Giáo án Tiếng Việt 1 bài 7: Âm Ê, V

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 17:06

GIÁO ÁN HỌC VẦN Bài 7: Ê, V I/Mục tiêu: *Sau học: - H đọc viết ê, v, bê, ve - Đọc câu ứng dụng bé vẻ bê - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Bế bé H khá, giỏi bước đầu nhận biết nghĩa số từ ngữ thông dụng qua tranh minh họa SGK; viết đủ số dòng quy định tập viết 1, tập II/Đồ dùng dạy học: - Vở tập viết - Tranh minh họa Bê ,ve từ ứng dụng -Tranh minh hoạ phần luyện nói III/ Các hoạt động dạy học: ND- T Gian Kiểm tra cũ (4-5') Hoạt động T Hoạt động H - Gọi H đọc tiếng be ghép với dấu - 3,4 H thực thực học phân tích số tiếng - Lớp nhận xét - Nhận xét, ghi điểm Giới thiệu bài.(1-2') -T giới thiệu mẫu chữ ê, v -H theo dõi- 2H đọc ê, v a.Nhận diện chữ.(5-7') -T viết chữ ê lên bảng -H đọc: ê -T y/c H so sánh ê e -H thảo luận điểm giống khác chữ ê e -T gọi H trình bày -T nhận xét chốt điểm giống có nét thắt, khác chữ ê có dấu mũ b Phát âm TaiLieu.VN -H trả lời -T phát âm mẫu: ê -H lắng nghe -T gọi H phát âm H phát âm ê -T sửa sai (cá nhân,cả lớp) -T giới thiệu tiếng mới, viết lên bảng: Page đánh vần tiếng.(5-7') bê -H đọc bê -T gợi ý y/c H phân tích tiếng bê -H phân tích: Tiếng bê có âm, âm b đứng trước, âm ê đứng sau -T H/D H đánh vần b-ê- bê.bê -T nhận xét chỉnh sửa c HD viết chữ.(7-8') -T H/D viết chữ ê -T viết mẫu -T y/c H viết : ê (chú ý tư ngồi ,cách cầm phấn khoảng cách) -T nhận xét -T H/D viết chữ: bê -T theo dõi, uốn nắn *Nghỉ tiết *Dạy chữ V ( tương tự quy trình dạy chữ ê.) -H đánh vần, đọc trơn Cá nhân , lớp -H quan sát -H viết bóng( 1-2 lần) -H viết vào bảng -H luyện viết vào bảng -H Thực *Lớp hát Tiết 2: Luyện tập a.Luyện đọc -Y/c H đọc toàn bảng (8-10') -T y/c H dọc câu ứng dụng.bé vẽ bê -H luyện đọc âm tiếng -T theo dõi, sữa sai -H quan sát tranh, thảo luận -T HD H đọc SGK -T nhận xét b Luyện viết -T viết mẫu :ê, v (14-15') -T H/D H viết vào vở- nhận xét -T H/D H viết -T theo dõi, giúp đỡ TaiLieu.VN -H đọc câu ứng dụng -H luyện đọc SGK ( lớp, cá nhân) -H theo dõi -H viết bóng -H viết vào theo yêu Page - T thu 1/4 số vở, chấm cầu GV - T nhận xét kết chấm - Lắng nghe, ghi nhớ, sửa sai theo hướng dẫn GV *Nghỉ tiết *Lớp hát c Luỵện nói -Cho H quan sát tranh, nêu câu hỏi gợi -H quan sát trả lời câu ý (6-7') hỏi -Tranh vẽ gì? Củng cốDặn dò (4-5') TaiLieu.VN -T H/D H luyện nói.khuyến khích H nói theo cảm nhận -H tranh vẽ mẹ bế bé -T nhận xét.Biểu dương -H luyện nói theo chủ đề -T nhận xét học -Nhận xét bổ sung bạn nói -T dặn H nhà luyện đọc, viết -H theo dõi, ghi nhớ Page ... dụng.bé v bê -H luyện đọc âm tiếng -T theo dõi, sữa sai -H quan sát tranh, thảo luận -T HD H đọc SGK -T nhận xét b Luyện viết -T viết mẫu :ê, v (14 -15 ') -T H/D H viết v o v - nhận xét -T H/D H viết.. .v đánh v n tiếng. (5-7') bê -H đọc bê -T gợi ý y/c H phân tích tiếng bê -H phân tích: Tiếng bê có âm, âm b đứng trước, âm ê đứng sau -T H/D H đánh v n b-ê- bê.bê -T nhận xét chỉnh sửa c HD viết... ê.) -H đánh v n, đọc trơn Cá nhân , lớp -H quan sát -H viết bóng( 1- 2 lần) -H viết v o bảng -H luyện viết v o bảng -H Thực *Lớp hát Tiết 2: Luyện tập a.Luyện đọc -Y/c H đọc toàn bảng (8 -10 ') -T
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 7: Âm Ê, V, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 7: Âm Ê, V

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay