SINH LÝ TIÊU HÓA CHÓ

40 15 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 18:45

SINH TIÊU HÓACHÓ NỘI DUNG Các số sinh Tiêu hóa xoang miệng Tiêu hóa dày Tiêu hóa ruột non Tiêu hóa ruột già HẰNGSỐ SỐSINH SINHLÝ HẰNG  Thân nhiệt: 37.5 – 39⁰C  Nhịp tim: • Chó con: 110 - 120 lần/phút • Chó trưởng thành: 70 - 120 lần/ phút  Nhịp thở: • Chó con: 20 - 22 lần/ phút • Chó trưởng thành: 14 - 18 lần/ phút HẰNG SỐ SINH  Số lượng HC: – triệu/ mm máu  Số lượng BC: – 10 nghìn/ mm  Hàm lượng HST: (13 – 18)g%  Tỉ khối HC: (39- 57)% máu ĐẠI CƯƠNG VỀ TIÊU HĨA Tiêu Hóa gì? ĐẠI CƯƠNG VỀ TIÊU HĨA Khái niệm  Tiêu hóa q trình phân giải thức ăn từ miệng đến ruột già  Nhằm biến đổi hợp chất phức tạp thành dạng đơn giản mà thể hấp thu Hệ tiêu hóa chó ĐẠI CƯƠNG VỀ TIÊU HĨA Phân loại: Tiêu hóa học Tiêu hóa hóa học Tiêu hóa vsv học TIÊU HỐ Ở XOANG MIỆNG Các quan - Môi - Má - Răng - Lưỡi - Màng - Vòm II TIÊU TIÊU HỐ HỐỞ ỞXOANG XOANGMIỆNG MIỆNG Tuyến nước bọt TIÊU HOÁ Ở XOANG MIỆNG  Thành phần vai trò + Nước: 99 – 99,4% + Vật chất khô: 0,6 – 1% + Chất nhầy muxin: Tẩm ướt, hòa tan, tránh xây xát + Enzyme Amylaza, mantaz: Thủy phân tinh bột + Lysozyme: Diệt khuẩn + pH: 7,36 TIÊU HÓA HÓA HỌC II Dịch mật Đặc điểm thành phần • • Gan  Dịch mật  Túi mật Đắng, kiềm, màu vàng thẫm (ăn thịt), Xanh thẫm (ăn cỏ) -Thành phần: + 90% H2O + 10% VCK (Muối mật, sắc tố mật) - Cholesteron, photphatit, mỡ thủy phân, sản phẩm phân giải protein, muối vơ TIÊU HĨA HĨA HỌC II Dịch mật 2.Tác dụng dịch mật TIÊU HÓA HÓA HỌC II Dịch mật Cơ chế điều hòa thải mật • Thần kinh: - Thức ăn  Dạ dày  Dãn túi mật (TKGC)  Dãn vòng ống mật (TKPGC) • Thể dịch: - Colexistokinin  Ống mật dãn  tăng tiết dịch mật - Axit béo tăng  Dịch mật tăng TIÊU HÓA HÓA HỌC III Dịch ruột non Đặc tính, thành phần • loại tuyến tiết: - Brunner (chỉ đoạn tá tràng) - Lieberkun (Suốt dọc niêm mạc ruột non) • • • Thành phần: (99-99,5)% nước + VCK ( muối vô cơ, cholesteron, men) pH= 8,2-8,7 Dịch ruột + Thức ăn  Dưỡng chất TIÊU HÓA HÓA HỌC III Dịch ruột non Tác dụng Phân giải protein Phân giải axit nucleic Phân giải Gluxit Phân giải lipit Photphataza Erepxin Nucleaza Amilaza Lipaza Phân giải photphat vô Dipeptiaza Nucleotidaza Mantaza Photphatlipaza cơ, hữu tách photphat Prolinaza Nucleosidaza Saccaraza Colesteroesteraza khỏi hữu Aminopeptidaza Enterokinaza Lactaza TIÊU HÓA HÓA HỌC III Dịch ruột Cơ chế tiết dịch ruột • Thần kinh: - Thức ăn đến đoạn ruột tiết dịch ruột tăng lên • Thể dịch: - Duocrinin kích thích tiết dịch ruột Brunner - Enterokinin kích thích Lieberkun TIÊU HĨA HĨA HỌC IV Tiêu hóa màng ruột • • Tiêu hóa màng: 50-80% TH xoang TH màng Hấp thu Cấu tao: • Màng nhày Nhung mao  Vi nhung mao => Tăng S tiếp xúc, chống VK, HCHC cao phân tử vào tế bào => Dàn xúc tác cho enzyme hoạt động, cố định enzyme tiêu hóa Cấu tạo giải phẫu ruột non TIÊU HÓA HÓA HỌC IV Tiêu hóa màng ruột Cơ chế hấp thu TIÊU HÓA Ở RUỘT GIÀ TIÊU HÓA Ở RUỘT GIÀ Đặc điểm • Khơng có tuyến tiết dịch tiêu hóa • Enzym tiêu hóa ruột non xuống (hoạt động đầu ruột già)  Chức ruột già: tái hấp thu nước, tạo khuôn phân, đào thải chất cạn bã ngồi TIÊU HĨA Ở RUỘT GIÀ Q trình lên men thối  Vi khuẩn lên men thối  Sản phẩm có mùi thối độc: Indol, phenol  Những chất thải ngồi theo phân TIÊU HĨA Ở RUỘT GIÀ Quá trình lên men thối  Bài tiết số hợp chất hữu cơ, muối khoáng  Nước hấp thu mạnh,chất cạn bã thải qua hậu mơn ĐƯỜNG TIÊU HĨA D mật D tụy Nước bọt TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình sinh học gia súc Giáo trình giải phẫu vật ni 3.https://www.google.com.vn/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik 4.https://www.google.com.vn/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE 5.https://www.google.com.vn/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSltOw047X AhUEkZQKHYp0B1EQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fcaytrongvatnuoi ... Các số sinh lý Tiêu hóa xoang miệng Tiêu hóa dày Tiêu hóa ruột non Tiêu hóa ruột già HẰNGSỐ S SINH SINHLÝ LÝ HẰNG  Thân nhiệt: 37.5 – 39⁰C  Nhịp tim: • Chó con: 110 - 120 lần/phút • Chó trưởng... thu Hệ tiêu hóa chó ĐẠI CƯƠNG VỀ TIÊU HĨA Phân loại: Tiêu hóa học Tiêu hóa hóa học Tiêu hóa vsv học TIÊU HOÁ Ở XOANG MIỆNG Các quan - Môi - Má - Răng - Lưỡi - Màng - Vòm II TIÊU TIÊU HOÁ HOÁỞ ỞXOANG... vị: TIÊU HÓA Ở RUỘT NON TIÊU HĨA RUỘT NON Tiêu hóa ruột non Hóa học Cơ học Dịch Dịch Dịch ruột Tiêu hóa Vận động tụy mật non màng ruột phân đốt Vận động Nhu động, lắc phản nhu động TIÊU HÓA RUỘT
- Xem thêm -

Xem thêm: SINH LÝ TIÊU HÓA CHÓ, SINH LÝ TIÊU HÓA CHÓ, II. TIÊU HOÁ Ở XOANG MIỆNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay