Giáo án Tiếng Việt 1 bài 6: be bè bé bẻ bẽ bẹ

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 17:20

Giáo án Học vần Bài : be,bè,bé,bẻ,bẽ,bẹ I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết âm, chữ e, b dấu : ngang, huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng 2.Kĩ :Biết ghép e với b be với dấu thành tiếng có nghĩa 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Phân biệt vật, việc, người qua thể khác dấu II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Bảng ôn : b, e, be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ Tranh minh hoạ tiếng : be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ -Các vật tương tự hình dấu Tranh luyện nói -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt, bảng con, phấn, khăn lau III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : 2.Kiểm tra cũ : - Viết, đọc : bè, bẽ (Viết bảng đọc 5- em) - Chỉ dấu `, ~trong tiếng : ngã, hè, bè, kẽ, vẽ (2- em lên chỉ) - Nhận xét KTBC 3.Bài :TG Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Hoạt động : Giới thiệu : +Mục tiêu: +Cách tiến hành : Hỏi: Thảo luận nhóm trả lời -Các em học ? Đọc tiếng có tranh minh hoạ -Tranh vẽ vẽ gì? 2.Hoạt động 2: Ơn tập : TaiLieu.VN Page +Mục tiêu :-Ôn âm, chữ e, b dấu : ngang, huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng -Biết ghép e với b be với dấu thành tiếng có nghĩa +Cách tiến hành : a On chữ, âm e, b ghép e,b thành tiếng be Thảo luận nhóm đọc - Gắn bảng : b e be b.Dấu ghép dấu thành tiếng : - Gắn bảng : be Thảo luận nhóm đọc Đọc : e, be be, bè, be ` / ? ~ bẻ bẽ bẹ +Các từ tạo nên từ e, b dấu (C nhân- đ thanh) Viết bảng con: be,bè,bé, bẻ, bẽ, bẹ - Nêu từ chỉnh sửa lỗi phát âm -Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu giấy ô li (Hướng dẫn qui trình đặt bút) +Hướng dẫn viết khơng ngón trỏ 3.Hoạt động 3:Củng cố dặn dò Tiết 2: 1.Hoạt động 1:Khởi động: On định tổ chức 2.Hoạt động 2: Bài mới: +Mục tiêu: -Đọc viết tiếng có âm dấu TaiLieu.VN Page vừa ơn -Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: Phân biệt vật, việc, người qua thể khác dấu +Cách tiến hành : Đọc lại tiết 1(C nhân- đ thanh) a.Luyện đọc: b.Nhìn tranh phát biểu : -Tranh vẽ ? Em thích tranh khơng ? (Thế giới đồ chơi trẻ em thu nhỏ lại giới có thực mà sống.Tranh minh hoạ có tên : be Chủ nhân be bé, đồ vật be bé, xinh xinh ) b.Luyện viết: Quan sát,thảo luận trả lời Đọc : be bé(C nhân- đ thanh) Tô tập viết : bè, bẽ c.Luyện nói: “ Các dấu phân biệt từ theo dấu thanh” Hỏi: -Quan sát tranh em thấy gì? Phát triển chủ đề luyện nói : -Em trơng thấy vật, loại quả, đồ vật chưa ? Ở đâu? -Em thích tranh nào? Vì ? Quan sát vàtrả lời : Các tranh xếp theo trật tự chiều dọc Các từ đối lập dấu : dê / dế, dưa / dừa, cỏ / cọ, vó / võ Trả lời -Trong tranh, vẽ người ? Người làm ? -Hướng dẫn trò chơi 3.Hoạt động 3:Củng cố dặn dò -Đọc SGK -Nhận xét tuyên dương TaiLieu.VN Chia nhóm lên viết dấu phù hợp tranh Page ... bảng : be Thảo luận nhóm đọc Đọc : e, be be, bè bè, be bé ` / ? ~ bè bé bẻ bẽ bẹ +Các từ tạo nên từ e, b dấu (C nhân- đ thanh) Viết bảng con: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ - Nêu từ chỉnh sửa lỗi phát âm... ghép e với b be với dấu thành tiếng có nghĩa +Cách tiến hành : a On chữ, âm e, b ghép e,b thành tiếng be Thảo luận nhóm đọc - Gắn bảng : b e be b.Dấu ghép dấu thành tiếng : - Gắn bảng : be Thảo luận... minh hoạ có tên : be bé Chủ nhân be bé, đồ vật be bé, xinh xinh ) b.Luyện viết: Quan sát,thảo luận trả lời Đọc : be bé( C nhân- đ thanh) Tô tập viết : bè, bẽ c.Luyện nói: “ Các dấu phân biệt từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 6: be bè bé bẻ bẽ bẹ, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 6: be bè bé bẻ bẽ bẹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay