Giáo án Tiếng Việt 1 bài 6: be bè bé bẻ bẽ bẹ

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 17:20

Giáo án Học vần BÀI: be,bè,bé,bẻ,bẽ,bẹ A.Mục tiêu: 1.Kiến thức :HS nhận biết âm e, b dấu : ngang, huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng 2.Kĩ : Biết ghép e với b be với dấu thành tiếng có nghĩa 3.Thái độ : Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Phân biệt vật, việc, người qua thể khác dấu B.Đồ dùng dạy học: -GV: -Bảng ôn : b, e, be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ -Tranh minh hoạ tiếng : be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ -Các vật tương tự hình dấu Tranh luyện nói -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt, bảng con, phấn, khăn lau C.Hoạt động dạy học: Tiết1 I.Kiểm tra cũ :5p - Viết, đọc : bè, bẽ (Viết bảng đọc 5- em) - Chỉ dấu `, ~ tiếng : ngã, hè, bè, kẽ, vẽ (2- em lên chỉ) - Nhận xét KTBC II.Bài : 30p HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Giới thiệu : Ơn tập : -Thảo luận nhóm trả lời a Ơn chữ, âm e, b ghép e,b thành tiếng -Đọc tiếng có tranh minh be hoạ - Gắn bảng : b e be - HS đọc nhóm CN TaiLieu.VN Page b.Dấu ghép dấu thành tiếng : - Gắn bảng : be ` / ? ~ bẻ bẽ bẹ +Các tiếng tạo nên từ e, b dấu -Nêu từ chỉnh sửa lỗi phát âm -Thảo luận nhóm đọc Đọc : e, be be, bè, be (CT – N - ĐT) - Viết bảng con: be,bè,bé, bẻ, bẽ, bẹ c Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu giấy li (Hướng dẫn qui trình đặt bút) +Hướng dẫn viết khơng ngón trỏ d Củng cố dặn dò Tiết 2: 30p Luyện tập: - Đọc lại tiết 1(CN- N- CL) a.Luyện đọc: - Quan sát,thảo luận trả lời * Nhìn tranh phát biểu : -Tranh vẽ ? Em thích tranh không ? (Thế giới đồ chơi trẻ em thu nhỏ lại giới có thực mà sống.Tranh minh hoạ có tên : be Chủ nhân be bé, đồ vật be bé, xinh - Đọc : be bé(CN - N- CL) xinh ) b.Luyện viết: c.Luyện nói: “ Các dấu phân biệt từ theo dấu thanh” -Tô tập viết : bè, bẽ Hỏi: -Quan sát tranh em thấy gì? -Quan sát vàtrả lời : Các tranh xếp theo trật tự chiều dọc Các từ đối lập dấu : dê / dế, TaiLieu.VN Page dưa / dừa, cỏ / cọ, vó / võ * Phát triển chủ đề luyện nói : -Em trông thấy vật, loại quả, đồ vật chưa ? Ở đâu? - HS Trả lời -Em thích tranh nào? Vì ? -Trong tranh, vẽ người ? Người làm ? -Hướng dẫn trò chơi III Củng cố dặn dò: 5p -Đọc SGK -Nhận xét tuyên dương TaiLieu.VN Page ... tiếng : - Gắn bảng : be ` / ? ~ bè bé bẻ bẽ bẹ +Các tiếng tạo nên từ e, b dấu -Nêu từ chỉnh sửa lỗi phát âm -Thảo luận nhóm đọc Đọc : e, be be, bè bè, be bé (CT – N - ĐT) - Viết bảng con: be, bè, bé, ... minh hoạ có tên : be bé Chủ nhân be bé, đồ vật be bé, xinh - Đọc : be bé( CN - N- CL) xinh ) b.Luyện viết: c.Luyện nói: “ Các dấu phân biệt từ theo dấu thanh” -Tô tập viết : bè, bẽ Hỏi: -Quan sát... con: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ c Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu giấy li (Hướng dẫn qui trình đặt bút) +Hướng dẫn viết khơng ngón trỏ d Củng cố dặn dò Tiết 2: 30p Luyện tập: - Đọc lại tiết 1( CN- N-
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 6: be bè bé bẻ bẽ bẹ, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 6: be bè bé bẻ bẽ bẹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay