Sinh lý tiêu hóa trên trâu bò

62 15 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 17:31

SINH TIÊU HĨA Ở TRÂU BỊ GIỚI THIỆU CHUNG TIÊU HÓA Ở RUỘT TIÊU HÓA Ở GIÀ XOANG MIỆNG, HẦU, THỰC QUẢN NỘI DUNG TIÊU HÓA Ở RUỘT NON TIÊU HÓA Ở DẠ DÀY I GIỚI THIỆU CHUNG Một số giống trâu sữa Hà Lan Trâu Mura vàng Việt Nam Trâu Việt Nam I GIỚI THIỆU CHUNG Đặc điểm sinh I GIỚI THIỆU CHUNG Đặc điểm sinh  • • • • •  • • Chu kỳ động dục : 18 - 24 ngày Trâu : 27 - 28 ngày Thời gian mang thai Bò: 280 ngày Trâu: 330 ngày Thành thục tính từ 1,2 - năm Trâu năm I GIỚI THIỆU CHUNG II TIÊU HÓA Ở XOANG MIỆNG Vị trí, cấu tạo  Xoang miệng • Mơi • Má • Răng • Lưỡi • Vòm • Màng  Hầu - Thực quản II TIÊU HÓA Ở XOANG MIỆNG Cơ chế tiêu hóa Trải qua giai đoạn • Lấy thức ăn nước uống • Nhai tẩm ướp thức ăn • Nuốt lấy thức ăn II TIÊU HÓA Ở XOANG MIỆNG Cơ chế tiêu hóa Qúa trình tiêu hóa Tiêu hóa học Tiêu hóa hóa học II TIÊU HĨA Ở XOANG MIỆNG Cơ chế tiêu hóaTiêu hóa học Thức ăn Niêm mạc Trung khu nhai miệng ( hành tủy) Nhai Cơ nhai Vỏ não IV.TIÊU HÓA Ở RUỘT NON Cơ chế tiêu hóaTiêu hóa hóa học • Dịch tụy Chức o Phân giải bột đường Amilopxin Tinh bột( chín, sống) Mantoz Mantaza glucoz Mantoz Lactaza Lactoz Glucoz + Galactoz Saccaraza Saccaroz Glucoz + Fructoz IV.TIÊU HÓA Ở RUỘT NON Cơ chế tiêu hóaTiêu hóa hóa học • Dịch tụy  Chức o Nhóm phân giải mỡ Lipaza Mỡ Glixerin + Axit béo IV.TIÊU HÓA Ở RUỘT NON Cơ chế tiêu hóaTiêu hóa hóa học • Dịch ruột o Đặc tính, thành phần Dịch ruột Khơng màu pH= 8,2-8,7 Thành phần Nước: 90-99,5% Vật chất khô: 0,5 - 1% IV.TIÊU HÓA Ở RUỘT NON Cơ chế tiêu hóaTiêu hóa hóa học • Dịch ruột o Tác dụng Tiêu hóa protein Phân giải axit nucleic Phân giải gluxit Phân giải lipit Phân giải tất chất photphat vơ IV.TIÊU HĨA Ở RUỘT NON Cơ chế tiêu hóaTiêu hóa hóa học • Dịch ruột Kích thích thần kinh phế vị Cơ chế thần Ảnh hướng lên tuyến tá tràng bruner kinh Thơng qua điều tiết thần kinh vách ruột Vỏ não ảnh hưởng đến tiết dịch ruột IV.TIÊU HĨA Ở RUỘT NON Cơ chế tiêu hóaTiêu hóa hóa học • Dịch ruột Kich thích tuyến Lieberkun Thức ăn vào niêm mạc ruột Gây tiết duocrinin enterokinin Kích thích tiết dịch ruột tuyến bruner Cơ chế thể dịch IV.TIÊU HÓA Ở RUỘT NON Cơ chế tiêu hóaTiêu hóa học Nhu động phản nhu động Vận động lắc lư Co thắt đoạn IV.TIÊU HÓA Ở RUỘT NON Hấp thu ruột non Hấp thu protid Hấp thu glucid Hấp thu lipid Hấp thu vitamin Hấp thu ion (Na+,Cl-,Ca2+,Fe2+) Hấp thu nước V.TIÊU HÓA Ở RUỘT GIÀ Vị trí, đặc điểm, cấu tạo  Cấu tao Manh tràng Kết tràng Trực tràng V.TIÊU HÓA Ở RUỘT GIÀ Vị trí, đặc điểm, cấu tạo  Đặc điểm Gồm lớp Lớp Lớp tương mạc Lớp niêm mạc Khơng có tuyến dịch tiêu hóa Có hệ vi sinh vật phân giải xenlulo, bột đường, protein V.TIÊU HÓA Ở RUỘT GIÀ Chức  Hấp thu, tạo khuôn phân  Tiêu hóa ruột già gồm trình: • Qúa trình lên men (có vi sinh vật hữu ích cỏ) • Qúa trình thối rữa (do vi khuẩn gây thối e.coli) V.TIÊU HĨA Ở RUỘT GIÀ Chức Tiêu hóa Hấp thu Nhờ enzym vi sinh vật Axit béo bay hơi, axitamin Tiêu hóa chất xơ, protein Tái hấp thu 80% nước Tạo axit béo, vitamin Tạo khuôn phân V.TIÊU HĨA Ở RUỘT GIÀ 3, Hậu mơn  Vị trí: cửa sau ống tiêu hóa  Cấu tạo: niêm mạc , da, lớp  Đặc điểm : Hoạt động: ruột già cử động nhu động mạnh → dồn phân từ ruột già xuống trực tràng → Phản xạ đại tiện xảy  Chức : Thải chất cặn bã khỏi thể TÀI LIỆU THAM KHẢO  Giáo trình giải phẫu vật ni  Giáo trình sinh học gia súc   https://tailieu.vn/tag/sinh-ly-gia-suc.html https://hongphuc76.violet.vn/present/sinh-ly-tieu-hoa-gia-suc-nhai-lai-2066809.html
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh lý tiêu hóa trên trâu bò, Sinh lý tiêu hóa trên trâu bò, IV.TIÊU HÓA Ở RUỘT NON, V.TIÊU HÓA Ở RUỘT GIÀ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay