Giáo án Tiếng Việt 1 bài 7: Âm Ê, V

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 17:06

Giáo án Tiếng việt BÀI 7: Ê - V I Mục đích yêu cầu: - Học sinh viết chữ ê, b, bê, vẽ - Đọc câu ứng dụng bé, vẽ, bê - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bế bé II Đồ dùng dạy học; Giáo viên: - Tranh minh hoạ từ khoá, bé, ve - Tranh minh hoạ câu ứng dụng bé, vẽ, bê, phần luyện nói bế bé Học sinh: - Sách giáo khoa, tập, thực hành lớp III Các hoạt động dạy học ổn định tổ chức (1' Kiểm tra cũ (4') - Cho h/s đọc bài, be, bè, bé, bẽ, bẹ - H/s đọc ĐT + CN - Cho h/s viết bảng con: bẻ, bẽ, bẹ - H/s viết bảng - Gọi h/s từ ứng dụng be, bé - GV nhận xét gi điểm Dạy mới: (29') TIẾT 1: a Giới thiệu bài: - Cho h/s quan sát tranh - H/s quan sát tranh thảo luận ? Tranh vẽ - vẽ bê - GV ghi bảng : bê - Trong tiếng b có âm học - Âm b học - Cho h/s đọc âm b - Đọc CN + ĐT - Quan sát tranh tiếp tranh vẽ - Con ve - Gv ghi bảng: ve - Trong tiếng ve có âm học -Âm e - Cho h/s đọc âm e - Bài hôm học chữ âm vừa học - GV viết đầu lên bảng; ê - v - Chỉ bảng cho h/s đọc; ê - bê - h/s đọc CN + ĐT + N v - ve - Đọc tiếng từ ứng dụng - Đọc CN + ĐT + N b Dạy chữ ghi âm ê Nhận diện chữ - Giáo viên tơ lại chữ ê bảng nói -h/s thảo luận chữ ê giống chữ e có thêm mũ Giáo án Tiếng việt ? Chữ e ê giống khác điểm 2.Phát âm đánh vần tiếng - Phát âm: hướng dẫn h.s phát âm, miệng mở hẹp e - Đánh vần: Gv viết lên bảng bê đọc bê ? Nêu cấu tạo tiếng bê - Giống nhau: nét thắt khác nhau: chữ ê thêm dấu mũ - H/s phát âm CN + ĐT - ĐT - Đọc CN + ĐT + N - Tiếng b gồm âm ghép lại âm b đướng trước âm ê đứng sau - Chỉ bảng cho h/s đánh vần: bờ - ê - bê CN + ĐT + N (Chữ v quy trình giống chữ ê) - Âm chữ b v giống khác h/s so sánh chữ v b chỗ - Giống nét thắt - khác v khơng có nét khuyết Hướng dẫn h/s viết chữ - Hướng dẫn viết chữ đứng nghiêng - GV viết chữ lên bảng vừa viết vừa nêu quy trình viết chữ ê, v - H/s quan sát quy trình viết - Chữ ê viết đơn vị ô li đạt phấn giữ ô li cùng, kéo lên tạo thành nét thắt thêm dấu mũ đầu - Chữ v gồm nét móc đầu nét thắt nhỏ - Gọi h/s nhận xét , nhắc lại quy trình viết h/s nhắc lại quy trình viết chữ ê v - Cho h/s viết bảng Gv nhận xét chữa - h/s viết bảng - Cho h/s viết tiếng bê ve GV nhận xét uốn nắn cho h/s viết sai TIẾT 2: Luyện đọc: (10') - Gọi h/s đọc lại tiết 1: ê - bê v - ve - Đọc tiếng từ ứng dụng Giới thiệu tranh minh hoạ câu ứng dụng: bé , vẽ, bê GV đọc mẫu- ghi bảng gọi h/s đọc câu Đọc CN + ĐT+ N CN + ĐT + N Đọc CN + ĐT + N Giáo án Tiếng việt Luyện viết (10') - CHo h/s mở sách tập viết - GV quan sát uốn nắn, sửa sai cho h/s Luyện nói (10') - Giới thiệu tranh bế bé ? Ai bế em bé ? Em bé vui hay buồn ? Mẹ thường làm bế em bé mẹ vất vả chăm sóc ta cầm làm cho cha mẹ vui lòng * Trò chơi: - H/s lấy thực hành tiếng việt lớp thêm mệnh lệnh giáo viên đọc tìm âm ghép từ Gv nhận xét tuyên dương Củng cố dặn dò (5') - Cho h/s đọc lại bảng lớp - Cho h/s mở sgk đọc Tìm âm chữ vừa học sách, báo - Hs viết vào tập viết - Đọc CN + ĐT + N - Mẹ (bà) bế em bé - Em bé vui mẹ bế ơm bé vào lòng nựng - ngoan ngoãn nghe lời giúp đỡ cha mẹ bê - ve - vé bề - bế - vẽ Đọc CN - N - bàn đọc sgk h/s tìm học bài, viết nhà xem nội dung nội dung sau giáo viên nhận xét học ======================== .. .Giáo án Tiếng việt ? Chữ e ê giống khác điểm 2.Phát âm đánh v n tiếng - Phát âm: hướng dẫn h.s phát âm, miệng mở hẹp e - Đánh v n: Gv viết lên bảng bê đọc bê ? Nêu cấu tạo tiếng bê -... h/s so sánh chữ v b chỗ - Giống nét thắt - khác v khơng có nét khuyết Hướng dẫn h/s viết chữ - Hướng dẫn viết chữ đứng nghiêng - GV viết chữ lên bảng v a viết v a nêu quy trình viết chữ ê, v - H/s... trình viết chữ ê v - Cho h/s viết bảng Gv nhận xét chữa - h/s viết bảng - Cho h/s viết tiếng bê ve GV nhận xét uốn nắn cho h/s viết sai TIẾT 2: Luyện đọc: (10 ') - Gọi h/s đọc lại tiết 1: ê - bê v
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 7: Âm Ê, V, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 7: Âm Ê, V

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay