TRỰC KHUẨN ĐÓNG DẤU LỢN

35 23 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 18:58

TRỰC KHUẨN ĐÓNG DẤU LỢN NỘI DUNG I Giới thiệu chung II Đặc tính sinh học III Chẩn đốn IV Phòng trị bệnh I GIỚI THIỆU CHUNG  Bệnh đóng dấu lợn bệnh truyền nhiễm lồi lợn vi khuẩn E.rhusiopathiae gây  Vi khuẩn gây bại huyết, xuất huyết, viêm da,…trên lợn Ai phát ra??? Bệnh xảy nào??? Vi khuẩn ký sinh đâu? Vi khuẩn tồn đâu? II ĐẶC TÍNH SINH HỌC HÌNH THÁI • Trực khuẩn nhỏ, thẳng, có cong • Bắt màu Gram (+) Kớch thc 0,2 0,4 ì 1,5 àm Khụng cú lụng, khụng di ng, khụng hình thành nha bào giáp mơ ĐẶC TÍNH NI CẤY • Hiếu khí tùy tiện • Nhiệt độ: 37°C, pH = 7,2 – 7,6 • Mơi trường nước thịt: Đục, đáy có cặn trắng • Thạch thường: Khuẩn lạc nhỏ dạng S • Thạch máu: Khơng dung huyết • Gelatin: Mọc lan ngang thành lông nhỏ xanh ĐẶC TÍNH SINH HĨA Đặc tính sinh hóa Khả dung huyết Sinh ure Phản ứng VP Phản ứng MR Phản ứng sinh Indol Glucose Glactose Levulose Phản ứng sinh H2S Phản ứng (+), (-) + + + + HUYẾT THANH HỌC  Có thể dùng phương pháp sau: • Phương pháp ngưng kết nhanh phiến kính • Phương pháp ngưng kết ống nghiệm TRÊN PHIẾN KÍNH • Phản ứng ngưng kết nhanh phiến kính • Ngun lý: Đối với kháng nguyên hữu hình gặp kháng thể đặc hiệu ngưng kết lại với • Chuẩn bị: Kháng nguyên: VK đóng dấu lợn tiêu chuẩn Kháng thể: Là máu lợn nghi bệnh TRONG ỐNG NGHIỆM  Phương pháp ngưng kết ống nghiệm: • Cách tiến hành: Chuẩn bị Chế kháng nguyên Chế huyết • Phản ứng nghi ngờ: Ngưng kết không rõ hiệu giá huyết từ 1/25 – 1/50 • Phản ứng âm tính: Giống ống đối trứng IV PHỊNG VÀ TRỊ BỆNH Vệ sinh phòng bệnh Phòng bệnh vacxin Điều trị bệnh VỆ SINH PHÒNG BỆNH PHÒNG BẰNG VACXIN PHÒNG BẰNG VACXIN  Vacxin nhược độc VR2 • Tiêm da: 1ml/  Vacxin tụ dấu: Phòng bệnh tụ huyết trùng đóng dấu lợn • Tiêm da cho lợn từ tháng tuổi trở lên với liều 3ml/  Vacxin vô hoạt có fomol, keo phèn • Tiêm bắp: - 5ml/ ĐIỀU TRỊ  Dùng kháng huyết • Tiêm da, với liều: – 10 ml/ < 25 kg 20 – 40 ml/ > 25 kg  Dùng kháng sinh: Penicilin + streptomyxin Amoxycillin Oxytetraxyclin Lincomycin • Tiêm bắp lần/ ngày - ngày liền ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ • Thuốc hạ sốt : Analginl/ Analgil C, tiêm bắp lần/ ngày ngày liền • Trợ sức, trợ lực: Caffein + vitamin B1, C Tiêm bắp lần/ ngày ngày TÀI LIỆU THAM KHẢO http://marphavet.com/vi/news/Benh-Dieu-Tri/Benh-dongdau-lon-Swine-Erysipelas-14/ https://www.2lua.vn/article/phong-va-tri-benh-dongdau-o-lon-10034.html ... Bệnh đóng dấu lợn bệnh truyền nhiễm loài lợn vi khuẩn E.rhusiopathiae gây  Vi khuẩn gây bại huyết, xuất huyết, viêm da,…trên lợn Ai phát ra??? Bệnh xảy nào??? Vi khuẩn ký sinh đâu? Vi khuẩn. .. NĂNG GÂY BỆNH  Thể q cấp tính: • Lợn điên cuồng, lồng lộn, sốt kịch liệt, có hộc máu chết • Lợn bị bại huyết nặng • Cơ thể chưa có dấu hiệu bệnh => bệnh đóng dấu trắng KHẢ NĂNG GÂY BỆNH  Thể... PHÒNG BẰNG VACXIN  Vacxin nhược độc VR2 • Tiêm da: 1ml/  Vacxin tụ dấu: Phòng bệnh tụ huyết trùng đóng dấu lợn • Tiêm da cho lợn từ tháng tuổi trở lên với liều 3ml/  Vacxin vô hoạt có fomol,
- Xem thêm -

Xem thêm: TRỰC KHUẨN ĐÓNG DẤU LỢN, TRỰC KHUẨN ĐÓNG DẤU LỢN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay