Giáo án Tiếng Việt 1 bài 6: be bè bé bẻ bẽ bẹ

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 17:20

GIÁO ÁN HỌC VẦN BÀI 6: BE, BÈ, BÉ, BẺ, BẼ, BẸ I/ Mục tiêu: *Sau học, H có thể: - Nắm vững âm e, b, dấu thanh`,´,?,~, - Biết ghép b với e be với dâu thành tiếng - Phân biệt vật, việc, người thể qua tiếng khác dấu (HS TB+Y trả lời 2-3 câu đơn giản HS KG nói 4-5 câu) II/Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ kẻ bảng ôn: b, e, be, `,´,?,~, - Tranh minh họa ( mẫu vật) tiếng: bè, bé, bẻ, bẹ - Tranh minh họa phần luyện nói: ý cặp thanh: dê dế, dưa dừa, cỏ cọ, vó võ III/ Các hoạt động dạy học: ND.Tgian Hoạt động T Kiểm tra - Gọi H đọc tiếng có cũ dấu học (4-5') Hoạt động H - 3,4 H đọc - Lớp nhận xét - Nhận xét, ghi điểm 2.Bài 1.Giới thiệu - Giới thiệu ngắn gọn ghi bảng (1-2') - 2H đọc tiếng: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ Ôn tập - Yêu cầu H lấy chữ b, e, ghép - Ghép tiếng be a chữ, âm e, thành tiếng be b ghép - HD đọc: b – e - be - Đọc: b – e – be(cá tiếng e, b nhân, lớp đọc nối tiếp) thành tiếng - Chỉnh sửa lỗi phát âm cho H be (4-5') - Treo bảng có viết: b Dạy dấu TaiLieu.VN Page thanhvàghép be với dấu thành tiếng (6 -7') ` ´ ? ~ be - Gợi ý H đọc be với dấu - Đọc:be – huyền - bè, be – sắc- (cá nhân, lớp) - Chỉ không theo thứ tự gọi H đọc - Đọc (cá nhân, nhóm, lớp) - H /D luyện viết - Viết bóng Chú ý cách ngồi , cách cầm phấn - Viết vào bảng - Điều chỉnh, sửa sai cho H - Sửa sai c Các từ tạo nên từ e, - Chỉnh sửa lỗi phát âm cho H bvà dấu - Từ âm e, b dấu tạo từ khác (be be, bè, - Đọc :be be, bè, be (cá nhân, nhóm, lớp be bé) (6 -7') đọc nối tiếp) Chỉnh sửa lỗi phát âm cho H d.H/D viết bảng Chú ý cách đọc *Lớp hát (10- 12’) *Nghỉ tiết: - Quan sát theo dõi T - Viết mẫu lên bảng theo khung ô li viết mẫu phóng to(vừa viết vừa nhắc lại quy trình, cách đặt bút, đưa bút, liên kết chữ, vị trí dấu thanh) 3.Luyện tập a.Luyện đọc (8-10') Tiết - Gọi H đọc tiếng vừa ôn - Luyện đoc: nhóm, tiết bàn, cá nhân đọc nối tiếp - Giới thiệu tranh minh họa “be bé” - Tranh vẽ gì? - Quan sát tranh trả lời câu hỏi - Trả lời: Em chơi đồ chơi b.Luyện viết - Em đồ vật vẽ (đẹp, nhỏ, xinh xinh, (14 - 15') nào? be bé) - Chốt nội dung tranh rút từ be TaiLieu.VN Page - Nhiều H đọc be - Chỉnh sửa lỗi phát âm cho H c.Luyện nói (6-7') - H/DH tơ tiếng lại tập - Tơ tiếng lại viết tập viết Chú ý cách cầm bút,tư thế, quy trình viết - Giúp H yếu hoàn thành *Lớp hát *Nghỉ tiết - Quan sát tranh thảo luận trả lời câu hỏi - H/D H quan sát cặp tranh theo chiều dọc nêu câu hỏi - Tranh vẽ gì? - Tiếng “dê” thêm dấu gì? để có tiếng “dế” - Tiếng “dê” thêm dấu sắc để có tiếng “dế” -Tranh vẽ ? -Vẽ dưa -Tiếng "dưa" thêm dấu để có tiếng"dừa" ? -Tiếng "dưa" thêm huyền để có tiếng dừa -Tranh vẽ gì? cỏ thay để có tiếng cọ ? - Tranh vẽ gì? vó thay để có tiếng võ ? -Tranh vẽ cỏ thay nặng để coc tiếng cọ -Tranh vẽ vó Thay ngã để có tiếng võ 4.Củng cốdặn dò (4-5') - Tranh vẽ dê *T chốt nội dung tranh - Gọi1 vài H đọc lại SGK - Luyện nói theo nội dung tranh - Nhận xét học, dặn dò -1,2 H đọc - Lắng nghe , ghi nhớ TaiLieu.VN Page ... dấu tạo từ khác (be be, bè bè, - Đọc :be be, bè bè, be bé (cá nhân, nhóm, lớp be bé) (6 -7') đọc nối tiếp) Chỉnh sửa lỗi phát âm cho H d.H/D viết bảng Chú ý cách đọc *Lớp hát (10 - 12 ’) *Nghỉ tiết:... Em bé đồ vật vẽ (đẹp, nhỏ, xinh xinh, (14 - 15 ') nào? be bé) - Chốt nội dung tranh rút từ be TaiLieu.VN Page bé - Nhiều H đọc be bé - Chỉnh sửa lỗi phát âm cho H c.Luyện nói (6-7') - H/DH tơ tiếng. ..thanhvàghép be với dấu thành tiếng (6 -7') ` ´ ? ~ be - Gợi ý H đọc be với dấu - Đọc :be – huyền - bè, be – sắc- bé (cá nhân, lớp) - Chỉ không theo thứ tự gọi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 6: be bè bé bẻ bẽ bẹ, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 6: be bè bé bẻ bẽ bẹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay