Giáo án Tiếng Việt 1 bài 6: be bè bé bẻ bẽ bẹ

4 26 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 17:20

Giáo án Tiêng việt BÀI 6: be, bè, bé, bẽ, bẹ I Mục đích yêu cầu: - Học sinh nhận biết âm chữ, e, b dấu /, ?, ~ - Biết ghép e với b be với dấu thành tiếng có nghĩa - Phát triển lời nói tự nhiên, phân biệt vật, việc, người qua thể khác dấu II Chuẩn bị: Giáo viên: be, bè, bé, bẹ, bẻ - Sợi dây ghép lại thành chữ e b - Các vật tựa hình dấu - Tranh minh hoạ sgk Học sinh: - Sách giáo khoa - Vở tập, thực hành tiếng việt III Các hoạt động dạy học: ổn định tổ chức (1') Kiểm tra cũ: - Cho h/s đọc sgk - H/s đọc sgk - GV nhận xét ghi điểm - Cho h/s biết bảng dấu ~ \ - GV nhận xét chung Dạy mới: TIẾT 1: a Giới thiệu bài: Giờ học hôm ôn lại âm, dấu học tuần qua - GV ghi đầu - GV ghi bảng chữ, âm, dấu, tiếng từ cho h/s đưa góc bảng - GV trình bày minh hoạ (14') - H/s quan sát bổ sung Giáo án Tiêng việt - H.s quan sát tranh - H/s thảo luận ? Tranh vẽ ai? vẽ gì: bé, be; bè, bẻ GV ghi lên đầu - Cho h/s đọc tiếng có minh hoạ đầu - Học sinh đọc CN + ĐT + N b Ôn tập: Chữ âm e, b ghép e, b thành tiếng - H/s thảo luận nhóm be - H/s đọc ĐT + CN + nhóm - Gv viết bảng b, e, be ? Tiếng be có âm đứng trước, âm đứng sau - Tiếng be có âm b đứng trước âm e đứng sau Dấu ghép be với dấu tạo thành tiếng - GV viết bảng tiếng be dấu lên bảng lớp (như sgk) - H/s thảo luận nhóm đọc đọc ĐT + CN + N Các từ tạo lên từ e, b dấu - Cho h/s tự đọc tiếng từ bảng ôn e be bé, bẹ, be Đọc CN + ĐT + N Hướng dẫn viết tiếng bảng GV viết mẫu lên bảng, vừa viết vừa nêu quy trình viết chữ - H/s ngồi viết lại ngón tay bảng - Học sinh viết bảng học sinh nhận xét Giáo án Tiêng việt Học sinh tô tập viết - Chỉ định cho h/s viết bảng hoăc tiếng - GV nhận xét chữa - Cho h/s tô số tiếng tập viết TIẾT 2: c Luyện tập: Luyện đọc (10') - Gọi h/s nhắc lại ôn tiết 1(đọc - H/s đọc CN - ĐT - N bảng lớp) - Nhìn tranh phát biểu - H/s thảo luận - Giới thiệu tranh minh họa be, - Thế giới đồ chơi trẻ thu nhỏ lại giới thực mà sống trạn minh hoạ có tên be - Học sinh đọc ĐT + CN + nhóm Luyện viết (10') - Các dấu phân biệt từ theo dấu - H/s quan sát tranh, thảo luận, phát biểu - Hướng dẫn học sinh nhìn nhận xét cặp tranh theo chiều dọc, từ đối lập với dấu dê/ dế; dưa/ dứa; vó/võ - H/s quan sát tranh, thảo luận, phát biểu Phát biểu nội dung luyện nói (10') ? Em trơng thấy vật, đồ vật, loại chưa? đâu - H/s tự trả lời ? Em thích tranh nhất? Vì - H/s nêu cảm nghĩ Giáo án Tiêng việt ? Trong tranh vẽ người ? Người làm gì? - Bức tranh cuối vẽ người, người tập vẽ - Gọi học sinh lên bảng viết dấu phù hợp với nội dung tranh - Gọi nhóm lên bảng viết dấu - Cho nhóm thi GV nhận xét tuyên dương Củng cố, dặn dò - Hướng dẫn h/s mở sgk đọc - Đọc sgk - Gọi h/s tìm chữ, tiếng, dấu vừa học sgk - Về học xem sau GV nhận xét học ======================== ... thành tiếng - GV viết bảng tiếng be dấu lên bảng lớp (như sgk) - H/s thảo luận nhóm đọc đọc ĐT + CN + N Các từ tạo lên từ e, b dấu - Cho h/s tự đọc tiếng từ bảng ôn e be bé, bè bẹ, be bé Đọc... e, b thành tiếng - H/s thảo luận nhóm be - H/s đọc ĐT + CN + nhóm - Gv viết bảng b, e, be ? Tiếng be có âm đứng trước, âm đứng sau - Tiếng be có âm b đứng trước âm e đứng sau Dấu ghép be với dấu.. .Giáo án Tiêng việt - H.s quan sát tranh - H/s thảo luận ? Tranh vẽ ai? vẽ gì: bé, be; bè, bẻ GV ghi lên đầu - Cho h/s đọc tiếng có minh hoạ đầu - Học sinh đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 6: be bè bé bẻ bẽ bẹ, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 6: be bè bé bẻ bẽ bẹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay