Giáo án Tiếng Việt 1 bài 7: Âm Ê, V

5 14 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 17:06

Giáo án Tiếng việt BÀI 7: Âm ê – v I MỤC TIÊU: - Học sinh đọc ê , v , bê , ve - Đọc câu ứng dụng bé vẽ bê - Viết : ê, v, bê ,ve, (viết 1\2 số dòng quy định tập viết 1, tập một) - Luyện nói từ – câu theo chủ đề: bế bé II CHUẨN BỊ: - Bộ đồ dùng HVTH lớp - Tranh minh họa từ khóa: bê, ve - Tranh minh họa câu ứng dụng phần luyện nói III CÁC HOẠT ÑỘNG DẠY – HỌC: Tiết Hoạt động Giáo viên Ổn định: Hoạt động học sinh - Hát vui Kiểm tra cũ: - Cho lớp viết bảng tiếng be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ học sinh lên bảng viết - Giáo viên nhận xét, cho điểm - Lớp viết bảng con, học sinh viết bảng lớp - Lớp nhận xét - Gọi – học sinh đọc từ ứng dụng - Giáo viên nhận xét, cho điểm Bài mới: - – học sinh đọc a Giới thiệu bài: Cho học sinh xem tranh trả lời câu hỏi - Bức tranh vẽ gì? - Tiếngâm học rồi? - Hôm học âm ê - Giáo viên ghi bảng âm ê - Xem tranh trả lời câu hỏi Giáo án Tiếng việt - Tiếp tục hỏi tranh vẽ gì? - Vẽ bê - Trong tiếng ve âm học rồi? - Âm b học - Hôm học âm v - Vài học sinh nhắc lại (âm ê) - Giáo viên ghi bảng b Bài học: - Vẽ ve * Dạy âm ê: - Cho học sinh đọc âm ê - Âm e học - Âm ê giống với âm nào? - Vài học sinh nhắc lại (âm vờ) - Cho học sinh ghép âm ê - Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp - Chữa lỗi phát âm cho học sinh - Có ê để tiếng bê ta ghép thêm âm gì? - Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp - Chữa lỗi phát âm cho học sinh - Cho học sinh đọc: ê ; bờ – ê – bê; bê - Chữa lỗi phát âm cho học sinh * Dạy âm v (Quy trình tương tự) - Cho học sinh ghép đọc âm v - Có v để tiếng ve ta ghép thêm âm gì? - Học sinh đọc: âm ê - Âm ê giống với âm e có thêm nón - Học sinh ghép âm ê - Học sinh đọc cá nhân, lớp - Để tiếng bê ta ghép thêm âm b trước âm ê Học sinh ghép tiếng bê - Học sinh đọc cá nhân, lớp - Chữa lỗi phát âm cho học sinh * Hướng dẫn học sinh viết: ê, bê, v, ve - Giáo viên viết mẫu hướng dẫn quy trình viết - Lưu ý nét nối gữa chữ - Học sinh đọc cá nhân, lớp Giáo án Tiếng việt - Cho học sinh viết bảng - Theo dõi giúp đỡ học sinh - Học sinh ghép đọc âm v - Nhận xét – Tuyên dương em viết đúng, đẹp - Để tiếng ve ghép thêm âm e sau âm v Học sinh ghép đọc * Đọc tiếng ứng dụng: - Cho – học sinh đọc - Giáo viên đọc mẫu Cho học sinh đọc cá nhân, lớp Chữa lỗi phát âm cho học sinh - Học sinh theo dõi - Học sinh viết bảng - Học sinh đọc - – học sinh đọc - Học sinh đọc cá nhân, lớp Tiết Luyện tập: Giáo án Tiếng việt a Luyện đọc: Cho học sinh đọc lại - Học sinh đọc cá nhân, nhóm, lớp tiết cá nhân, nhóm, lớp - Chữa lỗi phát âm cho học sinh * Hướng dẫn học sinh đọc câu ứng dụng: - Tranh vẽ gì? - Vẽ anh, chị xem bé vẽ bê - Cho – học sinh đọc - – học sinh đọc - Giáo viên đọc mẫu - Cho học sinh đọc cá nhân, lớp - Học sinh đọc cá nhân, lớp b Luyện viết: - Giáo viên hướng dẫn viết vào tập viết - Học sinh theo dõi - Cho học sinh viết vào tập viết - Học sinh viết vào tập viết - Theo dõi giúp đỡ học sinh - Chấm 1/3 nhận xét c Luyện nói: - Cho học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi + Tranh vẽ gì? + Ai bế em bé? + Em bé vui hay buồn? Tại sao? + Mẹ thường làm bế em bé? Em bé làm nũng với mẹ nào? + Mẹ vất vả chăm sóc chúng ta, phải làm để cha mẹ vui lòng? Củng cố, dặn dò: - Giáo viên bảng cho học sinh đọc - Nhận xét tiết học, tuyên dương - Về học lại xem trước 8: l – h Bổ sung: - Học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi + Vẽ mẹ bé + Mẹ bế em bé + Em bé vui mẹ bế + Mẹ thường nựng, nịu em bé Em bé đòi này, đòi với mẹ + Chúng ta phải thương yêu giúp đỡ cha mẹ, cố gắng học cho thật giỏi để cha mẹ vui lòng - Học sinh đọc Giáo án Tiếng việt .. .Giáo án Tiếng việt - Tiếp tục hỏi tranh v gì? - V bê - Trong tiếng ve âm học rồi? - Âm b học - Hôm học âm v - V i học sinh nhắc lại (âm ê) - Giáo viên ghi bảng b Bài học: - V ve * Dạy âm. .. đọc âm v - Có v để tiếng ve ta ghép thêm âm gì? - Học sinh đọc: âm ê - Âm ê giống v i âm e có thêm nón - Học sinh ghép âm ê - Học sinh đọc cá nhân, lớp - Để tiếng bê ta ghép thêm âm b trước âm. .. nhân, lớp Giáo án Tiếng việt - Cho học sinh viết bảng - Theo dõi giúp đỡ học sinh - Học sinh ghép đọc âm v - Nhận xét – Tuyên dương em viết đúng, đẹp - Để tiếng ve ghép thêm âm e sau âm v Học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 7: Âm Ê, V, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 7: Âm Ê, V

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay