Giáo án Tiếng Việt 1 bài 7: Âm Ê, V

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 17:06

Giáo án Học vần Bài : ê - v I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết chữ ê, v, tiếng bê, ve 2.Kĩ :Đọc câu ứng dụng : bé vẽ bê 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Bế bé II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bê, ve; câu ứng dụng : bé vẽ bê -Tranh minh hoạ phần luyện nói : bế bé -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : Ổn định tổ chức 2.Kiểm tra cũ : -Đọc viết :bé, bẻ -Đọc kết hợp phân tích :be,bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ, be bé -Nhận xét cũ 3.Bài : TaiLieu.VN Page Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Hoạt động 1: Giới thiệu : +Mục tiêu: +Cách tiến hành :Giới thiệu trực tiếp : Hôm học âm ê, v 2.Hoạt động : Dạy chữ ghi âm a.Dạy chữ ghi âm ê : +Mục tiêu: nhận biết chữ ê âm ê +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ ê giống chữ e có thêm dấu mũ Hỏi: Chữ e giống hình gì? -Phát âm đánh vần tiếng : ê, bê Thảo luận trả lời câu hỏi: giống hình nón (Cá nhân- đồng thanh) b.Dạy chữ ghi âm v : +Mục tiêu: nhận biết chữ v âm v +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ v gồm nét móc hai đầu nét thắt nhỏ Hỏi: Chữ v giống chữ b ? So sánh v b : Giống : nét thắt -Phát âm đánh vần tiếng : v, ve c.Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) Khác : v khơng có nét khuyết (C nhân- đ thanh) Viết bảng : b, v, bê, ve +Hướng dẫn viết khơng ngón trỏ d.Đọc lại tồn bảng 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò TaiLieu.VN Page Tiết 2: (C nhân- đ thanh) 1.Hoạt động 1: Khởi động : On định tổ chức 2.Hoạt động 2: Bài mới: +Mục tiêu: -Đọc câu ứng dụng : bé vẽ bê - Phát triển lời nói tự nhiên +Cách tiến hành : a.Luyện đọc: -Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? -Tìm tiếngâm học ( gạch chân : vẽ, be Đọc lại tiết (C nhânđ thanh) -Hướng dẫn đọc Thảo luận trả lời : Bé vẽ bê b.Đọc SGK c.Luyện viết: d.Luyện nói: Đọc câu ứng dụng : bé vẽ bê +Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung Bế bé (C nhân- đ thanh) +Cách tiến hành : Đọc SGK (C nhân- đ thanh) Hỏi: -Bức tranh vẽ ? Ai bế em bé? Tơ tập viết : ê, v, bê, ve -Em bé vui hay buồn ? Tại ? -Mẹ thường làm bế em bé ? -Em bé thường làm nũng ? -Mẹ vất vả chăm sóc chúng ta, phải làm cho cha mẹ vui lòng ? Quan sát trả lời + Kết luận : Cần cố gắng chăm học để cha mẹ vui lòng 3.Hoạt động 3:Củng cố dặn dò TaiLieu.VN Page ... thắt nhỏ Hỏi: Chữ v giống chữ b ? So sánh v b : Giống : nét thắt -Phát âm đánh v n tiếng : v, ve c.Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) Khác : v khơng có nét khuyết... -Phát âm đánh v n tiếng : ê, bê Thảo luận trả lời câu hỏi: giống hình nón (Cá nhân- đồng thanh) b.Dạy chữ ghi âm v : +Mục tiêu: nhận biết chữ v âm v +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ v gồm... -Bức tranh v ? Ai bế em bé? Tô tập viết : ê, v, bê, ve -Em bé vui hay buồn ? Tại ? -Mẹ thường làm bế em bé ? -Em bé thường làm nũng ? -Mẹ v t v chăm sóc chúng ta, phải làm cho cha mẹ vui lòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 7: Âm Ê, V, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 7: Âm Ê, V

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay