NGHIÊN CỨU DƯỠNG HỘ BÊ TÔNG TỪ BÊN TRONG BẰNG VIỆC TẬN DỤNG CỐT LIỆU GẠCH PHẾ THẢI TỪ XÂY DỰNG

41 19 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 18:20

Đề cương nghiên cứu luận văn là bước đầu cho mỗi sinh viên tìm hiểu về đề tàinghiên cứu luận văn trong suốt quá trình học tập dưới mái trường Đại học. Đề cươngluận văn giúp cho sinh viên tìm hiểu được vấn đề đặt ra và giải quyết được các nhiệmvụ yêu cầu của luận văn sắp tới. Để hoàn thành đề cương luận văn này, em xin chân thành cảm ơn tất cả cácthầy cô Trường Đại Học Bách Khoa TP HCM, đặc biệt là quý thầy cô trong Bộ mônVật Liệu Xây Dựng đã dẫn dắt và truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý giátrong suốt thời gian học tập vừa qua trong các năm học. Em xin chân thành cảm ơn cô TS. Bùi Phương Trinh đã tận tình hướng dẫn vàgiúp đỡ chúng em hoàn thành đề cương luận văn này. Em xin cảm ơn các bạn đã tậntình chia sẽ tài liệu và giúp đỡ em tận tình trong quá trình làm đề cương luận văn.Đề cương nghiên cứu luận văn là bước đầu cho mỗi sinh viên tìm hiểu về đề tàinghiên cứu luận văn trong suốt quá trình học tập dưới mái trường Đại học. Đề cươngluận văn giúp cho sinh viên tìm hiểu được vấn đề đặt ra và giải quyết được các nhiệmvụ yêu cầu của luận văn sắp tới. Để hoàn thành đề cương luận văn này, em xin chân thành cảm ơn tất cả cácthầy cô Trường Đại Học Bách Khoa TP HCM, đặc biệt là quý thầy cô trong Bộ mônVật Liệu Xây Dựng đã dẫn dắt và truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý giátrong suốt thời gian học tập vừa qua trong các năm học. Em xin chân thành cảm ơn cô TS. Bùi Phương Trinh đã tận tình hướng dẫn vàgiúp đỡ chúng em hoàn thành đề cương luận văn này. Em xin cảm ơn các bạn đã tậntình chia sẽ tài liệu và giúp đỡ em tận tình trong quá trình làm đề cương luận văn.Đề cương nghiên cứu luận văn là bước đầu cho mỗi sinh viên tìm hiểu về đề tàinghiên cứu luận văn trong suốt quá trình học tập dưới mái trường Đại học. Đề cươngluận văn giúp cho sinh viên tìm hiểu được vấn đề đặt ra và giải quyết được các nhiệmvụ yêu cầu của luận văn sắp tới. Để hoàn thành đề cương luận văn này, em xin chân thành cảm ơn tất cả cácthầy cô Trường Đại Học Bách Khoa TP HCM, đặc biệt là quý thầy cô trong Bộ mônVật Liệu Xây Dựng đã dẫn dắt và truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý giátrong suốt thời gian học tập vừa qua trong các năm học. Em xin chân thành cảm ơn cô TS. Bùi Phương Trinh đã tận tình hướng dẫn vàgiúp đỡ chúng em hoàn thành đề cương luận văn này. Em xin cảm ơn các bạn đã tậntình chia sẽ tài liệu và giúp đỡ em tận tình trong quá trình làm đề cương luận văn. Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG BỘ MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU DƯỠNG HỘ TÔNG TỪ BÊN TRONG BẰNG VIỆC TẬN DỤNG CỐT LIỆU GẠCH PHẾ THẢI TỪ XÂY DỰNG GVHD : TS Bùi Phương Trinh SVTH : Nguyễn Hải Đông MSSV : 1410893 TP HCM, Tháng 12 năm 2018 Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp LỜI CẢM ƠN Đề cương nghiên cứu luận văn bước đầu cho sinh viên tìm hiểu đề tài nghiên cứu luận văn suốt trình học tập mái trường Đại học Đề cương luận văn giúp cho sinh viên tìm hiểu vấn đề đặt giải nhiệm vụ yêu cầu luận văn tới Để hoàn thành đề cương luận văn này, em xin chân thành cảm ơn tất thầy cô Trường Đại Học Bách Khoa TP HCM, đặc biệt quý thầy cô Bộ môn Vật Liệu Xây Dựng dẫn dắt truyền đạt cho chúng em kiến thức quý giá suốt thời gian học tập vừa qua năm học Em xin chân thành cảm ơn cô TS Bùi Phương Trinh tận tình hướng dẫn giúp đỡ chúng em hoàn thành đề cương luận văn Em xin cảm ơn bạn tận tình chia tài liệu giúp đỡ em tận tình trình làm đề cương luận văn Tp HCM, tháng12 năm 2018 SVTH Nguyễn Hải Đông i Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp TĨM TẮT Với tình trạng nguồn ngun liệu tự nhiên dần cạn kiệt cộng với ô nhiễm môi trường thẩm quan gạch phế thải đổ tùy tiện, tự phát Cần thiết phải thí nghiệm chế tạo tông sử dụng gạch phế thải thay cốt liệu nhỏ cạn kiệt Dựa việc tham khảo kinh nghiệm từ nghiên cứu ngồi nước để phục vụ cơng tác nghiên cứu Trong nghiên cứu này, tỉ lệ thay gạch phế thải / cốt liệu tự nhiên 0%; 25%; 50%; 75%; 100% ii Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC HÌNH ẢNH iv DANH MỤC BẢNG v Chương TỔNG QUAN .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước .4 1.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.2.2 Tình hình nghiên cứu giới .11 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 18 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 18 Chương HỆ NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 19 2.1 HỆ NGUYÊN LIỆU SỬ DỤNG 19 2.1.1 Xi măng (C) 19 2.1.2 Cát (cốt liệu nhỏ) 20 2.1.3 Đá (cốt liệu lớn) 21 2.1.4 Nước (N) 22 2.1.5 Cốt liệu nhỏ tái sử dụng từ gạch phế thải 22 2.1.6 Phụ gia siêu dẻo (SK) .23 2.2 THIẾT KẾ CẤP PHỐI 24 2.3 QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM 29 2.3.1 Phương pháp thử độ sụt (TCVN 3106:1993) 30 2.3.2 Quy trình đúc mẫu dưỡng hộ mẫu (TCVN 3015:1993) 31 2.3.3 Phương pháp thử cường độ chịu nén (TCVN 3118:1993) .32 TÀI LIỆU THAM KHẢO .34 iii Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Khai thác cát sông tự nhiên [2] Hình 1.2 Tổng sản lượng chất thải Canada [4] Hình 1.3 Chôn lấp chất thải xây dựng [6] Hình 1.4 Sơ đồ phân loại biên pháp xử lí phế thải xây dựng [8] Hình 1.5 Sơ đồ dây chuyền công nghệ CLTC [8] .8 Hình 1.6 Tỷ lệ cường độ nén tông sử dụng CLTC [9] 10 Hình 1.7 Tỷ lệ cường độ nén tông sử dụng CLTN CLTC [9] 11 Hình 1.8 Biểu đồ tương quan cường độ chịu nén tông hàm lượng gạch thay cốt liệu nhỏ với chế độ dưỡng hộ khác [12] .14 Hình 1.9 Biểu đồ độ hút nước gạch A B theo thời gian [13] .16 Hình 2-1 Xi măng Vicem Hà Tiên PC40 19 Hình 2-2 Phụ gia siêu dẻo Sikament R4 24 Hình 2-3 Quá trình thử độ sụt tơng .31 iv Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Đề xuất cách phân loại CLTC cho tông vữa xây dựng [9] .4 Bảng 1.2 Yêu cầu kĩ thuật phương pháp thử CLTC [8] Bảng 1.3 Cường độ chịu nén mẫu sử dụng cốt liệu gạch thay chế độ thử nghiệm [12] .12 Bảng 1.4 Bảng thành phần cỡ hạt loại cốt liệu [13] 15 Bảng 1.5 Tính chất học loại cốt liệu 17 Bảng 2-1 Các tiêu lý xi măng PC40 .20 Bảng 2-2 Các tiêu lý cốt liệu nhỏ 21 Bảng 2-3 Các tiêu lý cốt liệu lớn 22 Bảng 2-4 Các tiêu phương pháp thí nghiệm gạch phế thải 23 Bảng 2-5 Hệ số tính đổi α theo TCVN 3118:1993 25 Bảng 2-6 Cường độ yêu cầu trung bình khơng có liệu để tính độ lệch chuẩn theo ACI 318-11 .25 Bảng 2-7 Lượng nước nhào trộn ứng với độ sụt Dmax cốt liệu theo ACI 211.191 26 Bảng 2-8 Thể tích cốt liệu lớn ứng với modul độ lớn cốt liệu nhỏ theo ACI 211.191 27 Bảng 2-9 Thành phần cấp phối cho 1m3 tông 28 v Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp Chương TỔNG QUAN 1.1 Đặt vấn đề Với phát triển ngành công nghiệp xây dựng nay, tông trở thành loại vật liệu quan trọng sử dụng nhiều giới, loại vật liệu có khả chịu nén độ bền cao cơng trình Ngồi ra, loại vật liệu dễ tạo hình, đáp ứng yêu cầu mặt kiến trúc cao giá thành phù hợp Nhìn chung, tơng vật liệu hỗn hợp tạo thành từ chất kết dính, cốt liệu (cát, đá), xi măng, nước phụ gia (nếu có) Trong năm gần đây, nhu cầu xây dựng ngày tăng nên nhu cầu sử dụng nguồn vật liệu xây dựng ngày lớn Nhận thấy qua số liệu từ Bộ Xây Dựng công bố: Thị trường tiêu thụ cốt liệu xây dựng toàn cầu tăng 6.3% năm 2016 năm 2024 lên tới 62.9 tỷ [1] Điều dẫn đến cốt liệu nhỏ (cát - thành phần cấu tạo nên tông) khai thác nhiều (xem hình 1.1) Bộ Xây Dựng đưa nhận định với mức độ sử dụng cát sơng đến năm 2020 khơng cát cho cơng trình xây dựng [2] Trang Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp Hình 1.1 Khai thác cát sông tự nhiên [2] “Xà bần” loại rác thải xây dựng, hình thành việc tái xây dựng cơng trình Xà bần gạch ngói, tơng, mảnh kính, sắt thép … Hiện xà bần chiếm tỉ lệ cao tổng lượng rác thải ngành công nghiệp [3] Tại tiểu bang Minnesota (USA), 80% số 1,6 triệu chất thải xây dựng thải vào năm 2013 Theo nghiên cứu quốc gia Canada, chất thải ngành công nghiệp xây dựng chiếm đến 21.7% so với tổng sản lượng chất thải rắn đô thị [3], [4] (xem hình 1.2 ) Phần lớn chất thải xử lí việc chơn lấp, số sử dụng để tái sử dụng Việc chơn lấp đòi hỏi có bãi chơn lấp lớn, tốn diện tích, chi phí vận chuyển, nên phát sinh nhiều bãi phế thải tự phát Hơn chất thải khó phân hủy gây ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh (xem hình 1.3) Trang Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp Hình 1.2 Tổng sản lượng chất thải Canada [4] Hình 1.3 Chôn lấp chất thải xây dựng [6] Theo nghiên cứu nhà khoa học, việc tận dụng lại cốt liệu phế thải gạch xây dựng (recycled clay brick aggregate - RBA) để thay cốt liệu tự nhiên (natural coarse aggregate - NCA) để chế tạo tơng nhằm góp phần bảo vệ mơi trường tốt [5] Từ đó, nhận thấy việc tái sử dụng phế thải từ xây dựng để thay Trang Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp phần cát sơng việc chế tạo tơng mang tính cấp thiết việc tận dụng bảo tồn nguồn tài ngun thiên nhiên mà bảo vệ mơi trường 1.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 1.2.1 Tình hình nghiên cứu nước Xuất phát từ lợi ích việc tái chế phế thải xây dựng mang lại, Việt Nam, Viện vật liệu xây dựng thực nghiên cứu sử dụng phế thải từ việc phá dỡ cơng trình làm tơng vữa xây dựng với mục đích làm cốt liệu cho tơng vữa tơng [7], [8] Điển hình nghiên cứu sử dụng phế thải phá dỡ từ cơng trình xây dựng làm cốt liệu cho tơng vữa xây dựng [8] Trong nghiên cứu, tác giả phân loại cốt liệu tái chế (CLTC) (xem Bảng 2.1 Hình 2.1), đưa yêu cầu kĩ thuật phương pháp thử cốt liệu tái chế để chế tạo tông vữa xây dựng (xem Bảng 2.2) Bảng 1.1 Đề xuất cách phân loại CLTC cho tông vữa xây dựng [9] Loại Nguồn gốc Hàm lượng Hàm kết cấu xây lượngtạp gạch tối đa chất* (theo KL) I Chủ yếu từ kết cấu xây gạch 100% 5% II Chủ yếu từ kết cấu tông 10% 1% III Hỗn hợp kết cấu xây gạch tông 50% 1% Mô tả Là hỗn hợp PTXD mà thành phần chủ yếu bao gồm mảnh vụn kết cấu xây gạch, lát nền, tông Chất lượng loại vật liệu thấp loại CLTC: cường độ thấp, độ bẩn cao Chủ yếu tơng nghiền chứa lượng đáng kể cốt liệu tự nhiên Chất lượng tương đối cao với độ bẩn thấp Là hỗn hợp CLTC loại I II Tỷ lệ 80/20 CLTN/CLTC loại III sử dụng cho tông mác cao 300 Trang Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp Bảng 2-2 Các tiêu lý cốt liệu nhỏ Kết thí Phương pháp thí nghiệm nghiệm STT Chỉ tiêu lý Khối lượng riêng (g/cm3) 2.62 Khối lượng thể tích (g/cm3) 1.4 Độ hút nước (%) Hàm lượng bùn sét (%) Modul độ lớn TCVN 7572-4: 2006 TCVN 7572-4: 2006 TCVN 7572-8: 2006 2.5 TCVN 7572-2: 2006 2.1.3 Đá (cốt liệu lớn) Đá thành phần nguyên liệu tạo khung chịu lực cho tông Đá sử dụng cho tông phải thỏa mãn yêu cầu TCVN 7570:2006 “Cốt liệu cho tông vữa yêu cầu kỹ thuật” Các tiêu thí nghiệm thể Bảng 2-3 Đá sử dụng nghiên cứuđường kính từ đến 25mm Trang 21 Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp Bảng 2-3 Các tiêu lý cốt liệu lớn Kết thí Phương pháp thí nghiệm nghiệm STT Chỉ tiêu lý Khối lượng riêng (g/cm3) 2.7 Khối lượng thể tích (g/cm3) 1.5 Độ hút nước (%) Mác đá theo độ nén dập xi lanh (MPa) TCVN 7572-4: 2006 TCVN 7572-4: 2006 TCVN 7572-4: 2006 15-28% TCVN 7572-11:06 2.1.4 Nước (N) Nước thành phần giúp cho xi măng phản ứng tạo sản phẩm thủy hóa làm tăng cường độ tơng Nước tạo độ lưu động cần thiết để trình thi công dễ dàng Nước sử dụng cho tông thỏa mãn điều kiện phù hợp theo “TCVN 4506 : 2012- Nước cho tông vữaYêu cầu kỹ thuật”, nước không màu, không chứa váng dầu váng mỡ, không tạp chất, độ pH không nhỏ không lớn 2.1.5 Cốt liệu nhỏ tái sử dụng từ gạch phế thải Gạch phế thải thu gom từ phế phẩm công trình tái xây dựng Sau thu gom, tập kết phòng thí nghiệm nghiền nhỏ để phù hợp với kích thước cốt liệu nhỏ (nhỏ 5mm) Bên cạnh đó, tiến hành thí nghiệm lý gạch dựa sở thí nghiệm cốt liệu nhỏ cát, xem Bảng 2-4 Trang 22 Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp Bảng 2-4 Các tiêu phương pháp thí nghiệm gạch phế thải STT Chỉ tiêu lý Khối lượng riêng (g/cm3) Khối lượng thể tích (g/cm3) Độ hút nước (%) Hàm lượng bùn sét (%) Modul độ lớn Phương pháp thí nghiệm TCVN 7572-4: 2006 TCVN 7572-4: 2006 TCVN 7572-8: 2006 TCVN 7572-2: 2006 2.1.6 Phụ gia siêu dẻo (SK) Sikament R4 loại phụ gia sử dụng nghiên cứu (xem Hình 2-2) Sikament R4 loại phụ gia cho tơng siêu hóa dẻo hiệu cao, có tác dụng kéo dài thời gian ninh kết, tác nhân giảm nước đáng kể làm tăng cường độ ban đầu cường độ cuối cho tơng Đặc tính phụ gia phù hợp với khí hậu nóng Việt Nam, giảm bớt tượng co ngót cải thiện bề mặt sản phẩm hoàn thiện Trang 23 Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp Hình 2-2 Phụ gia siêu dẻo Sikament R4 2.2 THIẾT KẾ CẤP PHỐI Trong nghiên cứu này, chọn cấp phối tông M500 để việc sử dụng tơng tái chế ứng dụng nhà máy tông đúc sẵn, cấp phối thiết kế theo tiêu chuẩn ACI 318 ACI 211.1- 91 Do ACI 211.1-91 áp dụng cho mẫu 15x30 cm mà mẫu thử nghiên cứu có kích thước 10x10x10 cm nên mác tơng thiết kế theo ACI 500α1/α2 = 379.2 ( α1= 0.91, α2= 1.20 theo Bảng 2-5 ) cường độ f’c = 37.9 MPa Để đảm bảo thiết kế an toàn cường độ nén yêu cầu trung bình xác định theo ACI 318- 11 (xem Bảng 2-6) f'cr = 1.1f’c + 5.0= 46.69 MPa Trang 24 Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp Bảng 2-5 Hệ số tính đổi α theo TCVN 3118:1993 Hình dáng kích thước mẫu (mm) Mẫu lập phương 100x100x100 150x150x150 200x200x200 300x300x300 Mẫu trụ 71.4x143 100x200 150x300 200x400 Hệ số tính đổi 0.91 1.00 1.05 1.10 1.16 1.20 1.24 Bảng 2-6 Cường độ yêu cầu trung bình khơng có liệu để tính độ lệch chuẩn theo ACI 318-11 Cường độ nén tiêu chuẩn (MPa) f’c < 21 Cường độ nén yêu cầu trung bình (MPa) f’ = f’c + 7.0 21≤ f’c ≤ 35 f’cr = f’c + 8.3 > 35 f’cr = 1.1f’c + 5.0 Bước 1: Cấp phối áp dụng cho cấu kiện dầm, cột, sàn nên chọn độ sụt 75- 100 mm [11][12] kích thước Dmax= 25 mm cho cốt liệu lớn; sau đó, có lượng nước nhào trộn 193 (lít) (xem Bảng 2-7) Vì hỗn hợp tơng có sử dụng phụ gia SikamentR4 với hàm lượng sử dụng 0.81.2 lít/100kg xi măng có tác dụng giảm lượng nước từ 6-12% nên lượng nước nhào trộn cần là: 193- 193x 9%= 175.63 (lít) Trang 25 Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp Bảng 2-7 Lượng nước nhào trộn ứng với độ sụt Dmax cốt liệu theo ACI 211.191 Lượng nước kg/ lm3 tông theo Dmax cốt liệu lớn Độ sụt 9.5 12.5 19 25 37.5 50 75 150 25 – 50 207 199 190 179 166 154 130 113 75 – 100 228 216 205 193 181 169 145 124 150 - 175 243 228 216 202 190 178 160 - (mm) Bước 2: Dựa vào trinh thực nghiệm, để đạt cấp phối độ sụt thiết kế ta chọn tỉ lệ N/X= 0.3 Suy lượng xi măng cần sử dụng X= 585.4 (kg) Với lượng phụ gia sử dụng 1.2 lít/100kg xi măng suy PG= 585.4x1.2/100= 7.02 (lít) Bước 3: Dựa vào thành phần hạt đá dăm - Modul độ lớn cát (xem Bảng 2-8) Mdl= 2.5 Dmax= 25 mm cốt liệu lớn, xác định thể tích đá: Mv= 0.71 => Lượng đá cần thiết cho cấp phối Đ= 0.71x 1450= 1029.5 (kg) Trang 26 Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp Bảng 2-8 Thể tích cốt liệu lớn ứng với modul độ lớn cốt liệu nhỏ theo ACI 211.191 Module độ lớn cát Dmax cốt liệu lớn (mm) 2.5 2.6 2.8 3.0 9.5 0.50 0.48 0.46 0.44 12.5 0.59 0.57 0.55 0.53 19.0 0.66 0.64 0.62 0.60 25.0 0.71 0.69 0.67 0.65 37.5 0.75 0.73 0.71 0.69 50.0 0.78 0.76 0.74 0.72 75.0 0.82 0.80 0.78 0.76 150.0 0.87 0.85 0.83 0.81 Bước4: Lượng cát cần cho cấp phối: C = 𝛾𝑎𝑐 x(1000 – (Vnước + VX + VĐ))= 652.96 (kg) Bước 5: Với lượng gạch phế thải (GPT) tính tốn thay cốt liệu cát 0%, 25%, 50%, 75% 100%, bảng thành phần cấp phối chi tiết cấp phối thí nghiệm thể Bảng 2-9 Trang 27 Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp Bảng 2-9 Thành phần cấp phối cho 1m3 tông GPT: Gạch phế thải Kí hiệu mẫu A50-G0 A50G25 A50G50 A50G75 A50G100 GPT (%) Xi măng (kg/m3) 585.4 Đá (kg/m3) 1029.5 GPT (kg/m3) Cát Nước (kg/m ) (lít/m3) 634.6 175.6 25 585.4 1029.5 158.7 475.9 175.6 50 585.4 1029.5 317.3 317.3 175.6 75 585.4 1029.5 476 158.6 175.6 100 585.4 0.0 634.6 175.6 Trang 28 Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp 2.3 QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM Xi măng Cân định lượng Cát Đá GPT Rửa Rửa Xử lý Sấy- Sàng Sấy Sàng Cải thiện Kiểm tra chất lượng Kiểm tra chất lượng Kiểm tra chất lượng Nước Phụ gia Cân định lượng Cân định lượng Cân định lượng Nhào trộn Đúc mẫu Tháo khuôn- dưỡng hộ Kiểm tra cường độ Trang 29 Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp 2.3.1 Phương pháp thử độ sụt (TCVN 3106:1993) Hỗn hợp tơng nghiên cứu có tính dẻo đủ độ dính kết nên độ sụt xác định dựa theo “TCVN 3106:1993- Hỗn hợp tông nặngPhương pháp thử độ sụt ”  Dùng côn N1 để thử hỗn hợp tông (cỡ hạt lớn 25mm< 40mm)  Vệ sinh tông cũ, dùng giẻ ướt lau mặt côn dụng cụ khác mà q trình thử có tiếp xúc với hỗn hợp tông  Đặt côn lên ẩm, cứng, phẳng không thấm nước Đứng lên gối đặt chân để giữ cho cố định q tình đổ đầm hỗn hợp tông côn  Đỗ hỗn hợp tông vào côn làm lớp, lớp chiếm khoảng phần chiều cao côn Sau lớp dùng dùng thép tròn chọc tồn mặt hỗn hợp tơng từ xung quanh vào Mỗi lớp chọc 25 lần, lớp thứ vừa chọc vừa cho thê để giữ mức hỗn hợp đầy miệng côn  Chọc xong lớp thứ 3, nhấc phễu ra, lấy tay gạt phẳng miệng côn dọn xung quanh đáy Dùng tay ghì chặt côn xuống thả chân khỏi gối đặt chân Từ từ nhấc côn thẳng đứng khoảng thời gian 5-10 giây  Đặt côn sang bên cạnh khối hỗn hợp vừa tạo hình đo chênh lệch chiều cao miệng côn với điểm cao khối hỗn hợp xác tới 0.5 cm Trang 30 Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp  Thời gian thử tính từ lúc bắt đầu đổ hỗn hợp tông vào côn thời điểm nhấc côn khỏi hỗn hợp phải tiến hành không ngắt quãng không 150 giây  Nếu hỗn hợp sau côn bị đổ tạo thành khối hình khó đo phải tiên hành lấy lại mẫu khác theo TCVN 3105:1993 để thử lại Hình 2-3 Quá trình thử độ sụt tơng 2.3.2 Quy trình đúc mẫu dưỡng hộ mẫu (TCVN 3015:1993) Hỗn hợp tông nghiên cứu tơng nặng nên qui trình đúc mẫu thực dựa theo “TCVN 3015:1993- Hỗn hợp tông nặng- Lấy mẫu, chế tạo bão dưỡng mẫu thử” kích thước mẫu thử 10x10x10 cm  Chuẩn bị mẫu thử theo nhóm mẫu, nhóm gồm viên 10x10x10 cm Trang 31 Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp  Chuẩn bị sẵn khuôn đạt yêu cầu: kín, khơng thấm nước, khơng gây phản ứng với xi măng bôi dầu lớp dầu mỏng lên bề mặt tiếp xúc với hỗn hợp tông giúp tông dễ tháo khuôn, đồng thời tạo lớp màng cản trở nước q trình dưỡng hộ  Sau hỗn hợp lấy từ cối trộn cần trộn lại xẻng Sau đó, độ sụt thử khơng chậm phút, viên mẫu càn tiến hành đúc không chậm 15 phút kể từ lúc lấy xong toàn mẫu  Tiến hành đúc mẫu sau: Cho tông vào khuôn thành hai lớp, sau lớp dùng đầm dùi đầmheo hình xoắn ốc từ ngồi vào trung bình 10cm2 chọc cái, lớp đầu chọc tới đáy, lớp sau chọc xuyên vào lớp trước, việc đầm giúp hỗn hợp đồng đặc Sau dùng búa gõ nhẹ xung quanh thành khuôn cho hồ xi măng chảy đèu tránh rổ mặt tháo khuôn Cuối dùng bay xoa phẳng mặt khn dán nhãn kí hiệu mẫu  Để tránh việc nước nhanh làm co ngót, giảm chất lượng mẫu thử, sau cho hỗn hợp tông vào khn cần dùng nilong che phủ tồn bề mặt nhóm mẫu để tĩnh định 24  Sau 24 mẫu tháo khuôn cho vào bể nước dưỡng hộ điều kiện tiêu chuẩn 27±2oC đem nén ngày tuổi 3, 7, 28, 56 ngày 2.3.3 Phương pháp thử cường độ chịu nén (TCVN 3118:1993)  Chọn thang lực để nén tải trọng phá hoại nằm khoảng 20-80% tải trọng cực đại thang lực nén chọn Trang 32 Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp  Chọn mặt phẳng mẫu đặt tiếp xúc với thớt thớt máy nén  Đặt mẫu vào máy nén cho mặt chịu nén chọn nằm tâm thớt máy Vận hành máy cho mặt mẫu nhẹ nhàng tiếp cận với thớt máy nén  Tăng tải liên tục với vận tốc không đổi mẫu bị phá hoại  Ghi lại lực đối đa đạt mâu vừa bị phá hoại Cường độ nén mẫu xác định theo công thức: R  P F Trong đó: P- Tải trọng phá hoại F- Diện tích chịu lực nén mẫu α- Hệ số qui đổi kích thước mẫu chuẩn 15x15x15 cm Trang 33 Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Thu Giang, “http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/vat-lieu/thi-truongcot-lieu-be-tong-xay-dung-toan-cau-duoc-dinh-gia-350-ty-usd.html.” [2] Hồng Khanh, “Http://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/thi-truong/den-nam2020-du-bao-khong-con-cat-de-xay-dung-388984.html.” [3] Khánh Ly, “http://www.boxaydung.gov.vn/en/web/guest/thong-tin-tu-lieu//tin-chi-tiet/ek4I/86/436316/su-dung-rac-thai-xay-dung-de-hoi-phuc-sinhthai.html.” [4] M Yeheyis, K Hewage, M S Alam, C Eskicioglu, and R Sadiq, “An overview of construction and demolition waste management in Canada: A lifecycle analysis approach to sustainability,” Clean Technologies and Environmental Policy 2013 [5] C Zheng, C Lou, G Du, X Li, Z Liu, and L Li, “Mechanical properties of recycled concrete with demolished waste concrete aggregate and clay brick aggregate,” Results in Physics, vol pp 1317–1322, 2018 [6] Theo Monre, “http://moitruong24h.vn/chat-thai-ran-xay-dung-tai-che-la-uutien-so-mot.html.” [7] Hương Thảo (Viện Vật liệu xây dựng), “http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/vat-lieu/san-pham-moi/nghiencuu-su-dung-phe-thai-pha-d%E1%BB%A1-cong-trinh-lam-be-tong-va-vuaxay-dung.html,” p http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/vat-lieu/san- [8] ThS Lê Việt Hùng ThS.Vũ Hải Nam KS Vũ Hồng Phong., “http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/trang-chi-tiet/-/tin-chitiet/Z2jG/86/33105/nghien-cuu-su-dung-phe-thai-pha-do-cong-trinng-lamTrang 34 Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp cot-lieu-cho-be-tong-va-vua-xay-dung.html.” [9] Tống Tôn Kiên Lê Trung Thành, “‘Ảnh hưởng xỉ lò cao nghiền mịn đến số tính chất tơng sử dụng cốt liệu tái chế,’ Tạp chí Khoa học cơng nghệ Xây dựng, pp 77–84, 2015.,” p “Ảnh hưởng xỉ lò cao nghiền mịn đến số tín [10] T S Saraiva, M M Borges, and A C Filho, “The importance of recycling of construction and demolition waste,” 28th Conf Oppor Limits Needs Towar an Environ responsible Archit., no November, pp 7–10, 2012 [11] A M Wagih, H Z El-Karmoty, M Ebid, and S H Okba, “Recycled construction and demolition concrete waste as aggregate for structural concrete,” HBRC J., vol 9, no 3, pp 193–200, 2013 [12] Alaa Ahmed Shakir, “the use of crushed brick waste for the internal curing in cement mortar.pdf.” [13] Paulo.B.Cachim, “Mechanical properties of brick aggregate concrete.” Trang 35 ... nghiên cứu dưỡng hộ bê tông từ bên việc tận dụng cốt liệu gạch phế thải xây dựng cho vữa xi măng với hàm lượng gạch thay 5,10,15, 20 25% cho cốt liệu nhỏ (cát xây dựng) [12] Sau đúc mẫu, mẫu thử dưỡng. .. liệu xây dựng thực nghiên cứu sử dụng phế thải từ việc phá dỡ công trình làm bê tơng vữa xây dựng với mục đích làm cốt liệu cho bê tơng vữa bê tơng [7], [8] Điển hình nghiên cứu sử dụng phế thải. .. cứu giới Trên giới nay, việc sử dụng bê tông CLTC từ phế thải xây dựng khơng xa lạ đối ngành xây dựng mà biết từ thời kì La Mã [10] Trong năm gần việc nghiên cứu đặc điểm cốt liệu ảnh hưởng việc
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU DƯỠNG HỘ BÊ TÔNG TỪ BÊN TRONG BẰNG VIỆC TẬN DỤNG CỐT LIỆU GẠCH PHẾ THẢI TỪ XÂY DỰNG, NGHIÊN CỨU DƯỠNG HỘ BÊ TÔNG TỪ BÊN TRONG BẰNG VIỆC TẬN DỤNG CỐT LIỆU GẠCH PHẾ THẢI TỪ XÂY DỰNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay