Giáo án Tiếng Việt 1 bài 7: Âm Ê, V

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 17:06

Giáo án Tiếng việt Bài : Ê- V I.Mục tiêu: 1.Kiến thức : Học sinh nhận biết chữ ê, v, tiếng bê, ve 2.Kĩ : Đọc câu ứng dụng : bé vẽ bê 3.Thái độ : Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Bế bé II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bê, ve; câu ứng dụng : bé vẽ bê -Tranh minh hoạ phần luyện nói : bế bé -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : Oån định tổ chức 2.Kiểm tra cũ : -Đọc viết :bé, bẻ -Đọc kết hợp phân tích :be,bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ, be bé -Nhận xét cũ 3.Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu : Hoạt động 1: Dạy chữ ghi âm ê-v -MT:nhận biết chữ ghi âm ê-v tiếng bê-ve -Cách tiến hành: a.Dạy chữ ghi âm ê : -Cách tiến hành +Mục tiêu: nhận biết chữ ê âm ê +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ ê giống chữ e có Ê- V Page Giáo án Tiếng việt thêm dấu mũ Hỏi: Chữ e giống hình gì? -Phát âm đánh vần tiếng : ê, bê -Đọc lại sơ đồ  b.Dạy chữ ghi âm v : Thảo luận trả lời câu hỏi: giống hình nón (Cá nhân- đồng thanh) +Mục tiêu: nhận biết chữ v âm v +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ v gồm nét móc hai đầu nét thắt nhỏ Hỏi: Chữ v giống chữ b ? So sánh v b : -Phát âm đánh vần tiếng : v, ve Giống : nét thắt -Đọc lại sơ đồ  Khác : v khơng có nét khuyết -Đọc lại hai sơ đồ (C nhân- đ thanh) Hoạt động2:Luyện viết -MT:HS viết ê-v ,bê - ve c.Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt viết) Viết bảng : ê, v, bê, ve Hoạt động 3:Luyện đọc tiếng ứng dụng (C nhân- đ thanh) -MT:HS đọc ê-v , bê –ve -Cách tiến hành:Hướng dẫn HS đọc tiếng ứng dụng Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1: Luyện đọc -MT:Đọc câu ứng dụng bé ,vẽ ,bê -Cách tiến hành Ê- V Đọc lại tiết (C nhân- đ thanh) Page Giáo án Tiếng việt a.Đọc lại âm tiết Thảo luận trả lời : Bé vẽ bê GV chỉnh sữa lỗi phát âm cho HS Đọc câu ứng dụng : bé vẽ bê Hoạt động 2: Luyên viết (C nhân- đ thanh) -Mục tiêu: Viết ê-v ,bê-ve Đọc SGK (C nhân- đ thanh) +Cách tiến hành :GV hướng dẫn HS viết theo dòng Tơ tập viết : ê, v, bê, ve Hoạt động3:Luyện nói: +Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung Bế bé +Cách tiến hành : Hỏi: -Bức tranh vẽ ? Ai bế em bé? Quan sát trả lời -Em bé vui hay buồn ? Tại ? -Mẹ thường làm bế em bé ? -Em bé thường làm nũng ? -Mẹ vất vả chăm sóc chúng ta, phải làm cho cha mẹ vui lòng ? + Kết luận : Cần cố gắng chăm học để cha mẹ vui lòng 4:Củng cố dặn dò Ê- V Page ... +Mục tiêu: nhận biết chữ v âm v +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ v gồm nét móc hai đầu nét thắt nhỏ Hỏi: Chữ v giống chữ b ? So sánh v b : -Phát âm đánh v n tiếng : v, ve Giống : nét thắt -Đọc.. .Giáo án Tiếng việt thêm dấu mũ Hỏi: Chữ e giống hình gì? -Phát âm đánh v n tiếng : ê, bê -Đọc lại sơ đồ  b.Dạy chữ ghi âm v : Thảo luận trả lời câu hỏi: giống... bé ,v ,bê -Cách tiến hành Ê- V Đọc lại tiết (C nhân- đ thanh) Page Giáo án Tiếng việt a.Đọc lại âm tiết Thảo luận trả lời : Bé v bê GV chỉnh sữa lỗi phát âm cho HS Đọc câu ứng dụng : bé v bê
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 7: Âm Ê, V, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 7: Âm Ê, V

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay