo dục phương pháp quản lý, phương pháp đánh giá tác động giáo dục Các giải pháp quản giáo dục mặt luận không đề cập lại nhiều, phạm vi báo cáo tập trung vào việc vận dụng giải pháp cách sáng tạo, phù hợp thực tế để thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục đơn vị nơi công tác 2.1 Khái niệm phương pháp quản lý: Phương pháp quản tổng thể cách thức tác động có hướng đích chủ thể quản lên đối tượng quản (cấp tiềm tổ chức) khách thể quản (các hệ thống khác, ràng buộc môi trường…) sở lựa chọn công cụ phương tiện thích hợp nhằm thực mục tiêu tổ chức 2.2 Phân loại phương pháp quản lý: Có thể thể phân loại phương pháp quản theo nhiều cách như: - Căn vào phương thức tác động, có phương pháp trực tiếp phương pháp gián tiếp; - Căn vào chức quản lý, có phương pháp kế hoạch hố, phương pháp tổ chức, phương pháp kiểm tra, hạch toán…; - Căn vào nội dung chế hoạt động quản lý, có phương pháp kinh tế, phương pháp hành - tổ chức, phương pháp tâm - xã hội/giáo dục; - Căn vào phạm vi, đối tượng tác động có phương pháp quản nội hệ thống phương pháp tác động lên hệ thống khác Trong phạm vi báo cáo này, vận dụng phương pháp quản theo nội dung chế hoạt động Do phân chia thành nhóm phương pháp quản chủ yếu sau: + Nhóm phương pháp hành - tổ chức; + Nhóm phương pháp kinh tế; + Nhóm phương pháp tâm - xã hội; + Các phương pháp kỹ thuật quản cụ thể 2.3 Vận dụng cụ thể vào thực tế đơn vị: - Đối với nhóm phương pháp hành - tổ chức: thơng qua việc xây dựng ban hành quy chế nội đơn vị hoạt động chuyên môn, quy chế làm việc, quy chế đánh giá thi đua cá nhân, quy chế chi tiêu nội bộ, quy định hồ sơ sổ sách tác nghiệp, Phương pháp vận dụng thường xuyên suốt trình hoạt động đơn vị Các quy chế nội xây dựng thơng qua từ đầu năm học, có đồng thuận tồn thể cán giáo viên, nhân viên nhà trường - Đối với nhóm phương pháp kinh tế: thể chế độ đãi ngộ giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện; giáo viên đạt thành tích tiêu biểu phong trào thi đua giảng dạy giáo dục học sinh; thưởng cá nhân dạy bồi dưỡng có học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh; hỗ trợ giáo viên vật chất tham gia hội thi từ cấp huyện trở lên, thưởng cá nhân đạt giáo viên giỏi cấp, … Thưởng cho tập thể lớp đạt kết cao phong trào thi đua hàng tuần, đợt thi đua cao điểm toàn năm học - Đối với nhóm phương pháp tâm - xã hội: thơng qua công tác tuyên truyền, lắng nghe, chia sẻ, phân tích để người hiểu khó khăn thách thức, hội công việc để giúp vượt qua khó khăn Bằng cách xây dựng niềm tự hào truyền thống hiếu học quê hương, niềm tin chất lượng giảng dạy, học tập cho giáo viên, học sinh nhà trường để hun đúc tinh thần tự học, tự rèn thầy trò làm cho chất lượng giáo dục ngày nâng cao bền vững Luôn thể quan tâm, đánh giá lực giáo viên học sinh để động viên khen thưởng, tôn vinh kịp thời biện pháp áp dụng thành cơng có tác dụng lớn đơn vị Kịp thời góp ý tác động điều chỉnh cá nhân có tư tưởng chưa đắn để tránh tượng tâm lây lan bất lợi - Các phương pháp kỹ thuật quản cụ thể: phương pháp, kỹ thuật thực chức cụ thể kỹ lập kế hoạch, kỹ quản thay đổi, giao việc - ủy quyền, quản thời gian Những phương pháp kỹ thuật cụ thể cần vận dụng linh hoạt tình cụ thể để đạt kết cao công tác quản người lãnh đạo nhà trường Thực trạng vấn đề 3.1 Vài nét trường THCS nơi công tác: Trường thành lập từ năm 1961; trường có quy mơ trung bình huyện với lớp với gần 300 học sinh Vị trí trường nằm khu trung tâm xã, cách xa khu dân cư, sở vật chất nhà trường đầu tư nâng cấp tốt đạt chuẩn quốc gia Địa phương UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3.2 Chất lượng giáo dục học sinh năm học trước: - Kết xếp loại hạnh kiểm học lực học sinh: Năm học 2016-2017 Xếp loại hạnh kiểm Xếp loại học lực Tốt Khá T.bình Yếu Giỏi 60,2% 33% 5,8% 1% 7,5% Khá T.bình Yếu Kém 36,4% 45,5% 7,19% 0,34% - Kết tham gia số thi khác: Năm học HSG cấp trường HSG cấp huyện Điền kinh cấp huyện Sáng tạo KHKT KTCL đợt Các thi khác 2016-2017 15/33 HS, xếp 19/19 HS, xếp 19/19 xếp 9/19, đạt giải ba giải KK tỉnh xếp 19/19 trường Giải nhì GĐTH cấp huyện - Kết đầu khối 9: Năm học 2016-2017 Số HS tốt nghiệp THCS Số HS dự thi THPT Số đỗ THPT cơng lập Só HS học tiếp THPT Ghi 63/65, tỉ lệ 54/63, tỉ lệ 85,7% 21/63, tỉ lệ 33,3% 55/63, tỉ lệ 87% Xếp thứ hạng thấp huyện tỉnh 96,92% Thống kê nêu cho thấy nhóm học sinh tích cực học tập rèn luyện đạo đức, ý thức tự giác chấp hành nội quy nhà trường có ổn định song chưa nhiều Bên cạnh nhóm học sinh chậm tiến, kết giáo dục thấp có chiều hướng tăng lên Ngay em học sinh trung bình chưa chiếm tỉ lệ cao Chất lượng giáo dục năm học vừa qua có chiều hướng giảm sút nghiêm trọng, đầu khối thi có tính chất đánh giá ngồi từ cấp huyện trở lên Vận dụng phương pháp quản vào thực nhiệm vụ đạo nâng cao chất lượng giáo dục 4.1 Vận dụng nhóm phương pháp hành - tổ chức: 4.1.1 Cơng tác xây dựng quy định, quy chế nội bộ: - Chỉ đạo xây dựng quy chế nội đánh giá thi đua cá nhân CBVC, người lao động từ đầu tháng 8, nội dung lượng hóa điểm chi tiết đến nội dung công tác Ban lãnh đạo trường xây dựng dự thảo, sau họp ban lãnh đạo mở rộng đến tổ phó chuyên mơn để góp ý vào dự thảo Sau chỉnh sửa lần thứ nhất, gửi dự thảo đến tổ chuyên môn để lấy ý kiến rộng rãi Quy chế hội nghị CBVC thông qua tất thành viên ký tên vào quy chế, điều thể dân chủ tơn trọng cá nhân Quy chế tập trung vào sửa đổi, bổ sung số điểm điểm bất cập thời gian thực năm học trước Cụ thể sau: + Quy định điểm đánh giá giáo viên chủ nhiệm theo kết xếp loại thi đua lớp, mức điểm phân loại từ lớp xếp số đến lớp cuối + Quy định đánh giá kết giảng dạy giáo viên tính theo điểm trung bình tất học sinh mơn lớp, sau tính trung bình cộng tất lớp giáo viên đảm nhiệm Đây điểm quan trọng, điều buộc giáo viên có trách nhiệm cao với sản phẩm giảng dạy thân, đổ thừa thoái thác trách nhiệm chủ quan + Quy định đánh giá số đầu việc CBGV kiêm nhiệm cách lấy phiếu cho điểm đánh giá tập thể thành viên hội đồng gồm ban chi ủy, hội đồng chủ nhiệm, BCH cơng đồn Các đầu việc gồm: TPT Đội, bí thư chi đồn, trưởng ban tra nhân dân, BCH cơng đồn, giáo viên phụ trách lao động vườn trường Điều giúp tránh việc đánh giá chủ quan người, tạo tín nhiệm cao hay chưa cao cá nhân phụ trách đầu việc + Quy định điểm thưởng giáo viên dạy Ngữ văn, Tốn, Tiếng Anh có kết KTCL đợt theo đề chung toàn huyện đạt mức từ 14/19 trở lên + Quy định việc xếp thứ tự theo điểm toàn thể CBVC, người lao động theo học kỳ; tổng hợp điểm năm; phương pháp lấy phiếu bình xét danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến”, đề nghị danh hiệu “CSTĐ sở” Qua trình thực đợt xét kết cuối học kỳ I vừa qua, điểm quy định nội thi đua nêu khắc phục hầu hết nhược điểm bất cập năm học trước Tất CBVC, người lao động nhận thấy công bằng, khách quan, tôn trọng tập thể kết phấn đấu thân - Chỉ đạo TPT Đội BCH chi đoàn bổ sung, điều chỉnh quy chế đánh giá, xếp loại thi đua tập thể lớp Trong đề cao vai trò gắn chặt trách nhiệm cá nhân học sinh phong trào lớp Đặc biệt cá nhân học sinh vi phạm lớp bị trừ điểm thi đua nội dung đó, số nội dung lại trừ điểm tổng hợp cuối tuần Thực tế thời gian qua quy định phát huy tác dụng tốt, tập thể lớp giáo viên chủ nhiệm bỏ lại học sinh chậm tiến 4.1.2 Chỉ đạo tổ chức thực hội đồng giáo dục nhà trường: a) Tập trung cao vào củng cố nếp học sinh: * Thực hoạt động vào lớp giờ, cụ thể là: Học sinh đến trường thời gian, không học muộn, vào lớp Giáo viên trực ban, giáo viên trực Đồn Đội, nhiệm viên bảo vệ trường có mặt giờ; sau hiệu lệnh trống truy giáo viên trực ban, trực Đoàn Đội Đội Cờ đỏ kiểm tra, giám sát, đánh giá việc truy bài, vệ sinh lớp nếp đội viên Giáo viên trực ban ghi rõ danh tính học sinh vi phạm nếp thời gian truy sổ trực hàng ngày để thông báo tới giáo viên chủ nhiệm xử tuần Sau có hiệu lệnh trống vào lớp sau chơi, giáo viên trực ban dùng loa để đôn đốc nhắc nhở kịp thời với học sinh lơ là, chơi sân Kiên xử học sinh vào lớp muộn mà khơng có đáng vi phạm nhiều lần ngày, tuần Giáo viên môn: đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu nghiêm khắc với học sinh thường xuyên vào lớp muộn; yêu cầu học sinh xin phép vào lớp cửa trước, thưa gửi với thái độ lễ phép, vào lớp thầy cô đồng ý Không cho phép nhiều học sinh lúc xin lớp học, lần học sinh với đặc biệt bất khả kháng Giáo viên chủ nhiệm lớp có dạy tiết có mặt giáo viên trực ban để kiểm tra giám sát củng cố ý thức tự quản truy lớp * Thực nếp sinh hoạt Đội, thể mặt hoạt động sau: Giáo viên Đoàn Đội trực tiếp chấm điểm thi đua lớp Đội Cờ đỏ, thông báo công khai nội dung chấm điểm thi đua với lớp đó; đánh giá việc hát đầu tiết đầu tiết 3; đánh giá chất lượng vệ sinh lớp hành lang, cầu thang thời gian truy thời gian chơi trước vào học tiết cuối buổi học Thể dục giờ: giáo viên trực ban chịu trách nhiệm chính, đó: Đồn Đội kẻ sẵn vị trí đứng tập thể dục học sinh lớp; giáo viên thể dục lập danh sách xếp đứng theo chiều cao tăng dần, niêm yết danh sách văn phòng nhà trường để trực ban giám sát Đội cờ đỏ giám sát đánh giá cho điểm thi đua nội dung hàng ngày, thông báo kết với lớp Giáo viên thể dục định kỳ đưa nội dung võ cổ truyền vào thể dục để học sinh ôn luyện thường xuyên Học sinh xe đạp điện, xe máy điện bắt buộc đội mũ bảo hiểm quy định dễ bị học sinh vi phạm Để khắc phục tình trạng đó, lãnh đạo nhà trường thống việc theo dõi giám sát học sinh đến trường kể đường học Nếu phát học sinh vi phạm, giáo viên học sinh khác thông báo danh tính đến thầy TPT Đội để trừ điểm thi đua lớp có học sinh vi phạm Bảo vệ nhà trường phối hợp giám sát học sinh đến trường tan học vị trí cổng trường * Đảm bảo thông tin phối hợp giáo dục kịp thời thành viên hội đồng giáo dục nhà trường, từ giáo viên môn, tổng phụ trách Đội giáo viên Đoàn Đội, giáo viên chủ nhiệm lớp, bảo vệ trường, nhân viên khác, gia 10 đình học sinh, lãnh đạo nhà trường, đoàn thể địa phương b) Tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy học tập thầy trò: Nhà trường xếp thời khóa biểu giảng dạy hàng tuần đảm bảo vừa sức, phù hợp với điều kiện thầy cô giáo, để thầy giáo có điều kiện làm việc tốt trình tác nghiệp, hướng đến nâng cao chất lượng dạy hiệu hoạt động học tập nhóm học sinh Đây khâu quan trọng định chất lượng dạy học Trong dạy thầy giáo có cử chỉ, ánh mắt, lời nói bộc lộ tin tưởng quan tâm đến tất em, thu hút học sinh tham gia vào học tình gợi mở có vấn đề để gây ý tò mò học sinh, ln quan tâm xây dựng khơng khí lớp học nhẹ nhàng, thân thiện, khích lệ học sinh tích cực học tập Cũng không nên kỳ vọng thái với tất học sinh lớp, tránh việc trích, chê bai nặng nề với học sinh chưa tập trung vào học có chưa thật chuyên cần học tập, chủ yếu khích lệ, động viên em có mục tiêu học tập đắn, có động lực vươn lên Thầy cô vận dụng sâu sắc quan điểm dạy học phân hóa tiết dạy Bên cạnh việc bồi dưỡng học sinh giỏi nhà trường ý đến việc phụ đạo học sinh yếu nhằm nâng cao chất lượng đại trà, chủ yếu tập trung cho hai mơn Ngữ văn, Tốn khối lớp Sắp xếp dạy phụ đạo học sinh yếu vào tiết cuối số buổi học khóa buổi sáng Lãnh đạo nhà trường kiểm danh đột xuất số tiết học phụ đạo Giáo viên môn thường xuyên kiểm danh quản thông tin học sinh vắng ý thức học chưa nghiêm túc, chất lượng học tập học sinh đại trà, học sinh yếu có cải thiện hay khơng ảnh hưởng trực tiếp đến kết giảng dạy thầy cô, điểm trung bình mơn dạy, kết KTCL đợt theo đề chung toàn huyện Giáo viên môn phối hợp kịp thời với giáo viên chủ nhiệm cha mẹ học sinh để trao đổi thông tin thống phương pháp giáo dục hiệu quả; ln khen ngợi, động viên, khích lệ học sinh có tiến dù nhỏ Với học sinh có cá tính mạnh khác biệt giáo viên nên có trao đổi riêng với ngôn từ nhẹ nhàng thái độ phải kiên quyết, chủ yếu khơi gợi đề cao lòng tự trọng em Đối với học sinh lười học, giáo viên môn trao đổi với giáo viên chủ nhiệm báo cáo lãnh đạo trường gửi giấy mời cha mẹ học sinh đến trường để họp bàn biện pháp tháo gỡ Cuộc họp phải có học sinh vi phạm dự để qua có tác động cam kết giáo dục mạnh mẽ gia đình, cá nhân học sinh với nhà trường Đối với số trường hợp học sinh chuyển biến, giáo viên môn đề xuất yêu cầu cha mẹ học sinh ký xác nhận vào ghi học thuộc làm nhà trước đến lớp Đối với mơn Ngữ văn, Tốn, Tiếng Anh có tổ chức dạy học thêm 11 theo nguyện vọng, nhà trường giao kế hoạch cụ thể số buổi học kỳ Giáo viên dạy chịu trách nhiệm quản số học sinh buổi học, kiểm tra sâu sát kết học tập Số học sinh lớp gắn liền với số tiền thù lao hưởng giáo viên Điều có tác động tích cực đến nhiệt tình giáo viên có cải thiện thu nhập tăng thêm thầy cô giáo Kết KTCL đợt với Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh trường tập hợp điểm, xếp thứ lớp, xếp thứ khối tồn huyện Sau gửi qua hệ thống tin nhắn SMAS Viettel đến số điện thoại di động bậc cha mẹ học sinh Hàng tuần, giáo viên chủ nhiệm cập nhật kết học tập rèn luyện hạnh kiểm học sinh gửi tinh nhắn trao đổi đến cha mẹ học sinh qua SMAS Một số thầy cô giáo gọi điện trực tiếp, đến tận nhà trao đổi với gia đình kết học tập, rèn luyện học sinh, em diện chậm tiến bộ, thường xuyên mắc lỗi lớp 4.2 Vận dụng nhóm phương pháp kinh tế: a) Chỉ đạo xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ: quy định cụ thể, chi tiết nội dung chi, nội dung hỗ trợ, mức chi, mức thưởng, thành tích thưởng, tỉ lệ hưởng hỗ trợ Các vấn đề CBVC, người lao động nghiên cứu trước lấy ý kiến rộng rãi Điểm quy chế bao quát tất hoạt động nhà trường, mức xây dựng số cụ thể, công khai bàn bạc, lấy ý kiến rộng rãi tất thành viên nhà trường ký tên trí thơng qua hội nghị đầu năm học Chẳng hạn, xin trích dẫn số nội dung sau: “6.2 Chi hỗ trợ dạy bồi dưỡng HS giỏi mơn văn hóa khối dự thi cấp huyện: theo kết thi xếp thứ tự Phòng GD&ĐT Số buổi dạy tập trung: 15 Cụ thể: - Xếp thứ đến không 1/3 số trường dự thi: 150.000 đồng/buổi dạy; - Xếp thứ từ 1/3 đến không 2/3 số trường dự thi: 120.000 đồng/buổi dạy; - Xếp thứ từ 2/3 đến thứ cuối trường dự thi: 100.000 đồng/buổi dạy; Nếu có học sinh cơng nhận học sinh giỏi cấp huyện thưởng thêm 30.000 đồng/buổi dạy 6.3 Chi hỗ trợ dạy đội tuyển thể dục thể thao học sinh (tham dự giải điền kinh học sinh THCS hàng năm, tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện theo quy định), huấn luyện đội tuyển học sinh dự thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp huyện: theo kết thi xếp thứ tự Phòng GD&ĐT Số buổi dạy tập trung: 15 Cụ thể: - Xếp thứ đến không 1/3 số trường dự thi: 150.000 đồng/buổi dạy; - Xếp thứ từ 1/3 đến không 2/3 số trường dự thi: 120.000 đồng/buổi dạy; - Xếp thứ từ 2/3 đến thứ cuối trường dự thi: 100.000 đồng/buổi dạy; Trong trường hợp Phòng GD&ĐT khơng xếp thứ tự trường thực chi khoán 1.500.000 đồng/đội tuyển tương ứng 15 buổi dạy 6.4 Chi hỗ trợ giáo viên huấn luyện cá nhân học sinh (nhóm học sinh) tham 12 dự thi nghiên cứu KHKT dành cho HS trung học, thi “Vận dụng kiến thức liên môn”: theo kết thi Cụ thể: - Có sản phẩm đạt giải cấp Bộ: 1.500.000 đồng/sản phẩm; - Có sản phẩm đạt giải cấp tỉnh chọn dự thi cấp Bộ: 1.200.000 đồng/sản phẩm; - Có sản phẩm đạt giải cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/sản phẩm; - Có sản phẩm Phòng GD&ĐT chọn dự thi cấp tỉnh: 500.000 đồng/sản phẩm; Giáo viên hỗ trợ mức cao đạt mức 6.5 Chi hỗ trợ dạy bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi cấp trường: theo kết thi xếp thứ tự Phòng GD&ĐT Số buổi dạy tập trung: Cụ thể: + Xếp từ đến 7/19 trường: 150.000 đồng/buổi dạy; + Xếp thứ từ đến 13/19 trường: 120.000 đồng/buổi dạy; + Xếp từ 14 đến 19/19 trường: 100.000 đồng/buổi dạy;” b) Xây dựng quy chế khen thưởng cán giáo viên, nhân viên, học sinh đạt thành tích tiêu biểu phong trào thi đua thường xuyên thi đua theo đợt, theo chuyên đề - Đối với thầy cô giáo, xin trích dẫn số nội dung sau: “- Giáo viên có HS giỏi mơn cấp trường (do Phòng GD&ĐT đề chung tồn huyện) thưởng theo thứ tự xếp từ đến 9/19 trường 100.000 đồng/giải HS, xếp từ thứ 10 đến 19/19 trường 70.000 đ/giải HS; giáo viên có học sinh giỏi mơn văn hóa lớp cấp huyện thưởng sau: Giải 1.000.000 đồng/giải HS, giải nhì 800.000 đồng/giải HS, giải ba 600.000 đồng/giải HS, giải khuyến khích 400.000 đồng/giải HS; giáo viên dạy có học sinh giỏi mơn văn hóa lớp cấp tỉnh thưởng 1.500.000 đồng/giải HS, học sinh vừa đạt cấp huyện giáo viên thưởng theo mức cao - Môn giáo dục thể chất: Giáo viên có học sinh đạt giải đồng đội giải điền kinh (hoặc Hội khỏe Phù Đổng) cấp huyện thưởng 1.400.000 đồng, đạt giải nhì đồng đội thưởng 1.200.000 đồng, đạt giải ba đồng đội thưởng 1.000.000 đồng, xếp loại đồng đội đứng thứ đến thứ cấp huyện có học sinh đạt giải cá nhân thưởng 800.000 đồng, xếp loại đồng đội từ thứ 10 đến 19 cấp huyện có giải cá nhân HS 500.000 đồng, có đến giải nhì cá nhân HS 400.000 đồng, có giải ba cá nhân HS 300.000 đồng; có học sinh công nhận đạt giải giải điền kinh, đá cầu (hoặc Hội khỏe Phù Đổng) cấp tỉnh thưởng 500.000 đồng/giải HS; có học sinh đạt giải cấp quốc gia thưởng 800.000 đồng/giải HS - Giáo viên huấn luyện đội tuyển HS dự thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp huyện: đồng đội đạt giải đồng thời có tiết mục đạt giải thưởng 1.400.000 đồng; đồng đội đạt giải nhì 1.200.000 đồng; đồng đội đạt giải ba đồng thời có tiết mục đạt giải ba trở lên 1.000.000 đồng; khơng đạt giải đồng đội có tiết mục đạt giải 500.000 đồng, có tiết mục đạt giải nhì 400.000 đồng, có tiết mục đạt giải ba 300.000 đồng, có tiết mục đạt giải khuyến khích 200.000 đồng - Giáo viên có học sinh đạt giải thi văn học-nghệ thuật, KHKT, vận dụng kiến thức liên môn, thi Tiếng Anh internet, viết thư quốc tế UPU, thi khác nằm kế hoạch công tác nhà trường có giấy chứng nhận ban tổ chức cấp đó: đạt cấp huyện giải thưởng 500.000 đồng/giải HS; giải nhì 400.000 đồng/giải HS, giải ba 300.000 đồng/giải HS, giải khuyến khích 13 200.000 đồng/giải HS; đạt cấp tỉnh giải 800.000 đồng/giải HS, giải nhì 700.000 đồng/giải HS, giải ba 600.000 đồng/giải HS, giải khuyến khích 500.000 đồng/giải HS Nếu vừa đạt giải huyện tỉnh hưởng theo mức tỉnh Đạt giải cấp quốc gia thưởng 1.000.000 đồng/giải HS - Viên chức, người lao động công nhận đạt loại giỏi hội thi chuyên môn nghiệp vụ cấp: giải hội thi GV giỏi cấp trường 300.000 đồng/giải, giải nhì hội thi GV giỏi cấp trường 250.000 đồng/giải, giải ba hội thi GV giỏi cấp trường 200.000 đồng/giải, công nhận đạt loại giỏi hội thi GV giỏi cấp trường 150.000 đồng/người; công nhận đạt loại giỏi hội thi chuyên môn nghiệp vụ cấp huyện 400.000 đồng/người, công nhận đạt loại giỏi hội thi chuyên môn nghiệp vụ cấp tỉnh 500.000 đồng; có sản phẩm dự thi “Dạy học tích hợp” cơng nhận cấp tỉnh 500.000 đồng, cấp Bộ GD&ĐT 600.000 đồng Các kết đạt phải có giấy chứng nhận cấp tổ chức - CBGV có sáng kiến xếp loại tốt cấp trường dự thi cấp huyện 150.000 đồng/SK, loại cấp trường 100.000 đồng/SK, loại trung bình 70.000 đồng/SK - GV chủ nhiệm lớp xếp thứ năm học thưởng 200.000 đồng, lớp xếp thứ nhì thưởng 150.000 đồng, lớp xếp thứ ba thưởng 100.000 đồng 8.4 Một tập thể chuyên môn (Tổ KHTN, Tổ KHXH, Tổ VP) đạt thành tích tiêu biểu năm học thưởng 700.000 đồng.” - Đối với học sinh: Quy định khen thưởng trường xét đến kết hàng tuần tập thể lớp Mỗi tuần có lớp đạt thứ nhất, thứ nhì, thứ ba toàn trường với mức thưởng theo thứ tự 50.000 đồng, 30.000 đồng, 20.000 đồng Thực thường xuyên suốt 35 tuần năm học Trong đợt thi đua cao điểm 20/11, 26/3 xét thưởng cho lớp đạt tuần học tốt với mức thưởng 50.000 đ/tuần, trao thưởng vào cuối đợt thi đua Điều khuyến khích phong trào thi đua lớp sơi hiệu tích cực 4.3 Vận dụng phương pháp kỹ thuật quản cụ thể: a) Phân công trách nhiệm quản nếp, giáo dục ý thức hành vi học sinh - Đối với giáo viên mơn: chịu trách nhiệm quản giáo dục học sinh học Kiểm tra vệ sinh lớp học, bàn ghế học sinh bàn ghế giáo viên, bảng, chỉnh đốn trang phục, tác phong học sinh trước thực dạy Kiểm tra ghi, dụng cụ học tập học sinh, đôn đốc, nhắc nhở học sinh ghi chép với tâm sư phạm phù hợp đối tượng, khơi gợi lòng tự trọng em; hạn chế sử dụng từ ngữ nặng nề; lời lẽ nhẹ nhàng với thái độ kiên Nếu học sinh vi phạm nhiều lần, giáo viên mơn có biện pháp giáo dục nêu gương học lớp; mời học sinh lớp học phối hợp với giáo viên trực ban giáo viên Đoàn Đội, bảo vệ trường, lãnh đạo trường để tiếp nhận quản giáo dục học sinh Phối hợp thông tin kịp thời với giáo viên chủ nhiệm để có biện pháp giáo dục uốn nắn học sinh thông qua trao đổi trực tiếp, ghi sổ đầu khố, học thêm - Đối với giáo viên trực ban, giáo viên Đoàn Đội: chịu trách nhiệm theo 14 dõi, xử học sinh vi phạm buổi học Quản nếp học sinh, xử học sinh vi phạm nội quy thời gian học khố, học thêm hoạt động giáo dục khác Giáo viên trực ban lập biên ghi nhận việc, có đầy đủ chữ ký thành viên liên quan; thông tin kịp thời đến giáo viên chủ nhiệm lớp; hỗ trợ giáo viên môn xử học sinh vi phạm học; kiểm tra số lượng sổ đầu cuối buổi học Giáo viên đoàn đội: giáo viên trực ban lập biên bản; thông tin tới gia đình học sinh qua điện thoại nhà trường, khơng liên lạc báo cho văn thư, giáo viên chủ nhiệm lớp, lãnh đạo trường để gửi tin nhắn SMAS; Giáo viên trực ban giáo viên Đoàn Đội kết thúc buổi học - Đối với giáo viên chủ nhiệm: chịu trách nhiệm nếp, ý thức, chất lượng rèn luyện học sinh Thường xuyên nhắc nhở học sinh thực nội quy nhà trường; không để học sinh nữ dùng son phấn, học sinh nhuộm tóc lòe loẹt Xây dựng đội ngũ cán lớp tin cậy, có sức thuyết phục cao với tập thể lớp, thu hút khắc chế hiệu thành viên lệch chuẩn so với phong trào chung lớp Xử kỉ luật học sinh quy trình, đủ hồ sơ, thơng tin kịp thời phối hợp tích cực với gia đình học sinh Hồ sơ gồm: biên học sinh vi phạm, kiểm điểm, biên họp lớp, thơng báo gia đình học sinh Nếu lớp đề xuất hình thức kỷ luật cao mức phê bình trước lớp chuyển hồ sơ lãnh đạo nhà trường để Hội đồng kỷ luật nhà trường làm việc Nhắn tin SMAS tới cha mẹ học sinh: ngày Thứ Hai hàng tuần lịch học hoạt động khác lớp, ngày Thứ Bảy cuối tuần tình hình rèn luyện ý thức học tập học sinh diện chậm tiến; nhắn tin vào ngày cuối tháng kết rèn luyện hạnh kiểm ý thức học tập học sinh lớp, chuyển nội dung nhắn tin cuối tháng vào môđun “Sổ liên lạc” trang web nhà trường Nhắc nhở học sinh gìn giữ Sổ ghi đầu khóa Sổ ghi đầu học thêm quy định, trình thầy mơn ghi nhận xét, xếp loại ký theo tiết học, không để tự bàn giáo viên chơi - Đối với nhân viên bảo vệ nhà trường: Giám sát học sinh trước học buổi sáng buổi chiều kể học thêm, hoạt động lao động hoạt động giáo dục khác theo lịch nhà trường Quản lý, giám sát học sinh xe đạp sân trường thời gian học Đôn đốc học sinh vào lớp giờ, tạm giữ xe học sinh học muộn ngày, với học sinh xe đạp điện (xe máy điện) không thực quy định đội mũ bảo hiểm tạm giữ chìa khóa xe tuần, thơng báo danh tính đến giáo viên đồn đội để trừ điểm thi đua cuối tuần lớp b) Công tác kiểm tra, đánh giá lãnh đạo nhà trường: Thường xuyên đạo, kiểm tra, đôn đốc để việc thực thành 15 viên tay, phối hợp nhịp nhàng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà thực tế phát sinh Lãnh đạo nhà trường phân cơng trực ban trực đồn đội theo hướng giáo viên có tiết buổi dạy để có thời gian dành cho quản nếp xử học sinh vi phạm Việc kiểm tra lãnh đạo nhà trường chủ yếu đột xuất hoạt động giảng dạy ý thức thực nội quy học sinh; riêng kiểm tra nội thực theo kế hoạch hàng tháng Tại họp hội đồng giáo dục hàng tháng có nội dung rút kinh nghiệm việc thực kế hoạch công tác tháng trước nếp chất lượng giảng dạy thầy, chất lượng học tập rèn luyện trò; thành viên nhà trường phân tích có ý kiến đề xuất để việc thực giải pháp có hiệu tốt tháng sau c) Giáo dục học sinh lối sống, hành vi ứng xử văn hóa: Nhà trường có quy tắc ứng xử văn hóa học sinh trung học sở, in làm bảng treo hai khu nhà học để hàng ngày học sinh thực hành Vấn đề học sinh sử dụng điện thoại di động trường: lãnh đạo nhà trường đưa họp toàn thể cha mẹ học sinh đầu năm học hình thức xử Cụ thể lập biên thu giữ, ngâm vào nước 15 phút, sau lưu trường đến học sinh hồn thành khóa học THCS trả lại Cách xử nêu tất bậc cha mẹ học sinh đồng tình Kết hợp với việc đặt mật hệ thống wifi trường không để học sinh truy cập Hiệu năm học khơng có học sinh vi phạm mang điện thoại đến trường Vấn đề học sinh nói tục: tất thành viên nhà trường có trách nhiệm uốn nắn lời lẽ văn hóa cho em từ học môn Giáo dục công dân, môn học khác, sinh hoạt Đội chơi Bất kỳ nghe thấy tiếng học sinh nói tục thầy giáo phải nhắc nhở, chỉnh đốn Theo thời gian em hạn chế từ bỏ thói quen xấu Giáo dục kỹ kiềm chế nóng giận cho học sinh: em dễ bị kích động bị bạn bè châm chọc, vơ tình hay cố ý bơng đùa, có va chạm bình thường học tập sinh hoạt lớp Một số em học sinh nam dễ khùng, đe dọa bạo lực sử dụng bạo lực với bạn cách thái Để giáo dục kỹ kiểm chế, khơng tốt sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội Các thầy giáo chủ nhiệm, Đồn Đội nhẹ nhàng phân tích hậu đáng tiếc, em thiếu kiềm chế nóng giận Đặc biệt từ câu chuyện thực tế, mẩu chuyện sách hay thư viện, hay từ góp ý bạn học lớp có sức thuyết phục cao 4.4 Vận dụng nhóm phương pháp tâm - xã hội: Lãnh đạo nhà trường tranh thủ lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, ủng hộ giúp đỡ ban (ngành, đoàn thể) nhân dân địa phương nhằm xây dựng củng cố phong trào khuyến học, đầu tư nguồn lực tăng cường sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học Sự vào tích cực đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, trưởng ban ngành 16 đoàn thể, vị trưởng thơn, bí thư chi bộ, ban đại diện cha mẹ học sinh thôn hoạt động giáo dục học sinh, từ việc vận động học sinh trở lại trường học sau thời gian nghỉ học không phép, động viên học sinh có hồn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, phối hợp giáo dục uốn nắn hành vi lệch chuẩn số em Kết số học sinh có tư tưởng chán học trở lại lớp học, có cố gắng chuyên cần Nhà trường sử dụng hiệu phần mềm nhắn tin SMAS Viettel cung cấp, điện thoại cố định trường để thông tin kịp thời đến cha mẹ học sinh vi phạm nếp em hàng ngày học muộn, bỏ tiết, nghỉ học không phép, không học đầy đủ, vi phạm khác Phối hợp thông tin tình hình học tập rèn luyện học sinh theo thơn với tổ chức trị xã hội địa phương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Nơng dân Sau học kỳ I cuối năm học, nhà trường báo cáo đến Hội đồng giáo dục xã, Hội Khuyến học xã, Hội Cựu giáo chức xã danh sách học sinh giỏi, học sinh tiên tiến học sinh chưa tiến bộ, vi phạm nội quy nhà trường phải xếp hạnh kiểm yếu Sự tác động tích cực Hội, đoàn thể nhân dân xã giúp tạo dư luận lan tỏa tích cực cộng đồng khu dân cư Kết đạt Tỉ lệ học sinh chuyên cần học tập hàng ngày nâng lên rõ rệt, số học sinh nghỉ học không phép, bỏ tiết giảm hẳn Ý thức học tập rèn luyện học sinh có nhiều chuyển biến tích cực, niềm tin học sinh cha mẹ học sinh vào chất lượng giáo dục nhà trường củng cố có chiều hướng tốt Kết học lực, hạnh kiểm học kỳ I năm học 2017-2018 có chuyển biến rõ nét, tích cực nhiều so với kỳ học kỳ I năm học 2016-2017 Cụ thể sau: Xếp loại hạnh kiểm Tốt Khá Xếp loại học lực T.bình Yếu Giỏi Học kỳ I 2016-2017 56,1% 31,8% 11,1% 1% 5,1% Học kỳ I 2017-2018 64,2% 30,9% 4,5% Khá T.bình Yếu Kém 32,4% 42,9% 19,6% 0,4% 10,8% 43,1% 40,1% 6,1% Kết thi điền kinh cấp huyện tiếp tục giữ vững đạt giải ba, thứ hạng cải thiện hai bậc so với năm học trước Sự chung tay, phối hợp nhịp nhàng thành viên nhà trường củng cố nếp hoạt động học sinh hàng ngày quy củ hơn, ý thức thực nội quy nhà trường học sinh có chuyển biến theo hướng tích cực, tự giác, phong trào thi đua học tập rèn luyện học sinh lớp có động lực tốt Số vụ việc học sinh vi phạm nội quy nhà trường giảm nhiều so với 17 năm học trước; môi trường sư phạm thân thiện, quan hệ thầy trò, học trò với có chuyển biến tích cực Ứng xử giao tiếp học trò với thầy giáo, nhân viên nhà trường lễ phép, thân thiện cởi mở Sự đạo kịp thời hiệu Đảng ủy, UBND xã, phối hợp tích cực Hội đồng giáo dục xã, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội Khuyến học xã, Hội Cựu giáo chức xã giúp nhà trường xây dựng phát huy hình ảnh tốt cộng đồng dân cư, bậc cha mẹ học sinh tin tưởng ủng hộ cao, em học sinh thích đến trường để học tập, vui chơi rèn luyện đạo đức, nhân cách Mặc dù vậy, học kỳ I có số thi thầy trò cấp huyện chưa đạt kỳ vọng thi học sinh giỏi, thi giáo viên giỏi Nhà trường có hướng đầu tư nhiều thời gian động viên vật chất, thời gian chưa đủ dài để khắc phục hạn chế tồn đọng năm học trước nên kết thấp Cũng học kỳ I nhà trường phải xử kỷ luật số học sinh khối 7, khối lười học, vi phạm nội quy trường học với hình thức khiển trách, buộc lao động cơng ích tuần với cơng việc em lựa chọn phù hợp Việc kỷ luật học sinh cần thiết, gia đình học sinh đồng tình ủng hộ để đảm bảo kỷ cương, cơng có tính giáo dục cao, ngăn ngừa biểu hiệu ứng lan truyền học sinh khác Điều kiện để sáng kiến nhân rộng Sự đồng tâm trí biện pháp đạo, lãnh đạo ban chi ủy chi bộ, ban lãnh đạo nhà trường điều kiện quan trọng Sự thống cao hiệu trưởng phó hiệu trưởng quản điều hành hoạt động hàng ngày giúp thầy cô giáo tin tưởng vào ban lãnh đạo, nhiệt tình tâm huyết cống hiến Sự đồng thuận trí, phối hợp nhịp nhàng có trách nhiệm cao tồn thể cán bộ, viên chức, người lao động đơn vị, đặc biệt vai trò thầy giáo trực tiếp giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên Đoàn Đội, giáo viên trực ban, nhân viên bảo vệ trường Đây lực lượng chủ đạo việc thực hiệu nâng cao chất lượng giáo dục học sinh Sự ủng hộ, vào tích cực bậc cha mẹ học sinh phối hợp giáo dục, quản thời gian học sinh hoạt nhà con; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở tích cực tự giác thực nhiệm vụ học tập rèn luyện Cha mẹ học sinh tuyệt đối không bao che khuyết điểm con, đồng hành Khi nhà trường mời đến dự họp để phối hợp giáo dục bậc cha mẹ cần có thái độ thực cầu thị, nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ để hiểu việc trách nhiệm việc Các giải pháp phối hợp nhà trường với ban, ngành, đoàn thể nhân dân xã, ban đại diện cha mẹ học sinh vị đứng đầu tổ chức, đoàn thể quan tâm sâu sát, đạo thực kịp thời Điều quan 18 trọng tạo dư luận rộng rãi thơn, xóm, dòng họ để động viên, khích lệ gương học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, đồng thời uốn nắn động viên em yếu học tập, có biểu lệch chuẩn hành vi, thái độ, ngôn ngữ ứng xử KẾT LUẬN Kết luận Công tác giảng dạy giáo dục học sinh nhiệm vụ thường xuyên nhà giáo Chất lượng học tập hạnh kiểm học sinh gương phản chiếu hình ảnh người thầy cộng đồng Học sinh có ý thức đạo đức tốt, chăm học hành nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Từ việc chấp hành nội quy nhà trường tạo cho em thói quen ý thức tự giác chấp hành pháp luật công dân sau Hoạt động hàng ngày nhà trường bắt buộc thực theo quy định học sinh có tự giác Kết cuối chất lượng giáo dục nhà trường thể hài lòng cá nhân, từ em học sinh, cha mẹ học sinh, đến thầy cô giáo, nhân viên nhà trường Hiệu rèn luyện đạo đức, nhân cách học sinh có quan hệ hữu đến chất lượng học tập Một trường có nếp rèn luyện học sinh tốt có chất lượng giáo dục phát triển lên Điều khẳng định nhiều trường THCS huyện Bình Giang nói riêng nhà trường bậc học giáo dục phổ thông nói chung Đó số quan trọng đánh giá mức độ hồn thành nhiệm vụ trị nhà trường, thước đo uy tín, trách nhiệm, danh dự người thầy giáo, nhân viên nhà trường Việc vận dụng phương pháp quản giáo dục để tác động đến đội ngũ thầy cô giáo, tác động đến học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường nhiệm vụ lãnh đạo, quản thường xuyên hiệu trưởng nhà trường Thơng qua đó, lãnh đạo trường tác động đến thành viên động viên, tư vấn, thúc đẩy, điều chỉnh để cá nhân thực thi nhiệm vụ với ý thức trách nhiệm danh dự thân Chất lượng hiệu công 19 tác giáo viên yếu tố cốt lõi cấu thành chất lượng hiệu thực nhiệm vụ trị nhà trường Một số cách thức vận dụng giải pháp vào thực tế đơn vị mà tơi trình bày phần qua thời gian cho thấy tính hiệu thực tiễn Trên nội dung “Vận dụng phương pháp quản giáo dục vào đạo nâng cao chất lượng giáo dục trường THCS” mà đơn vị áp dụng từ năm học 2017-2018 Trong trình thực xuất số điểm chưa đạt kỳ vọng, chúng tơi có nghiên cứu, điều chỉnh tiếp tục bổ sung cho phù hợp năm học tới Nội dung trình bày khơng tránh khỏi chỗ khuyết thiếu, mong nhận quan tâm, góp ý đồng chí để giúp chúng tơi hồn thiện Khuyến nghị Lãnh đạovào tích cực việc đạo ban ngành đoàn thể đưa nội dung đánh giá gia đình học tập, dòng họ học tập đồn viên, hội viên để tạo khơng khí thi đua phong trào xây dựng xã hội học tập Ban công an xã quản chặt chẽ đại cung cấp dịch vụ internet địa bàn xã, thời gian mở cửa 22 đêm, thời gian học tập nhà trường mà cho phép trẻ em vào chơi điện tử Đây tụ điểm dễ lôi học sinh bỏ tiết, trốn học, dụ dỗ học sinh hút thuốc tiềm ẩn nguy em sử dụng chất gây nghiện Các ban ngành đoàn thể nhân dân, ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp tích cực hiệu với nhà trường việc động viên, nhắc nhở, đơn đốc, khích lệ học sinh chuyên cần học tập rèn luyện nhân cách đạo đức; tạo môi trường xã hội dư luận rộng rãi thơn, xóm gương học sinh hiếu học; kịp thời ngăn ngừa biểu đua đòi, tụ tập, ham chơi em gia đình khu dân cư Phòng Giáo dục Đào tạo có cách đánh giá hiệu giáo dục với hình thức phù hợp với thực tế nay; đánh giá số mức độ hài lòng học sinh, cha mẹ học sinh cộng đồng kết thực nhiệm vụ giáo dục nhà trường, không nên tập trung kết học tập tỉ lệ học sinh giỏi, giáo viên giỏi, thi đỗ vào THPT quy Việc coi trọng vào dạy kiến thức để phục vụ kỳ thi kiểm tra làm nhà trường tập trung nhiều thời gian vào hoạt động dạy học, nhiều gây tải cho học sinh Các trường khơng có thời gian tổ chức sân chơi hoạt động giáo dục kỹ sống, hoạt động giáo dục lên lớp khác để giúp em có trải nghiệm thực tế thân, hình thành phát triển nhân cách tồn diện Phòng Giáo dục Đào tạo tham mưu tích cực với UBND huyện điều chỉnh cấu biên chế giáo viên giảng dạy đảm bảo hợp cân đối loại hình, tăng cường hình thức giáo viên dạy thỉnh giảng trường có khoảng cách gần 20 Xin trân trọng cảm ơn! Bình Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2018 TÀI LIỆU THAM KHẢO Các học thuyết quản lý, TS Nguyễn Thị Doan, NXB Chính trị quốc gia (1996) Giáo trình phương pháp quản giáo dục, Học viện Quản giáo dục (2009) 21 MỤC LỤC THƠNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN TĨM TẮT SÁNG KIẾN Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến 3 Nội dung sáng kiến 4 Khẳng định giá trị, kết đạt sáng kiến 5 Đề xuất kiến nghị để thực áp dụng mở rộng sáng kiến MÔ TẢ SÁNG KIẾN Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến Cơ sở luận vấn đề Thực trạng vấn đề Vận dụng phương pháp quản giáo dục vào thực nhiệm vụ đạo nâng cao chất lượng giáo dục Kết đạt 18 Điều kiện để sáng kiến nhân rộng 19 KẾT LUẬN 20 Kết luận 20 Khuyến nghị 20 22 ... VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: Vận dụng phương pháp quản lý giáo dục vào đạo nâng cao chất lượng giáo dục trường THCS Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: giải pháp quản lý giáo dục Tác giả: Họ tên: Nam (nữ):... Nội dung sáng kiến chủ yếu vận dụng lý luận khoa học quản lý giáo dục phương pháp quản lý, phương pháp đánh giá tác động giáo dục Các giải pháp quản lý giáo dục mặt lý luận không đề cập lại nhiều,... trung vào việc vận dụng giải pháp cách sáng tạo, phù hợp thực tế để thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục đơn vị nơi công tác 2.1 Khái niệm phương pháp quản lý: Phương pháp quản lý tổng thể cách
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Vận dụng các phương pháp quản lý giáo dục vào chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục của trường THCS, SKKN Vận dụng các phương pháp quản lý giáo dục vào chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục của trường THCS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay