Giáo án Tiếng Việt 1 bài 6: be bè bé bẻ bẽ bẹ

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 17:20

Giáo án Tiếng việt BÀI 6: bebẽbẻbẹ I MỤC TIÊU: - Học sinh nhận biết âm chữ e , b dấu thanh: dấu sắc, dấu hỏi, dấu nặng, dấu huyền, dấu ngã - Đọc tiếng be kết hợp với dấu thanh: be , , , bẻ , bẽ , bẹ - Tô e, b bé, dấu II CHUẨN BỊ: - Bảng ơn trang 14 SGK - Tranh minh họa tiếng: bè, bé, bẻ, bẹ - Tranh minh họa phần luyện nói III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Tiết Hoạt động Giáo viên Ổn định: Hoạt ñộng học sinh - Hát vui Kiểm tra cũ: - Cho lớp viết bảng tiếng bè, bẽ học sinh lên bảng viết - Lớp viết bảng con, học sinh viết bảng lớp - Lớp nhận xét - Giáo viên nhận xét, cho điểm Bài mới: a Giới thiệu bài: Cho học sinh xem tranh trả - Xem tranh trả lời câu hỏi lời câu hỏi - Bức tranh vẽ ai? Vẽ gì? - Vẽ bà, vẽ bé, bẹ cau, bẻ bắp - Vậy hôm ôn tập lại b Bài học: * Hướng dẫn học sinh ôn tập: - Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, đồng - Âm b ghép với âm e tạo thành tiếng be Học sinh ghép tiếng be - Học sinh phát âm cá nhân, đồng thanh: (bờ – e – be ) - Chữa lỗi phát âm cho học sinh - Dấu \ / ? ~ - Âm b ghép với âm e tạo thành tiếng gì? - Các em học dấu nào? - Tiếng be thêm dấu huyền tiếng gì? - Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp - Tiếng be thêm dấu huyền tiếng Học sinh ghép tiếng - Học sinh đọc cá nhân, lớp - Học sinh ghép đọc cá nhân, lớp Giáo án Tiếng việt - Lần lượt cho học sinh ghép tiếng be với dấu lại - Chữa lỗi phát âm cho học sinh * Hướng dẫn học sinh viết: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ - Học sinh theo dõi - Giáo viên viết mẫu hướng dẫn quy trình viết - Cho học sinh viết bảng - Học sinh viết bảng - Học sinh đọc - Theo dõi giúp đỡ học sinh - Nhận xét – Tuyên dương em viết đúng, đẹp Tiết Luyện tập: a Luyện đọc: Cho học sinh đọc lại tiết cá nhân, nhóm, lớp - Chữa lỗi phát âm cho học sinh * Hướng dẫn học sinh đọc từ ứng dụng: - Cho – học sinh đọc - Giáo viên đọc mẫu - Cho học sinh đọc cá nhân, lớp b Luyện viết: - Giáo viên hướng dẫn viết vào tập viết - Cho học sinh viết vào tập viết - Theo dõi giúp đỡ học sinh - Chấm 1/3 nhận xét c Luyện nói: - Cho học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi + Em trông thấy vật, loại quả, đồ vật chưa? Ở đâu? + Em thích tranh nào? Vì sao? + Trong tranh, tranh vẽ người? Người làm gì? Củng cố, dặn dò: - Giáo viên bảng cho học sinh đọc - Nhận xét tiết học, tuyên dương - Về học lại xem trước 7: ê – v - Học sinh đọc cá nhân, nhóm, lớp - – học sinh đọc - Học sinh đọc cá nhân, lớp - Học sinh theo dõi - Học sinh viết vào tập viết - Học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi + Học sinh trả lời + Học sinh lên vào tranh nói + Học sinh lên nói Người tập võ - Học sinh đọc Bổ sung: Giáo án Tiếng việt .. .Giáo án Tiếng việt - Lần lượt cho học sinh ghép tiếng be với dấu lại - Chữa lỗi phát âm cho học sinh * Hướng dẫn học sinh viết: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ - Học sinh theo dõi - Giáo viên... Giáo án Tiếng việt ... sinh đọc - Giáo viên đọc mẫu - Cho học sinh đọc cá nhân, lớp b Luyện viết: - Giáo viên hướng dẫn viết vào tập viết - Cho học sinh viết vào tập viết - Theo dõi giúp đỡ học sinh - Chấm 1/ 3 nhận xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 6: be bè bé bẻ bẽ bẹ, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 6: be bè bé bẻ bẽ bẹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay